Korespondencja Kiryła Sosnowskiego.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 11291
 • Kopie: Mf 7086
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Korespondencja Kiryła Sosnowskiego.
 • Miejsce i czas powstania: 1939-1966
 • Opis fizyczny:
  • fot.
  • 322 k. 30x21 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., niem., franc., ang.
 • Zawartość: Listy do Sosnowskiego Kiryła od następujących, A-L: - Anlen Bronisław 1963-1965 (4). - "Ateneum Kapłańskie" - red. we Włockawku 1958-1959 (4). - Baraniak Antoni abp poznański 1957-1965 (7), przy tym list ks. Zrońskiego (?) A. do Baraniaka A[ntoniego] 1964. - Bartoszewski Władysław 1954. - Bartyński (?) W. 1965. - Baugeröd Erik 1962-1963 (2). - Bialik ks. 1958. - Błeńska Wanda 1962-1965 (3). - Brandstaetter Roman 1965. - Brickman William W. 1963-1964 (2). - Brodniewicz Aleksander 1965. - Chamcówna Wanda b.d. 1961 (2). - Ciałowicz Jan płk 1965 (3). - Comite International de la Croix-Rouge. Genewa 1964. - Dobraczyński Jan 1939-1966 (7). - Dobrodzicki (?) ks. 1963. - Domaradzki Teodor F. 1964 (3), przy tym artykuł: "25-lecie działalności profesorskiej dr T.F. Domardzkiego[...]" i wycinek z kanadyjskiego "Głosu Polskiego" z 21.12.1964 z artykułem pt.: "Wywiad z prof.dr T.F. Domaradzkim. Problemy polonistyki w Montrealu". - Dubiel Józef 1965 (3). - Esperienze Internazionali. Rzym 1964-1965 (3). - Etter Tadeusz bp 1962. - Freeman Michael 1963. - Głowacki Włodzimierz 1960 (kop.), przy tym kop. listu Głowackiego W. do Wojciechowskiej Marii 1960. - Gonia Aleksander 1961. - Haestrup Jörgen 1963. - Hein Stefan ks. 1956-1964 (2). - Haremza Stanisław 1955-1965 (7), przy tym notatka Haremzy S., "Brakoróbstwo", o oprawie książki Urbańskiego J.: Wielkopolski Park Narodowy. Poznań 1955 i notka biograficzna Haremzy S. przez Sosnowskiego K[iryła]. - Help to Poles Fund. Londyn 1956. - s. Henryka (Sosnowska Irena) 1953-1966 (49), w tym również listy do innych członków rodziny Sosnowskich, przy tym odpisy masz. fragmentów listów s. Henryki, list Szayer E. do s. Henryki 1963: NN do Sosnowskiej St. 1963 i fot. - Halbrook David 1963. - "Homo Dei" - red. w Warszawie 1958 (7). - Instytut Wydawniczy "PAX" 1956-1964 (6), przy tym potwierdzenie Oddziału Poznańskiego "Słowa Powszechnego" zwrotu przez Sosnowskiego K[iryła] wypłaconego mu honorarium autorskiego 1958. - Instytut Zachodni w Poznaniu 1954-1959 (7), przy tym kopie listów Instytutu Zachodniego do Comite International de la Croix-Rouge w Genewie 1946 (2) i Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Warszawie 1959 oraz umowy wydawnicze Sosnowskiego K[iryła] 1956-1959 (2). - Internationaler Arbeitskreis Sonnenberg. Braunschweig 1965 (3). - Internationaler Versöhnungsbund. WiedeN 1957. - Jackowski Tadeusz Gustaw 1958. - Jakubowska Halina 1961. - Jaroszewski Zdzisław 1954-1965 (4). - Jedwabski Franciszek bp 1957. - Jong L. de 1964 (2). - Kamiński Andrzej Józef 1960-1962 (3). - Kamiński G. ks. T. Chr. 1962. - Kamiński Jan 1961. - Kasprowiczowa Maria 1955. - s. Katarzyna (Steinberg) 1958-1959 (3). - Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka 1965. - Klönne Arno 1961. - Kominek Bolesław abp 1957-1965 (21). - Kostrzewski Józef 1965 (2), przy tym: "Fragment wykładu[...] J. Kostrzewskiego, wygłoszonego w dniu 1 września 1965 r. w archikatedrze wrocławskiej na sesji publicznej konferencji Episkopatu Polski". - Kowalczyk Stanisław Zofia z Cajznerów 1962 (2), przy tym list Kowalczyk S.Z. do Zachodniej Agencji Prasowej w Poznaniu 1962. - Kowalewicz (?) Wł. 1954. - Krążel Eugeniusz ks. 1958. - Kud[...] Wanda 1963. - Kurowski Bożysław 1944-1964 (20), przy tym fotogr. Kurowskiego B. 1938 i 1945 (2), rodziny Kurowskich 1958 (2), oraz Zaproszenie na odczyt Jędrzeja Giertycha pt. "Nieznane kulisy "Potopu" szwedzkiego. Jan Amos Komensky". Londyn b.r. (druk). - Labuda Gerard 1965. - Leśniak T. b.d.
