Materiały związane z kościołem św. Jana Chrzciciela we Włocławku.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 12391
 • Tytuł: Materiały związane z kościołem św. Jana Chrzciciela we Włocławku.
 • Miejsce i czas powstania: 1532-1807
 • Opis fizyczny: 40 k. 23 dokumenty 35x21 cm i mniej.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość:
  • 2. Kalendarz - cyzjoian XVI w. (2 k. uszkodz.) k. 2-3.
  • 3. List Andrzeja Barankiewicza (?) udającego się z Chełmży na Akademię Krakowską do NN duchownego 1634 k. 4.
  • 4. Dokumenty dotyczące uposażenia kościoła św. Jana Chrzciciela: spis uposażenia kościoła (fragm.) XVII w. k. 5-12; wyciąg z akt grodzkich brzeskich w sprawie przeznaczenia funduszu dla altarzysty kaplicy św. Barbary zapisanego przez Tomasza Świętosławskiego, 29 XI 1688 k. 13-14; dekret z akt Konsystorza Generalnego Włocławskiego w sprawie dziesięciny snopowej oraz ze wsi i ogrodu Łagiewniki dla proboszcza, 30 VIII 1752 k. 15-16; kopia instrukcji ks. Jana Dembowskiego, scholastyka włocławskiego, oficjała gen. kujawskiego w sprawie wypłaty 200 florenów na dobrach Świętosław, wywieszona na drzwiach kościoła 29 VIII 1775 przez Wojciecha Wierzuckiego, prob. włocławskiego k. 17; wyciąg z akt dzierżawnych starostwa radziejowskiego dotyczących dzierżawy dóbr Sałkowa i Wygnanowa 1772 k. 18-21; zapis sumy 2000 florenów przez Adama Chrzanowskiego na nabożeństwo do Matki Boskiej w kaplicy, 18 X 1784 k. 22-23; fragm. wyciągu akt starostwa brzeskiego dotyczący przyznania przez Tomasza Świętosławskiego altarzyście prawa wejścia w posiadanie części wsi Świętosław i Krusinki, XVII/XVIII w. k. 24-25.
  • 5. Wzory mów okolicznościowych, XVIII w. (fragm.) k. 26-28.
  • 6. Metryka chrztu Krzysztofa Sokołowskiego, syna Piotra i Heleny 1762 k. 29.
  • 7. Kościelne świadectwa dyspens ślubnych, zapowiedzi i stwierdzenia braku kanonicznych przeszkód przy zawieraniu małżeństwa przez następujących: Andrzeja Michałowskiego i Frozyny Gładyszewskiej, Włocławek 1705 k. 30; Antoniego Tuszyńskiego i Marianny Grekowiczowej, Włocławek 1758 k. 31; Franciszka Lewandowskiego i Justyny Kernelówny, Włocławek 1760 k. 32; Pawła Ziemiankiewicza i Wiktorii Błaskowskiej, Włocławek 1770 k. 33; Jana Wojśniewicza i Joanny Kosierkiewiczówny, Włocławek 1781 k. 34; Józefa Cichockiego i Marianny Fręgierówny, Płock 1782 k. 35; Jana Rakowskiego i Elżbiety Dymowskiej, Włocławek 1783 k. 36; Macieja Niedzielskiego i Barbary Zbiegniewskiej, Włocławek 1789 k. 37; Jana Bieńkowskiego i Antoniny Różyckiej, Krośniewice 1796 k. 38; Aleksandra Wrońskiego i Katarzyny Trzcińskiej, Duninów 1802 k. 39; Andrzeja Łyczkowskiego i Agnieszki Baranowskiej, Zaduszniki 1807 k. 40.
  • 1. Karta pergaminowa z napisem: "Summa Raimundi. Pastorale Sancti Gregorii A. 1532". Pod tym rysunek piórkiem przedstawiający św. Grzegorza bpa i napis: "Extolens vocem quedam mulier..." (Łukasz XI, 27-28). Na odwrocie rys. ukrzyżowania ze stojącymi postaciami Marii i św. Jana k. 1.
