Materiały do dziejów Ziemi Kórnickiej w okresie drugiej wojny zebrane przez Stanisława Gibasiewicza, w związku z pisaniem przez niego rozdziału pracy "Kórnik i Bnin w walkach o wolność w latach 1794-1945"

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 12781
 • Tytuł: Materiały do dziejów Ziemi Kórnickiej w okresie drugiej wojny zebrane przez Stanisława Gibasiewicza, w związku z pisaniem przez niego rozdziału pracy "Kórnik i Bnin w walkach o wolność w latach 1794-1945"
 • Miejsce i czas powstania: 1934-1979
 • Opis fizyczny: k. 329 fot. 34 30x21 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • Fotografie następujących osób: Hołderny Franciszek, Klemens i Edward (3). - Kozłowski Władysław. - Latanowicz Konrad. - Latanowicz Sylwester. - Małecki Władysław 1934, rodzina Ratajczaków z Rogalina. - Pieprzyka Jan 1967. - Pietraszewski Władysław. - Świgoniowa Czesława z Peleców. - Woźniak Stanisław k. 296-312. Przy tym fotokop. kilku stron gazetek tajnych wydawanych i kolportowanych w Kórniku i okolicy w latach 1940-1942: "Biuletyn Radiowy", "Polska Narodowa", "DLa Ciebie Polsko", "Bóg i Ojczyzna" k. 313-329
  • Odpowiedzi na ankietę rozpisaną głównie wśród członków Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Koła Kórnik, dotyczącą ruchu oporu na terenie Kórnika i okolicy w okresie okupacji: Klemens Edward magazynier z Dziećmierowa 1968, przy tym relacja ustna spisana przez S. Gibasiewicza 1969 k. 42-47. - Kozłowski Władysław kowal ze Świątnik 1968 k. 48-49. - Majewski Marian blacharz z Kórnika 1968, przy tym relacja ustna 1969 k. 50-53. - Małecki Kazimierz magazynier biblioteczny z Kórnika 1968 k. 54-57. - Mączkowski Józef urzędnik bankowy z Kórnika 1968, przy tym relacja ustna 1969 58-60. - Pieprzyk Jan z Pierzchna 1968, przy tym relacja ustna k. 61-65. - Pietraszewski Władysław nauczyciel z Rogalina 1968 k. 66-68. - Pohl Jan kupiec z Kórnika 1967 k. 70-73. - Sznura Józef z Kórnika b.d. k. 74-77. - Zięta Mieczysław krawiec z Kórnika 1965, przy tym relacja ustna 1969 k. 78-80. Przy tym wykaz osób, do których wysłano ankietę k. 81-82
  • Materiały redakcyjne pracy "Kórnik i Bnin...": plany książki oprac. przez Ludwika Gomolca (2) k. 2-9, wykaz autorów i kosztorys k. 10, "Uwagi o pracy..." pióra Witolda Jakóbczyka k.11
  • Pismo S. Gibasiewicza do dyrekcji Biblioteki Kórnickiej dotyczące przekazania materiałów 1979 k. 1
  • Korespondencja S. Gibasiewicza dotycząca spraw związanych ze zbieraniem materiałów i wydaniem książki: 1. - Kopie listów S. Gibasiewicza do następujących: Biblioteka Kórnicka PAN 1977 k. 12. - Gomolec Ludwik 1967-1973 (4) k. 13-16. - Klemens Edward 1968-1970 (3) k. 17-19. - Latanowiocz Kazimierz 1970 k. 20. - Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Poznaniu 1969 k. 21. - Powiatowe Archiwum Państwowe w Poznaniu 1968 k. 22. - Węclewicz Marian adwokat w Gostyniu 1970 k.23. - "Za Wolność i Lud", red. w Warszawie 1969 k. 24, przy tym kop. artykułu S. Gibasiewicza "Hitlerowska egzekucja w Kórniku pod Poznaniem" (nie druk.) k. 25-30. - 2. Listy do S. Gibasiewicza od następujących: Generalne Archiwum Wojskowe w Warszawie 1968 k. 31. - Gomolec Ludwik 1971-1975 (2) k. 32-33. - Latanowicz Kazimierz 1970 k. 34. - Mączkowski Józef 1969 k. 35. - Pietraszewski Władysław 1970 k. 36. - Pohl Jan 1969 k. 37-38. - Powiatowe Archiwum Państwowe w Poznaniu 1968 k. 39. - Węclewicz Marian 1970 k. 40. Przy tym list Archiwum Państwowego Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego do Biblioteki Kórnickiej 1968 k. 41
