Spuścizna Kazimiery Iłłakowiczówny

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura:
  • BK 12001 01
  • BK 12001 01a
 • Kopie: CD 598/1-2 (fotografie)
 • Autor: Iłłakowiczówna Kazimiera (1892-1983)
 • Tytuł:
  • Dokumenty i papiery osobiste
  • Spuścizna Kazimiery Iłłakowiczówny
 • Opis fizyczny: 542 k. fot. 35x41 cm i mniej.
 • Oprawa: poszyt, luźne
 • Język: Pol., rjęz.
 • Zawartość:
  • 1. Metryka [wyciąg z ksiąg parafii św. Ducha w Wilnie (1893) uszkodzony] oraz tekst tłumaczenia pol. k. 1-2 [k. 1 w pudle BK 12001/1a] odpis skrócony aktu zgonu 1983 k. 3, przy tym zaświadczenie rosyjskie dotyczące Jakuba Iłłakowicza 1902 k. 5-4
  • 2. Świadectwa szkolne i uniwersyteckie: gimanzjum w Petersburgu 1907-1910 (3 z fot.) k. 6-11, z Oxfordu 1908-1909 (3) k. 12-16, z Uniwersytetu Jagiellońskiego 1911-1914 (5) k. 17-22
  • 3. Dokumenty z czasów pierwszej wojny światowej: legitymacja Polskiego Komitetu Pomocy sanitarnej 1914 k. 23, Legitymacja rosyjska na przejazd do Finlandii (z fot.) 1918 k. 24, "Świadectwa legitymacyjne" wydane przez Centralny Komitet Obywatelski Królestwa polskiego (z fot.) 1918 k. 25-30
  • 4. Dokumenty z okresu dwudziestolecia międzywojennego.
  • 5. Dokumenty i zaświadczenia węgierskie i rumuńskie z okresu pobytu w Cluj w Siedmiogrodzie 1939-1947 (10, w tym 1 z fot.) k. 176-187.
  • 6. Dokumenty z okresu od 1948 r.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Beck Józef dyplomata, minister spraw zagranicznych R. P. 20 w.
  • Buynowa Zofia z Zyberk-Platerów 19-20 w.
  • Czerwijowska Barbara z Zanów tłumaczka 20 w.
  • Czerwijowska Janina 20 w.
  • Etter Tadeusz bp sufragan poznański 20 w.
  • Kafarska Józefa Anna 20 w.
  • Kasprzycki Tadeusz gen., wiceminister spraw wojskowych 20 w.
  • Maciejewski Jarosław historyk literatury, prof. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  • Naganowski Egon eseista, krytyk literacki, tłumacz 20 w.
  • Ostrowska Julia
  • Ostrowski Adam dyr. Państwowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie 20 w.
  • Piłsudski Józef działacz niepodległościowy, polityk, marszałek Polski 19-20 w.
  • Prorok, Leszek (1919-1984)
  • Skórzewska Maria 19 w.
  • Skrzyński Aleksander minister spraw zagranicznych 20 w.
  • Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego
  • Cmentarz Powązkowski Warszawa 20 w.
  • Dominikanie
  • Filharmonia Pomorska im. Ignacego Paderewskiego Bydgoszcz 20 w.
  • Instytut Wydawniczy PAX
  • Klub Dziennikarzy "Pod Kaczką" Poznań
  • Komunalna Kasa Oszczędnościowa miasta st. Warszawy
  • Ministerstwo Spraw Wojskowych Warszawa 20 w.
  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych Warszawa 20 w.
  • Parafia św. Ducha Wilno 19 w.
  • parafia św. Ducha Wilno, księgi parafialne 20 w.
  • Pocztowa Kasa Oszczędności Warszawa 20 w.
  • Polski Klub Literacki PEN Warszawa 20 w.
  • Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych Poznań 20 w.
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań
  • Uniwersytet Jagielloński
  • Viata Romîneas~1ca redakcja 20 w. Rumunia
  • Związek Literatów Polskich
  • Budzyń w. k. Chodzieży 20 w.
  • Buk 20 w.
  • Bukareszt "Viata Romîneas~1ca" - redakcja 20 w. Rumunia
  • Bydgoszcz Filharmonia Pomorska i Ignacego Paderewskiego 20 w.
