Materiały Kazimiery Iłłakowiczówny dotyczące jej akcji odczytowej za granicą z ramienia Ministerstwa Spraw Zagranicznych w latach 1936-1939.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 12007/1
 • Kopie:
  • CD 598/1-2 (fragment. mater. rkps)
  • Mf 10868/1
 • Autor: Iłłakowiczówna Kazimiera (1892-1983)
 • Tytuł: Materiały Kazimiery Iłłakowiczówny dotyczące jej akcji odczytowej za granicą z ramienia Ministerstwa Spraw Zagranicznych w latach 1936-1939.
 • Miejsce i czas powstania: 1937-1938
 • Opis fizyczny: 290 k. fot. 34x23 cm i mniej.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., rum., rjęz.
 • Zawartość: Rumunia, 7-28 V 1937
 • Grafika:
  • Kluż (Cluj) m. Rumunia kościół 17x13 cm k. 166 fot. cz.-b.
  • Kluż (Cluj) m. Rumunia 6x12 cm k. 174 fot. cz.-b.
  • Kluż (Cluj) m. Rumunia 5x8 cm k. 175 fot. w sepii
  • Rumunia wnętrze chaty chłopskiej 8x14 cm k. 177 fot. cz.-b.
  • Kluż (Cluj) m.Rumunia Opera 8x14 cm k. 180 fot. cz.-b.
  • Rumunia dziewczęta przy kołowrotkach 8x14 cm k. 186 fot. cz.-b.
  • Kluż (Cluj) m. Rumunia 8x14 cm k. 187 fot. cz.-b.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Arciszewski Mirosław poseł R. P. w Bukareszcie 20 w.
  • Barzeanu Const. I. wiceprefekt w Craiova w Rumunii 20 w.
  • Buzej Jan konsul R. P. w Bukareszcie 20 w.
  • Castano Dimitriu prazes Stowarzyszenia Kobiet (Rumunia) 20 w.
  • Delen Olivia 20 .
  • Dragalina gen. rumuński 20 w.
  • Gheorghiu Dem N. burmistrz w Gałaczu (Rumunia) 20 w.
  • Iliut Emanuil dyrektor gimnazjum w Cernauti ? (Rumunia) 20 w.
  • Metes Sofia St. prezeska Stowarzyszeń Kobiecych w Rumunii 20 w.
  • Obreja George I. profesor szkoły wojskowej 20 w.
  • Pacurara Brutus dziennikarz, publicysta rumuński 20 w.
  • Paulian Sabina 20 w.
  • Percea Any prezeska Stowarzyszenia Kobiet Rumuńskich 20 w.
  • Petrescu-Dambovita Gh. adwokat, Prezes Ligi Romano-Polona 20 w.
  • Pillat Ion I. poeta rumuński, sekretarz Towarzystwa Rumuńsko-Polskiego 20 w.
  • Poncet de Sandon Aleksander konsul R.P. w Kiszyniowie 20 w.
  • Poniński Alfred radca poselstwa polskiego w Bukareszcie
  • Popoviciu Alma Mahora stomatolog w Cluj (Rumunia) 20 w.
  • Ralian Mathilde 20 w.
  • Randa Victoria 20 w.
  • Regis Marie Francois(!) zakonnica w Gałaczu (Rumunia) 20 w.
  • Ripan R. 20 w.
  • Sandru Aspasia 20 w.
  • Saveanu Sanciuk przew. Towarzystwa Przyjaciół Polski w Rumunii 20 w.
  • Sotkiewiczówna emigrantka polska w Rumunii 20 w.
  • Stapiński Tadeusz wicekonsul R. P. w Cluj (Rumunia) 20 w.
  • Stępowski Marian dr, przyrodnik, literat, pracownik Polskiego Radia
  • Tarangul działaczka Związku Kobiet Bukowińskich (Rumunia) 20 w.
  • Teacius Albu Nicolae dr., nauczyciel literatury 20 w.
  • Terlentian H. 20 w.
  • Uzdowski M. konsul generalny R. P. w Czerniowcach 20 w.
  • Voicu Virgilu sekretarz Rady Miejskiej w Brasov (Rumunia) 20 w.
  • Liga Romano-Polona
  • Polska Agencja Telegraficzna Warszawa 20 w.
  • Polski Związek Szkolny Lupeni 20 w. Rumunia
  • Stowarzyszenie Kobiet Rumuńskich Timisoara 20 w.
