Brak tytułu

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 12400
 • Tytuł: Varia XVIII - XX w.
 • Miejsce i czas powstania: 1794-1956
 • Opis fizyczny: 69 k. 35x21 cm i mniej.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., rjęz.
 • Zawartość:
  • 4. Fragment wiersza. Inc.: "Z pomiędzy bojów i gradów ognistych..." ok. poł. XIX w. k. 6.
  • 5. Kwit pocztowy dotyczący przesyłki głównodowodzącego I Armią do naczelnika wojennego w Radomiu 1863 k. 7.
  • 6. Stanisław Strumph-Wojtkiewicz, "Śmierć (Tadeusza) Micińskiego. Dwie relacje". Odpis z "Kuriera Warszawskiego", 1925 nr 217 k. 8-10.
  • 7. "Modlitwa przy poświęceniu samolotów". Odpis ręką Heleny Olszewskiej przed 1939 k. 11.
  • 8. Wiersze Antoniego Mieczysława Jóźwiaka ludowego poety z Książa 1948-1956 (2rkps i dr.) k. 12-16.
  • 1. Paszport Jana Papkiewicza, dezertera austriackiego, wystawiony przez prefekta departamentu krakowskiego 1811 k. 1.
  • 9. Listy różne: Brockhaus Heinrich do NN 1894 k. 17-18. - Gryziewicz Stanisław do NN ministra 1949 k. 19. - Kawczyński T. do NN 1900 k. 20-21. - Kończal St. emigrant w Ameryce do brata 1913 k. 22-23. - Lewin Julius kupiec w Kórniku do R. Grassmanna (1878-1880) (5) k. 24-28, przy tym J. Lewin do ppor. Hagena 1880 k. 29. - Friedrich Eschermann do R. Grassmanna 1879 k. 30 i Klos Heinrich do R. Grassmanna 1898 k. 31. - Łempicka Maria z Michałowskich (?) do Ireny z Żółtowskich Michałowskiej (?) 1906 k. 32-33. - Małachowski Stanisław do NN 1799 k. 34-35. - Menzel Karl (Menzel et Prager-Maschinenfabrik et Eisengiesserei) do Rediga 1881 k. 36-37. - Ognisko Polskie w Paryżu do NN 1950 k. 38. - Orzeszkowa Eliza do księgarza Stefana Romanowskiego (?) 1878 k. 39-40. - Potworowski Jan Adam deputat powiatu kościańskiego do sołtysa wsi Woźniki 1794 k. 41 i do NN b.d. k. 42-43. - R. Adela do Julii Lubomirskiej 1890 k. 44-45. - Siemaszko Zygmunt ks. do ks. NN 1915 k. 46-47. - Vogelsang (?) W. (Kunsthistorisch Institut, Utrecht) do Dvořaka 1914 k. 48. - Zamoyska Jadwiga z Działyńskich: do Edith Cullis Williams 1922 (kserokop.) k. 49, do Marii Gromnickiej 1912-1913 (5), przy tym listy do M. Gromnickiej od Stanisławy Łosiówny 1912 i Jadwigi Kanigowskiej 1913 (kserokopie) k. 50-63; do ks. Władysława Korniłowicza 1922 k. 64-65. - Zamoyska Maria do Edith Cullis Williams 1930 k. 66-69.
  • 2. Pismo Konsystorza Generalnego Poznanskiego (podpis. ks. Leon Przyłuski) do ks. Józefa Targonskiego, beneficjata przy kościele parafialnym w Poniecu 1826 k. 2-3.
  • 3. List papieża Leona XII do Wilhelma bpa tytularnego famaugustiańskiego w Mediolanie 1827 k. 4-5.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Brockhaus Heinrich 19 w.
  • Cullis Williams Edith 20 w.
  • Dvo~4rak 20 w.
  • Eschermann Friedrich 19 w.
  • Grassman R. 19 w.
  • Gromnicka Maria 20 w.
  • Gryziewicz Stanisław 20 w.
  • Hagen ppor. 19 w.
  • Jóźwiak Antoni Mieczysław wierszopis ludowy 20 w.
  • Kanigowska Jadwiga 20 w.
  • Kawczyński T. 20 w.
  • Klos Heinrich 20 w.
  • Kończal St. emigrant w Ameryce
  • Korniłowicz Władysław ks. 20 w.
  • Łempicka Maria z Michałowskich 20 w.
  • Leon XII papież 19 w.
  • Lewin Julius kupiec w Kórniku 19 w.
  • Łosiówna Stanisława 20 w.
  • Lubomirska Julia (?) 19 w.
  • Małachowski Stanisław 18 w.
