Brak tytułu

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 12055/1-2
 • Autor: Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983)
 • Tytuł: Korespondencja.
 • Miejsce i czas powstania: 1926-1979
 • Opis fizyczny: vol.1 - 201 k.; vol.2 - k. 30x21 cm i mniej.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., rjęz.
 • Zawartość: Listy, brul. i kopie do następujących, I-K: Instytut Badań Literackich w Warszawie 1951. - Instytut Wydawniczy "Nasza Księgarnia" w Warszawie 1953-1980 (19). - Instytut Wydawniczy PAX w Warszawie 1954-1960 (15), przy tym umowy dotyczące wyd. "poezji 1939-1954", wykaz wierszy niedrukowanych mających się ukazać w zbiorze. - Iwaszkiewicz Jarosław (Związek Literatów Polskich, Zarząd Główny w Warszawie) 1961-1976 (3). - Jabłońska Izabella z Potulickich 1v. Światopełk-Mirska 1926-1979 (117), przy tym objaśnienia do listów i wycinki prasowe (4). - Jabłowiecki Mieczysław 1959. - Janta-Połczyński Aleksander 1959. - Januszewska Hanna 1956. - Jedwabski Franciszek bp (Kuria Metropolitalna w Poznaniu) 1958. - Jezierski Leon (o. Anzelm dominikanin) 1955. - Johnston Kathleen 1946 (2). - Kafarska Janina 1950-1971 (52). - Kafarska Jozefa Anna 1955-1973 i b.d. (178), przy tym listy do J. A. Kafarskiej od następujących: Archiwum Państwowe w Poznaniu 1968 (dr.), Bańkowski Piotr 1968-1972 (14), Breza Katarzyna z Turnów 1963 i b.d. (3), Czerwijowska Janina 1969-1981 (5), Owczarek Lucjan 1963, Płomieński Jerzy 1968, Słowikowski Michał ks. 1967-1972 (3), Zawistowscy Danuta i Henryk 1979, Żynda Bolesław 1985. - Kahanowa Helena (Państwowy Instytut Wydawniczy w Warszawie) 1956-1957 (6). - Kaniowa Zofia (Państwowy Instytut Wydawniczy w Warszawie) 1962 (2). - Krasiński Ludwik (Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik" w warszawie) 1969-1970 (5). - Kieniewicz H. 1968. - Kieraszewiczowa z Augustowskich 1967. - "Kierunki" - red. w Warszawie 1965. - Kisielewski Stefan 1958. - Klub Księgarza w Warszawie 1957. - Kock Karin 1946-1950 (2). - Koller Jerzy 1966. - Koło Polonistów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1964. - Koło Przyjaciół Dzieci im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie b.d. (2). - Komitet do Spraw Radia i Telewizji, Rozgłośnia we Wrocławiu 1962. - Komitet do Spraw Radiofonii "Polskie Radio" i Komitet do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" w warszawie 1950-1965 (20). - Komitet Pomocy Polakom w Londynie 1957. - Konicowa Hanna (Komitet do Spraw Radia i Telewizji w Warszawie, Biuro Planowania) 1973. - Korczak Jerzy b.d. - Korsakówna Anna (Instytut Wydawniczy "Nasza Księgarnia" w warszawie) 1957. - Kostynowicz Roman ks. b.d. - Kostyrko Hanna (Instytut Wydawniczy "Nasza Księgarnia" w Warszawie) 1958. - Kowalczyk Teresa 1957. - Kowalska Maria Wanda b.d. - Kozłowski Józef ks. 1957. - Kraszewski Tadeusz 1948. - Kruppikowa Mieczysława (Biblioteka Miejska w Bydgoszczy) 1952. - Krzyżanowski Kazimierz ks. 1978. - Księgarnia św. Wojciecha w Poznaniu 1948-1964 i b.d. (8). - Kubacka Danuta 1960. - Kubacki Wacław 1953-1955 (3), przy tym spisy zawartości wyd. tomów poezji. - Kuban Maria Christine 1959. - Kühne Walter 1962. - Kulikowska Maria 1963. - Kulikowski Władysław 1975, przy tym pismo Urzędu Celnego Pocztowego w Gdyni do K. Iłłakowiczówny. - Kulmowie Jan i Joanna b.d. (2). - Kupiec Antoni (Studio Opracowań Filmów w Warszawie) 1969. - Kuryluk Karol (Państwowy Instytut Wydawniczy w Warszawie) 1949-1950 (2).