  • Cluj zob. Kluż
  • Iffley kościół Anglia
  • Kluż 20 w. Rumunia
  • Kraków Uniwersytet Jagielloński
  • Oxford Uniwersytet 20 w. Wielka Brytania
  • Poznań Klub Dziennikarzy "Pod Kaczką" 20 w.
  • Poznań Biblioteka Uniwersytecka 20 w.
  • Poznań Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 20 w.
  • Poznań Kościół OO. Dominikanów 20 w.
  • Poznań Rada Narodowa Miasta Poznania. Komisja Lokalowa 20 w.
  • Poznań Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych 20 w.
  • Poznań Muzeum Narodowe 20 w.
  • Poznań Spółdzielnia Farmaceutyczna 20 w.
  • Poznań Spółdzielnia Farmaceutyczna 20 w.
  • Poznań Uniwersytet i Adama Mickiewicza 20 w.
  • Poznań Miejska Biblioteka Publiczna i Edwarda Raczyńskiego
  • Słupsk , Bałtycki Teatr Dramatyczny 20 w.
  • Warszawa Cmentarz Powązkowski 20 w.
  • Warszawa Instytut Wydawniczy PAX 20 w.
  • Warszawa Ministerstwo Spraw Wojskowych 20 w.
  • Warszawa Komunalna Kasa Oszczędności 20 w.
  • Warszawa Polski Klub Literacki PEN 20 w.
  • Warszawa Pocztowa Kasa Oszczędności 20 w.
  • Warszawa Ministerstwo Spraw Zagranicznych 20 w.
  • Wierzenica w. k. Poznania 20 w.
  • Wilno 20 w.
  • Muzea
  • Ministerstwa
  • Autobiografie
  • Rzeźba
  • Biografie
  • Czasopisma polskie
  • Doktoraty honoris causa
  • Dyplomacja
  • Szkolnictwo rosyjskie
  • Wystawy
  • Uniwersytety
  • Uroczystości
  • Szkolnictwo angielskie
  • Szkolnictwo europejskie
  • Szkolnictwo polskie do 1918 r.
  • Towarzystwa zob. też stowarzyszenia
  • Pożyczka konsolidacyjna 1936 r.
  • Towarzystwa
  • Sarkofag J. Piłsudskiego na Wawelu
  • Literatura polska bajki
  • Strajki szkolne
  • Honoraria
  • Kluby
  • Koleje w Polsce
  • Malarstwo
  • Pieśni
  • Nagrody za twórczość literacką - dyplomy
  • Dyplomy
  • Obligacje 20 w.
  • Świadectwa szkolne i uniwersyteckie 20 w.
  • Medale
  • Autobiografie
  • Paszporty 20 w.
  • Odznaczenia
  • Świadectwa
  • Legitymacje
  • Prawo jazdy samochodowe
  • Pieczęcie (stemple)
  • Nekrologi
  • Fotografie 20 w.
  • Mowy 20 w.
  • Plany
  • Dowody osobiste
  • Wycinki prasowe
  • bajki
  • Metryki urodzeń, chrztów, ślubów i zgonów 19-20 w.
 • Uwagi: Oryginał metryki chrztu w osobnym pudle sygn. BK 12001/1a

MARC

 • 100 a Iłłakowiczówna Kazimiera d (1892-1983)
 • 243 a Dokumenty i papiery osobiste
 • 245 a Spuścizna Kazimiery Iłłakowiczówny
 • 250 a oryg.
 • 260 f 1893-1984
 • 300 a 542 k. b fot. c 35x41 cm i mniej.
 • 340 e poszyt, luźne
 • 400 a Zan Barbara zob. Czerwijowska Barbara z Zanów
 • 500 a Oryginał metryki chrztu w osobnym pudle sygn. BK 12001/1a
 • 520 a 1. Metryka [wyciąg z ksiąg parafii św. Ducha w Wilnie (1893) uszkodzony] oraz tekst tłumaczenia pol. k. 1-2 [k. 1 w pudle BK 12001/1a] a odpis skrócony aktu zgonu 1983 k. 3, przy tym zaświadczenie rosyjskie dotyczące Jakuba Iłłakowicza 1902 k. 5-4
 • 520 a 2. Świadectwa szkolne i uniwersyteckie: gimanzjum w Petersburgu 1907-1910 (3 z fot.) k. 6-11, z Oxfordu 1908-1909 (3) k. 12-16, z Uniwersytetu Jagiellońskiego 1911-1914 (5) k. 17-22
 • 520 a 3. Dokumenty z czasów pierwszej wojny światowej: legitymacja Polskiego Komitetu Pomocy sanitarnej 1914 k. 23, Legitymacja rosyjska na przejazd do Finlandii (z fot.) 1918 k. 24, "Świadectwa legitymacyjne" wydane przez Centralny Komitet Obywatelski Królestwa polskiego (z fot.) 1918 k. 25-30
 • 520 a 4. Dokumenty z okresu dwudziestolecia międzywojennego.
