Dokumenty osobiste

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 12001
 • Autor: Iłłakowiczówna Kazimiera (1892-1983)
 • Tytuł:
  • Spuścizna Kazimiery Iłłakowiczówny
  • Dokumenty i papiery osobiste
  • Dokumenty osobiste
 • Opis fizyczny: 542 k. fot. 35x41 cm i mniej.
 • Oprawa: poszyt, luźne
 • Język: Pol., rjęz.
 • Zawartość:
  • Przemówienia podczas uroczystości żałobnych:
  • Fotografie z różnych okresów życia K. Iłłakowiczówny (indywidualne i grupowe), ok. 1895-1967 (85, niektóre w 2 lub 3 odbitkach) k. 1-85, przy tym fot.: siostry-Barbary Czerwijowskiej (1 z kliszą) k. 86-87, Zofii z Zyberk-Platerów Buynowej k. 88-89, portretu Tomasza Zana k. 90-91, Józefa Piłsudskiego k. 92-95 i projektu jego sarkofagu na Wawelu k. 96-97, prac malarskich siostrzenicy Janiny Czerwijowskiej k. 98-99, rzeźby Nike z Wierzenicy (z kliszą) k. 100-101, ilustracji Stanisława Ignacego Witkiewicza do "Bajecznej historii o królewiczu La Fi Czan" K. Iłłakowiczówny (5 odbitek) k. 102-107 oraz reprodukcja tejże w "Books and Things" 1961 nr 4 k. 8-9 i kościoła w Iffley w Anglii k. 108-109.
  • Fotografie K. Iłłakowiczówny na łożu śmierci w jej mieszkaniu 1983 (5) k. 110-114, z uroczystości pożegnania w hallu Muzeum Narodowego w Poznaniu 19 II 1983 (10) k. 115-124, przy tym wycinki z "Głosu Wielkopolskiego" z nekrologami k. 125-126.
  • Fotografie z uroczystości poświęcenia tablicy pamiatkowej na cześć Kazimiery Iłłakowiczówny w krużgankach kościoła oo. Dominikanów w Poznaniu 8 kwietnia 1984 (18) k. 150-167.
  • Fotografie z wystawy "Literatura światowa w Polsce" w Bibliotece im. E. Raczyńskiego w Poznaniu, ukazującej m.in. twórczość Kazimiery Iłłakowiczówny 1984 (4) k. 168-171.
 • Grafika:
  • Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) jako dziecko z siostrą ? 14x9 cm k. 1 odbitka
  • Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) 14x9 i mn. k. 2-4 odbitki
  • Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) z towarzystwem Pohulanka m. nad Dźwiną 10x14 i mn. k. 5, 6 odbitki
  • Grupa kobiet i mężczyzn NN 10x7 cm, 10x14 cm k. 7, 8 fot. w sepii, odbitka
  • Iłłakowiczówna Kazimiera 10x14 cm k. 9 odbitka st. fotografii
  • Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) z dziewczętami 18x13 i mn. k. 10, 11 odbitki ze st. fotogr.
  • Niklewiczowa Maria Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) w pokoiku studenckim 13x8 cm k. 12x14 fot., odbitki 3
  • Iłłakowiczówna Kazimiera ? z przyjaciółką 14x9 cm k. 15 odb. st. fotogr.
  • Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) 14x9 cm i mn. k. 16-18 fot. + 2 odb.
  • Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) 10x14 cm k. 19, 20 odbitki 2
  • Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) 10x14 cm k. 21, 22 odbitki 2
  • Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) 18x12 cm i mn k. 23, 24 odbitki 2
  • Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) 18x13 cm k. 25 odbitka
  • Zakład Fotograficzny "Leonard" Warszawa Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) 14x9 cm k. 26-28 fot. w sepii + 2 odbitki
  • Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) 14x9 cm k. 29, 30 odbitki 2
  • Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) 16x12 cm i mn. k. 31-32 reprod. portretu z 1922-1923
  • Photographie Moderne Warszawa Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) 15x11 cm k. 33, 35 fot. w sepii + odb.