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bańkowski Piotr prof., archiwista, red. naczelny "Archeionu" 20 w.
  • Breza Katarzyna z Turnów 20 w.
  • Czerwijowska Janina (Kafarska) 20 w.
  • Czetwertyńska Helena z Przeździeckich 20 w.
  • Jabłońska Izabela z Potulickich ~%Światopełk-Mirska 20 w.
  • Jałowiecki Mieczysław emigrant polski w Wlk. Brytanii 20 w.
  • Janta-Połczyński Aleksander reporter i publicysta, podróżnik 20 w.
  • Januszewska Hanna poetka 20 w.
  • Jedwabski Franciszek bp sufragan poznański 20 w.
  • Jezierski Leon (o. Anzelm, dominikanin) ks. prof. Seminarium Duchownego we Wrocławiu 20 w.
  • Johnston Kathleen sekr. British Federation of University Women 20 w.
  • Kafarska Janina 20 w.
  • Kafarska Józefa Anna 20 w.
  • Kahanowa Helena, Państwowy Instytut Wydawniczy 20 w.
  • Kaniowa Zofia, Państwowy Instytut Wydawniczy 20 w.
  • Kasiński Ludwik, Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik" 20 w.
  • Kieniewicz H. emigrant w Szkocji 20 w.
  • Kieraszewiczowa Zofia z Augustowskich 20 w.
  • Kisielewski, Stefan (1911-1991)
  • Kock Karin członkini Stowarzyszenia Kobiet z Uniwersyteckim Wykształceniem 20 w.
  • Koller Jerzy krytyk teatralny 20 w.
  • Konicowa Hanna 20 w.
  • Korczak Jerzy literat 20 w.
  • Korsakówna Anna, Instytut Wydawniczy "Nasza Księgarnia"20 w.
  • Kostynowicz Roman ks. proboszcz w Katedrze w Kamieniu Pomorskim 20 w.
  • Kostyrko Hanna polonistka, red Instytutu Wydawniczego "Nasza Księgarnia" 20 w.
  • Kowalczyk Teresa nauczycielka w Poznaniu 20 w.
  • Kowalska Maria Wanda (Tula) córka pisarki Anny Kowalskiej 20 w.
  • Kozłowski Józef franciszkanin z Seminarium Duchownego Misjonarzy Oblatów Marii Niepokalanej w Obrze k. Wolsztyna 20 w.
  • Kraszewski Tadeusz pisarz, dziennikarz 20 w.
  • Kruppikowa Mieczysława bibliotekarka w Bibliotece Miejskiej w Bydgoszczy 20 w.
  • Krzyżanowski Kazimierz ks. 20 w.
  • Kubacka Danuta żona prof. Wacława Kubackiego 20 w.
  • Kubacki Wacław literat, historyk literatury, prof. U. J. 20 w.
  • Kuban Marie Christine z d. Casten 20 w.
  • Kuhne Walter slawista i filozof niemiecki 20 w.
  • Kulikowska Maria 20 w.
  • Kulikowski Władysław 20 w.
  • Kulma Jan reżyser 20 w.
  • Kulmowa Joanna literatka 20 w.
  • Kupiec Antoni dyr. Studia Opracowań Filmów w Warszawie 20 w.
  • Kuryluk Karol dyr. Państwowego Instytutu Wydawniczego, minister Kultury i Sztuki
  • Owczarek Lucjan dr med. 20 w.
  • Płomieński Jerzy Eugeniusz krytyk literacki, eseista 20 w.
  • Poziomska M. 19-20 w.
  • Żynda, Bolesław księgarz (1904-1988)
  • Komitet Pomocy Polakom
  • Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich Warszawa 20 w.
  • Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik" Warszawa 20 w.
  • Studio Opracowań Filmów Warszawa 20 w.
  • Związek Literatów Polskich (Warszawa)
  • Bydgoszcz Biblioteka Miejska (Kruppikowa) 20 w.
  • Gdynia Urząd Celny (Kulikowski) 20 w.
  • Londyn Komitet Pomocy Polakom 20 w. Wielka Brytania
  • Lublin Koło Polonistów Słuchaczy KUL 20 w.
  • Poznań Archiwum Państwowe 20 w.
  • Poznań Archiwum Powiatowe (Powiatowe Archiwum Państwowe) 20 w.
  • Poznań Księgarnia św. Wojciecha 20 w.
  • Poznań Kuria Metropolitalna 20 w.
