Dokumenty, pamiątki i korespondencja Wisławy Szafranówny, działaczki Związku Harcerstwa Polskiego z lat 1899-1976.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 12718
 • Autor: Szafranówna, Wisława
 • Tytuł: Dokumenty, pamiątki i korespondencja Wisławy Szafranówny, działaczki Związku Harcerstwa Polskiego z lat 1899-1976.
 • Miejsce i czas powstania: 1899-1978
 • Opis fizyczny: k. 65 fot.7 45x36 cm
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., niem.
 • Zawartość:
  • Dokumenty i inne papiery osobiste W. Szafranówny. - Życzenia z okazji chrztu 1899 k.1; świadectwo szczpeienia 1910 k. 2; świadectwo ukończenia szkoły w Pestalozzischule w Poznaniu 1913 k. 3; dyplom ukończenia nauki krawieckiej 1917 k. 4-5; pokwitowanie daru na rzecz Skarbu Narodowego 1920 k. 6; dokumentacja akcji dożywiania "z ramienia Magistratu za zezwoleniem niemieckiej władzy wojskowej" w Inowrocławiu 13-19 IX 1939 k. 7-9; "Świadectwo wykonania obowiązku kontrybucyjnego" w Warszawie 1943 k. 10; pokwitowanie opłaty związanej z zestawieniem szkód wojennych osobistych w Inowrocławiu 1946 k. 11. - Przy tym: druczek okolicznościwy Związku Harcerstwa Polskiego, Hufca im. Jana Kasprowicza, Poznań-Wilda 1976 oraz wycinki prasowe dotyczące działalności poznańskich harcerzy podczas okupacji hitlerowskiej 1973-1975 (2) k. 12-15
  • Fotografie załączone do papierów W. Szafranówny.- Zdjęcie rodzinne Radzimskich w Kątnikach k. Poznania ok. 1916 k. 58; W. Szafranówna i Polówna, wnuczka J. Pola jako sanitariuszki w szpitalu wojskowym w Kościanie 1920 (2) k. 59; "Gniazdo Tatrzańskie" Prewentorium Harcerskie w Kościelisku ok. 1938 k. 60; Wisława Szafran (pseud. Jadwiga Radzimska) we Wrocławiu 1944 k.61; Irena Śliwicka (pseud. Irena Olszewska) we Wrocławiu 1944 k. 62; harcerze-powstańcy - zdjęcie zbiorowe w 49-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego 1967 k. 63
  • Korespondencja Wisławy Szafranówny.- Listy od następujących: Dzięciołowski Kazimierz 1936-1937 (5) k. 20-25. - Hämel Leo 1915-1917 (8) k. 26-35. - Kłodziński Józef 1920 k. 36-37. - Kruppik Jan ks. b.d. ok. 1936 k. 38. - Nagadoński Bolesław 1920-1921 (2) k. 39-40. - Pieczka(?) Janina 1936 k. 41. - Szafran Ignacy 1922 k. 42-43. - Wasilewski Łucjusz 1916-1920 (6) k. 44-49. - Weł...(?) Jola(?) 1920 k. 50-53(?). - Związek Harcerstwa Polskiego. Naczelnictwo. Zarząd Gniazda Tatrzańskiego w Warszawie 1938 k. 54. - NN Ziuta 1920-1921 (2) k. 55-57
  • Dokumenty rodzinne Wisławy Szafranówny. - Wyciąg z aktu ślubnego rodziców, Ignacego i Walentyny z Radzimskich Szafranów 1885 k. 16; świadectwo urodzenia Ignacego Szafrana 1858 (odpis z 1894 r.) k. 17; świadectwo chrztu ciotki, Seweryny z Radzimskich 1868 oraz jej ślubu z Józefem Niezielińskim 1888 (odpisy z 1934 r.) k. 18-19
  • Plakat Rady Narodowej w Poznaniu wydany z okazji setnej rocznicy śmierci Kościuszki 1917, przy tym objaśnienie Aleksandry Szymańskiej-Górnickiej, byłej harcerki o plakacie i obchodach tej rocznicy przez harcerstwo w Poznaniu oraz notatka o działalności harcerskiej Heleny Szafran, późn. docent biologii Uniwersytetu Poznańskiego 1978 k. 64-66
 • Grafika:
  • Śliwicka Irena pseud. Olszewska Irena 5x4 cm k. 62 fot. cz.-b.