  • Relacje mieszkańców Kórnika i okolic spisane w l. 1968-1969 przez S. Gibasiewicza: Antkowiak Kazimierz kowal z Kórnika k. 83-84. - Grześkowiak Stanisłąw z Kórnika k. 85. - Kociałkowska Maria z Kórnika k. 86. - Kościelski Władysław z Kórnika k. 87. - Kozłowski Stanisłąw stolarz z Kórnika k.88. - Matuszkowa Leokadia z Kórnika k. 89. - Paprocka Maria z Olejniczaków z Kórnika k 90. - Przybył Stanisław z Kórnika k. 91. - Rybak Zofia z Biernatek k. 92. - SiudziakowamMaria z Naglewiczów z Kórnika k. 93. - Stanisławski Stanisław sołtys ze Skrzynek k. 94-95. - Szwarcowa Helena z Kórnika k. 96. - Śmigaj Stefan z Biernatek k. 97. Przy tym: notatka informacyjna S. Gibasiewicza o przechowywaniu maszyn do pisania i powielacza w Tulcach k. 98, informacja lekarza Alfreda Denizota z Kórnika o losach wojennych jego brata Tadeusza k. 99, "Wspomnienia Jana Nikodema z Kórnika z września i października 1949 r. (spisał S. Gibasiewicz, 1959 r,)" k. 100-103, "Schemat konspiracji grupz Drapałka 1942 (Obwód 26/27}" k. 104
  • Wykaz uczestników walk na frontach, ruchu oporu i ofiar prześladowań hitlerowskich. 1. - Wykaz ogólny z miejscowości: Biernatki, Czmoń, Czołowo, Dębiec, Dziećmierowo, Prusinowo, Radzewo, Żerniki k. 105-116. - 2. - "Kombatanci r. 1929" - kartoteka k. 117-197. - 3. - "Oficerowie i żołnierze polegli i zmarli w służbie w czasie II wojny światowej - wykaz niekompletny"- kartoteka k. 198-232. - 4. - "Różni" - kartoteka k. 233-256
  • Wypisy i notatkii z akt Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, Archiwum Państwowego w Poznaniu, artykułów, relacji ustnych i in. oraz rkps pierwotnej wersji przypisów do rozdz. książki "Kórnik i Bnin..." k. 257-295
 • Grafika:
  • Hołderny Franciszek prezes ZBOWID 6x4 cm k. 296 fot. cz.-b.
  • Klemens Edward magazynier z Dziećmierowa 14x9 cm k. 297, 298, 299 fotokopie 3
  • Kozłowski Władysław kowal ze Świątnik 6x4 cm k. 300 fot. cz.-b.
  • Latanowicz Konrad (1910-1944) nauczyciel z Pierzchna 12x8 cm k. 301 fotokopia
  • Latanowicz Sylwester (1942 zastrzelony) 6x3 cm k. 302 fotokopia
  • Małecki Władysław uczestnik ruchu oporu w Kórniku 7x4 cm k. 303-305 fot. cz.-b. + 2 fotokopie
  • Ratajczakowie z Rogalina 6x9 cm k. 306-308 fot. cz.-b. + 2 fotokopie
  • Pieprzyk Jan (ur. 1905) rolnik z Pierzchna 6x4 cm k. 309 fot. cz.-b.
  • Pietraszewski Władysław (ur. 1900) nauczyciel z Rogalina 4x6 cm k. 310 fot. cz.-b.
  • Świgoniowa Czesława z Peleców 4x6 cm k. 311 fot. cz.-b.
  • Woźniak Stanisław kierownik gazowni w Kórniku 7x4 cm k. 312 fotokopia
 • Hasła przedmiotowe:
  • Antkowiak Kazimierz kowal z Kórnika 20 w.
  • Bnińska Maria 19-20 w.
  • Denizot Alfred lekarz z Kórnika 20 w.
  • Denizot Tdeusz 20 w.
  • Gibasiewicz Stanisław naczelnik Fundacji Zakłady Kórnickie 20 w.
  • Gomolec Ludwik (1914-1996)
  • Grześkowiak Stanisław 20 w.
  • Hołderny Franciszek prazes ZBoWiD. Koło Kórnik 20 w.
  • Jakóbczyk Witold historyk, prof. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  • Klemens Edward magazynier z Dziećmierowa 20 w.