 • Grafika:
  • Nowy Jork, United Nations Building 9x14 cm k. 123, 134, 140 poczt.
  • Harrisonburg okolice, Ameryka Północna 9x14 cm k. 176 poczt.
  • Niedzica n. Dunajcem, zamek 10x14 cm k. 177 poczt.
  • Rzym, zabytki 10x14 cm k. 259, 260, 263 poczt.
  • Haga, zabytki 9x14 cm k. 296 poczt.
  • Novi Vinodolski, Jugosławia 9x14 cm k. 310 poczt.
  • Kurowski Bożysław, emigrant Kurowscy rodzina 9x7 cm i mn. k. 315-319 fot. cz.-b.
  • Nowy Jork (New York), Nightfall in Lower Manhattan 9x14 cm k. 122 poczt.
  • Baraniak Antoni abp poznański Pamiątka ingresu w Poznaniu 14x9 cm k. 10 poczt.
  • Selpritsch bei Velden (Austria) 14x9 cm k. 26 poczt.
  • fot. Treszka Józef Lwów, Cmentarz Obrońców Lwowa 10x14 cm k. 41 poczt.
  • Warszawa, Stare Miasto, Barbakan 9x14 cm k. 88 poczt.
  • fot. Falkowski E. Warszawa, Kościół św. Anny 9x14 cm k. 105 poczt.
  • Paweł VI, papież 9x14 cm k. 108 poczt.
  • Samolot (American Airlines) 9x14 cm k. 110 poczt.
  • Nowy Jork (New York) Rockfeller Center 9x14 cm k. 120 poczt.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Anlen Bronisław żołnierz ruchu oporu
  • Baraniak Antoni abp poznański
  • Bartellini Moech Giorgetta historyk włoski
  • Bartoszewski Władysław płk
  • Bartyński (?) W. 20 w.
  • Baugeröd Erik publicysta (?) norweski
  • Bialik Czesław ks. z Tow. Chrystusowego
  • Błeńska Wanda dr med., lekarz w Afryce
  • Brandstaetter Roman (1906-1987)
  • Brickman William prof. uniw. w Philadelphia
  • Brodniewicz Aleksander 20 w.
  • Chamcówna Mirosława pedagog, doc. uniw. we Wrocławiu
  • Ciałowicz Jan historyk, płk wojsk pol.
  • Dobraczyński Jan literat, działacz katolicki
  • Dobrodzicki (?) ks.
  • Domaradzki Teodor F. prof. literatury w Montrealu
  • Dubiel Józef literat
  • Etter Tadeusz bp sufragan poznański
  • Freemann Michael wydawca ang.
  • Giertych Jędrzej pisarz i działacz emigracyjny
  • Głowacki Włodzimierz prezes Yacht-Clubu pol.
  • Gonia Aleksander 20 w.
  • Haestrup Jörgen dr, historyk duński
  • Haremza Stanisław introligator w Poznaniu
  • Hein Stefan ks.
  • Holbrook David pisarz, publicysta ang.
  • Jackowski Tadeusz Gustaw dyplomata, pamiętnikarz
  • Jakubowska Halina 20 w.
  • Jaroszewski Zdzisław 20 w.
  • Jedwabski Franciszek bp sufragan poznański
  • Jong L. dr, historyk holenderski
  • Kamiński Andrzej Józef 20 w.
  • Kamiński G. ks. z Tow. Chrystusowego
  • Kamiński Jan por., żołnierz AK
  • Kasprowiczowa Maria z Buninów
  • Klönne Arno historyk niem.
  • Komensky Jan Amos pedagog czeski
  • Kominek Bolesław abp wrocławski
  • Kostrzewski Józef archeolog, prof. uniw. w Poznaniu
  • Kowalczykowa Stanisława Zofia z Cajznerów 20 w.
  • Kowalewicz (?) Władysław 20 w.
  • Krążel Eugeniusz ks.