  • Manzel Karl Menzel et Prager Maschinenfabrik et Eisengiesserei 19 w.
  • Michałowska Irena z Żółtowskich 20 w.
  • Miciński Tadeusz pisarz 20 w.
  • Olszewska Helena sekretarka Marii Zamoyskiej 20 w.
  • Orzeszkowa Eliza pisarka 19 w.
  • Papkiewicz Jan 19 w.
  • Potworowski Jan Adam deputat pow. kościańskiego 18 w.
  • R. Adela 19 w.
  • Redig 20 w.
  • Romanowski Stefan (?) 19 w.
  • Siemaszko Zygmunt ks. 19 w.
  • Konsystorz Generalny Arcybiskupi Poznański
  • Kunsthistorische Institut Utrecht
  • Ognisko Polskie Paryż 20 w.
  • Kraków Prefektura Departamentu 19 w.
  • Paryż Ognisko Polskie 20 w.
  • Poznań Konsystorz Generalny Arcybiskupi 19 w.
  • Utrecht w Holandii - Kunsthistorische Institut 20 w.
  • Woźniki w. k. Grodziska Wlkp., sołtys 19 w.
  • Wiersze zob. literatura polska
  • Modlitwy
  • Paszporty 19 w.
  • Powstanie styczniowe
  • Powstania
  • Literatura polska wiersze 19 w.

MARC

 • 130 a Varia
 • 240 a Varia XVIII - XX w.
 • 250 a kop.
 • 260 c 1794-1956
 • 300 a 69 k. c 35x21 cm i mniej.
 • 340 e luźne
 • 400 a Żołtowska Irena zob. Michałowska Irena z Żółtowskich
 • 400 a Wojtkiewicz Stanisław Strumph zob. Strumph-Wojtkiewicz Stanisław
 • 400 a Żółtowska Irena zob. Michałowska Irena z Żółtowskich
 • 400 a Michałowska Maria zob. Łempicka Maria z Michałowskich
 • 520 a 4. Fragment wiersza. Inc.: "Z pomiędzy bojów i gradów ognistych..." ok. poł. XIX w. k. 6.
 • 520 a 5. Kwit pocztowy dotyczący przesyłki głównodowodzącego I Armią do naczelnika wojennego w Radomiu 1863 k. 7.
 • 520 a 6. Stanisław Strumph-Wojtkiewicz, "Śmierć (Tadeusza) Micińskiego. Dwie relacje". Odpis z "Kuriera Warszawskiego", 1925 nr 217 k. 8-10.
 • 520 a 7. "Modlitwa przy poświęceniu samolotów". Odpis ręką Heleny Olszewskiej przed 1939 k. 11.
 • 520 a 8. Wiersze Antoniego Mieczysława Jóźwiaka ludowego poety z Książa 1948-1956 (2rkps i dr.) k. 12-16.
 • 520 a 1. Paszport Jana Papkiewicza, dezertera austriackiego, wystawiony przez prefekta departamentu krakowskiego 1811 k. 1.
 • 520 a 9. Listy różne: Brockhaus Heinrich do NN 1894 k. 17-18. - Gryziewicz Stanisław do NN ministra 1949 k. 19. - Kawczyński T. do NN 1900 k. 20-21. - Kończal St. emigrant w Ameryce do brata 1913 k. 22-23. - Lewin Julius kupiec w Kórniku do R. Grassmanna (1878-1880) (5) k. 24-28, przy tym J. Lewin do ppor. Hagena 1880 k. 29. - Friedrich Eschermann do R. Grassmanna 1879 k. 30 i Klos Heinrich do R. Grassmanna 1898 k. 31. - Łempicka Maria z Michałowskich (?) do Ireny z Żółtowskich Michałowskiej (?) 1906 k. 32-33. - Małachowski Stanisław do NN 1799 k. 34-35. - Menzel Karl (Menzel et Prager-Maschinenfabrik et Eisengiesserei) do Rediga 1881 k. 36-37. - Ognisko Polskie w Paryżu do NN 1950 k. 38. - Orzeszkowa Eliza do księgarza Stefana Romanowskiego (?) 1878 k. 39-40. - Potworowski Jan Adam deputat powiatu kościańskiego do sołtysa wsi Woźniki 1794 k. 41 i do NN b.d. k. 42-43. - R. Adela do Julii Lubomirskiej 1890 k. 44-45. - Siemaszko Zygmunt ks. do ks. NN 1915 k. 46-47. - Vogelsang (?) W. (Kunsthistorisch Institut, Utrecht) do Dvořaka 1914 k. 48. - Zamoyska Jadwiga z Działyńskich: do Edith Cullis Williams 1922 (kserokop.) k. 49, do Marii Gromnickiej 1912-1913 (5), przy tym listy do M. Gromnickiej od Stanisławy Łosiówny 1912 i Jadwigi Kanigowskiej 1913 (kserokopie) k. 50-63; do ks. Władysława Korniłowicza 1922 k. 64-65. - Zamoyska Maria do Edith Cullis Williams 1930 k. 66-69.