  • Kociałkowska Maria 20 w.
  • Kościelski Władysław 20 w.
  • Kozłowski Stanisław stolarz z Kórniku 20 w.
  • Kozłowski Władysław kowal ze Świątnik 20 w.
  • Latanowicz Kazimierz autor relacji o pow. średzkim w czasie okupacji hitlerowski
  • Latanowicz Konrad nauczyciel z Pierzchna 20 w.
  • Latanowicz Sylwester powstaniec wlkp. 1918-1919 r. 20 w.
  • Mączkowski Józef urzędnik bankowy z Kórnika 20 w.
  • Majewski Marian blacharz z Kórnika 20 w.
  • Małecki Kazimierz magazynier biblioteczny w Bibliotece Kórnickiej 20 w.
  • Małecki Władysław uczestnik ruchu oporu w Kórniku 20 w.
  • Nikodem Jan 20 w.
  • Paprocka Maria z Olejniczaków 20 w.
  • Pieprzyk Jan autor relacji o pow. średzkim w latach okupacji hitlerowskiej
  • Pietraszewski Władysław nauczyciel z Rogalina 20 w.
  • Pohl Jan powstaniec 1918-1919 r.
  • Przybył Stanisław 20 w.
  • Rybak Zofia 20 w.
  • Siudziakowa Maria z Naglewiczów 20 w.
  • Skrzypczak Franciszek urzędnik pocztowy, sekretarz ZBOWiD-u w Kórniku 20 w.
  • Stanisławski Stanisław sołtys ze Skrzynek 20 w.
  • Węclewicz Marian adwokat w Gostyniu 20 w.
  • Woźniak Stanisław kierownik gazowni w Kórniku 20 w.
  • Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich Poznań 20 w.
  • "Za Wolność i Lud" - redakcja Warszawa 20 w.
  • Związek Bojowników o Wolność i Demokrację
  • Biernatki w. w woj. poznańskim 20 w.
  • Bnin 20 w.
  • Czmoń w. k. Śremu 20 w.
  • Czołowo w. k. Śremu
  • Dębiec w., k. Środy Wielkopolskiej 20 w.
  • Dziećmierowo w. koło Kórnika 20 w.
  • Gostyń 20 w.
  • Gostyń 20 w.
  • Kórnik "Polska Narodowa" 20 w.
  • Kórnik "Dla Ciebie Polsko" 20 w.
  • Kórnik "Bóg i Ojczyzna" "Biuletyn Radiowy" 20 w.
  • Kórnik 20 w.
  • Kórnik Biblioteka Kórnicka PAN 20 w.
  • Kórnik Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, Koło Kórnik 20 w.
  • Poznań Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich 20 w.
  • Poznań Archiwum Państwowe 20 w.
  • Poznań Archiwum Powiatowe (Powiatowe Archiwum Państwowe) 20 w.
  • Prusinowo w. w woj. poznańskim k. Śremu 20 w.
  • Radzewo w. w woj. poznańskim k. Śremu 20 w.
  • Tulce 20 w.
  • wojna 1939-1945 II światowa
  • Ruch oporu w Polsce 1939-1945 r.
  • Wojny
  • Czasopisma polskie
  • fotografie 20 w.
 • Uwagi: Odpowiedzi na ankietę Wiktorii Bober i Antoniego Dorotko-Darowskiego zob. BK 12322

MARC

 • 130 $a Materiały do dziejów Ziemi Kórnickiej
 • 245 $a Materiały do dziejów Ziemi Kórnickiej w okresie drugiej wojny zebrane przez Stanisława Gibasiewicza, w związku z pisaniem przez niego rozdziału pracy "Kórnik i Bnin w walkach o wolność w latach 1794-1945"
 • 260 $c 1934-1979
 • 300 $a k. 329 $b fot. 34 $c 30x21 cm i mn.
