Brak tytułu

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 12408
 • Autor: Otto Marcin Leopold ks.
 • Tytuł: M(arcin) L(eopold) Otto, Listy."
 • Miejsce i czas powstania: 1970 ok.
 • Opis fizyczny: 65 k. 30x21 cm
 • Oprawa: półpł.
 • Język: Pol., niem.
 • Zawartość:
  • Prace L. M. Otto:
  • "Cieszyn" ("Tygodnik Ilustrowany", t. 23: 1866, cz. 1 s. 7-8) k. 48-51; "Okolice Cieszyna" ("Wisła. Księga zbiorowa ku uczczeniu 25-letniej rocznicy pracy... Pawła Stalmacha", Kraków 1873 s. 279-283) k. 52-55; "Narodowość, wolność i oświata", fragm. przemówienia k. 56-62.
  • Życiorysy L. M. Otto i wspomnienia pośmiertne:
  • Franciszek Maksymilian Sobieszczański, "Otto" (Encyklopedia powszechna Olgebranda, t. 20, Warszawa 1865 s. 198) k. 1; Jan Broda Otto Leopold Marcin (1819-1882) k. 2-5; wspomnienia pośmiertne ("Biblioteka Warszawska", 1882, październik; "Tygodnik Ilustrowany", 1882 s. 215) k. 6-8.
  • Listy L. M. Otto do następujących:
  • Odpis korespondencji i materiałów dotyczących Leopolda Marcina Otto pastora w Warszawie i Cieszynie, sporządzony przez Jana Brodę ok. 1970.
  • Janik Jerzy pastor w Ustroniu 1876-1880 (5) k. 39, 41-42, 46-47. - Kotschy Oskar pastor w Bystrzycy 1871 k. 25. - Kraszewski Józef Ignacy 1857-1879 (13) k. 9-13, 16, 20-22, 26-28, 30, 44-45, przy tym informacja o Śląsku Cieszyńskim 1868 k. 16-19. - Kubisz Jan kierownik szkoły ewangelickiej w Gnojniku 1877 k. 40. - Michejda Karol pastor w Bystrzycy 1878 k. 43. - Schalscha Józef 1871 k. 23. - Schneider Karol Samuel superintendent 1866 k. 14. - Stalmach Paweł 1866 k. 15. - Zbór Ewangelicki w Cieszynie, prezbiterstwo 1873-1875 (5) k. 31-34, 36-38, przy tym list Kolegium Kościelnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Warszawie do Zboru w Cieszynie 1875 k. 35. - Zbór Ewangelicki w Goleszowie, prezbiterstwo 1871 k. 24.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Broda Jan 19-20 w.
  • Janik Jerzy pastor w Ustroniu 20 w.
  • Kotschy Oskar pastor w Bystrzycy 20 w.
  • Kraszewski, Józef Ignacy pisarz (1812-1887)
  • Kubisz Jan kierownik szkoły ewangelickiej w Gnojniku 20 w.
  • Michejda Karol pastor w Bystrzycy 20 w.
  • Otto Leopoold Marcin pastor w Warszawie i Cieszynie
  • Schalscha Józef 20 w.
  • Schneider Karol Samuel superintendent morawsko-śląski Kościoła ewangelickiego 20 w.
  • Sobieszczański Franciszek Maksymilian historyk, dziennikarz 19 w.
  • Stalmach Paweł pastor, działacz społ.-oświat., publicysta 20 w.
  • Kolegium Kościelne parafii Ewangelicko-Augusburskiej Warszawa
  • Zbór ewangelicki Cieszyn 20 w.
  • Zbór ewangelicki Goleszów 20 w.
  • Cieszyn m., Zbór ewangelicki 20 w.
  • Goleszów w., Zbór ewangelicki 20 w.
  • Warszawa m., Kolegium Kościelne parafii Ewangelicko-Augusburskiej 20 w.
  • Mowy 19 w.
  • Przemówienia zob. mowy
  • Wspomnienia 19 w.
  • Kościół ewangelicki
  • Czasopisma polskie
  • Biografie

