Brak tytułu

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 12063
 • Autor: Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983)
 • Tytuł: Korespondencja.
 • Miejsce i czas powstania: 1947-1978
 • Opis fizyczny: 225 k. 30x21 cm i mniej.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., rjęz.
 • Zawartość: Listy. brul. i kopie do następujących, Z-Ż i NN: "Za i Przeciw" - red. w Warszawie 1958-1965 (4), Oddział Poznański 1959. - Zagórski Jerzy 1955-1958 (2). - Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo we Wrocławiu 1950-1960 (38). - Zawada Jerzy 1948. - Zawadzki Wacław (Państwowy Instytut Wydawniczy w warszawie) 1960. - Zegalski Jerzy (Państwowy Teatr Polski w Poznaniu) 1968. - Zielonko Jadwiga 1959. - "Ziemia i Morze" - red. w Szczecinie 1956. - Ziemiński Władysław (Państwowy Teatr Dolno-Śląski w Jeleniej Górze) 1955 i b.d. (2). - Zienkiewicz Aleksander ks. 1956. - Ziołek Jerzy (Wydawnictwo Poznańskie) 1956-1968 (4). - Zrzeszenie "Hybrydy" w Warszawie b.d. - Zrzeszenie Katolików "Caritas" w Warszawie 1951-1954 (4), przy tym pokwitowanie inkasenta "Caritasu" i spis wierszy przesłanych do wydawnictwa "Ars Christiana". - Zrzeszenie Studentów Polskich, Rada Naczelna w Warszawie 1964. - Związek Literatów Polskich: Zarząd Główny w warszawie 1950-1965 (15), przy tym odpis pisma Zarządu Głównego ZLP do Oddziału Poznańskiego 1956, pismo Zarządu w sprawach spółdzielczych 1959, dane o własnej twórczości; Oddział w Łodzi 1951-1954 (3), Oddział w Opolu 1958, Oddział w Poznaniu 1950-1963 (36), przy tym informacje bio i bibliograficzne. - Związek Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Okręgu we Wrocławiu 1956. - Żółtowska Róża z Turnów 1968-1978 (7), przy tym list R. Żółtowskiej do Izabeli z Potulickich Jabłońskiej 1978. - Żukrowski Wojciech 1948-1965 (3). - "Życie i Myśl" - red. w Warszawie 1958-1965 (2). - Życieńska Ewa (Państwowy Instytut Wydawniczy) 1965 (3). - NN 1947-1969 (15).
 • Hasła przedmiotowe:
  • Jabłońska Izabela z Potulickich ~%Światopełk-Mirska (Żółtowska) 20 w.
  • Poziomska M. 19-20 w.
  • Zawada Jerzy 20 w.
  • Zawadzki Wacław red. Państwowego Instytutu Wydawniczego 20 w.
  • Zawodziński Karol Wiktor historyk i krytyk literatury 20 w.
  • Zbinden Hans socjolog, pisarz, prof. Uniwersytetu w Brnie 20 w.
  • Zegalski Jerzy dyr. Teatru Polskiego w Poznaniu 20 w.
  • Zielonko Jadwiga 20 w.
  • Ziemiański Władysław dyr. Państwowego Teatru Dolno-Śląskiego w Jeleniej Górze 20 w.
  • Zienkiewicz Aleksander ks., rektor Seminarium Duchownego we Wrocławiu 20 w.
  • Ziołek, Jerzy Dyrektor Wydawnictwa Poznańskiego (1956-1989) (1927-2015)
  • Żółtowska Róża z Turnów 20 w.
  • Życieńska Ewa polonistwa, anglistka 20 w.
  • "Ars Christiana" wydawnictwo Warszawa 20 w.
  • Centralny Związek Spółdzielczy
  • Wydawnictwo "Ars Christiana" Warszawa 20 w.
  • Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Wrocław 20 w.
  • Zrzeszenie Katolików "Caritas" Warszawa 20 w.
  • Zrzeszenie Studentów Polskich (Warszawa)
  • Związek Literatów Polskich (Opole)
  • Związek Literatów Polskich (Warszawa)
  • Związek Literatów Polskich (Wrocław)
  • Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarząd Okręgu Wrocław 20 w.
  • "Życie i Myśl" - redakcja Warszawa 20 w.
  • Jelenia Góra - Państwowy Teatr Dolnośląski (Ziemiański) 20 w.
  • Łódź (Związek Literatów Polskich)
  • Opole (Związek Literatów Polskich)
  • Poznań "Za i Przeciw"-redakcja, Oddział Poznański 20 w.