 • 520 a 5. Dokumenty i zaświadczenia węgierskie i rumuńskie z okresu pobytu w Cluj w Siedmiogrodzie 1939-1947 (10, w tym 1 z fot.) k. 176-187.
 • 520 a 6. Dokumenty z okresu od 1948 r.
 • 530 d CD 598/1-2 (fotografie)
 • 541 c a d 1974 e 3378
 • 541 c a d 1974 e 3377
 • 541 c a d 1984 e 249
 • 541 c a d 1980 e 1464
 • 541 c a d 1980 e 1462
 • 541 c a d 1980 e 1465
 • 541 c a d 1983 e 2009
 • 541 c c d 1985 e 871
 • 541 c c d 1980 e 227
 • 541 c c d 1984 e 7
 • 541 c c d 1984 e 35
 • 541 c c d 1975 e 98
 • 541 c c d 1985 e 876
 • 546 a Pol., rjęz.
 • 600 a Beck Józef c dyplomata, minister spraw zagranicznych R. P. d 20 w.
 • 600 a Buynowa Zofia z Zyberk-Platerów d 19-20 w.
 • 600 a Czerwijowska Barbara z Zanów tłumaczka 20 w.
 • 600 a Czerwijowska Janina 20 w.
 • 600 a Etter Tadeusz bp sufragan poznański 20 w.
 • 600 a Kafarska Józefa Anna 20 w.
 • 600 a Kasprzycki Tadeusz c gen., wiceminister spraw wojskowych d 20 w.
 • 600 a Maciejewski Jarosław c historyk literatury, prof. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • 600 a Naganowski Egon eseista, krytyk literacki, tłumacz 20 w.
 • 600 a Ostrowska Julia
 • 600 a Ostrowski Adam dyr. Państwowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie 20 w.
 • 600 a Piłsudski Józef działacz niepodległościowy, polityk, marszałek Polski 19-20 w.
 • 600 a Prorok, Leszek d (1919-1984)
 • 600 a Skórzewska Maria 19 w.
 • 600 a Skrzyński Aleksander c minister spraw zagranicznych d 20 w.
 • 610 a Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego
 • 610 a Cmentarz Powązkowski Warszawa 20 w.
 • 610 a Dominikanie
 • 610 a Filharmonia Pomorska im. Ignacego Paderewskiego Bydgoszcz 20 w.
 • 610 a Instytut Wydawniczy PAX
 • 610 a Klub Dziennikarzy "Pod Kaczką" c Poznań
 • 610 a Komunalna Kasa Oszczędnościowa miasta st. Warszawy
 • 610 a Ministerstwo Spraw Wojskowych c Warszawa d 20 w.
 • 610 a Ministerstwo Spraw Zagranicznych c Warszawa d 20 w.
 • 610 a Parafia św. Ducha c Wilno d 19 w.
 • 610 a parafia św. Ducha Wilno, księgi parafialne 20 w.
 • 610 a Pocztowa Kasa Oszczędności Warszawa 20 w.
 • 610 a Polski Klub Literacki PEN Warszawa 20 w.
 • 610 a Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych c Poznań d 20 w.
 • 610 a Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań
 • 610 a Uniwersytet Jagielloński
 • 610 a Viata Romîneas~1ca redakcja 20 w. Rumunia
 • 610 a Związek Literatów Polskich
 • 651 a Budzyń w. k. Chodzieży y 20 w.
 • 651 a Buk y 20 w.
 • 651 a Bukareszt x "Viata Romîneas~1ca" - redakcja y 20 w. z Rumunia
 • 651 a Bydgoszcz x Filharmonia Pomorska i Ignacego Paderewskiego 20 w.