 • 340 $e luźne
 • 500 $a Odpowiedzi na ankietę Wiktorii Bober i Antoniego Dorotko-Darowskiego zob. BK 12322
 • 520 $a Fotografie następujących osób: Hołderny Franciszek, Klemens i Edward (3). - Kozłowski Władysław. - Latanowicz Konrad. - Latanowicz Sylwester. - Małecki Władysław 1934, rodzina Ratajczaków z Rogalina. - Pieprzyka Jan 1967. - Pietraszewski Władysław. - Świgoniowa Czesława z Peleców. - Woźniak Stanisław k. 296-312. Przy tym fotokop. kilku stron gazetek tajnych wydawanych i kolportowanych w Kórniku i okolicy w latach 1940-1942: "Biuletyn Radiowy", "Polska Narodowa", "DLa Ciebie Polsko", "Bóg i Ojczyzna" k. 313-329
 • 520 $a Odpowiedzi na ankietę rozpisaną głównie wśród członków Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Koła Kórnik, dotyczącą ruchu oporu na terenie Kórnika i okolicy w okresie okupacji: Klemens Edward magazynier z Dziećmierowa 1968, przy tym relacja ustna spisana przez S. Gibasiewicza 1969 k. 42-47. - Kozłowski Władysław kowal ze Świątnik 1968 k. 48-49. - Majewski Marian blacharz z Kórnika 1968, przy tym relacja ustna 1969 k. 50-53. - Małecki Kazimierz magazynier biblioteczny z Kórnika 1968 k. 54-57. - Mączkowski Józef urzędnik bankowy z Kórnika 1968, przy tym relacja ustna 1969 58-60. - Pieprzyk Jan z Pierzchna 1968, przy tym relacja ustna k. 61-65. - Pietraszewski Władysław nauczyciel z Rogalina 1968 k. 66-68. - Pohl Jan kupiec z Kórnika 1967 k. 70-73. - Sznura Józef z Kórnika b.d. k. 74-77. - Zięta Mieczysław krawiec z Kórnika 1965, przy tym relacja ustna 1969 k. 78-80. Przy tym wykaz osób, do których wysłano ankietę k. 81-82
 • 520 $a Materiały redakcyjne pracy "Kórnik i Bnin...": plany książki oprac. przez Ludwika Gomolca (2) k. 2-9, wykaz autorów i kosztorys k. 10, "Uwagi o pracy..." pióra Witolda Jakóbczyka k.11
 • 520 $a Pismo S. Gibasiewicza do dyrekcji Biblioteki Kórnickiej dotyczące przekazania materiałów 1979 k. 1
 • 520 $a Korespondencja S. Gibasiewicza dotycząca spraw związanych ze zbieraniem materiałów i wydaniem książki: 1. - Kopie listów S. Gibasiewicza do następujących: Biblioteka Kórnicka PAN 1977 k. 12. - Gomolec Ludwik 1967-1973 (4) k. 13-16. - Klemens Edward 1968-1970 (3) k. 17-19. - Latanowiocz Kazimierz 1970 k. 20. - Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Poznaniu 1969 k. 21. - Powiatowe Archiwum Państwowe w Poznaniu 1968 k. 22. - Węclewicz Marian adwokat w Gostyniu 1970 k.23. - "Za Wolność i Lud", red. w Warszawie 1969 k. 24, przy tym kop. artykułu S. Gibasiewicza "Hitlerowska egzekucja w Kórniku pod Poznaniem" (nie druk.) k. 25-30. - 2. Listy do S. Gibasiewicza od następujących: Generalne Archiwum Wojskowe w Warszawie 1968 k. 31. - Gomolec Ludwik 1971-1975 (2) k. 32-33. - Latanowicz Kazimierz 1970 k. 34. - Mączkowski Józef 1969 k. 35. - Pietraszewski Władysław 1970 k. 36. - Pohl Jan 1969 k. 37-38. - Powiatowe Archiwum Państwowe w Poznaniu 1968 k. 39. - Węclewicz Marian 1970 k. 40. Przy tym list Archiwum Państwowego Miasta Poznania i Województwa Poznańskiego do Biblioteki Kórnickiej 1968 k. 41