  • Kirchner Włodzimierz (1874-1970) Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) 15x11 cm i mn. k. 36-38 fot. cz-b + 2 odb.
  • Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) 13x9 cm k. 39, 40 fot. cz.-b.+ odb.
  • Kirchner Włodzimierz (1874-1970) Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) 15x11 cm i mn. k. 41, 42 fot. cz.-b + odb.
  • Pickenpack und Sohn Hamburg Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) 18x12 i mn. k. 43-45 fot. w sepii + 2 odb.
  • Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) z dziewczynką 8x13 cm k. 46-47 fot w sepii + odb.
  • Chłapowski M. Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) 10x8 cm k. 48, 49 fot. w sepii + odb.
  • Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) 6x4 cm i większe k. 50, 51, 54 fot. legitym. + 2 odb.
  • Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) 16x11 cm i mn. k. 55, 56 fot. cz.-b. + odb.
  • Foto Alejnik Kleczewska Poznań Mickiewicza Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) 15x10 cm i mn. k. 52 59, 60 fot. cz.-b. 2 + odb.
  • Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) 9x6 cm i większe k. 57, 58 fot. cz.-b + odb.
  • Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) 6x4 cm i większe k. 61-65 fot. legitym. + 4 odb.
  • Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) 6x4 cm i większe k. 53, 66, fot. legitym. + 2 odb.
  • Foto Alejnik Poznań Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) 6x4 cm k. 68, 69, 70 fot. legitym. + klisza + odb.
  • Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) Teatr Studencki KUL 9x14 cm k. 71 fot. cz.-b.
  • Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) z NN 9x13 cm k. 72, 73 fot. cz-b. 2
  • M. Kornicki Poznań Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) z czytelnikami 11x18 cm k. 74 fot. cz.-b.
  • Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) 14x9 cm k. 75 fot. cz.-b.
  • Martuszewski Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) we Wrocławiu 14x9 cm k. 76 fot. cz.-b.
  • Karska Cooper Malcolm Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) 9x14 cm 77, 77a fot. cz.-b. + odb.
  • Grabski J. W. Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) w Częstochowie 13x8 cm k. 78, 81 fotogr. kolor. + odb.
  • Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) z czytelnikami 12x18 cm k. 79 fot. cz.-b.
  • Górski Konrad prof. Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) 11x7 cm i większa odb. k. 80, 82 fot. cz.-b. + odb.
  • Alejnik Poznań Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) 10x8 cm k. 83-85 fot. cz.-b. 3
  • NN 18x13 cm k. 86 fot. cz.-b.
  • Buyno Zofia z Platerów, przybrana matka K. Iłłakowiczówny 16x11 cm k. 88, 89 fot. cz.-b.
  • Piłsudski Józef (1867-1935) marszałek 8x6 cm k. 94, 95 reprod. portretu + odb.
  • Piłsudski Józef (1867-1935) marszałek 21x12 cm k. 92, 93 fot. cz-b. + odb.
  • Piłsudski Józef (1867-1935) marszałek sarkofag projekt 18x13 cm k. 96, 97 fot. cz.-b. + odb.
  • L. Perz, F. Maćkowiak Madonna 17x12 cm k. 98 reprod. obrazu Janiny Czerwijowskiej (ur. 1916)
  • Zan Tomasz (1796-1855) 18x13 cm i mn. k. 90, 91 reprod. rysunku + klisza
  • Witkiewicz Stanisław Ignacy (1885-1939) 17x23 i mn. k. 100, 102-107 reprod. ilustracji S. I. Witkiewicza do "Bajecznej historii o królewiczu La Fi Czan" K. Iłłakowiczówny
  • Iffley m. Anglia kościół 16x10 cm k. 108 poczt. fotograf.
  • Iffley m. Anglia kościół wnętrze 16x12 cm k. 109 poczt. artyst.
  • Niewiedział Włodzimierz Pracownia Fotograficzna Oborniki Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) na łożu śmierci w jej mieszkaniu 17x23 k. 110-112 fot. kolor.
  • Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) na łożu śmierci w jej mieszkaniu 18x24 cm k. 113, 114 fot. cz.-b.
  • Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) uroczystości pożegnania Poznań Muzeum Narodowe hall 18x24 cm k. 115-124 fot. cz.-b.
  • Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) uroczystości poświęcenia tablicy pamiątkowej Poznań m. woj. kościół Dominikanów 13-18 cm k. 150-167 fot. kolor. 18
  • Misiorny Jan Poznań Wystawa "Literatura światowa w Polsce" Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) twórczość na wystawie Poznań m. woj. Biblioteka Raczyńskich 13-18 cm k. 168-171 fot. cz.-b. 4
 • Hasła przedmiotowe:
  • Etter Tadeusz bp sufragan poznański 20 w.
  • Dominikanie
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Poznań
  • Ministerstwo Kultury i Sztuki
  • Polski Komietet Pomocy Sanitarnej
  • Kraków Uniwersytet Jagielloński
  • Kościoły - obiekty sakralne
  • Cmentarze
  • Legitymacje
  • Krzyż Kawalerski Legii Honorowej
  • Krzyż Komandorski Orderu Korony Rumuńskiej
  • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
  • Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
  • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
  • Książeczka czekowa
  • Książeczka oszczędnościowa
  • Książeczka oszczędnościowo-inwestycyjna
  • Krzyże - dyplomy
  • Zaświadczenia

MARC

 • 100 %a Iłłakowiczówna Kazimiera %d (1892-1983)
 • 240 %a Spuścizna Kazimiery Iłłakowiczówny
 • 243 %a Dokumenty i papiery osobiste
 • 245 %a Dokumenty osobiste
 • 250 %a oryg.
 • 260 %f 1893-1984
 • 300 %a 542 k. %b fot. %c 35x41 cm i mniej.
 • 340 %e poszyt, luźne
 • 520 %a 3. ||Przemówienia podczas uroczystości żałobnych:
 • 520 %a 1. ||Fotografie z różnych okresów życia K. Iłłakowiczówny (indywidualne i grupowe), ok. 1895-1967 (85, niektóre w 2 lub 3 odbitkach) k. 1-85, przy tym fot.: siostry-Barbary Czerwijowskiej (1 z kliszą) k. 86-87, Zofii z Zyberk-Platerów Buynowej k. 88-89, portretu Tomasza Zana k. 90-91, Józefa Piłsudskiego k. 92-95 i projektu jego sarkofagu na Wawelu k. 96-97, prac malarskich siostrzenicy Janiny Czerwijowskiej k. 98-99, rzeźby Nike z Wierzenicy (z kliszą) k. 100-101, ilustracji Stanisława Ignacego Witkiewicza do "Bajecznej historii o królewiczu La Fi Czan" K. Iłłakowiczówny (5 odbitek) k. 102-107 oraz reprodukcja tejże w "Books and Things" 1961 nr 4 k. 8-9 i kościoła w Iffley w Anglii k. 108-109.
 • 520 %a 2. ||Fotografie K. Iłłakowiczówny na łożu śmierci w jej mieszkaniu 1983 (5) k. 110-114, z uroczystości pożegnania w hallu Muzeum Narodowego w Poznaniu 19 II 1983 (10) k. 115-124, przy tym wycinki z "Głosu Wielkopolskiego" z nekrologami k. 125-126.
 • 520 %a 4. ||Fotografie z uroczystości poświęcenia tablicy pamiatkowej na cześć Kazimiery Iłłakowiczówny w krużgankach kościoła oo. Dominikanów w Poznaniu 8 kwietnia 1984 (18) k. 150-167.
 • 520 %a 5. ||Fotografie z wystawy "Literatura światowa w Polsce" w Bibliotece im. E. Raczyńskiego w Poznaniu, ukazującej m.in. twórczość Kazimiery Iłłakowiczówny 1984 (4) k. 168-171.