  • Drezno m. Carolabrü cke 9x14 k. 26 poczt. z koresp.
  • Madrassi Luca, Der Bruderkuss Rzeźba 14x9 cm k. 27 poczt. uszkodz. z koresp.
  • Zewy Carl, Bei der Toilette reprod. obrazu 14x9 cm k. 28 poczt. uszkodz. z koresp.
  • Erdmann Encke, "Abschied" reprod. rzeźby 14x9 cm k. 29 poczt. z koresp.
  • Eberlein Gustav (1847-1926), Heldentod reprod. rzeźby 9x14 cm k. 31 poczt. z koresp.
  • Bruksela m. Belgia Maison du Roi 14x9 cm k. 32 poczt. staloryt z koresp.
  • Bruksela m. Belgia Eglise Sainte Gudule 18x14 cm k. 33 poczt. z koresp. uszkodz.
  • Wunsch M. mal. Der kleine Kapelmeister 9x14 cm k. 34 poczt. z koresp.
  • Bruksela m. Belgia L~Eglise de la Chapelle 9x14 cm k. 35 poczt. z koresp.
  • "Foto Błaż. Worochta" Krajobraz górski 14x9 cm k. 38 poczt.
  • Żołnierze w mundurach niemieckich Nauheim, Bad Nauheim m. Niemcy szpital Wasielewski Łucjusz Żołnierze w strojach szpitalnych 9x14 cm k. 44 fot. w sepii
  • Pommerhanz K. München 1916 Rysunek satyryczny 9x14 cm k. 45 poczt. z korespondencją
  • Poznań m. woj. Ratusz 14x9 cm k. 46 poczt. kol. z korespondencją
  • Szafranówna Wisława pseud. Radzimska Jadwiga (ur. 1898) w stroju pielęgniarki podczas wojny polsko radzieckiej Polówna wnuczka W. Pola w stroju pielęgniarki podczas wojny polsko radzieckiej 1x1 cm k. 59 fot. niepełne 2
  • Szafranówna Wisława pseud. Radzimska Jadwiga (ur. 1898) działaczka Związku Harcerstwa Polskiego 5x4 cm k. 61 fot. cz.-b.
  • Garstecki F. Grodzki A. Lange S. Powstańcy wielkopolscy weterani Bykowski W. Piechowiak K. Duszyński M. Kąkolewski J. Pokrywka A. Śniegocki Henryk Szafranówna Wisława pseud. Radzimska Jadwiga (ur. 1898) Woźniak-Schmidtowa M. Budzyński S. Olejniczak J. Rurek J. Stanikowski J. Biegała Cz. Kaźmierczak W. Niklaszewski Z. Stryszyński T. Jindra C. Knopczyk F. Jankowski L. Olejniczak S. Nogaj F. Kosmowski W. Wesołowski T. Bąbol L. Wachowiak J. 8x18 cm k. 63 fotokopia
 • Hasła przedmiotowe:
  • Dzięciołowski Kazimierz 20 w.
  • Hämel Leo 20 w.
  • Kłodziński Józef 20 w.
  • Kruppik Jan ks. 20 w.
  • Nagadoński Bolesław 20 w.
  • Niezielińska Seweryna z Radzimskich 19 w.
  • Niezieliński Józef krawiec 19 w.
  • Pieczka (?) Janina 20 w.
  • Polówna wnuczka Wincentego Pola 20 w.
  • Radzimscy 20 w.
  • Wasilewski Łucjusz 20 w.
  • Weł... Jola(?) 20 w.
  • Rada Narodowa Poznań
  • Rady Robotniczo-Żołnierskie z okresu powstania wielkopolskiego 1918-1919 r.
  • Rady zob. też Powiatowe Rady Narodowe, Naczelna Rada Ludowa
  • Skarb Narodowy
  • Związek Harcerstwa Polskiego Warszawa 20 w.
