"Acta dotyczące się wyspy Ostrów (Lednicki)".

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 12871
 • Kopie: CD 555/1-2
 • Tytuł: "Acta dotyczące się wyspy Ostrów (Lednicki)".
 • Miejsce i czas powstania: 1858-1875
 • Opis fizyczny: k. 206 39x28 cm
 • Język: Pol. rjęz.
 • Zawartość:
  • Materiały różne
  • Materiały Albina Węsierskiego dotyczące wykopalisk archeologicznych na Ostrowiu Lednickim i okolicy z lat 1858-1875
  • Korespondencja A. Węsierskiego. Bruliony i kopie listów A. Węsierskiego do następujących: Lelewel Joachim 1860 (2) k. 10-13, 73-74. - Łepkowski Józef 1869-1874 (3) k. 57, 62, 138v. - Niegolewski Władysław 1869 k. 23v. - Przeździecki Aleksander 1869-1874 (9) k. 16-17, 35-36, 39-41, 51-52, 71-72, 76-77, 82-83, 86, 89. - Szymański Roman red. "Sobótki" w Poznaniu 1869 (3) k. 37-38, 42-43, 45-46. - Żupański Jan Konstanty b.d. (1869) k. 23. - NN Franciszek b.d. (1869) k. 26v. - NN 1869 k. 44
  • Listy do A. Węsierskiego od następujących: Ballensted Ludwik budowniczy 1875 (2) k. 205-206, przy tym rachunek za sporządzenie kosztorysu budowy wieży na Ostrowiu Lednickim k. 204. - Białecki Antoni 1858 k. 14-15. - British Museum w Londynie 1873 k. 127-128. - Göteborgs Museum 1873 k. 125. - Jackowski Maksymilian 1870 k. 58-59. - Jahns Johann 1861 k. 112-113. - Lekszycki Józef archiwista w Poznaniu 1869 k. 27-28. - Lelewel Joachim 1860 (2) k. 20-22. - Libelt Karol 1870-1871 (3) k. 65, 96-97,103-105. - Libelt Pantaleon 1875 k. 195. - Łepkowski Józef, w imieniu Gabinetu Katedry Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 1869-1874 (4) k. 56, 60-61, 138, 140. - Przeździecki Aleksander 1869-1871 (12) k. 29-30, 34-34a, 49-50, 63-64, 66-70, 80-81, 84-85, 87-88, 90-95. - Radoński Anastazy 1874 (2) k. 130-132, 139. - Schwartz Wilhelm 1875 k. 179-180. - Sierakowski Adam 1875 k. 196. - Sokołowski Marian 1874 (2) k. 152-155. - Sokołowski Marian, Władysław Łuszczkiweicz, Stefan Potocki - delegaci Akademii Umiejętności w Krakowie 1874 k. 135-137 oraz list tychże do Kazimierza Brodnickiego 1874 k. 129. - Szymanski Roman 1869 (2) k. 32-33, 47-48. - Zakrzewski Ignacy 1874 (2) k. 114-115
  • Spis przedmiotów wypożyczonych przez A. Węsierskiego do Kopenhagi i Drezna 1869 k. 24-25
  • Spis eksponatów przesłanych Rudolfowi Virchowowi
  • Tekst napisu na projektowany pomnik - brulion A. Węsierskiego k. 53
  • Wycinki z "Dziennika Poznańskiego" ze wzmiankami i artykułami o Ostrowie Lednickim 1869-1874 k. 54-55, 116-123, 141-151
  • Rzut poziomy ruin - rys. L. Ballensteda (ołówkiem) 1858 k. 75 i szkic A. Węsierskiego piórem ok. 1870 k. 79
  • 2Zapis Gaertiga o osobach zwiedzających wyspę w dniu 15 września 1871 i o znalezieniu 3 szkieletów ludzkich w dniu 20 września tegoż roku k. 98
  • Zaproszenie na kongres prehistoryczny w Bolonii 1871 k. 99-100 i deklaracja przesyłki materiałów na wystawę przez A. Węsierskiego 1871 . 101-102
  • Wycinek z krakowskiego "Czasu" z 31 XII 1871, ze wspomnieniem pośmiertnym poświęconym A. Przeździeckiemu k. 106-111
  • Dyplom Svenska Fornmines-Föreningen w Sztokholmie dla A. Węsierskiego 1874 k. 124
  • Lista uczestników k. 181-184
  • Projekt napisu na kaplicy grobowej Węsierskich 1875 k. 194
  • Zaproszenie na uroczystość położenia kamienia węgielnego pod pomnik J. Lelewela i A. Przeździeckiego (1875) k. 197
 • Hasła przedmiotowe:
  • Ballensted Ludwik budowniczy 19 w.
