Brak tytułu

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 12144
 • Tytuł: Fotografie z powstania Wielkopolskiego.
 • Miejsce i czas powstania: 1919
 • Opis fizyczny: 22 k. 176 fot. 38x26 cm
 • Oprawa: pł.
 • Zawartość:
  • VI. 4 fot. K. Gregera z różnych serii, m.in. przysięga Straży Ludowej w Obornikach Wlkp.
  • Album z fotografiami wykonanymi w zakładzie Kazimierza Gregera przedstawiającymi ważniejsze wydarzenia w Poznaniu w 1919 r.
 • Grafika:
  • Greger Kazimierz Powstanie wielkopolskie uroczystości wojskowe 38x25 cm poj. fot. 9x14cm k. 22 fot. 176 album
  • Dupont Charles Joseph (1863-1935) gen. Dowbór-Muśnicki Józef (1867-1937) gen. Poszwiński Adam (1881-1942) kom. Nacz. Rady Ludowej Adamski Stanisław (1875-1967) ks. Pułk 1 Rezerwowy Strzelców Straż Ludowa msza polowa zaprzysiężenie wojska powstania wlkp. Poznań m. woj. Pl.Wilsona (Wolności) 26. O1., 23. O2. Poznań m. woj.Koszary przy ul. Grunwaldzkiej 4.02. Poznań m. woj.Fort Winiary (Cytadela) 22. O2. k. 1-10
  • Cittagini Vincenzo żołn. włoski, uczestnik powstania pogrzeb Poznań m. woj. Fort Winiary (Cytadela) k. 10-11
  • Noulens Joseph ambasador Francji Poznań m. woj. Ratusz Poznań m. woj. Pl. Wilsona (Wolności) Dowbór-Muśnicki Józef (1867-1937) gen. Niessel Henri Albert (1866-1955) gen. Misja Koalicyjna k. 11-16
  • Dalbor Edmund (1869-1926) kard. Adamski Stanisław (1875-1967) bp katowicki przegląd wojsk msza polowa Poznań m. woj. Ławica Dowbór-Muśnicki Józef (1867-1937) gen. k. 17-19
  • Poznań m. woj. Kopiec Wolności wojsko powstania wlkp pochód Poznań m. woj. Malta k. 19-20
  • Piłsudski Józef (1867-1935) marsz. w Poznaniu k. 20-21
  • Poznań m. woj. pomniki niemieckie zburzone k. 22
  • uroczystości wojskowe Poznań m. woj. Ławica Gall Stanisław bp polowy k. 22
 • Hasła przedmiotowe:
  • Adamski Stanisław ks., komisarz Naczelnej Rady Ludowej 20 w.
  • Cittagini Vincenzo żołnierz włoski, uczestnik powstania wlkp. 1918-1919 r. 20 w.
  • Dalbor Tadeusz kard. prymas 20 w.
  • Dowbór-Muśnicki Józef gen. naczelny dowódca wojsk w powstaniu wlkp. 1918-1919 r.
  • Dupont Charles Joseph generał 20 w.
  • Gall Stanisław bp polowy wojsk polskich 20 w.
  • Greger Kazimierz fotograf 20 w.
  • Niessel Henri Albert gen. 20 w.
  • Noulens Joseph ambasador Francji, członek Misji Koalicyjnej w Poznaniu 1919 r. 20 w.
  • Piłsudski Józef działacz niepodległościowy, polityk, marszałek Polski 19-20 w.
  • Poszwiński Adam komisarz Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu 20 w.
  • Pułk Rezerwowy Strzelców
  • Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu
  • Straż Ludowa
  • Straż Ludowa Oborniki
  • Straż Ludowa Poznań
  • Oborniki Straż Ludowa 20 w.
  • Poznań Plac Wolności 20 w.
  • Poznań "Kopiec Wolności" 20 w.
  • Poznań Misja Koalicyjna 1919 r.
  • Poznań koszary przy ul. Grunwaldzkiej 20 w.
  • Poznań pomniki niemieckie 20 w.
  • Poznań 1 Pułk Rezerwowy Strzelców 20 w.
  • Poznań 20 w.
  • Poznań Cytadela 20 w.
  • Poznań- Lotnisko na Ławicy 20 w.
  • Poznań Straż Ludowa 20 w.
  • Misja Koalicyjna Poznań 20 w.
  • Cytadela w Poznaniu
  • Włosi w Polsce
  • Kościół katolicki w Polsce
  • Wojsko polskie 20 w.
  • Uroczystości
  • Uroczystości patriotyczne
  • Pomniki
  • Pomniki
  • Pomniki zob. też sarkofag
  • pomniki niemieckie Poznań
  • powstanie 1918-1919 wielkopolskie
  • Kopiec Wolności w Poznaniu
  • fotografie 20 w.
