Akta prawno-majątkowe Wincentego Łukomskiego i jego syna Franciszka.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 12719
 • Kopie: Mf 9171
 • Tytuł: Akta prawno-majątkowe Wincentego Łukomskiego i jego syna Franciszka.
 • Miejsce i czas powstania: 1839-1880
 • Opis fizyczny: k. 121 35x21,5 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., ros.
 • Zawartość:
  • Dokumenty osobiste Franciszka Łukomskiego z lat 1855-1862. Odpis świadectwa szkolnego 1862 k. 75-76; zaświadczenie o złożeniu przysięgi homagianalnej 1855 k. 77-78; akta jedynactwa 1862 k. 79-80
  • Akta prawno-majątkowe Franciszka Łukomskiego z lat 1839-1880 (oryg. i wyciągi). Umowa o czasowe odstąpienie dzierżawy dóbr Borki Drużbińskie Leonowi Sójeckiemu przez Józefę Głoskowską 1855 k. 81-82; umowa o kupno przez Franciszka Łukomskiego dóbr Drużbin od Józefa Cieleckiego-Głodzieńskiego 1864 k. 83-86; umowa o sprzedaż drzewa przez F. Łukomskiego Izraelowi Frydowi 1871 k. 87-88; pełnomocnictwo udzielone F. Łukomskiemu, administratorowi dóbr Brodnia k. Turka przez ich właściciela Michaila NikolaevIča-Noscova 1880 k. 89-90. - Przy tym umowa o oddanie w dzierżawę Brodni Heliodorowi Skolimowskiemu przez Nosača-Noscova 1869 oraz plan dóbr Brodna 1869 k. 91-109; dokumenty związane z ubezpieczeniem wsi Tumusin k. Poddębic 1839-1856 k. 110-121
  • Dokumenty dotyczące spadku po zmarłym Wincentym Łukomskim z lat 1847-1858 (oryg. i wyciągi). - Akta zejścia 1857 k. 57-58; uchwała rady familijnej 1857 k. 59-61, inwentarz majątku ruchomego i nieruchomego pozosta łego po zmarłym 1858 k. 62-72. - Przy tym akt ślubu Józefa Ginczelewskiego i Rozalii Zieleniewskiej 1847 k. 73-74
  • Akta prawno-majątkowe Wincentego Łukomskiego z lat 1843-1858. - Inwentarz dzierżawionego klucza Bylice k. Koła z wykazem powinności włościańskich 1840-1843 k. 1-29; umowy między hr. Aleksandrem Kreützem a Wincentym Łukomskim o administracje dobrami Bylice 1843-1846 (2) k. 30-38; korespondencja w sprawach majątkowych 1864-1858 (5) k. 40-42, 45-46, 48-49; pokwitowanie opłaconej dziesięciny kościelnej 1844-1856 (2) k. 44, 47; wypis urzędowy z akt kancelarii okręgu wartskiego zawierający umowę o kupno przez W. Łukomskiego od Ludwika Jabłonowskiego dóbr Borki Drużbińskie w pow. sieradzkim 1855 k. 53-56
 • Hasła przedmiotowe:
  • Cielecki-Głodzieński Józef 20 w.
  • Fryd Izrael 19 w.
  • Ginczelewski Józef 19 w.
  • Ginczlewska Rozalia z Zieleniewskich 19 w.
  • Głoskowska Józefa 19 w.
  • Jabłonowski Ludwik 19 w.
  • Kreütz Aleksander właściciel ziemski 19 w.
  • Łukomski Franciszek dzierżawca i administrator majatku 19 w.
  • Łukomski Wincenty dzierżawca ziemski 19 w.
  • Nosač-Noskov Michail Nicolaevič właściciel ziemski 19 w.
  • Skolimowski Heliodor dzierżawca 19 w.
  • Sójecki Leon dzierżawca 19 w.
  • Gniazdo Tatrzańskie-Prewentorium Harcerskie
  • Borki Drużbińskie w. w ziemi sieradzkiej - dobra ziemskie 20 w.
  • Brodnia w. k. Turka - dobra ziemskie 19 w.
  • Bylice k. Koła - klucz majatkowy 19 w.
  • Tumusin w. k. Poddębic w woj. łódzkim 19 w.
  • Inwentarz klucza Bylice k. Koła
  • Dzierżawy
  • Prewentorium
  • Świadectwa szkolne i uniwersyteckie 19 w.
  • Plany
  • Metryki urodzeń, chrztów, ślubów i zgonów 19 w.
  • Świadectwa