  • Poznań (Teatr Polski)
  • Poznań (Wydawnictwo Poznańskie)
  • Poznań (Związek Literatów Polskich)
  • Szczecin 20 w.
  • Szczecin "Ziemia i Morze" - redakcja 20 w.
  • Warszawa Centralny Związek Spółdzielczy 20 w.
  • Warszawa "Za i Przeciw" - redakcja 20 w.
  • Warszawa Zrzeszenie Hybrydy 20 w.
  • Warszawa Zrzeszenie Katolików "Caritas" 20 w.
  • Warszawa "Życie i Myśl" - redakcja 20 w.
  • Warszawa (Państwowy Instytut Wydawniczy)
  • Warszawa Wydawnictwo "Ars Christiana" 20 w.
  • Warszawa (Zrzeszenie Studentów Polskich)
  • Warszawa (Związek Literatów Polskich)
  • Wrocław , Zakład Narodowy i Ossolińskich, Wydawnictwo 20 w.
  • Wrocław (Związek Literatów Polskich)
  • Wrocław (Związek Nauczycielstwa Polskiego)
  • Czasopisma polskie
  • Biografie
  • Bibliografia
  • Teatr polski zob. też dramaty, opera, programy, recenzje

MARC

 • 100 $a Iłłakowiczówna, Kazimiera $d (1892-1983)
 • 240 $a Korespondencja.
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 1947-1978
 • 300 $b 225 k. $c 30x21 cm i mniej.
 • 340 $e luźne
 • 400 $a Światopełk-Mirska Izabela zob. Jabłońska Izabela z Potulickich 1° Światopełk-Mirska
 • 400 $a Potulicka Izabela zob. Jabłońska Izabela z Potulickich 1° Światopełk-Mirska
 • 400 $a Potulicka Izabela zob. Jabłońska Izabela z Potulickich ° Światopełk-Mirska
 • 520 $a Listy. brul. i kopie do następujących, Z-Ż i NN: "Za i Przeciw" - red. w Warszawie 1958-1965 (4), Oddział Poznański 1959. - Zagórski Jerzy 1955-1958 (2). - Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo we Wrocławiu 1950-1960 (38). - Zawada Jerzy 1948. - Zawadzki Wacław (Państwowy Instytut Wydawniczy w warszawie) 1960. - Zegalski Jerzy (Państwowy Teatr Polski w Poznaniu) 1968. - Zielonko Jadwiga 1959. - "Ziemia i Morze" - red. w Szczecinie 1956. - Ziemiński Władysław (Państwowy Teatr Dolno-Śląski w Jeleniej Górze) 1955 i b.d. (2). - Zienkiewicz Aleksander ks. 1956. - Ziołek Jerzy (Wydawnictwo Poznańskie) 1956-1968 (4). - Zrzeszenie "Hybrydy" w Warszawie b.d. - Zrzeszenie Katolików "Caritas" w Warszawie 1951-1954 (4), przy tym pokwitowanie inkasenta "Caritasu" i spis wierszy przesłanych do wydawnictwa "Ars Christiana". - Zrzeszenie Studentów Polskich, Rada Naczelna w Warszawie 1964. - Związek Literatów Polskich: Zarząd Główny w warszawie 1950-1965 (15), przy tym odpis pisma Zarządu Głównego ZLP do Oddziału Poznańskiego 1956, pismo Zarządu w sprawach spółdzielczych 1959, dane o własnej twórczości; Oddział w Łodzi 1951-1954 (3), Oddział w Opolu 1958, Oddział w Poznaniu 1950-1963 (36), przy tym informacje bio i bibliograficzne. - Związek Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Okręgu we Wrocławiu 1956. - Żółtowska Róża z Turnów 1968-1978 (7), przy tym list R. Żółtowskiej do Izabeli z Potulickich Jabłońskiej 1978. - Żukrowski Wojciech 1948-1965 (3). - "Życie i Myśl" - red. w Warszawie 1958-1965 (2). - Życieńska Ewa (Państwowy Instytut Wydawniczy) 1965 (3). - NN 1947-1969 (15).
 • 541 $c a $d 1980 $e 1344
 • 541 $c a $d 1980 $e 1463
 • 541 $c a $d 1983 $e 2008
 • 541 $c a $d 1983 $e 2013
 • 541 $c a $d 1975 $e 88
 • 541 $c a $d 1975 $e 2886
 • 541 $c c $d 1980 $e 381
 • 546 $a Pol., rjęz.
