Korespondencja.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 12061
 • Autor: Iłłakowiczówna Kazimiera (1892-1983)
 • Tytuł: Korespondencja.
 • Miejsce i czas powstania: 1948-1982
 • Opis fizyczny: 66 k. 30x21 cm i mniej.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., niem.
 • Zawartość: Listy, brul. i kopie do następujących, T-U: Tabako Eugeniusz (Stowarzyszenie Autorów ZAIKS) 1977. - Tabakowski Sławomir J. (Krajowa Agencja Wydawnicza w Krakowie) 1982. - Teatr Akademicki przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim) 1953. - Terlecki Tymon 1957. - Tomàsi Aron 1950. - Torończyk Jerzy (Państwowy Teatr im. J. Osterwy w Lublinie) 1959. - Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie 1964. - Turowicz Jerzy ("Tygodnik Powszechny" red. w Krakowie) 1949. - Tuwim Julian 1949 (2). - "Twórczość" - red. w Warszawie 1956-1963 (2). - "Tygodnik Powszechny" - red. w Krakowie 1953-1957 (6), przy tym tekst "Litanii kochających Jazusa" w wersji pol. i niem. - Urtate Stanisława z Kafarskich 1977-1982 (2). - Urząd Rady Ministrów w Warszawie 1961. - Urząd Skarbowy w Poznaniu 1948-1949 i b.d. (12), przy tym kwity, zaświadczenia i wycinki prasowe (3). - Urząd Wojewódzki w Koszalinie, Wydział Oświaty 1958. - Urząd Wymiany Poczty w warszawie 1960.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Tamasi Aron powieściopisarz, nowelista węgierski 20 w.
  • Krajowa Agencja Wydawnicza Oddział Kraków
  • Państwowy Teatr im. Juliusza Osterwy Lublin
  • Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Warszawa 20 w.
  • Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  • Tygodnik Powszechny" - redakcja
  • Urząd Rady Ministrów Warszawa 20 w.
  • Urząd Skarbowy
  • Urząd Wojewódzki, Wydział Oświaty Koszalin
  • Urząd Wymiany Poczty Warszawa 20 w.
  • Koszalin Urząd Wojewódzki, Wydział Oświaty 20 w.
  • Kraków Krajowa Agencja Wydawnicza Oddział 20 w.
  • Kraków "Tygodnik Powszechny" - redakcja 20 w.
  • Lublin Państwowy Teatr i Juliusza Osterwy (Torończyk) 20 w.
  • Lublin Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 20 w.
  • Poznań Urząd Skarbowy 20 w.
  • Warszawa Urząd Rady Ministrów 20 w.
  • Warszawa Urząd Wymiany Poczty 20 w.
  • Warszawa Stowarzyszenie Autorów ZAiKS 20 w.
  • Wiersze 2o w. zob. literatura polska
  • Teatr polski zob. też dramaty, opera, programy, recenzje
  • Teatr polski 20 w.

MARC

 • 100 $a Iłłakowiczówna Kazimiera $d (1892-1983)
 • 245 $a Korespondencja.
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 1948-1982
 • 300 $b 66 k. $c 30x21 cm i mniej.
 • 340 $e luźne
 • 520 $a Listy, brul. i kopie do następujących, T-U: Tabako Eugeniusz (Stowarzyszenie Autorów ZAIKS) 1977. - Tabakowski Sławomir J. (Krajowa Agencja Wydawnicza w Krakowie) 1982. - Teatr Akademicki przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim) 1953. - Terlecki Tymon 1957. - Tomàsi Aron 1950. - Torończyk Jerzy (Państwowy Teatr im. J. Osterwy w Lublinie) 1959. - Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie 1964. - Turowicz Jerzy ("Tygodnik Powszechny" red. w Krakowie) 1949. - Tuwim Julian 1949 (2). - "Twórczość" - red. w Warszawie 1956-1963 (2). - "Tygodnik Powszechny" - red. w Krakowie 1953-1957 (6), przy tym tekst "Litanii kochających Jazusa" w wersji pol. i niem. - Urtate Stanisława z Kafarskich 1977-1982 (2). - Urząd Rady Ministrów w Warszawie 1961. - Urząd Skarbowy w Poznaniu 1948-1949 i b.d. (12), przy tym kwity, zaświadczenia i wycinki prasowe (3). - Urząd Wojewódzki w Koszalinie, Wydział Oświaty 1958. - Urząd Wymiany Poczty w warszawie 1960.
 • 541 $c a $d 1983 $e 2013
 • 541 $c a $d 1975 $e 2886
 • 541 $c a $d 1980 $e 1344
 • 546 $a Pol., niem.
 • 600 $a Tamasi Aron powieściopisarz, nowelista węgierski 20 w.
 • 610 $a Krajowa Agencja Wydawnicza Oddział Kraków
 • 610 $a Państwowy Teatr im. Juliusza Osterwy Lublin
 • 610 $a Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Warszawa 20 w.
 • 610 $a Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • 610 $a Tygodnik Powszechny" - redakcja
 • 610 $a Urząd Rady Ministrów $c Warszawa $d 20 w.
 • 610 $a Urząd Skarbowy
 • 610 $a Urząd Wojewódzki, Wydział Oświaty Koszalin
 • 610 $a Urząd Wymiany Poczty $c Warszawa $d 20 w.
 • 651 $a Koszalin $x Urząd Wojewódzki, Wydział Oświaty $y 20 w.
 • 651 $a Kraków Krajowa Agencja Wydawnicza Oddział 20 w.
 • 651 $a Kraków "Tygodnik Powszechny" - redakcja 20 w.
 • 651 $a Lublin $x Państwowy Teatr i Juliusza Osterwy (Torończyk) $y 20 w.
 • 651 $a Lublin Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 20 w.
 • 651 $a Poznań $x Urząd Skarbowy $y 20 w.
 • 651 $a Warszawa $x Urząd Rady Ministrów $y 20 w.
 • 651 $a Warszawa $x Urząd Wymiany Poczty $y 20 w.
 • 651 $a Warszawa Stowarzyszenie Autorów ZAiKS 20 w.
 • 653 $a Wiersze 2o w. zob. literatura polska
 • 653 $a Teatr polski zob. też dramaty, opera, programy, recenzje
 • 653 $a Teatr polski 20 w.
 • 700 $a Turowicz Jerzy publicysta, redaktor naczelny "Tygodnika Powszechnego" 20 w.
 • 700 $a Utrate Stanisława z Kafarskich $d 20 w.
 • 740 $a "Twórczość" - czasopismo
 • 740 $a "Tygodnik Powszechny" - czasopismo
 • 852 $j BK 12061

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 12061