 • 520 $a Relacje mieszkańców Kórnika i okolic spisane w l. 1968-1969 przez S. Gibasiewicza: Antkowiak Kazimierz kowal z Kórnika k. 83-84. - Grześkowiak Stanisłąw z Kórnika k. 85. - Kociałkowska Maria z Kórnika k. 86. - Kościelski Władysław z Kórnika k. 87. - Kozłowski Stanisłąw stolarz z Kórnika k.88. - Matuszkowa Leokadia z Kórnika k. 89. - Paprocka Maria z Olejniczaków z Kórnika k 90. - Przybył Stanisław z Kórnika k. 91. - Rybak Zofia z Biernatek k. 92. - SiudziakowamMaria z Naglewiczów z Kórnika k. 93. - Stanisławski Stanisław sołtys ze Skrzynek k. 94-95. - Szwarcowa Helena z Kórnika k. 96. - Śmigaj Stefan z Biernatek k. 97. Przy tym: notatka informacyjna S. Gibasiewicza o przechowywaniu maszyn do pisania i powielacza w Tulcach k. 98, informacja lekarza Alfreda Denizota z Kórnika o losach wojennych jego brata Tadeusza k. 99, "Wspomnienia Jana Nikodema z Kórnika z września i października 1949 r. (spisał S. Gibasiewicz, 1959 r,)" k. 100-103, "Schemat konspiracji grupz Drapałka 1942 (Obwód 26/27}" k. 104
 • 520 $a Wykaz uczestników walk na frontach, ruchu oporu i ofiar prześladowań hitlerowskich. 1. - Wykaz ogólny z miejscowości: Biernatki, Czmoń, Czołowo, Dębiec, Dziećmierowo, Prusinowo, Radzewo, Żerniki k. 105-116. - 2. - "Kombatanci r. 1929" - kartoteka k. 117-197. - 3. - "Oficerowie i żołnierze polegli i zmarli w służbie w czasie II wojny światowej - wykaz niekompletny"- kartoteka k. 198-232. - 4. - "Różni" - kartoteka k. 233-256
 • 520 $a Wypisy i notatkii z akt Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, Archiwum Państwowego w Poznaniu, artykułów, relacji ustnych i in. oraz rkps pierwotnej wersji przypisów do rozdz. książki "Kórnik i Bnin..." k. 257-295
 • 541 $c a $d 1979 $e 3060
 • 546 $a Pol.
 • 600 $a Antkowiak Kazimierz $c kowal z Kórnika $d 20 w.
 • 600 $a Bnińska Maria 19-20 w.
 • 600 $a Denizot Alfred $c lekarz z Kórnika $d 20 w.
 • 600 $a Denizot Tdeusz 20 w.
 • 600 $a Gibasiewicz Stanisław naczelnik Fundacji Zakłady Kórnickie 20 w.
 • 600 $a Gomolec Ludwik $d (1914-1996)
 • 600 $a Grześkowiak Stanisław $d 20 w.
 • 600 $a Hołderny Franciszek prazes ZBoWiD. Koło Kórnik 20 w.
 • 600 $a Jakóbczyk Witold $c historyk, prof. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • 600 $a Klemens Edward $c magazynier z Dziećmierowa $d 20 w.
 • 600 $a Kociałkowska Maria $d 20 w.
 • 600 $a Kościelski Władysław $d 20 w.
 • 600 $a Kozłowski Stanisław $c stolarz z Kórniku $d 20 w.
 • 600 $a Kozłowski Władysław $c kowal ze Świątnik $d 20 w.
 • 600 $a Latanowicz Kazimierz autor relacji o pow. średzkim w czasie okupacji hitlerowski
 • 600 $a Latanowicz Konrad nauczyciel z Pierzchna 20 w.
 • 600 $a Latanowicz Sylwester powstaniec wlkp. 1918-1919 r. 20 w.
 • 600 $a Mączkowski Józef $c urzędnik bankowy z Kórnika $d 20 w.
 • 600 $a Majewski Marian $c blacharz z Kórnika $d 20 w.
 • 600 $a Małecki Kazimierz magazynier biblioteczny w Bibliotece Kórnickiej 20 w.
 • 600 $a Małecki Władysław uczestnik ruchu oporu w Kórniku 20 w.
 • 600 $a Nikodem Jan $d 20 w.
 • 600 $a Paprocka Maria z Olejniczaków $d 20 w.
 • 600 $a Pieprzyk Jan autor relacji o pow. średzkim w latach okupacji hitlerowskiej
 • 600 $a Pietraszewski Władysław $c nauczyciel z Rogalina $d 20 w.
 • 600 $a Pohl Jan $c powstaniec 1918-1919 r.
 • 600 $a Przybył Stanisław $d 20 w.
 • 600 $a Rybak Zofia $d 20 w.
 • 600 $a Siudziakowa Maria z Naglewiczów $d 20 w.
 • 600 $a Skrzypczak Franciszek urzędnik pocztowy, sekretarz ZBOWiD-u w Kórniku 20 w.
 • 600 $a Stanisławski Stanisław $c sołtys ze Skrzynek $d 20 w.
 • 600 $a Węclewicz Marian $c adwokat w Gostyniu $d 20 w.