  • Warszawa Instytut Wydawniczy "Nasza Księgarnia" 20 w.
  • Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX 20 w.
  • Warszawa "Kierunki" redakcja 20 w.
  • Warszawa Klub Księgarza 20 w.
  • Warszawa Koło Przyjaciół Dzieci i Kazimierza Jeżewskiego 20 w.
  • Warszawa Komitet do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" 20 w
  • Warszawa Państwowy Instuytut Wydawniczy 20 w.
  • Warszawa Polska Akademia Nauk Instytut Badań Literackich 20 w.
  • Warszawa Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik" 20 w.
  • Warszawa Studio Opracowań Filmów 20 w.
  • Warszawa (Związek Literatów Polskich)
  • Wrocław 20 w.
  • Wrocław , Komitet do Spraw Radia i Telewizji, Rozgłośnia Wrocławska
  • Księgarnie
  • Scenariusz zob. film
  • Film
  • Audycje telewizyjne zob. też teatr telewizji
  • Audycje telewizyjne
  • wycinki prasowe

MARC

 • 100 a Iłłakowiczówna, Kazimiera d (1892-1983)
 • 240 a Korespondencja.
 • 250 a kop.
 • 260 c 1926-1979
 • 300 b vol.1 - 201 k.; vol.2 - k. c 30x21 cm i mniej.
 • 340 e luźne
 • 400 a Turno Katarzyna zob. Breza Katarzyna z Turnów
 • 400 a Turno Katarzyna zob. Breza Katarzyna z Turnów
 • 400 a Połczyński, Aleksander Janta zob. Janta-Połczyński Aleksander
 • 400 a Światopełk-Mirska Izabela zob. Jabłońska Izabela z Potulickich 1° Światopełk-Mirska
 • 400 a Anzelm dominikanin zob. Jezierski Leon
 • 400 a Augustowska Zofia zob. Kieraszewiczowa Zofia z Augustowskich
 • 400 a Casten Marie Christine zob. Kuban Marie Christine
 • 400 a Przeździecka Helena zob. Czetwertyńska Helena z Przeździeckich
 • 400 a Potulicka Izabela zob. Jabłońska Izabela z Potulickich ° Światopełk-Mirska
 • 520 a Listy, brul. i kopie do następujących, I-K: Instytut Badań Literackich w Warszawie 1951. - Instytut Wydawniczy "Nasza Księgarnia" w Warszawie 1953-1980 (19). - Instytut Wydawniczy PAX w Warszawie 1954-1960 (15), przy tym umowy dotyczące wyd. "poezji 1939-1954", wykaz wierszy niedrukowanych mających się ukazać w zbiorze. - Iwaszkiewicz Jarosław (Związek Literatów Polskich, Zarząd Główny w Warszawie) 1961-1976 (3). - Jabłońska Izabella z Potulickich 1v. Światopełk-Mirska 1926-1979 (117), przy tym objaśnienia do listów i wycinki prasowe (4). - Jabłowiecki Mieczysław 1959. - Janta-Połczyński Aleksander 1959. - Januszewska Hanna 1956. - Jedwabski Franciszek bp (Kuria Metropolitalna w Poznaniu) 1958. - Jezierski Leon (o. Anzelm dominikanin) 1955. - Johnston Kathleen 1946 (2). - Kafarska Janina 1950-1971 (52). - Kafarska Jozefa Anna 1955-1973 i b.d. (178), przy tym listy do J. A. Kafarskiej od następujących: Archiwum Państwowe w Poznaniu 1968 (dr.), Bańkowski Piotr 1968-1972 (14), Breza Katarzyna z Turnów 1963 i b.d. (3), Czerwijowska Janina 1969-1981 (5), Owczarek Lucjan 1963, Płomieński Jerzy 1968, Słowikowski Michał ks. 1967-1972 (3), Zawistowscy Danuta i Henryk 1979, Żynda Bolesław 1985. - Kahanowa Helena (Państwowy Instytut Wydawniczy w Warszawie) 1956-1957 (6). - Kaniowa Zofia (Państwowy Instytut Wydawniczy w Warszawie) 1962 (2). - Krasiński Ludwik (Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik" w warszawie) 1969-1970 (5). - Kieniewicz H. 1968. - Kieraszewiczowa z Augustowskich 1967. - "Kierunki" - red. w Warszawie 1965. - Kisielewski Stefan 1958. - Klub Księgarza