 • 541 %c a %d 1974 %e 3377
 • 541 %c c %d 1975 %e 98
 • 541 %c a %d 1980 %e 1462
 • 541 %c a %d 1980 %e 1464
 • 541 %c a %d 1980 %e 1465
 • 541 %c c %d 1980 %e 227
 • 541 %c a %d 1983 %e 2009
 • 541 %c a %d 1984 %e 249
 • 541 %c c %d 1984 %e 7
 • 541 %c c %d 1984 %e 35
 • 541 %c c %d 1985 %e 871
 • 541 %c c %d 1985 %e 876
 • 541 %c a %d 1974 %e 3378
 • 546 %a Pol., rjęz.
 • 600 %a Etter Tadeusz bp sufragan poznański 20 w.
 • 610 %a Dominikanie
 • 610 %a Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne %c Poznań
 • 610 %a Ministerstwo Kultury i Sztuki
 • 610 %a Polski Komietet Pomocy Sanitarnej
 • 651 %a Kraków Uniwersytet Jagielloński
 • 653 %a Kościoły - obiekty sakralne
 • 653 %a Cmentarze
 • 655 %a Legitymacje
 • 655 %a Krzyż Kawalerski Legii Honorowej
 • 655 %a Krzyż Komandorski Orderu Korony Rumuńskiej
 • 655 %a Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
 • 655 %a Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
 • 655 %a Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
 • 655 %a Książeczka czekowa
 • 655 %a Książeczka oszczędnościowa
 • 655 %a Książeczka oszczędnościowo-inwestycyjna
 • 655 %a Krzyże - dyplomy
 • 655 %a Zaświadczenia
 • 852 %j BK 12001
 • 900 %c Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) jako dziecko z siostrą ? %d 1892 ok. %f 14x9 cm %k k. 1 %m odbitka
 • 900 %c Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) %d 1898? %f 14x9 i mn. %k k. 2-4 %m odbitki
 • 900 %c Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) z towarzystwem %c Pohulanka m. nad Dźwiną %d 1903 %f 10x14 i mn. %k k. 5, 6 %m odbitki %p "W Pohulance nad Dźwiną. Zapewne rok 1902-1903. Ks. Budkiewicz, Zygmunt Gilewicz, 3 siostry Kuleszanki drowa[?] Żebrowska, Wacław Tęczyński, Kazimiera Iłłakowiczówna
 • 900 %c Grupa kobiet i mężczyzn NN %d 1903 ok. %f 10x7 cm, 10x14 cm %k k. 7, 8 %m fot. w sepii, odbitka
 • 900 %c Iłłakowiczówna Kazimiera %d 1908 ok. %f 10x14 cm %k k. 9 %m odbitka st. fotografii
 • 900 %c Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) z dziewczętami %d 1908? %f 18x13 i mn. %k k. 10, 11 %m odbitki ze st. fotogr. %p "Chelsea Church Lond. 1908 ?"
 • 900 %a Niklewiczowa Maria %c Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) w pokoiku studenckim %d 1908 lub 1909 %f 13x8 cm %k k. 12x14 %m fot., odbitki 3 %p " we Fryburgu Szwajcarskim [...]"
 • 900 %c Iłłakowiczówna Kazimiera ? z przyjaciółką %d 1910 ok. %f 14x9 cm %k k. 15 %m odb. st. fotogr.
 • 900 %c Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) %d 1908? 1910? %f 14x9 cm i mn. %k k. 16-18 %m fot. + 2 odb.
 • 900 %c Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) %d 1912? %f 10x14 cm %k k. 19, 20 %m odbitki 2 %p "Internat SS Urszulanek Kraków Starowiślna 1912?"
 • 900 %c Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) %d 1912? %f 10x14 cm %k k. 21, 22 %m odbitki 2 %p "Internat SS Urszulanek Kraków [...]