  • Arad 20 w. Rumunia
  • Brasov 20 w. Rumunia
  • Bukareszt Asociatia Pentru Emanciparea Civilâ si Politicâ Femeilor Romane 20 w. Rumunia
  • Constanta zob. Konstanca Konstanca 20 w. Rumunia
  • Craiova 20 w. Rumunia
  • Gałacz Galati zob. Gałacz 20 w. Rumunia
  • Jassy Asociatia Pentru Emanciparea Civila si Politica Femeilor Romane 20 w. Rumunia
  • Kiszyniów Mołdawia konsulat R. P. 20 w.
  • Kluż Cluj zob. Kluż festiwal polsko - rumuński 1937 r. 20 w. Rumunia
  • Kolozsvar zob. Kluż
  • Lupeni Siedmiogród Polski Związek Szkolny 20 w. Rumunia
  • Timisoara Rumunia 20 w.
  • Warszawa Polska Agencja Telegraficzna 20 w.
  • Warszawa Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 20 w.
  • Podróże 20 w.
  • Czasopisma polskie
  • Biblioteki
  • Przemówienia zob. mowy
  • Teatr polski 20 w.
  • Teatr polski zob. też dramaty, opera, programy, recenzje
  • Dyplomacja
  • Wizytówki 20 w.
  • Wywiady - teksty
  • Towarzystwa
  • Towarzystwa zob. też stowarzyszenia
  • Odczyty
  • Sprawozdania
  • Polonia
  • Ministerstwa
  • wycinki prasowe
  • fotografie 20 w.
  • Afisze (plakaty) 20 w.

MARC

 • 100 a Iłłakowiczówna Kazimiera d (1892-1983)
 • 245 a Materiały Kazimiery Iłłakowiczówny dotyczące jej akcji odczytowej za granicą z ramienia Ministerstwa Spraw Zagranicznych w latach 1936-1939.
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1937-1938
 • 300 a 290 k. b fot. c 34x23 cm i mniej.
 • 340 e luźne
 • 520 a Rumunia, 7-28 V 1937
 • 530 d CD 598/1-2 (fragment. mater. rkps)
 • 530 d Mf 10868/1
 • 541 c a d 1974 e 2051
 • 546 a Pol., rum., rjęz.
 • 600 a Arciszewski Mirosław c poseł R. P. w Bukareszcie d 20 w.
 • 600 a Barzeanu Const. c I. wiceprefekt w Craiova w Rumunii d 20 w.
 • 600 a Buzej Jan c konsul R. P. w Bukareszcie d 20 w.
 • 600 a Castano Dimitriu c prazes Stowarzyszenia Kobiet (Rumunia) d 20 w.
 • 600 a Delen Olivia d 20 .
 • 600 a Dragalina c gen. rumuński d 20 w.
 • 600 a Gheorghiu Dem N. burmistrz w Gałaczu (Rumunia) 20 w.
 • 600 a Iliut Emanuil c dyrektor gimnazjum w Cernauti ? (Rumunia) d 20 w.
 • 600 a Metes Sofia St. c prezeska Stowarzyszeń Kobiecych w Rumunii d 20 w.
 • 600 a Obreja George I. c profesor szkoły wojskowej d 20 w.
 • 600 a Pacurara Brutus c dziennikarz, publicysta rumuński d 20 w.
 • 600 a Paulian Sabina d 20 w.
 • 600 a Percea Any c prezeska Stowarzyszenia Kobiet Rumuńskich d 20 w.
 • 600 a Petrescu-Dambovita Gh. c adwokat, Prezes Ligi Romano-Polona d 20 w.
 • 600 a Pillat Ion I. c poeta rumuński, sekretarz Towarzystwa Rumuńsko-Polskiego d 20 w.
 • 600 a Poncet de Sandon Aleksander c konsul R.P. w Kiszyniowie d 20 w.
 • 600 a Poniński Alfred c radca poselstwa polskiego w Bukareszcie
 • 600 a Popoviciu Alma Mahora c stomatolog w Cluj (Rumunia) d 20 w.
 • 600 a Ralian Mathilde d 20 w.
 • 600 a Randa Victoria d 20 w.
 • 600 a Regis Marie Francois(!) c zakonnica w Gałaczu (Rumunia) d 20 w.
 • 600 a Ripan R. d 20 w.
 • 600 a Sandru Aspasia d 20 w.
 • 600 a Saveanu Sanciuk c przew. Towarzystwa Przyjaciół Polski w Rumunii d 20 w.