w Warszawie 1957. - Kock Karin 1946-1950 (2). - Koller Jerzy 1966. - Koło Polonistów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1964. - Koło Przyjaciół Dzieci im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie b.d. (2). - Komitet do Spraw Radia i Telewizji, Rozgłośnia we Wrocławiu 1962. - Komitet do Spraw Radiofonii "Polskie Radio" i Komitet do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" w warszawie 1950-1965 (20). - Komitet Pomocy Polakom w Londynie 1957. - Konicowa Hanna (Komitet do Spraw Radia i Telewizji w Warszawie, Biuro Planowania) 1973. - Korczak Jerzy b.d. - Korsakówna Anna (Instytut Wydawniczy "Nasza Księgarnia" w warszawie) 1957. - Kostynowicz Roman ks. b.d. - Kostyrko Hanna (Instytut Wydawniczy "Nasza Księgarnia" w Warszawie) 1958. - Kowalczyk Teresa 1957. - Kowalska Maria Wanda b.d. - Kozłowski Józef ks. 1957. - Kraszewski Tadeusz 1948. - Kruppikowa Mieczysława (Biblioteka Miejska w Bydgoszczy) 1952. - Krzyżanowski Kazimierz ks. 1978. - Księgarnia św. Wojciecha w Poznaniu 1948-1964 i b.d. (8). - Kubacka Danuta 1960. - Kubacki Wacław 1953-1955 (3), przy tym spisy zawartości wyd. tomów poezji. - Kuban Maria Christine 1959. - Kühne Walter 1962. - Kulikowska Maria 1963. - Kulikowski Władysław 1975, przy tym pismo Urzędu Celnego Pocztowego w Gdyni do K. Iłłakowiczówny. - Kulmowie Jan i Joanna b.d. (2). - Kupiec Antoni (Studio Opracowań Filmów w Warszawie) 1969. - Kuryluk Karol (Państwowy Instytut Wydawniczy w Warszawie) 1949-1950 (2).
 • 541 c a d 1975 e 2886
 • 541 c a d 1980 e 1344
 • 541 c a d 1983 e 2008
 • 541 c a d 1983 e 2013
 • 541 c a d 1984 e 2410
 • 541 c a d 1985 e 1530
 • 541 c c d 1981 e 58
 • 541 c c d 1981 e 56
 • 541 c c d 1981 e 55
 • 541 c c d 1980 e 381
 • 546 a Pol., rjęz.
 • 600 a Bańkowski Piotr prof., archiwista, red. naczelny "Archeionu" 20 w.
 • 600 a Breza Katarzyna z Turnów d 20 w.
 • 600 a Czerwijowska Janina (Kafarska) d 20 w.
 • 600 a Czetwertyńska Helena z Przeździeckich 20 w.
 • 600 a Jabłońska Izabela z Potulickich ~%Światopełk-Mirska 20 w.
 • 600 a Jałowiecki Mieczysław emigrant polski w Wlk. Brytanii 20 w.
 • 600 a Janta-Połczyński Aleksander reporter i publicysta, podróżnik 20 w.
 • 600 a Januszewska Hanna poetka 20 w.
 • 600 a Jedwabski Franciszek c bp sufragan poznański d 20 w.
 • 600 a Jezierski Leon (o. Anzelm, dominikanin) ks. prof. Seminarium Duchownego we Wrocławiu 20 w.
 • 600 a Johnston Kathleen sekr. British Federation of University Women 20 w.
 • 600 a Kafarska Janina d 20 w.
 • 600 a Kafarska Józefa Anna 20 w.
 • 600 a Kahanowa Helena, Państwowy Instytut Wydawniczy 20 w.
 • 600 a Kaniowa Zofia, Państwowy Instytut Wydawniczy 20 w.
 • 600 a Kasiński Ludwik, Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik" 20 w.
 • 600 a Kieniewicz H. c emigrant w Szkocji d 20 w.
 • 600 a Kieraszewiczowa Zofia z Augustowskich 20 w.
 • 600 a Kisielewski, Stefan d (1911-1991)
 • 600 a Kock Karin członkini Stowarzyszenia Kobiet z Uniwersyteckim Wykształceniem 20 w.
 • 600 a Koller Jerzy krytyk teatralny 20 w.
 • 600 a Konicowa Hanna d 20 w.
 • 600 a Korczak Jerzy c literat d 20 w.
 • 600 a Korsakówna Anna, Instytut Wydawniczy "Nasza Księgarnia"20 w.
 • 600 a Kostynowicz Roman ks. proboszcz w Katedrze w Kamieniu Pomorskim 20 w.