 • 900 %c Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) %d 1912 ok. %f 18x12 cm i mn %k k. 23, 24 %m odbitki 2
 • 900 %c Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) %d 1917 ok. %f 18x13 cm %k k. 25 %m odbitka %p "Czołówkowa I 1915- I 1917"
 • 900 %a Zakład Fotograficzny "Leonard" Warszawa %c Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) %d 1919 %f 14x9 cm %k k. 26-28 %m fot. w sepii + 2 odbitki %p na fot. autograf z datą
 • 900 %c Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) %d 1919 ok. %f 14x9 cm %k k. 29, 30 %m odbitki 2
 • 900 %c Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) %d 1983 przed %f 16x12 cm i mn. %k k. 31-32 %m reprod. portretu z 1922-1923
 • 900 %a Photographie Moderne Warszawa %c Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) %d 1924 %f 15x11 cm %k k. 33, 35 %m fot. w sepii + odb. %p "Kazimiera Iłłakowiczówna panu Pawełkowi Morstinowi Warszawa 1924"
 • 900 %a Kirchner Włodzimierz (1874-1970) %c Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) %d 1920 ok. %f 15x11 cm i mn. %k k. 36-38 %m fot. cz-b + 2 odb.
 • 900 %c Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) %d 1920 ok. %f 13x9 cm %k k. 39, 40 %m fot. cz.-b.+ odb.
 • 900 %a Kirchner Włodzimierz (1874-1970) %c Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) %d 1920 ok. %f 15x11 cm i mn. %k k. 41, 42 %m fot. cz.-b + odb.
 • 900 %a Pickenpack und Sohn Hamburg %c Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) %d 1920 ok. %f 18x12 i mn. %k k. 43-45 %m fot. w sepii + 2 odb.
 • 900 %c Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) z dziewczynką %d 1933 %f 8x13 cm %k k. 46-47 %m fot w sepii + odb. %p "Iłłakowiczówna Mikulińce 1932-1933"
 • 900 %a Chłapowski M. %c Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) %d 1938 %f 10x8 cm %k k. 48, 49 %m fot. w sepii + odb. %p "Iłłakowiczówna Kosów 1938"
 • 900 %c Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) %d 1939 przed %f 6x4 cm i większe %k k. 50, 51, 54 %m fot. legitym. + 2 odb.
 • 900 %c Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) %d 1934 ok. %f 16x11 cm i mn. %k k. 55, 56 %m fot. cz.-b. + odb. %p "1932-1934"
 • 900 %a Foto Alejnik Kleczewska Poznań Mickiewicza %c Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) %d 1950 ok. %f 15x10 cm i mn. %k k. 52 59, 60 %m fot. cz.-b. 2 + odb.
 • 900 %c Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) %d 1950 ok. %f 9x6 cm i większe %k k. 57, 58 %m fot. cz.-b + odb.
 • 900 %c Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) %d 1950 ok. %f 6x4 cm i większe %k k. 61-65 %m fot. legitym. + 4 odb.
 • 900 %c Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) %d 1950 ok. %f 6x4 cm i większe %k k. 53, 66, %m fot. legitym. + 2 odb.
 • 900 %a Foto Alejnik Poznań %c Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) %d 1964 %f 6x4 cm %k k. 68, 69, 70 %m fot. legitym. + klisza + odb.
 • 900 %c Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) %c Teatr Studencki KUL %d 1953 %f 9x14 cm %k k. 71 %m fot. cz.-b.
 • 900 %c Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) z NN %d 1953 ok. %f 9x13 cm %k k. 72, 73 %m fot. cz-b. 2
 • 900 %a M. Kornicki Poznań %c Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) z czytelnikami %d 1964 ok. %f 11x18 cm %k k. 74 %m fot. cz.-b.
 • 900 %c Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) %d 1960 ok. %f 14x9 cm %k k. 75 %m fot. cz.-b.
 • 900 %a Martuszewski %c Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) we Wrocławiu %d 1960 maj %f 14x9 cm %k k. 76 %m fot. cz.-b. %p "Zjazd ZLP Ziem Zachodnich Wrocław"
 • 900 %c Karska %c Cooper Malcolm %c Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) %d 1961 sierpień %f 9x14 cm %k 77, 77a %m fot. cz.-b. + odb. %p "Kurs anglistyki Kraków "
 • 900 %a Grabski J. W. %c Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) w Częstochowie %d 1952 maj %f 13x8 cm %k k. 78, 81 %m fotogr. kolor. + odb.