  • Białecki Antoni prawnik 19-20 w.
  • Brodnicki Kazimierz 19 w.
  • Gaerting 19 w.
  • Jackowski Maksymilian działacz społ. i gosp. w Poznańskiem 19 w.
  • Jahus Johann 19 w.
  • Łączkowski Wacław Zadora 19 w.
  • Lekszycki Józef archiwista poznański, historyk 19 w.
  • Lelewel Joachim historyk, numizmatyk, bibliograf 19 w.
  • Łepkowski Józef archeolog 19 w.
  • Libelt Karol filozof, działacz społeczny i polityczny 19 w.
  • Libelt Pantaleon syn Karola 19 w.
  • Niegolewski Władysław polityk, poseł do sejmu pruskiego 19 w.
  • Piotrowska I. 19 w.
  • Potocki Stefan 19 w.
  • Przeździecki Aleksander historyk, pisarz, wydawca źródeł hist. 19 w.
  • Radoński Anastazy 19 w.
  • Schwartz Wilhelm 20 w.
  • Sierakowski Adam działacz polit. i społ., 19-20 w.
  • Sokołowski Marian botanik, leśnik 19 w.
  • Svenska Forumines - Föreningen Sztokholm
  • Bolonia kongres prehistoryczny w 1871 r. 19 w. Włochy
  • Göteborg Göteborgs Museum 19 w. Szwecja
  • Kraków Akademia Umiejętności 19-20 w.
  • Kraków Uniwersytet Jagielloński
  • Londyn British Museum 20 w. Wielka Brytania
  • Ostrów Lednicki wyspa na Jeziorze Lednickim 19 w.
  • Sztokholm (Stockholm) w Szwecji Międzynarodowy Kongres Antropologii I Archeologii Prehistorycznej 1874 r. 19 w.
  • Kaplica Grobowa Węsierskich
  • Czasopisma polskie
  • Architektoniczne obiekty
  • Wykopaliska archeologiczne
  • Szkoły
  • Rysunki
  • Literatura polska wiersze 19 w.
  • Kongresy
  • Czasopisma polskie
  • Archeologia 19 w.
  • Dyplomy
 • Uwagi: Listy Ludwika Ballensted uszkodzone
 • Opracowania:
  • Listy od Karola Libelta druk.: Z. Grot, Karol Libelt, Listy. Warszawa 1978 s. 525, 541-542, 544-545
  • Listy od Lelewela druk.: A. Przeździecki, Wykopalisko na wyspie Lednicy pod Gnieznem, "Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego", t. XVII, ogólnego zbioru t. XL : 1869 s. 265-290
  • Listy do Lelewela druk. w skrócie: "Sobótka" R. III: 1871 nr 49 s. 581-582

MARC

 • 130 $a Materiały Albina Węsierskiego
 • 245 $a "Acta dotyczące się wyspy Ostrów (Lednicki)".
 • 260 $c 1858-1875
 • 300 $a k. 206 $c 39x28 cm
 • 500 $a Listy Ludwika Ballensted uszkodzone
 • 505 $a "Spis znalezionych starożytności na wyspie Ostrów jeziorze Lednicy (i okolicy 1819-1861)" k. 4-9
 • 505 $a "Congres International d'Anthropologie et d'Archeologie Prehistoriques. Session de 1874 ~` Stokholm"
 • 505 $a "XXIX Programm des Königlichen Gymnasiums zu Ostrowo. Michaelis 1874" z rozprawą Wincentego Zenktelera:" Ein Beitrag zu den Ausgrabungen in der Provinz Posen" k. 156-178
 • 505 $a "Pomnik na cześć Lelewela i A. Przeździeckiego powstać mający z gruzów wykopaliska starych ruin na wyspie Ostrów w Jeziorze Lednica zwanym" Rys. A. Węsierskiego k. 3
 • 505 $a "Die Aufgrabungen auf Insel Ostrów in Lenna See bei Dziekanowice Kreis Gnesen". Plan 1872 k. 1-2
 • 505 $a "Wieża Lelewela na Ostrowiu w Lednicy projekt rys. L. Ballensteda i kosztorys przez niego sporządzony 1875 k. 189-193
 • 505 $a "Wspomnienia z Ostrowa" - dwa wiersze: Wacława Zadory Łączkowskiego i I. Piotrowskiej z Kalisza 1859 k. 181-9