 • 600 $a Jabłońska Izabela z Potulickich ~%Światopełk-Mirska (Żółtowska) $d 20 w.
 • 600 $a Poziomska M. 19-20 w.
 • 600 $a Zawada Jerzy $d 20 w.
 • 600 $a Zawadzki Wacław $c red. Państwowego Instytutu Wydawniczego $d 20 w.
 • 600 $a Zawodziński Karol Wiktor $c historyk i krytyk literatury $d 20 w.
 • 600 $a Zbinden Hans $c socjolog, pisarz, prof. Uniwersytetu w Brnie $d 20 w.
 • 600 $a Zegalski Jerzy $c dyr. Teatru Polskiego w Poznaniu $d 20 w.
 • 600 $a Zielonko Jadwiga $d 20 w.
 • 600 $a Ziemiański Władysław $c dyr. Państwowego Teatru Dolno-Śląskiego w Jeleniej Górze $d 20 w.
 • 600 $a Zienkiewicz Aleksander $c ks., rektor Seminarium Duchownego we Wrocławiu $d 20 w.
 • 600 $a Ziołek, Jerzy $c Dyrektor Wydawnictwa Poznańskiego (1956-1989) $d (1927-2015)
 • 600 $a Żółtowska Róża z Turnów $d 20 w.
 • 600 $a Życieńska Ewa $c polonistwa, anglistka $d 20 w.
 • 610 $a "Ars Christiana" wydawnictwo $c Warszawa $d 20 w.
 • 610 $a Centralny Związek Spółdzielczy
 • 610 $a Wydawnictwo "Ars Christiana" $c Warszawa $d 20 w.
 • 610 $a Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Wrocław 20 w.
 • 610 $a Zrzeszenie Katolików "Caritas" $c Warszawa $d 20 w.
 • 610 $a Zrzeszenie Studentów Polskich (Warszawa)
 • 610 $a Związek Literatów Polskich (Opole)
 • 610 $a Związek Literatów Polskich (Warszawa)
 • 610 $a Związek Literatów Polskich (Wrocław)
 • 610 $a Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarząd Okręgu Wrocław 20 w.
 • 610 $a "Życie i Myśl" - redakcja $c Warszawa $d 20 w.
 • 651 $a Jelenia Góra $x - Państwowy Teatr Dolnośląski (Ziemiański) $y 20 w.
 • 651 $a Łódź (Związek Literatów Polskich)
 • 651 $a Opole (Związek Literatów Polskich)
 • 651 $a Poznań $x "Za i Przeciw"-redakcja, Oddział Poznański 20 w.
 • 651 $a Poznań (Teatr Polski)
 • 651 $a Poznań (Wydawnictwo Poznańskie)
 • 651 $a Poznań (Związek Literatów Polskich)
 • 651 $a Szczecin 20 w.
 • 651 $a Szczecin "Ziemia i Morze" - redakcja 20 w.
 • 651 $a Warszawa $x Centralny Związek Spółdzielczy $y 20 w.
 • 651 $a Warszawa $x "Za i Przeciw" - redakcja $y 20 w.
 • 651 $a Warszawa $x Zrzeszenie Hybrydy $y 20 w.
 • 651 $a Warszawa $x Zrzeszenie Katolików "Caritas" $y 20 w.
 • 651 $a Warszawa $x "Życie i Myśl" - redakcja $y 20 w.
 • 651 $a Warszawa (Państwowy Instytut Wydawniczy)
 • 651 $a Warszawa Wydawnictwo "Ars Christiana" 20 w.
 • 651 $a Warszawa (Zrzeszenie Studentów Polskich)
 • 651 $a Warszawa (Związek Literatów Polskich)
 • 651 $a Wrocław , Zakład Narodowy i Ossolińskich, Wydawnictwo 20 w.
 • 651 $a Wrocław (Związek Literatów Polskich)
 • 651 $a Wrocław (Związek Nauczycielstwa Polskiego)
 • 653 $a Czasopisma polskie
 • 653 $a Biografie
 • 653 $a Bibliografia
 • 653 $a Teatr polski zob. też dramaty, opera, programy, recenzje
 • 700 $a Zagórski Jerzy, poeta, redaktor Spółdzielni Wydawniczej "Czytelnik" 20 w.
 • 700 $a Żukrowski Wojciech pisarz 20 w.
 • 740 $a "Ziemia i Morze" - czasopismo
 • 740 $a "Za i Przeciw" - czasopismo
 • 740 $a "Życie i Myśl" - czasopismo
 • 852 $j BK 12063

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 12063