  • Albumy z fotografiami 20 w.
 • Uwagi: Album

MARC

 • 130 %a Fotografie z powstania
 • 240 %a Fotografie z powstania Wielkopolskiego.
 • 250 %a kop.
 • 260 %c 1919
 • 300 %a 22 k. %b 176 fot. %c 38x26 cm
 • 340 %e pł.
 • 400 %a Adamski Stanisław ks. komisarz Naczelnej Rady Ludowej zob. Adamski Stanisław (1875-1967) bp katowicki
 • 400 %a Muśnicki Józef zob. Dowbór-Muśnicki Józef
 • 500 %a Album
 • 520 %a VI. 4 fot. K. Gregera z różnych serii, m.in. przysięga Straży Ludowej w Obornikach Wlkp.
 • 520 %a Album z fotografiami wykonanymi w zakładzie Kazimierza Gregera przedstawiającymi ważniejsze wydarzenia w Poznaniu w 1919 r.
 • 541 %c a %d 1975 %e 2157
 • 600 %a Adamski Stanisław %c ks., komisarz Naczelnej Rady Ludowej %d 20 w.
 • 600 %a Cittagini Vincenzo %c żołnierz włoski, uczestnik powstania wlkp. 1918-1919 r. %d 20 w.
 • 600 %a Dalbor Tadeusz kard. prymas 20 w.
 • 600 %a Dowbór-Muśnicki Józef gen. naczelny dowódca wojsk w powstaniu wlkp. 1918-1919 r.
 • 600 %a Dupont Charles Joseph %c generał %d 20 w.
 • 600 %a Gall Stanisław %c bp polowy wojsk polskich %d 20 w.
 • 600 %a Greger Kazimierz %c fotograf %d 20 w.
 • 600 %a Niessel Henri Albert %c gen. %d 20 w.
 • 600 %a Noulens Joseph %c ambasador Francji, członek Misji Koalicyjnej w Poznaniu 1919 r. %d 20 w.
 • 600 %a Piłsudski Józef działacz niepodległościowy, polityk, marszałek Polski 19-20 w.
 • 600 %a Poszwiński Adam %c komisarz Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu %d 20 w.
 • 610 %a 1 ||Pułk Rezerwowy Strzelców
 • 610 %a Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu
 • 610 %a Straż Ludowa
 • 610 %a Straż Ludowa Oborniki
 • 610 %a Straż Ludowa Poznań
 • 651 %a Oborniki %x Straż Ludowa %y 20 w.
 • 651 %a Poznań %x Plac Wolności %y 20 w.
 • 651 %a Poznań %x "Kopiec Wolności" %y 20 w.
 • 651 %a Poznań %x Misja Koalicyjna %y 1919 r.
 • 651 %a Poznań %x koszary przy ul. Grunwaldzkiej %y 20 w.
 • 651 %a Poznań %x pomniki niemieckie %y 20 w.
 • 651 %a Poznań %x 1 Pułk Rezerwowy Strzelców %y 20 w.
 • 651 %a Poznań 20 w.
 • 651 %a Poznań Cytadela 20 w.
 • 651 %a Poznań- Lotnisko na Ławicy 20 w.
 • 651 %a Poznań Straż Ludowa 20 w.
 • 653 %a Misja Koalicyjna Poznań 20 w.
 • 653 %a Cytadela w Poznaniu
 • 653 %a Włosi w Polsce
 • 653 %a Kościół katolicki w Polsce
 • 653 %a Wojsko polskie 20 w.
 • 653 %a Uroczystości
 • 653 %a Uroczystości patriotyczne
 • 653 %a Pomniki
 • 653 %a Pomniki
 • 653 %a Pomniki zob. też sarkofag
 • 653 %a pomniki niemieckie Poznań
 • 653 %a powstanie 1918-1919 wielkopolskie
 • 653 %a Kopiec Wolności w Poznaniu
 • 655 %a fotografie 20 w.
 • 655 %a Albumy z fotografiami 20 w.
 • 740 %a zburzone pomniki niemieckie w Poznaniu 1919
 • 740 %a Zaprzysiężenie I Pułku Rezerwowego Strzelców na dziedzińcu koszar przy ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu, wraz ze mszą polową i wręczeniem sztandaru przez komisarza Naczelnej Rady Ludowej Adama Poszwińskiego w dniu 5 II 1919 r.
 • 740 %a Zaprzysiężenie żołnierzy na dziedzińcu Cytadeli w Poznaniu, wraz ze mszą polową.