 • Grafika: rysunki
 • Hasła przedmiotowe:
  • Barankiewicz Andrzej 17 w.
  • Bieńkowska Antonina z Różyckich 18 w.
  • Bieńkowski Jan 18 w.
  • Chrzanowski Adam 18 w.
  • Cichocka Marianna z Fręgierów 18 w.
  • Cichocki Józef 18 w.
  • Dembowski Jan ks., scholastyk włocławski, oficjał generalny kujawski 18 w.
  • Grzegorz bp., św.
  • Jan Apostoł św.
  • Lewandowska Justyna z Kernelów 18 w.
  • Lewandowski Franciszek 18 w.
  • Łyczkowska Agnieszka Baranowska 19 w.
  • Łyczkowski Andrzej 19 w.
  • Maria matka Jezusa
  • Michałowska Frozyna z Gładyszewskich 18 w.
  • Michałowski Andrzej 18 w.
  • Niedzielska Barbara 1° Zbiegniewska 18 w.
  • Niedzielski Maciej 18 w.
  • Rakowska Elżbieta z Dynowskich 18 w.
  • Rakowski Jan 18 w.
  • Sokołowska Helena 18 w.
  • Sokołowski Krzysztof 18 w.
  • Sokołowski Piotr 18 w.
  • Świętosławski Tomasz 17 w.
  • Tuszyńska Marianna 1° Grekowiczowa 18 w.
  • Tuszyński Antoni 18 w.
  • Wierzucki Wojciech proboszcz włocławski 18 w.
  • Wojśniewicz Jan 18 w.
  • Wojśniewiczówna Joanna 18 w.
  • Wrońska Katarzyna z Trzcińskich 20 w
  • Wroński Aleksander 19 w
  • Ziemiankiewicz Paweł 18 w.
  • Ziemiankiewicz Wiktoria z Błaskowskich 18 w.
  • Konsystorz Generalny Włocławski 18 w.
  • Kościół św. Jana Chrzciciela Włocławek 16-19 w.
  • Chełmża 17 w.
  • Kraków Uniwersytet Jagielloński
  • Krusinko w. k. Brześcia Kujawskiego 18 w.
  • Łagiewniki w. k. Włocławka 18 w.
  • Radziejów w. k. Inowrocławia, starostwo 18 w.
  • Sałkowo w. k. Radziejowa 18 w.
  • Świętosław w. k. Włocławka 18 w.
  • Włocławek 20 w.
  • Włocławek , Konsystorz Generalny 18 w.
  • Włocławek , Kościół św. Jana Chrzciciela 16-19 w.
  • Wyganów w. pod Radziejowem 18 w.
  • Przemówienia zob. mowy
  • Dzierżawy
  • Kościół katolicki w Polsce
  • Prawo zob. dekrety
  • Altarzyści
  • Mowy okolicznościowe
  • Świadectwa moralności
  • Kalendarz 16 w.
  • Kościoły (obiekty sakralne)
  • Mowy 18 w.
  • Dyspensy ślubne - świadectwa
  • Metryki urodzeń, chrztów, ślubów i zgonów 17 w.
  • Mowy okolicznościowe
  • Świadectwa moralności
  • Kalendarz 16 w.
  • Mowy 18 w.

MARC

 • 130 a Materiały związane z kościołem św. Jana Chrzciciela we Włocławku.
 • 245 a Materiały związane z kościołem św. Jana Chrzciciela we Włocławku.
 • 250 a kop.
 • 260 c 1532-1807
 • 300 a 40 k. b 23 dokumenty c 35x21 cm i mniej.
 • 340 e luźne
 • 400 a Różycka Antonina zob. Bieńkowska Antonina z Różyckich
 • 400 a Zbiegniewska Barbara zob. Niedzielska Barbara 1° Zbiegniewska
 • 400 a Gładyszewska Frozyna zob. Michałowska Frozyna z Gładyszewskich
 • 400 a Błaskowska Wiktoria zob. Ziemiankiewicz Wiktoria z Błaskowskich
 • 400 a Trzcińska Katarzyna zob. Wrońska Katzryna z Trzcińskich
 • 400 a Kernelówna Justyna zob. Lewandowska Justyna z Kernelów
 • 400 a Fragier Marianna zob. Cichocka Marianna z Fręgierów
 • 520 a 2. Kalendarz - cyzjoian XVI w. (2 k. uszkodz.) k. 2-3.