 • 900 %c Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) z czytelnikami %d 1967 %f 12x18 cm %k k. 79 %m fot. cz.-b. %p "Kiermasz w Poznaniu"
 • 900 %a Górski Konrad prof. %c Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) %d 1948 %f 11x7 cm i większa odb. %k k. 80, 82 %m fot. cz.-b. + odb. %p "Toruń"
 • 900 %a Alejnik Poznań %c Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) %d 1950 %f 10x8 cm %k k. 83-85 %m fot. cz.-b. 3
 • 900 %c NN %d 20 w. %f 18x13 cm %k k. 86 %m fot. cz.-b.
 • 900 %c Buyno Zofia z Platerów, przybrana matka K. Iłłakowiczówny %d 20 w. %f 16x11 cm %k k. 88, 89 %m fot. cz.-b.
 • 900 %c Piłsudski Józef (1867-1935) marszałek %d 1927 ok. %f 8x6 cm %k k. 94, 95 %m reprod. portretu + odb. %p "zrobione z portretu Marszałka [...]"
 • 900 %c Piłsudski Józef (1867-1935) marszałek %d 1925 ok. %f 21x12 cm %k k. 92, 93 %m fot. cz-b. + odb.
 • 900 %c Piłsudski Józef (1867-1935) marszałek |sarkofag projekt %d 1935 po %f 18x13 cm %k k. 96, 97 %m fot. cz.-b. + odb. %p "Projekt sarkofagu Marszałka Józefa Piłsudskiego na Wawelu"
 • 900 %a L. Perz, F. Maćkowiak %c Madonna %d 20 w. %f 17x12 cm %k k. 98 %m reprod. obrazu Janiny Czerwijowskiej (ur. 1916)
 • 900 %c Zan Tomasz (1796-1855) %d 20 w. %f 18x13 cm i mn. %k k. 90, 91 %m reprod. rysunku + klisza
 • 900 %c Witkiewicz Stanisław Ignacy (1885-1939) %d 1969 %f 17x23 i mn. %k k. 100, 102-107 %m reprod. ilustracji S. I. Witkiewicza do "Bajecznej historii o królewiczu La Fi Czan" K. Iłłakowiczówny %p Wykonane w 1917-1918
 • 900 %c Iffley m. Anglia |kościół %d 20 w. %f 16x10 cm %k k. 108 %m poczt. fotograf.
 • 900 %c Iffley m. Anglia |kościół wnętrze %d 20 w. %f 16x12 cm %k k. 109 %m poczt. artyst. %p "St. Mary the Virgin, Iffley looking West, 1845 "
 • 900 %a Niewiedział Włodzimierz Pracownia Fotograficzna Oborniki %c Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) na łożu śmierci w jej mieszkaniu %d 1983 %f 17x23 %k k. 110-112 %m fot. kolor.
 • 900 %c Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) na łożu śmierci w jej mieszkaniu %d 1983 %f 18x24 cm %k k. 113, 114 %m fot. cz.-b.
 • 900 %c Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) uroczystości pożegnania %c Poznań |Muzeum Narodowe hall %d 1983 %f 18x24 cm %k k. 115-124 %m fot. cz.-b.
 • 900 %c Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) %c uroczystości poświęcenia tablicy pamiątkowej %c Poznań m. woj. |kościół Dominikanów %d 1984 8 kwietnia %f 13-18 cm %k k. 150-167 %m fot. kolor. 18
 • 900 %a Misiorny Jan Poznań %c Wystawa "Literatura światowa w Polsce" %c Iłłakowiczówna Kazimiera (1889-1983) twórczość na wystawie %c Poznań m. woj. |Biblioteka Raczyńskich %d 1984 %f 13-18 cm %k k. 168-171 %m fot. cz.-b. 4

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 12001