 • 651 a Cluj zob. Kluż
 • 651 a Iffley x kościół z Anglia
 • 651 a Kluż x 20 w. Rumunia
 • 651 a Kraków x Uniwersytet Jagielloński
 • 651 a Oxford x Uniwersytet y 20 w. z Wielka Brytania
 • 651 a Poznań x Klub Dziennikarzy "Pod Kaczką" y 20 w.
 • 651 a Poznań x Biblioteka Uniwersytecka y 20 w.
 • 651 a Poznań x Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne y 20 w.
 • 651 a Poznań x Kościół OO. Dominikanów y 20 w.
 • 651 a Poznań x Rada Narodowa Miasta Poznania. Komisja Lokalowa y 20 w.
 • 651 a Poznań x Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych y 20 w.
 • 651 a Poznań x Muzeum Narodowe 20 w.
 • 651 a Poznań x Spółdzielnia Farmaceutyczna 20 w.
 • 651 a Poznań x Spółdzielnia Farmaceutyczna 20 w.
 • 651 a Poznań x Uniwersytet i Adama Mickiewicza 20 w.
 • 651 a Poznań Miejska Biblioteka Publiczna i Edwarda Raczyńskiego
 • 651 a Słupsk x , Bałtycki Teatr Dramatyczny y 20 w.
 • 651 a Warszawa x Cmentarz Powązkowski y 20 w.
 • 651 a Warszawa x Instytut Wydawniczy PAX 20 w.
 • 651 a Warszawa x Ministerstwo Spraw Wojskowych y 20 w.
 • 651 a Warszawa x Komunalna Kasa Oszczędności y 20 w.
 • 651 a Warszawa x Polski Klub Literacki PEN 20 w.
 • 651 a Warszawa x Pocztowa Kasa Oszczędności 20 w.
 • 651 a Warszawa x Ministerstwo Spraw Zagranicznych y 20 w.
 • 651 a Wierzenica x w. k. Poznania y 20 w.
 • 651 a Wilno y 20 w.
 • 653 a Muzea
 • 653 a Ministerstwa
 • 653 a Autobiografie
 • 653 a Rzeźba
 • 653 a Biografie
 • 653 a Czasopisma polskie
 • 653 a Doktoraty honoris causa
 • 653 a Dyplomacja
 • 653 a Szkolnictwo rosyjskie
 • 653 a Wystawy
 • 653 a Uniwersytety
 • 653 a Uroczystości
 • 653 a Szkolnictwo angielskie
 • 653 a Szkolnictwo europejskie
 • 653 a Szkolnictwo polskie do 1918 r.
 • 653 a Towarzystwa zob. też stowarzyszenia
 • 653 a Pożyczka konsolidacyjna 1936 r.
 • 653 a Towarzystwa
 • 653 a Sarkofag J. Piłsudskiego na Wawelu
 • 653 a Literatura polska |bajki
 • 653 a Strajki szkolne
 • 653 a Honoraria
 • 653 a Kluby
 • 653 a Koleje w Polsce
 • 653 a Malarstwo
 • 653 a Pieśni
 • 653 a Nagrody za twórczość literacką - dyplomy
 • 655 a Dyplomy
 • 655 a Obligacje 20 w.
 • 655 a Świadectwa szkolne i uniwersyteckie 20 w.
 • 655 a Medale
 • 655 a Autobiografie
 • 655 a Paszporty 20 w.
 • 655 a Odznaczenia
 • 655 a Świadectwa
 • 655 a Legitymacje
 • 655 a Prawo jazdy samochodowe
 • 655 a Pieczęcie (stemple)
 • 655 a Nekrologi
 • 655 a Fotografie 20 w.
 • 655 a Mowy 20 w.
 • 655 a Plany
 • 655 a Dowody osobiste
 • 655 a Wycinki prasowe
 • 655 a bajki
 • 655 a Metryki urodzeń, chrztów, ślubów i zgonów 19-20 w.
 • 700 a Voriškova Jiřina dziennikarka czeska 20 w.
 • 700 a Witkiewicz Stanisław Ignacy pisarz 19-20 w.
 • 700 a Zaleski August c dyplomata, minister spraw zagranicznych d 20 w.
 • 700 a Zan Tomasz c Prezes Związku Filomatów d 19 w.
 • 852 j BK 12001 01
 • 852 j BK 12001 01a

Indeksy