  • Kurowski Bożysław więzień obozów hitlerowskich, emigrant
  • Labuda Gerard historyk, prof. uniw. w Poznaniu
  • Leśniak T. 20 w.
  • Pospieszalski Karol Marian prawnik, prof. uniw. w Poznaniu
  • Sosnowska Irena (s. Henryka) urszulanka
  • Steinberg s. Katarzyna
  • Szayer E. 20 w.
  • Weber Kazimierz 20 w.
  • Wojciechowska Maria ze Świerzawskich bohemistka, doc. uniw. w Poznaniu
  • Zroński A. 20 w.
  • Czerwony Krzyż
  • "Esperienze Internationali" - stowarzyszenie
  • Główna Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce
  • Instytut Zachodni w Poznaniu
  • Internationaler Arbeitskreis Sonnenberg
  • Internationaler Versöhnungsbund
  • Lublin m. woj. Katolicki Uniwersytet Lubelski
  • Druki 20 w.
  • Korespondencja 20 w.

MARC

 • 130 $a Korespondencja
 • 243 $a Korespondencja
 • 245 $a Korespondencja Kiryła Sosnowskiego.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1939-1966
 • 300 $b fot.
 • 300 $a 322 k. $c 30x21 cm i mn.
 • 340 $d rkps $e luźne
 • 400 $a Henryka s. zob. Sosnowska Irena (s. Henryka)
 • 400 $a Cajznerówna Stanisława Zofia zob. Kowalczykowa Stanisława Zofia z Cajznerów
 • 400 $a Bunin Maria zob. Kasprowiczowa Maria z Buninów
 • 520 $a Listy do Sosnowskiego Kiryła od następujących, A-L: - Anlen Bronisław 1963-1965 (4). - "Ateneum Kapłańskie" - red. we Włockawku 1958-1959 (4). - Baraniak Antoni abp poznański 1957-1965 (7), przy tym list ks. Zrońskiego (?) A. do Baraniaka A[ntoniego] 1964. - Bartoszewski Władysław 1954. - Bartyński (?) W. 1965. - Baugeröd Erik 1962-1963 (2). - Bialik ks. 1958. - Błeńska Wanda 1962-1965 (3). - Brandstaetter Roman 1965. - Brickman William W. 1963-1964 (2). - Brodniewicz Aleksander 1965. - Chamcówna Wanda b.d. 1961 (2). - Ciałowicz Jan płk 1965 (3). - Comite International de la Croix-Rouge. Genewa 1964. - Dobraczyński Jan 1939-1966 (7). - Dobrodzicki (?) ks. 1963. - Domaradzki Teodor F. 1964 (3), przy tym artykuł: "25-lecie działalności profesorskiej dr T.F. Domardzkiego[...]" i wycinek z kanadyjskiego "Głosu Polskiego" z 21.12.1964 z artykułem pt.: "Wywiad z prof.dr T.F. Domaradzkim. Problemy polonistyki w Montrealu". - Dubiel Józef 1965 (3). - Esperienze Internazionali. Rzym 1964-1965 (3). - Etter Tadeusz bp 1962. - Freeman Michael 1963. - Głowacki Włodzimierz 1960 (kop.), przy tym kop. listu Głowackiego W. do Wojciechowskiej Marii 1960. - Gonia Aleksander 1961. - Haestrup Jörgen 1963. - Hein Stefan ks. 1956-1964 (2). - Haremza Stanisław 1955-1965 (7), przy tym notatka Haremzy S., "Brakoróbstwo", o oprawie książki Urbańskiego J.: Wielkopolski Park Narodowy. Poznań 1955 i notka biograficzna Haremzy S. przez Sosnowskiego K[iryła]. - Help to Poles Fund. Londyn 1956. - s. Henryka (Sosnowska Irena) 1953-1966 (49), w tym również listy do innych członków rodziny Sosnowskich, przy tym odpisy masz. fragmentów listów s. Henryki, list Szayer E. do s. Henryki 1963: NN do Sosnowskiej St. 1963 i fot. - Halbrook David 1963. - "Homo Dei" - red. w Warszawie 1958 (7). - Instytut Wydawniczy "PAX" 1956-1964 (6), przy tym potwierdzenie Oddziału Poznańskiego "Słowa Powszechnego" zwrotu przez Sosnowskiego K[iryła] wypłaconego mu honorarium