  • Związek Harcerstwa Polskiego, Naczelnictwo, Zarząd Gniazda Tatrzańskiego
  • Inowrocław m., Magistrat 20 w.
  • Kościelisko w. - "Gniazdo Tatrzańskie", Prewentorium Harcerskie 20 w.
  • Poznań Pestalozizischule 20 w.
  • Warszawa Związek Harcerstwa Polskiego, Naczelnictwo, Zarząd Gniazda Tatrzańskiego 20 w.
  • wojna 1939-1945 II światowa
  • Metryki urodzeń, chrztów, ślubów i zgonów 19 w.
  • Uroczystości patriotyczne
  • Magistraty
  • Skauting zob. też harcerstwo
  • Harcerstwo
  • Wojny
  • Rady zob. też Powiatowe Rady Ludowe, Naczelna Rada Ludowa
  • fotografie 20 w.

MARC

 • 100 $a Szafranówna, Wisława
 • 245 $a Dokumenty, pamiątki i korespondencja Wisławy Szafranówny, działaczki Związku Harcerstwa Polskiego z lat 1899-1976.
 • 260 $c 1899-1978
 • 300 $a k. 65 $b fot.7 $c 45x36 cm
 • 340 $e luźne
 • 400 $a Radzimska Walentyna zob. Szafranowa Walentyna z Radzimskich
 • 400 $a Radzimska Seweryna zob. Niezielińska Seweryna z Radzimskich
 • 400 $a Radzimska Seweryna zob. Niezielińska Seweryna z Radzimskich
 • 400 $a Radzimska Jadwiga (pseud.) zob. Szafranówna Wisława
 • 520 $a Dokumenty i inne papiery osobiste W. Szafranówny. - Życzenia z okazji chrztu 1899 k.1; świadectwo szczpeienia 1910 k. 2; świadectwo ukończenia szkoły w Pestalozzischule w Poznaniu 1913 k. 3; dyplom ukończenia nauki krawieckiej 1917 k. 4-5; pokwitowanie daru na rzecz Skarbu Narodowego 1920 k. 6; dokumentacja akcji dożywiania "z ramienia Magistratu za zezwoleniem niemieckiej władzy wojskowej" w Inowrocławiu 13-19 IX 1939 k. 7-9; "Świadectwo wykonania obowiązku kontrybucyjnego" w Warszawie 1943 k. 10; pokwitowanie opłaty związanej z zestawieniem szkód wojennych osobistych w Inowrocławiu 1946 k. 11. - Przy tym: druczek okolicznościwy Związku Harcerstwa Polskiego, Hufca im. Jana Kasprowicza, Poznań-Wilda 1976 oraz wycinki prasowe dotyczące działalności poznańskich harcerzy podczas okupacji hitlerowskiej 1973-1975 (2) k. 12-15
 • 520 $a Fotografie załączone do papierów W. Szafranówny.- Zdjęcie rodzinne Radzimskich w Kątnikach k. Poznania ok. 1916 k. 58; W. Szafranówna i Polówna, wnuczka J. Pola jako sanitariuszki w szpitalu wojskowym w Kościanie 1920 (2) k. 59; "Gniazdo Tatrzańskie" Prewentorium Harcerskie w Kościelisku ok. 1938 k. 60; Wisława Szafran (pseud. Jadwiga Radzimska) we Wrocławiu 1944 k.61; Irena Śliwicka (pseud. Irena Olszewska) we Wrocławiu 1944 k. 62; harcerze-powstańcy - zdjęcie zbiorowe w 49-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego 1967 k. 63
 • 520 $a Korespondencja Wisławy Szafranówny.- Listy od następujących: Dzięciołowski Kazimierz 1936-1937 (5) k. 20-25. - Hämel Leo 1915-1917 (8) k. 26-35. - Kłodziński Józef 1920 k. 36-37. - Kruppik Jan ks. b.d. ok. 1936 k. 38. - Nagadoński Bolesław 1920-1921 (2) k. 39-40. - Pieczka(?) Janina 1936 k. 41. - Szafran Ignacy 1922 k. 42-43. - Wasilewski Łucjusz 1916-1920 (6) k. 44-49. - Weł...(?) Jola(?) 1920 k. 50-53(?). - Związek Harcerstwa Polskiego. Naczelnictwo. Zarząd Gniazda Tatrzańskiego w Warszawie 1938 k. 54. - NN Ziuta 1920-1921 (2) k. 55-57