 • 600 a Sotkiewiczówna c emigrantka polska w Rumunii d 20 w.
 • 600 a Stapiński Tadeusz c wicekonsul R. P. w Cluj (Rumunia) d 20 w.
 • 600 a Stępowski Marian c dr, przyrodnik, literat, pracownik Polskiego Radia
 • 600 a Tarangul c działaczka Związku Kobiet Bukowińskich (Rumunia) d 20 w.
 • 600 a Teacius Albu Nicolae c dr., nauczyciel literatury d 20 w.
 • 600 a Terlentian H. d 20 w.
 • 600 a Uzdowski M. c konsul generalny R. P. w Czerniowcach d 20 w.
 • 600 a Voicu Virgilu c sekretarz Rady Miejskiej w Brasov (Rumunia) d 20 w.
 • 610 a Liga Romano-Polona
 • 610 a Polska Agencja Telegraficzna c Warszawa d 20 w.
 • 610 a Polski Związek Szkolny Lupeni 20 w. Rumunia
 • 610 a Stowarzyszenie Kobiet Rumuńskich c Timisoara d 20 w.
 • 611 a Festwial polsko-rumuński c Cluj d 1937 r.
 • 651 a Arad y 20 w. z Rumunia
 • 651 a Brasov y 20 w. z Rumunia
 • 651 a Bukareszt x Asociatia Pentru Emanciparea Civilâ si Politicâ Femeilor Romane y 20 w. z Rumunia
 • 651 a Constanta zob. Konstanca a Konstanca y 20 w. z Rumunia
 • 651 a Craiova y 20 w. z Rumunia
 • 651 a Gałacz a Galati zob. Gałacz y 20 w. z Rumunia
 • 651 a Jassy x Asociatia Pentru Emanciparea Civila si Politica Femeilor Romane y 20 w. z Rumunia
 • 651 a Kiszyniów x Mołdawia konsulat R. P. y 20 w.
 • 651 a Kluż a Cluj zob. Kluż x festiwal polsko - rumuński 1937 r. y 20 w. z Rumunia
 • 651 a Kolozsvar zob. Kluż
 • 651 a Lupeni x Siedmiogród Polski Związek Szkolny y 20 w. z Rumunia
 • 651 a Timisoara x Rumunia y 20 w.
 • 651 a Warszawa x Polska Agencja Telegraficzna y 20 w.
 • 651 a Warszawa Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 20 w.
 • 653 a Podróże 20 w.
 • 653 a Czasopisma polskie
 • 653 a Biblioteki
 • 653 a Przemówienia zob. mowy
 • 653 a Teatr polski 20 w.
 • 653 a Teatr polski zob. też dramaty, opera, programy, recenzje
 • 653 a Dyplomacja
 • 653 a Wizytówki 20 w.
 • 653 a Wywiady - teksty
 • 653 a Towarzystwa
 • 653 a Towarzystwa zob. też stowarzyszenia
 • 653 a Odczyty
 • 653 a Sprawozdania
 • 653 a Polonia
 • 653 a Ministerstwa
 • 655 a wycinki prasowe
 • 655 a fotografie 20 w.
 • 655 a Afisze (|plakaty) 20 w.
 • 700 a Vrioni Aida c prezes Stowarzyszenia Literatów Rumuńskich d 20 w.
 • 740 a Biuletyn Kulturalno-Artystyczny
 • 852 j BK 12007/1
 • 900 c Kluż (Cluj) m. Rumunia |kościół d 11937 f 17x13 cm k k. 166 m fot. cz.-b.
 • 900 c Kluż (Cluj) m. Rumunia d 1937 f 6x12 cm k k. 174 m fot. cz.-b.
 • 900 c Kluż (Cluj) m. Rumunia d 1937 f 5x8 cm k k. 175 m fot. w sepii
 • 900 c Rumunia |wnętrze chaty chłopskiej d 1937 f 8x14 cm k k. 177 m fot. cz.-b.
 • 900 c Kluż (Cluj) m.Rumunia |Opera d 1937 f 8x14 cm k k. 180 m fot. cz.-b.
 • 900 c Rumunia |dziewczęta przy kołowrotkach d 1937 f 8x14 cm k k. 186 m fot. cz.-b.
 • 900 c Kluż (Cluj) m. Rumunia d 1937 f 8x14 cm k k. 187 m fot. cz.-b.

Indeksy