MARC

 • 100 $a Otto Marcin Leopold ks.
 • 240 $a "Ks. ||M(arcin) L(eopold) Otto, Listy."
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 1970 ok.
 • 300 $a 65 k. $c 30x21 cm
 • 340 $e półpł.
 • 520 $a 2. ||Prace L. M. Otto:
 • 520 $a "Cieszyn" ("Tygodnik Ilustrowany", t. 23: 1866, cz. 1 s. 7-8) k. 48-51; "Okolice Cieszyna" ("Wisła. Księga zbiorowa ku uczczeniu 25-letniej rocznicy pracy... Pawła Stalmacha", Kraków 1873 s. 279-283) k. 52-55; "Narodowość, wolność i oświata", fragm. przemówienia k. 56-62.
 • 520 $a 3. ||Życiorysy L. M. Otto i wspomnienia pośmiertne:
 • 520 $a Franciszek Maksymilian Sobieszczański, "Otto" (Encyklopedia powszechna Olgebranda, t. 20, Warszawa 1865 s. 198) k. 1; Jan Broda Otto Leopold Marcin (1819-1882) k. 2-5; wspomnienia pośmiertne ("Biblioteka Warszawska", 1882, październik; "Tygodnik Ilustrowany", 1882 s. 215) k. 6-8.
 • 520 $a 1. ||Listy L. M. Otto do następujących:
 • 520 $a Odpis korespondencji i materiałów dotyczących Leopolda Marcina Otto pastora w Warszawie i Cieszynie, sporządzony przez Jana Brodę ok. 1970.
 • 520 $a Janik Jerzy pastor w Ustroniu 1876-1880 (5) k. 39, 41-42, 46-47. - Kotschy Oskar pastor w Bystrzycy 1871 k. 25. - Kraszewski Józef Ignacy 1857-1879 (13) k. 9-13, 16, 20-22, 26-28, 30, 44-45, przy tym informacja o Śląsku Cieszyńskim 1868 k. 16-19. - Kubisz Jan kierownik szkoły ewangelickiej w Gnojniku 1877 k. 40. - Michejda Karol pastor w Bystrzycy 1878 k. 43. - Schalscha Józef 1871 k. 23. - Schneider Karol Samuel superintendent 1866 k. 14. - Stalmach Paweł 1866 k. 15. - Zbór Ewangelicki w Cieszynie, prezbiterstwo 1873-1875 (5) k. 31-34, 36-38, przy tym list Kolegium Kościelnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Warszawie do Zboru w Cieszynie 1875 k. 35. - Zbór Ewangelicki w Goleszowie, prezbiterstwo 1871 k. 24.
 • 541 $c a $d 1977 $e 526
 • 546 $a Pol., niem.
 • 600 $a Broda Jan 19-20 w.
 • 600 $a Janik Jerzy pastor w Ustroniu 20 w.
 • 600 $a Kotschy Oskar pastor w Bystrzycy 20 w.
 • 600 $a Kraszewski, Józef Ignacy $c pisarz $d (1812-1887)
 • 600 $a Kubisz Jan $c kierownik szkoły ewangelickiej w Gnojniku $d 20 w.
 • 600 $a Michejda Karol pastor w Bystrzycy 20 w.
 • 600 $a Otto Leopoold Marcin $c pastor w Warszawie i Cieszynie
 • 600 $a Schalscha Józef $d 20 w.
 • 600 $a Schneider Karol Samuel $c superintendent morawsko-śląski Kościoła ewangelickiego $d 20 w.
 • 600 $a Sobieszczański Franciszek Maksymilian $c historyk, dziennikarz $d 19 w.
 • 600 $a Stalmach Paweł $c pastor, działacz społ.-oświat., publicysta $d 20 w.
 • 610 $a Kolegium Kościelne parafii Ewangelicko-Augusburskiej Warszawa
 • 610 $a Zbór ewangelicki Cieszyn 20 w.
 • 610 $a Zbór ewangelicki Goleszów 20 w.
 • 651 $a Cieszyn $x m., Zbór ewangelicki 20 w.
 • 651 $a Goleszów $x w., Zbór ewangelicki 20 w.
 • 651 $a Warszawa $x m., Kolegium Kościelne parafii Ewangelicko-Augusburskiej $y 20 w.
 • 653 $a Mowy 19 w.
 • 653 $a Przemówienia zob. mowy
 • 653 $a Wspomnienia 19 w.
 • 653 $a Kościół ewangelicki
 • 653 $a Czasopisma polskie
 • 653 $a Biografie
 • 740 $a "Tygodnik Ilustrowany" - czasopismo
 • 740 $a "Biblioteka Warszawska" - czasopismo
 • 852 $j BK 12408

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 12408