 • 520 $a Dokumenty rodzinne Wisławy Szafranówny. - Wyciąg z aktu ślubnego rodziców, Ignacego i Walentyny z Radzimskich Szafranów 1885 k. 16; świadectwo urodzenia Ignacego Szafrana 1858 (odpis z 1894 r.) k. 17; świadectwo chrztu ciotki, Seweryny z Radzimskich 1868 oraz jej ślubu z Józefem Niezielińskim 1888 (odpisy z 1934 r.) k. 18-19
 • 520 $a Plakat Rady Narodowej w Poznaniu wydany z okazji setnej rocznicy śmierci Kościuszki 1917, przy tym objaśnienie Aleksandry Szymańskiej-Górnickiej, byłej harcerki o plakacie i obchodach tej rocznicy przez harcerstwo w Poznaniu oraz notatka o działalności harcerskiej Heleny Szafran, późn. docent biologii Uniwersytetu Poznańskiego 1978 k. 64-66
 • 541 $c a $d 1978 $e 1899
 • 541 $c A $d 1979 $e 1774
 • 546 $a Pol., niem.
 • 600 $a Dzięciołowski Kazimierz $d 20 w.
 • 600 $a Hämel Leo $d 20 w.
 • 600 $a Kłodziński Józef $d 20 w.
 • 600 $a Kruppik Jan $c ks. $d 20 w.
 • 600 $a Nagadoński Bolesław $d 20 w.
 • 600 $a Niezielińska Seweryna z Radzimskich $d 19 w.
 • 600 $a Niezieliński Józef $c krawiec $d 19 w.
 • 600 $a Pieczka (?) Janina $d 20 w.
 • 600 $a Polówna $c wnuczka Wincentego Pola $d 20 w.
 • 600 $a Radzimscy $d 20 w.
 • 600 $a Wasilewski Łucjusz $d 20 w.
 • 600 $a Weł... Jola(?) $d 20 w.
 • 610 $a Rada Narodowa $c Poznań
 • 610 $a Rady Robotniczo-Żołnierskie z okresu powstania wielkopolskiego 1918-1919 r.
 • 610 $a Rady zob. też Powiatowe Rady Narodowe, Naczelna Rada Ludowa
 • 610 $a Skarb Narodowy
 • 610 $a Związek Harcerstwa Polskiego $c Warszawa $d 20 w.
 • 610 $a Związek Harcerstwa Polskiego, Naczelnictwo, Zarząd Gniazda Tatrzańskiego
 • 651 $a Inowrocław $x m., Magistrat $y 20 w.
 • 651 $a Kościelisko $x w. - "Gniazdo Tatrzańskie", Prewentorium Harcerskie $y 20 w.
 • 651 $a Poznań $x Pestalozizischule $y 20 w.
 • 651 $a Warszawa $x Związek Harcerstwa Polskiego, Naczelnictwo, Zarząd Gniazda Tatrzańskiego $y 20 w.
 • 653 $a wojna 1939-1945 II światowa
 • 653 $a Metryki urodzeń, chrztów, ślubów i zgonów 19 w.
 • 653 $a Uroczystości patriotyczne
 • 653 $a Magistraty
 • 653 $a Skauting zob. też harcerstwo
 • 653 $a Harcerstwo
 • 653 $a Wojny
 • 653 $a Rady zob. też Powiatowe Rady Ludowe, Naczelna Rada Ludowa
 • 655 $a fotografie 20 w.
 • 700 $a Szafranowa Walentyna z Radzimskich $d 19 w.
 • 700 $a Szafran Ignacy $c szewc $d 19-20 w.
 • 700 $a Szafranówna Wisława (pseud. Radzimska Jadwiga) $c działaczka Związku Harcerstwa Polskiego $d 20 w.
 • 852 $j BK 12718
 • 900 $c Śliwicka Irena pseud. Olszewska Irena $d 1944 październik $f 5x4 cm $k k. 62 $m fot. cz.-b.