 • 520 a 2. Pismo Konsystorza Generalnego Poznanskiego (podpis. ks. Leon Przyłuski) do ks. Józefa Targonskiego, beneficjata przy kościele parafialnym w Poniecu 1826 k. 2-3.
 • 520 a 3. List papieża Leona XII do Wilhelma bpa tytularnego famaugustiańskiego w Mediolanie 1827 k. 4-5.
 • 541 c a d 1977 e 2302
 • 541 c a d 1977 e 2303
 • 541 c a d 1977 e 2307
 • 541 c c d 1980 e 78
 • 541 c c d 1980 e 80
 • 541 c c d 1980 e 279
 • 541 c c d 1980 e 409
 • 541 c c d 1986 e 801
 • 546 a Pol., rjęz.
 • 600 a Brockhaus Heinrich d 19 w.
 • 600 a Cullis Williams Edith d 20 w.
 • 600 a Dvo~4rak d 20 w.
 • 600 a Eschermann Friedrich d 19 w.
 • 600 a Grassman R. d 19 w.
 • 600 a Gromnicka Maria d 20 w.
 • 600 a Gryziewicz Stanisław d 20 w.
 • 600 a Hagen c ppor. d 19 w.
 • 600 a Jóźwiak Antoni Mieczysław c wierszopis ludowy d 20 w.
 • 600 a Kanigowska Jadwiga d 20 w.
 • 600 a Kawczyński T. d 20 w.
 • 600 a Klos Heinrich d 20 w.
 • 600 a Kończal St. c emigrant w Ameryce
 • 600 a Korniłowicz Władysław c ks. d 20 w.
 • 600 a Łempicka Maria z Michałowskich d 20 w.
 • 600 a Leon XII c papież d 19 w.
 • 600 a Lewin Julius c kupiec w Kórniku d 19 w.
 • 600 a Łosiówna Stanisława d 20 w.
 • 600 a Lubomirska Julia (?) d 19 w.
 • 600 a Małachowski Stanisław d 18 w.
 • 600 a Manzel Karl c Menzel et Prager Maschinenfabrik et Eisengiesserei d 19 w.
 • 600 a Michałowska Irena z Żółtowskich d 20 w.
 • 600 a Miciński Tadeusz c pisarz d 20 w.
 • 600 a Olszewska Helena c sekretarka Marii Zamoyskiej d 20 w.
 • 600 a Orzeszkowa Eliza c pisarka d 19 w.
 • 600 a Papkiewicz Jan d 19 w.
 • 600 a Potworowski Jan Adam c deputat pow. kościańskiego d 18 w.
 • 600 a R. Adela d 19 w.
 • 600 a Redig d 20 w.
 • 600 a Romanowski Stefan (?) d 19 w.
 • 600 a Siemaszko Zygmunt c ks. d 19 w.
 • 610 a Konsystorz Generalny Arcybiskupi Poznański
 • 610 a Kunsthistorische Institut Utrecht
 • 610 a Ognisko Polskie c Paryż d 20 w.
 • 651 a Kraków x Prefektura Departamentu y 19 w.
 • 651 a Paryż x Ognisko Polskie y 20 w.
 • 651 a Poznań x Konsystorz Generalny Arcybiskupi y 19 w.
 • 651 a Utrecht x w Holandii - Kunsthistorische Institut y 20 w.
 • 651 a Woźniki x w. k. Grodziska Wlkp., sołtys y 19 w.
 • 653 a Wiersze zob. literatura polska
 • 653 a Modlitwy
 • 653 a Paszporty 19 w.
 • 653 a Powstanie styczniowe
 • 653 a Powstania
 • 653 a Literatura polska |wiersze 19 w.
 • 700 a Zamoyska Maria 1860-1937
 • 700 a Strumph-Wojtkiewicz Stanisław c pisarz i publicysta d 20 w.
 • 700 a Przyłuski Leon c ks. d 19 w.
 • 700 a Vogelsang (?) W. c Kunsthistorisch Institut, Utrecht d 20 w.
 • 700 a Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
 • 700 a Wilhelm c bp famagustański d 19 w.
 • 700 a Targoński Józef c ks. d 19 w.
 • 852 j BK 12400

Indeksy