 • 600 $a Woźniak Stanisław $c kierownik gazowni w Kórniku $d 20 w.
 • 610 $a Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich $c Poznań $d 20 w.
 • 610 $a "Za Wolność i Lud" - redakcja $c Warszawa $d 20 w.
 • 610 $a Związek Bojowników o Wolność i Demokrację
 • 651 $a Biernatki $x w. w woj. poznańskim $y 20 w.
 • 651 $a Bnin 20 w.
 • 651 $a Czmoń $x w. k. Śremu $y 20 w.
 • 651 $a Czołowo $x w. k. Śremu
 • 651 $a Dębiec $x w., k. Środy Wielkopolskiej $y 20 w.
 • 651 $a Dziećmierowo $x w. koło Kórnika $y 20 w.
 • 651 $a Gostyń 20 w.
 • 651 $a Gostyń 20 w.
 • 651 $a Kórnik $x "Polska Narodowa" $y 20 w.
 • 651 $a Kórnik $x "Dla Ciebie Polsko" $y 20 w.
 • 651 $a Kórnik $x "Bóg i Ojczyzna" $x "Biuletyn Radiowy" $y 20 w.
 • 651 $a Kórnik 20 w.
 • 651 $a Kórnik Biblioteka Kórnicka PAN 20 w.
 • 651 $a Kórnik Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, Koło Kórnik 20 w.
 • 651 $a Poznań $x Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich $y 20 w.
 • 651 $a Poznań Archiwum Państwowe 20 w.
 • 651 $a Poznań Archiwum Powiatowe (Powiatowe Archiwum Państwowe) 20 w.
 • 651 $a Prusinowo $x w. w woj. poznańskim k. Śremu $y 20 w.
 • 651 $a Radzewo $x w. w woj. poznańskim k. Śremu $y 20 w.
 • 651 $a Tulce $y 20 w.
 • 653 $a wojna 1939-1945 II światowa
 • 653 $a Ruch oporu w Polsce 1939-1945 r.
 • 653 $a Wojny
 • 653 $a Czasopisma polskie
 • 655 $a fotografie 20 w.
 • 700 $a Szwarcowa Helena $d 20 w.
 • 700 $a Sznura Józef 20 w.
 • 740 $a "Polska Narodowa" - czasopismo
 • 740 $a "Biuletyn Radiowy" - czasopismo
 • 740 $a "Bóg i Ojczyzna" - czasopismo
 • 740 $a "Dla Ciebie Polsko" - czasopismo
 • 852 $j BK 12781
 • 900 $c Hołderny Franciszek prezes ZBOWID $d 1945 ca $f 6x4 cm $k k. 296 $m fot. cz.-b.
 • 900 $c Klemens Edward magazynier z Dziećmierowa $d 20 w. lata 60. $f 14x9 cm $k k. 297, 298, 299 $m fotokopie 3
 • 900 $c Kozłowski Władysław kowal ze Świątnik $d 20 w. lata 60. $f 6x4 cm $k k. 300 $m fot. cz.-b.
 • 900 $c Latanowicz Konrad (1910-1944) nauczyciel z Pierzchna $d 1944 przed $f 12x8 cm $k k. 301 $m fotokopia
 • 900 $c Latanowicz Sylwester (1942 zastrzelony) $d 1942 przed $f 6x3 cm $k k. 302 $m fotokopia
 • 900 $c Małecki Władysław uczestnik ruchu oporu w Kórniku $d 1934 $f 7x4 cm $k k. 303-305 $m fot. cz.-b. + 2 fotokopie
 • 900 $c Ratajczakowie z Rogalina $d 1940 $f 6x9 cm $k k. 306-308 $m fot. cz.-b. + 2 fotokopie
 • 900 $c Pieprzyk Jan (ur. 1905) rolnik z Pierzchna $d 1967 $f 6x4 cm $k k. 309 $m fot. cz.-b.
 • 900 $c Pietraszewski Władysław (ur. 1900) nauczyciel z Rogalina $d 1950 ca $f 4x6 cm $k k. 310 $m fot. cz.-b.
 • 900 $c Świgoniowa Czesława z Peleców $d 1945 ca $f 4x6 cm $k k. 311 $m fot. cz.-b.
 • 900 $c Woźniak Stanisław kierownik gazowni w Kórniku $d 1940 przed $f 7x4 cm $k k. 312 $m fotokopia

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 12781