 • 520 a 3. List Andrzeja Barankiewicza (?) udającego się z Chełmży na Akademię Krakowską do NN duchownego 1634 k. 4.
 • 520 a 4. Dokumenty dotyczące uposażenia kościoła św. Jana Chrzciciela: spis uposażenia kościoła (fragm.) XVII w. k. 5-12; wyciąg z akt grodzkich brzeskich w sprawie przeznaczenia funduszu dla altarzysty kaplicy św. Barbary zapisanego przez Tomasza Świętosławskiego, 29 XI 1688 k. 13-14; dekret z akt Konsystorza Generalnego Włocławskiego w sprawie dziesięciny snopowej oraz ze wsi i ogrodu Łagiewniki dla proboszcza, 30 VIII 1752 k. 15-16; kopia instrukcji ks. Jana Dembowskiego, scholastyka włocławskiego, oficjała gen. kujawskiego w sprawie wypłaty 200 florenów na dobrach Świętosław, wywieszona na drzwiach kościoła 29 VIII 1775 przez Wojciecha Wierzuckiego, prob. włocławskiego k. 17; wyciąg z akt dzierżawnych starostwa radziejowskiego dotyczących dzierżawy dóbr Sałkowa i Wygnanowa 1772 k. 18-21; zapis sumy 2000 florenów przez Adama Chrzanowskiego na nabożeństwo do Matki Boskiej w kaplicy, 18 X 1784 k. 22-23; fragm. wyciągu akt starostwa brzeskiego dotyczący przyznania przez Tomasza Świętosławskiego altarzyście prawa wejścia w posiadanie części wsi Świętosław i Krusinki, XVII/XVIII w. k. 24-25.
 • 520 a 5. Wzory mów okolicznościowych, XVIII w. (fragm.) k. 26-28.
 • 520 a 6. Metryka chrztu Krzysztofa Sokołowskiego, syna Piotra i Heleny 1762 k. 29.
 • 520 a 7. Kościelne świadectwa dyspens ślubnych, zapowiedzi i stwierdzenia braku kanonicznych przeszkód przy zawieraniu małżeństwa przez następujących: Andrzeja Michałowskiego i Frozyny Gładyszewskiej, Włocławek 1705 k. 30; Antoniego Tuszyńskiego i Marianny Grekowiczowej, Włocławek 1758 k. 31; Franciszka Lewandowskiego i Justyny Kernelówny, Włocławek 1760 k. 32; Pawła Ziemiankiewicza i Wiktorii Błaskowskiej, Włocławek 1770 k. 33; Jana Wojśniewicza i Joanny Kosierkiewiczówny, Włocławek 1781 k. 34; Józefa Cichockiego i Marianny Fręgierówny, Płock 1782 k. 35; Jana Rakowskiego i Elżbiety Dymowskiej, Włocławek 1783 k. 36; Macieja Niedzielskiego i Barbary Zbiegniewskiej, Włocławek 1789 k. 37; Jana Bieńkowskiego i Antoniny Różyckiej, Krośniewice 1796 k. 38; Aleksandra Wrońskiego i Katarzyny Trzcińskiej, Duninów 1802 k. 39; Andrzeja Łyczkowskiego i Agnieszki Baranowskiej, Zaduszniki 1807 k. 40.
 • 520 a 1. Karta pergaminowa z napisem: "Summa Raimundi. Pastorale Sancti Gregorii A. 1532". Pod tym rysunek piórkiem przedstawiający św. Grzegorza bpa i napis: "Extolens vocem quedam mulier..." (Łukasz XI, 27-28). Na odwrocie rys. ukrzyżowania ze stojącymi postaciami Marii i św. Jana k. 1.