 • 600 a Kostyrko Hanna polonistka, red Instytutu Wydawniczego "Nasza Księgarnia" 20 w.
 • 600 a Kowalczyk Teresa nauczycielka w Poznaniu 20 w.
 • 600 a Kowalska Maria Wanda (Tula) córka pisarki Anny Kowalskiej 20 w.
 • 600 a Kozłowski Józef franciszkanin z Seminarium Duchownego Misjonarzy Oblatów Marii Niepokalanej w Obrze k. Wolsztyna 20 w.
 • 600 a Kraszewski Tadeusz pisarz, dziennikarz 20 w.
 • 600 a Kruppikowa Mieczysława c bibliotekarka w Bibliotece Miejskiej w Bydgoszczy d 20 w.
 • 600 a Krzyżanowski Kazimierz ks. 20 w.
 • 600 a Kubacka Danuta żona prof. Wacława Kubackiego 20 w.
 • 600 a Kubacki Wacław literat, historyk literatury, prof. U. J. 20 w.
 • 600 a Kuban Marie Christine z d. Casten 20 w.
 • 600 a Kuhne Walter slawista i filozof niemiecki 20 w.
 • 600 a Kulikowska Maria 20 w.
 • 600 a Kulikowski Władysław 20 w.
 • 600 a Kulma Jan reżyser 20 w.
 • 600 a Kulmowa Joanna literatka 20 w.
 • 600 a Kupiec Antoni c dyr. Studia Opracowań Filmów w Warszawie d 20 w.
 • 600 a Kuryluk Karol dyr. Państwowego Instytutu Wydawniczego, minister Kultury i Sztuki
 • 600 a Owczarek Lucjan c dr med. d 20 w.
 • 600 a Płomieński Jerzy Eugeniusz c krytyk literacki, eseista d 20 w.
 • 600 a Poziomska M. 19-20 w.
 • 600 a Żynda, Bolesław c księgarz d (1904-1988)
 • 610 a Komitet Pomocy Polakom
 • 610 a Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich Warszawa 20 w.
 • 610 a Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik" Warszawa 20 w.
 • 610 a Studio Opracowań Filmów Warszawa 20 w.
 • 610 a Związek Literatów Polskich (Warszawa)
 • 651 a Bydgoszcz x Biblioteka Miejska (Kruppikowa) y 20 w.
 • 651 a Gdynia x Urząd Celny (Kulikowski) y 20 w.
 • 651 a Londyn x Komitet Pomocy Polakom y 20 w. z Wielka Brytania
 • 651 a Lublin Koło Polonistów Słuchaczy KUL 20 w.
 • 651 a Poznań Archiwum Państwowe 20 w.
 • 651 a Poznań Archiwum Powiatowe (Powiatowe Archiwum Państwowe) 20 w.
 • 651 a Poznań Księgarnia św. Wojciecha 20 w.
 • 651 a Poznań Kuria Metropolitalna 20 w.
 • 651 a Warszawa Instytut Wydawniczy "Nasza Księgarnia" 20 w.
 • 651 a Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX 20 w.
 • 651 a Warszawa "Kierunki" redakcja 20 w.
 • 651 a Warszawa Klub Księgarza 20 w.
 • 651 a Warszawa Koło Przyjaciół Dzieci i Kazimierza Jeżewskiego 20 w.
 • 651 a Warszawa Komitet do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" 20 w
 • 651 a Warszawa Państwowy Instuytut Wydawniczy 20 w.
 • 651 a Warszawa Polska Akademia Nauk Instytut Badań Literackich 20 w.
 • 651 a Warszawa Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik" 20 w.
 • 651 a Warszawa Studio Opracowań Filmów 20 w.
 • 651 a Warszawa (Związek Literatów Polskich)
 • 651 a Wrocław 20 w.
 • 651 a Wrocław , Komitet do Spraw Radia i Telewizji, Rozgłośnia Wrocławska
 • 653 a Księgarnie
 • 653 a Scenariusz zob. film
 • 653 a Film
 • 653 a Audycje telewizyjne zob. też teatr telewizji
 • 653 a Audycje telewizyjne
 • 655 a wycinki prasowe
 • 700 a Turno Helena z Kwileckich 19 w.
 • 700 a Zawistowska Danuta c polonistka z KUL d 20 w.
 • 700 a Zawistowski Henryk d 20 w.
 • 852 j BK 12055/1-2

Indeksy