autorskiego 1958. - Instytut Zachodni w Poznaniu 1954-1959 (7), przy tym kopie listów Instytutu Zachodniego do Comite International de la Croix-Rouge w Genewie 1946 (2) i Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Warszawie 1959 oraz umowy wydawnicze Sosnowskiego K[iryła] 1956-1959 (2). - Internationaler Arbeitskreis Sonnenberg. Braunschweig 1965 (3). - Internationaler Versöhnungsbund. WiedeN 1957. - Jackowski Tadeusz Gustaw 1958. - Jakubowska Halina 1961. - Jaroszewski Zdzisław 1954-1965 (4). - Jedwabski Franciszek bp 1957. - Jong L. de 1964 (2). - Kamiński Andrzej Józef 1960-1962 (3). - Kamiński G. ks. T. Chr. 1962. - Kamiński Jan 1961. - Kasprowiczowa Maria 1955. - s. Katarzyna (Steinberg) 1958-1959 (3). - Katolicki Uniwersytet Lubelski. Biblioteka 1965. - Klönne Arno 1961. - Kominek Bolesław abp 1957-1965 (21). - Kostrzewski Józef 1965 (2), przy tym: "Fragment wykładu[...] J. Kostrzewskiego, wygłoszonego w dniu 1 września 1965 r. w archikatedrze wrocławskiej na sesji publicznej konferencji Episkopatu Polski". - Kowalczyk Stanisław Zofia z Cajznerów 1962 (2), przy tym list Kowalczyk S.Z. do Zachodniej Agencji Prasowej w Poznaniu 1962. - Kowalewicz (?) Wł. 1954. - Krążel Eugeniusz ks. 1958. - Kud[...] Wanda 1963. - Kurowski Bożysław 1944-1964 (20), przy tym fotogr. Kurowskiego B. 1938 i 1945 (2), rodziny Kurowskich 1958 (2), oraz Zaproszenie na odczyt Jędrzeja Giertycha pt. "Nieznane kulisy "Potopu" szwedzkiego. Jan Amos Komensky". Londyn b.r. (druk). - Labuda Gerard 1965. - Leśniak T. b.d.
 • 530 $d Mf 7086
 • 541 $c a $d 1969 $e 636
 • 546 $a Pol., niem., franc., ang.
 • 600 $a Anlen Bronisław $c żołnierz ruchu oporu
 • 600 $a Baraniak Antoni abp poznański
 • 600 $a Bartellini Moech Giorgetta $c historyk włoski
 • 600 $a Bartoszewski Władysław płk
 • 600 $a Bartyński (?) W. $d 20 w.
 • 600 $a Baugeröd Erik publicysta (?) norweski
 • 600 $a Bialik Czesław $c ks. z Tow. Chrystusowego
 • 600 $a Błeńska Wanda $c dr med., lekarz w Afryce
 • 600 $a Brandstaetter Roman $d (1906-1987)
 • 600 $a Brickman William $c prof. uniw. w Philadelphia
 • 600 $a Brodniewicz Aleksander $d 20 w.
 • 600 $a Chamcówna Mirosława $c pedagog, doc. uniw. we Wrocławiu
 • 600 $a Ciałowicz Jan $c historyk, płk wojsk pol.
 • 600 $a Dobraczyński Jan literat, działacz katolicki
 • 600 $a Dobrodzicki (?) $c ks.
 • 600 $a Domaradzki Teodor F. $c prof. literatury w Montrealu
 • 600 $a Dubiel Józef $c literat
 • 600 $a Etter Tadeusz $c bp sufragan poznański
 • 600 $a Freemann Michael $c wydawca ang.
 • 600 $a Giertych Jędrzej $c pisarz i działacz emigracyjny
 • 600 $a Głowacki Włodzimierz $c prezes Yacht-Clubu pol.
 • 600 $a Gonia Aleksander $d 20 w.
 • 600 $a Haestrup Jörgen $c dr, historyk duński
 • 600 $a Haremza Stanisław $c introligator w Poznaniu
 • 600 $a Hein Stefan $c ks.
 • 600 $a Holbrook David $c pisarz, publicysta ang.
 • 600 $a Jackowski Tadeusz Gustaw $c dyplomata, pamiętnikarz
 • 600 $a Jakubowska Halina $d 20 w.
 • 600 $a Jaroszewski Zdzisław $d 20 w.
 • 600 $a Jedwabski Franciszek $c bp sufragan poznański
 • 600 $a Jong L. $c dr, historyk holenderski
 • 600 $a Kamiński Andrzej Józef $d 20 w.