 • 740 %a Zaprzysiężenie Straży Ludowej na Pl. Wolności w Poznaniu, wraz z mszą polową i wręczeniem sztandaru, w obecności gen, Charles'a Dupont i komisarzy Naczelnej Rady Ludowej, ks. Stanisława Adamskiego i Adama Poszwińskiego 23 II 1919 r.
 • 740 %a Pogrzeb żołnierza włoskiego, uczestnika powstania, Vincenzo Cittagini w Poznaniu na Cytadeli w lutym 1919 r.
 • 740 %a Misja Koalicyjna z ambasadorem Josephem Noulens i gen. Henrim Albertem Niesselem na czele w Poznaniu powitanie na dworcu przez gen. J. Dowbór-Muśnickiego i Naczelną Radę Ludową w dniu 1 III, udział członków Misji w przeglądzie wosk na Pl. Wolności i przyjęcie w Ratuszu 2 III 1919 r.
 • 740 %a Obchody uroczystości 3 Maja 1919 r. w Poznaniu:
 • 740 %a Msza polowa i rewia wojsk na lotnisku Ławicy w obecności gen. Dowbór-Muśnickiego, abpa Edmunda Dalbora, ks. Stanisława Adamskiego i Adama Poszwińskiego i in.
 • 740 %a Pochód wojsk i ludności cywilnej na Maltę i |sypanie tam "Kopca Wolności".
 • 740 %a Przyjazd Stanisława Galla, bpa polowego wojsk polskich w Poznaniu, powitanie na dworcu, bp S. Gall w otoczeniu kapelanów i oficerów na dziedzińcu koszar ul. Grunwaldzkiej. Uroczystości wojskowe na Ławicy.
 • 740 %a przysięga Straży Ludowej w Obornikach Wlkp.
 • 740 %a Zaprzysiężenie wojsk powstańczych w Poznaniu na Pl. Wolności 26 I 1919 r.:
 • 740 %a zaprzysiężenie naczelnego dowódcy wojsk powstańczych gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego, dowódców i żołnierzy, msza polowa, wręczenie sztandaru przez komisarzy Naczelnej Rady Ludowej oraz defilada wojsk.
 • 852 %j BK 12144
 • 900 %a Greger Kazimierz %c Powstanie wielkopolskie |uroczystości wojskowe %d 1919 %f 38x25 cm poj. fot. 9x14cm %k k. 22 fot. 176 %m album
 • 900 %c Dupont Charles Joseph (1863-1935) gen. %c Dowbór-Muśnicki Józef (1867-1937) gen. %c Poszwiński Adam (1881-1942) kom. Nacz. Rady Ludowej %c Adamski Stanisław (1875-1967) ks. %c Pułk 1 Rezerwowy Strzelców %c Straż Ludowa %c msza polowa %c zaprzysiężenie wojska powstania wlkp. %c Poznań m. woj. |Pl.Wilsona (Wolności) 26. O1., 23. O2. %c Poznań m. woj.|Koszary przy ul. Grunwaldzkiej 4.02. %c Poznań m. woj.|Fort Winiary (Cytadela) 22. O2. %d 1919 %k k. 1-10
 • 900 %c Cittagini Vincenzo żołn. włoski, uczestnik powstania |pogrzeb %c Poznań m. woj. |Fort Winiary (Cytadela) %d 1919 luty %k k. 10-11
 • 900 %c Noulens Joseph ambasador Francji %c Poznań m. woj. |Ratusz %c Poznań m. woj. |Pl. Wilsona (Wolności) %c Dowbór-Muśnicki Józef (1867-1937) gen. %c Niessel Henri Albert (1866-1955) gen. %c Misja Koalicyjna %d 1919 03. 01.-02. %k k. 11-16
 • 900 %c Dalbor Edmund (1869-1926) kard. %c Adamski Stanisław (1875-1967) bp katowicki %c przegląd wojsk %c msza polowa %c Poznań m. woj. |Ławica %c Dowbór-Muśnicki Józef (1867-1937) gen. %d 1919 %k k. 17-19
 • 900 %c Poznań m. woj. |Kopiec Wolności %c wojsko powstania wlkp |pochód %c Poznań m. woj. |Malta %d 1919 %k k. 19-20
 • 900 %c Piłsudski Józef (1867-1935) marsz. w Poznaniu %d 1919 październik %k k. 20-21
 • 900 %c Poznań m. woj. %c pomniki niemieckie zburzone %d 1919 %k k. 22
 • 900 %c uroczystości wojskowe %c Poznań m. woj. |Ławica %c Gall Stanisław bp polowy %d 1919 %k k. 22

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 12144