MARC

 • 130 $a Akta prawno-majątkowe
 • 245 $a Akta prawno-majątkowe Wincentego Łukomskiego i jego syna Franciszka.
 • 260 $c 1839-1880
 • 300 $a k. 121 $c 35x21,5 cm i mn.
 • 340 $e luźne
 • 400 $a Głodzieński Józef zob. Cielecki-Głodzieński Józef
 • 400 $a Zieleniewska Rozalia zob. Ginczlewska Rozalia z Zieleniewskich
 • 520 $a Dokumenty osobiste Franciszka Łukomskiego z lat 1855-1862. Odpis świadectwa szkolnego 1862 k. 75-76; zaświadczenie o złożeniu przysięgi homagianalnej 1855 k. 77-78; akta jedynactwa 1862 k. 79-80
 • 520 $a Akta prawno-majątkowe Franciszka Łukomskiego z lat 1839-1880 (oryg. i wyciągi). Umowa o czasowe odstąpienie dzierżawy dóbr Borki Drużbińskie Leonowi Sójeckiemu przez Józefę Głoskowską 1855 k. 81-82; umowa o kupno przez Franciszka Łukomskiego dóbr Drużbin od Józefa Cieleckiego-Głodzieńskiego 1864 k. 83-86; umowa o sprzedaż drzewa przez F. Łukomskiego Izraelowi Frydowi 1871 k. 87-88; pełnomocnictwo udzielone F. Łukomskiemu, administratorowi dóbr Brodnia k. Turka przez ich właściciela Michaila NikolaevIča-Noscova 1880 k. 89-90. - Przy tym umowa o oddanie w dzierżawę Brodni Heliodorowi Skolimowskiemu przez Nosača-Noscova 1869 oraz plan dóbr Brodna 1869 k. 91-109; dokumenty związane z ubezpieczeniem wsi Tumusin k. Poddębic 1839-1856 k. 110-121
 • 520 $a Dokumenty dotyczące spadku po zmarłym Wincentym Łukomskim z lat 1847-1858 (oryg. i wyciągi). - Akta zejścia 1857 k. 57-58; uchwała rady familijnej 1857 k. 59-61, inwentarz majątku ruchomego i nieruchomego pozosta łego po zmarłym 1858 k. 62-72. - Przy tym akt ślubu Józefa Ginczelewskiego i Rozalii Zieleniewskiej 1847 k. 73-74
 • 520 $a Akta prawno-majątkowe Wincentego Łukomskiego z lat 1843-1858. - Inwentarz dzierżawionego klucza Bylice k. Koła z wykazem powinności włościańskich 1840-1843 k. 1-29; umowy między hr. Aleksandrem Kreützem a Wincentym Łukomskim o administracje dobrami Bylice 1843-1846 (2) k. 30-38; korespondencja w sprawach majątkowych 1864-1858 (5) k. 40-42, 45-46, 48-49; pokwitowanie opłaconej dziesięciny kościelnej 1844-1856 (2) k. 44, 47; wypis urzędowy z akt kancelarii okręgu wartskiego zawierający umowę o kupno przez W. Łukomskiego od Ludwika Jabłonowskiego dóbr Borki Drużbińskie w pow. sieradzkim 1855 k. 53-56
 • 530 $d Mf 9171
 • 541 $c a $d 1978 $e 2137
 • 546 $a Pol., ros.
 • 600 $a Cielecki-Głodzieński Józef $d 20 w.
 • 600 $a Fryd Izrael $d 19 w.
 • 600 $a Ginczelewski Józef $d 19 w.
 • 600 $a Ginczlewska Rozalia z Zieleniewskich $d 19 w.
 • 600 $a Głoskowska Józefa $d 19 w.
 • 600 $a Jabłonowski Ludwik $d 19 w.
 • 600 $a Kreütz Aleksander $c właściciel ziemski $d 19 w.
 • 600 $a Łukomski Franciszek $c dzierżawca i administrator majatku $d 19 w.
 • 600 $a Łukomski Wincenty $c dzierżawca ziemski $d 19 w.
 • 600 $a Nosač-Noskov Michail Nicolaevič $c właściciel ziemski $d 19 w.
 • 600 $a Skolimowski Heliodor $c dzierżawca $d 19 w.
 • 600 $a Sójecki Leon $c dzierżawca $d 19 w.
 • 610 $a Gniazdo Tatrzańskie-Prewentorium Harcerskie
 • 651 $a Borki Drużbińskie $x w. w ziemi sieradzkiej - dobra ziemskie $y 20 w.
 • 651 $a Brodnia $x w. k. Turka - dobra ziemskie $y 19 w.
 • 651 $a Bylice $x k. Koła - klucz majatkowy $y 19 w.
 • 651 $a Tumusin $x w. k. Poddębic w woj. łódzkim $y 19 w.
 • 653 $a Inwentarz klucza Bylice k. Koła
 • 653 $a Dzierżawy
 • 653 $a Prewentorium
 • 655 $a Świadectwa szkolne i uniwersyteckie 19 w.
 • 655 $a Plany
 • 655 $a Metryki urodzeń, chrztów, ślubów i zgonów 19 w.
 • 655 $a Świadectwa
 • 852 $j BK 12719

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 12719