 • 600 $a Kamiński G. $c ks. z Tow. Chrystusowego
 • 600 $a Kamiński Jan $c por., żołnierz AK
 • 600 $a Kasprowiczowa Maria z Buninów
 • 600 $a Klönne Arno $c historyk niem.
 • 600 $a Komensky Jan Amos $c pedagog czeski
 • 600 $a Kominek Bolesław $c abp wrocławski
 • 600 $a Kostrzewski Józef archeolog, prof. uniw. w Poznaniu
 • 600 $a Kowalczykowa Stanisława Zofia z Cajznerów $d 20 w.
 • 600 $a Kowalewicz (?) Władysław $d 20 w.
 • 600 $a Krążel Eugeniusz $c ks.
 • 600 $a Kurowski Bożysław $c więzień obozów hitlerowskich, emigrant
 • 600 $a Labuda Gerard historyk, prof. uniw. w Poznaniu
 • 600 $a Leśniak T. $d 20 w.
 • 600 $a Pospieszalski Karol Marian prawnik, prof. uniw. w Poznaniu
 • 600 $a Sosnowska Irena (s. Henryka) $c urszulanka
 • 600 $a Steinberg |s. Katarzyna
 • 600 $a Szayer E. $d 20 w.
 • 600 $a Weber Kazimierz 20 w.
 • 600 $a Wojciechowska Maria ze Świerzawskich bohemistka, doc. uniw. w Poznaniu
 • 600 $a Zroński A. $d 20 w.
 • 610 $a Czerwony Krzyż
 • 610 $a "Esperienze Internationali" - stowarzyszenie
 • 610 $a Główna Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce
 • 610 $a Instytut Zachodni w Poznaniu
 • 610 $a Internationaler Arbeitskreis Sonnenberg
 • 610 $a Internationaler Versöhnungsbund
 • 651 $a Lublin m. woj. $x Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • 653 $a Druki 20 w.
 • 653 $a Korespondencja 20 w.
 • 700 $a Sosnowski Kirył (pseud. Konrad) $c działacz społeczny, historyk
 • 700 $a Sosnowski Kirył pseud. Konrad działacz społeczny, historyk
 • 740 $a "Homo Dei" - czasopismo
 • 740 $a "Ateneum Kapłańskie" - red. czasopisma
 • 852 $j BK 11291
 • 900 $c Nowy Jork, United Nations Building $d 1964 $f 9x14 cm $k k. 123, 134, 140 $m poczt.
 • 900 $c Harrisonburg okolice, Ameryka Północna $d 1963 $f 9x14 cm $k k. 176 $m poczt.
 • 900 $c Niedzica n. Dunajcem, |zamek $d 1963 $f 10x14 cm $k k. 177 $m poczt.
 • 900 $c Rzym, |zabytki $d 1963 $f 10x14 cm $k k. 259, 260, 263 $m poczt.
 • 900 $c Haga, |zabytki $d 1961 $f 9x14 cm $k k. 296 $m poczt.
 • 900 $c Novi Vinodolski, Jugosławia $d 1963 $f 9x14 cm $k k. 310 $m poczt.
 • 900 $c Kurowski Bożysław, emigrant |Kurowscy rodzina $d 1938, 1945, 1957, 1958 $f 9x7 cm i mn. $k k. 315-319 $m fot. cz.-b.
 • 900 $c Nowy Jork (New York), Nightfall in Lower Manhattan $d 1964 $f 9x14 cm $k k. 122 $m poczt.
 • 900 $c Baraniak Antoni abp poznański |Pamiątka ingresu w Poznaniu $d 1957 10.O6. $f 14x9 cm $k k. 10 $m poczt.
 • 900 $c Selpritsch bei Velden (Austria) $d 1965 ok. $f 14x9 cm $k k. 26 $m poczt.
 • 900 $a fot. Treszka Józef $c Lwów, |Cmentarz Obrońców Lwowa $d 1939 $f 10x14 cm $k k. 41 $m poczt.
 • 900 $c Warszawa, |Stare Miasto, Barbakan $d 1955 $f 9x14 cm $k k. 88 $m poczt.
 • 900 $a fot. Falkowski E. $c Warszawa, |Kościół św. Anny $d 1965 $f 9x14 cm $k k. 105 $m poczt.
 • 900 $c Paweł VI, papież $d 1963 $f 9x14 cm $k k. 108 $m poczt.
 • 900 $c Samolot (American Airlines) $d 1963 $f 9x14 cm $k k. 110 $m poczt.
 • 900 $c Nowy Jork (New York) Rockfeller Center $d 1964 $f 9x14 cm $k k. 120 $m poczt.

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 11291