 • 541 c a d 1977 e 777
 • 541 c a d 1977 e 778
 • 546 a Łac., pol.
 • 600 a Barankiewicz Andrzej d 17 w.
 • 600 a Bieńkowska Antonina z Różyckich d 18 w.
 • 600 a Bieńkowski Jan d 18 w.
 • 600 a Chrzanowski Adam d 18 w.
 • 600 a Cichocka Marianna z Fręgierów d 18 w.
 • 600 a Cichocki Józef d 18 w.
 • 600 a Dembowski Jan c ks., scholastyk włocławski, oficjał generalny kujawski d 18 w.
 • 600 a Grzegorz c bp., św.
 • 600 a Jan Apostoł c św.
 • 600 a Lewandowska Justyna z Kernelów d 18 w.
 • 600 a Lewandowski Franciszek d 18 w.
 • 600 a Łyczkowska Agnieszka Baranowska d 19 w.
 • 600 a Łyczkowski Andrzej d 19 w.
 • 600 a Maria matka Jezusa
 • 600 a Michałowska Frozyna z Gładyszewskich d 18 w.
 • 600 a Michałowski Andrzej d 18 w.
 • 600 a Niedzielska Barbara 1° Zbiegniewska d 18 w.
 • 600 a Niedzielski Maciej d 18 w.
 • 600 a Rakowska Elżbieta z Dynowskich d 18 w.
 • 600 a Rakowski Jan d 18 w.
 • 600 a Sokołowska Helena d 18 w.
 • 600 a Sokołowski Krzysztof d 18 w.
 • 600 a Sokołowski Piotr d 18 w.
 • 600 a Świętosławski Tomasz d 17 w.
 • 600 a Tuszyńska Marianna 1° Grekowiczowa d 18 w.
 • 600 a Tuszyński Antoni d 18 w.
 • 600 a Wierzucki Wojciech c proboszcz włocławski d 18 w.
 • 600 a Wojśniewicz Jan d 18 w.
 • 600 a Wojśniewiczówna Joanna d 18 w.
 • 600 a Wrońska Katarzyna z Trzcińskich d 20 w
 • 600 a Wroński Aleksander d 19 w
 • 600 a Ziemiankiewicz Paweł d 18 w.
 • 600 a Ziemiankiewicz Wiktoria z Błaskowskich d 18 w.
 • 610 a Konsystorz Generalny Włocławski d 18 w.
 • 610 a Kościół św. Jana Chrzciciela Włocławek 16-19 w.
 • 651 a Chełmża y 17 w.
 • 651 a Kraków Uniwersytet Jagielloński
 • 651 a Krusinko x w. k. Brześcia Kujawskiego y 18 w.
 • 651 a Łagiewniki x w. k. Włocławka y 18 w.
 • 651 a Radziejów x w. k. Inowrocławia, starostwo y 18 w.
 • 651 a Sałkowo x w. k. Radziejowa y 18 w.
 • 651 a Świętosław x w. k. Włocławka y 18 w.
 • 651 a Włocławek 20 w.
 • 651 a Włocławek , Konsystorz Generalny 18 w.
 • 651 a Włocławek , Kościół św. Jana Chrzciciela 16-19 w.
 • 651 a Wyganów x w. pod Radziejowem y 18 w.
 • 653 a Przemówienia zob. mowy
 • 653 a Dzierżawy
 • 653 a Kościół katolicki w Polsce
 • 653 a Prawo zob. dekrety
 • 653 a Altarzyści
 • 653 a Mowy okolicznościowe
 • 653 a Świadectwa moralności
 • 653 a Kalendarz 16 w.
 • 653 a Kościoły (obiekty sakralne)
 • 653 a Mowy 18 w.
 • 655 a Dyspensy ślubne - świadectwa
 • 655 a Metryki urodzeń, chrztów, ślubów i zgonów 17 w.
 • 655 a Mowy okolicznościowe
 • 655 a Świadectwa moralności
 • 655 a Kalendarz 16 w.
 • 655 a Mowy 18 w.
 • 852 j BK 12391
 • 900 m rysunki

Indeksy