 • 900 $c Drezno m. Carolabrü cke $d 1915 ca $f 9x14 $k k. 26 $m poczt. z koresp.
 • 900 $c Madrassi Luca, Der Bruderkuss $c Rzeźba $d 1916 ca $f 14x9 cm $k k. 27 $m poczt. uszkodz. z koresp.
 • 900 $c Zewy Carl, Bei der Toilette reprod. obrazu $d 1916 przed $f 14x9 cm $k k. 28 $m poczt. uszkodz. z koresp.
 • 900 $c Erdmann Encke, "Abschied" reprod. rzeźby $d 1916 przed $f 14x9 cm $k k. 29 $m poczt. z koresp.
 • 900 $c Eberlein Gustav (1847-1926), Heldentod reprod. rzeźby $d 1916 przed $f 9x14 cm $k k. 31 $m poczt. z koresp.
 • 900 $c Bruksela m. Belgia $c Maison du Roi $d 1916 ca $f 14x9 cm $k k. 32 $m poczt. staloryt z koresp.
 • 900 $c Bruksela m. Belgia $c Eglise Sainte Gudule $d 1916 ca $f 18x14 cm $k k. 33 $m poczt. z koresp. uszkodz.
 • 900 $a Wunsch M. mal. $c Der kleine Kapelmeister $d 1916 ca $f 9x14 cm $k k. 34 $m poczt. z koresp. $p Verlag Hermann A. Wiechmann, München
 • 900 $c Bruksela m. Belgia $c L~Eglise de la Chapelle $d 1917 ca $f 9x14 cm $k k. 35 $m poczt. z koresp.
 • 900 $a "Foto Błaż. Worochta" $c Krajobraz górski $d 1936 ca $f 14x9 cm $k k. 38 $m poczt.
 • 900 $c Żołnierze w mundurach niemieckich $c Nauheim, Bad Nauheim m. Niemcy szpital $c Wasielewski Łucjusz $c Żołnierze w strojach szpitalnych $d 1916 ca $f 9x14 cm $k k. 44 $m fot. w sepii
 • 900 $a Pommerhanz K. München 1916 $c Rysunek satyryczny $d 1917 ca $f 9x14 cm $k k. 45 $m poczt. z korespondencją $p Aus dem Feldpostbrief No 1
 • 900 $c Poznań m. woj. Ratusz $d 1918 ca $f 14x9 cm $k k. 46 $m poczt. kol. z korespondencją $p "Posen Rathaus"
 • 900 $c Szafranówna Wisława pseud. Radzimska Jadwiga (ur. 1898) w stroju pielęgniarki podczas wojny polsko radzieckiej $c Polówna wnuczka W. Pola w stroju pielęgniarki podczas wojny polsko radzieckiej $d 1920 $f 1x1 cm $k k. 59 $m fot. niepełne 2 $p "Kościan 1920 wojna z Bolszewikami szpital [...]"
 • 900 $c Szafranówna Wisława pseud. Radzimska Jadwiga (ur. 1898) działaczka Związku Harcerstwa Polskiego $d 1944 październik $f 5x4 cm $k k. 61 $m fot. cz.-b.
 • 900 $c Garstecki F. $c Grodzki A. $c Lange S. $c Powstańcy wielkopolscy weterani $c Bykowski W. $c Piechowiak K. $c Duszyński M. $c Kąkolewski J. $c Pokrywka A. $c Śniegocki Henryk $c Szafranówna Wisława pseud. Radzimska Jadwiga (ur. 1898) $c Woźniak-Schmidtowa M. $c Budzyński S. $c Olejniczak J. $c Rurek J. $c Stanikowski J. $c Biegała Cz. $c Kaźmierczak W. $c Niklaszewski Z. $c Stryszyński T. $c Jindra C. $c Knopczyk F. $c Jankowski L. $c Olejniczak S. $c Nogaj F. $c Kosmowski W. $c Wesołowski T. $c Bąbol L. $c Wachowiak J. $d 1967 grudzień $f 8x18 cm $k k. 63 $m fotokopia

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 12718