 • 505 $a "Warta, tygodnik (...)" R. I nr 43 i 48 z 25 IV i 30 V 1875 z artykułami P. A. i A. Węsierskiego: "Czem był Ostrów Lednicki?" k. 185-188, 198-201 i brul. artyk. A. Węsierskiego k. 202-203
 • 520 $a Materiały różne
 • 520 $a Materiały Albina Węsierskiego dotyczące wykopalisk archeologicznych na Ostrowiu Lednickim i okolicy z lat 1858-1875
 • 520 $a Korespondencja A. Węsierskiego. Bruliony i kopie listów A. Węsierskiego do następujących: Lelewel Joachim 1860 (2) k. 10-13, 73-74. - Łepkowski Józef 1869-1874 (3) k. 57, 62, 138v. - Niegolewski Władysław 1869 k. 23v. - Przeździecki Aleksander 1869-1874 (9) k. 16-17, 35-36, 39-41, 51-52, 71-72, 76-77, 82-83, 86, 89. - Szymański Roman red. "Sobótki" w Poznaniu 1869 (3) k. 37-38, 42-43, 45-46. - Żupański Jan Konstanty b.d. (1869) k. 23. - NN Franciszek b.d. (1869) k. 26v. - NN 1869 k. 44
 • 520 $a Listy do A. Węsierskiego od następujących: Ballensted Ludwik budowniczy 1875 (2) k. 205-206, przy tym rachunek za sporządzenie kosztorysu budowy wieży na Ostrowiu Lednickim k. 204. - Białecki Antoni 1858 k. 14-15. - British Museum w Londynie 1873 k. 127-128. - Göteborgs Museum 1873 k. 125. - Jackowski Maksymilian 1870 k. 58-59. - Jahns Johann 1861 k. 112-113. - Lekszycki Józef archiwista w Poznaniu 1869 k. 27-28. - Lelewel Joachim 1860 (2) k. 20-22. - Libelt Karol 1870-1871 (3) k. 65, 96-97,103-105. - Libelt Pantaleon 1875 k. 195. - Łepkowski Józef, w imieniu Gabinetu Katedry Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 1869-1874 (4) k. 56, 60-61, 138, 140. - Przeździecki Aleksander 1869-1871 (12) k. 29-30, 34-34a, 49-50, 63-64, 66-70, 80-81, 84-85, 87-88, 90-95. - Radoński Anastazy 1874 (2) k. 130-132, 139. - Schwartz Wilhelm 1875 k. 179-180. - Sierakowski Adam 1875 k. 196. - Sokołowski Marian 1874 (2) k. 152-155. - Sokołowski Marian, Władysław Łuszczkiweicz, Stefan Potocki - delegaci Akademii Umiejętności w Krakowie 1874 k. 135-137 oraz list tychże do Kazimierza Brodnickiego 1874 k. 129. - Szymanski Roman 1869 (2) k. 32-33, 47-48. - Zakrzewski Ignacy 1874 (2) k. 114-115
 • 520 $a Spis przedmiotów wypożyczonych przez A. Węsierskiego do Kopenhagi i Drezna 1869 k. 24-25
 • 520 $a Spis eksponatów przesłanych Rudolfowi Virchowowi
 • 520 $a Tekst napisu na projektowany pomnik - brulion A. Węsierskiego k. 53
 • 520 $a Wycinki z "Dziennika Poznańskiego" ze wzmiankami i artykułami o Ostrowie Lednickim 1869-1874 k. 54-55, 116-123, 141-151
 • 520 $a Rzut poziomy ruin - rys. L. Ballensteda (ołówkiem) 1858 k. 75 i szkic A. Węsierskiego piórem ok. 1870 k. 79
 • 520 $a 2Zapis Gaertiga o osobach zwiedzających wyspę w dniu 15 września 1871 i o znalezieniu 3 szkieletów ludzkich w dniu 20 września tegoż roku k. 98
 • 520 $a Zaproszenie na kongres prehistoryczny w Bolonii 1871 k. 99-100 i deklaracja przesyłki materiałów na wystawę przez A. Węsierskiego 1871 . 101-102
 • 520 $a Wycinek z krakowskiego "Czasu" z 31 XII 1871, ze wspomnieniem pośmiertnym poświęconym A. Przeździeckiemu k. 106-111
 • 520 $a Dyplom Svenska Fornmines-Föreningen w Sztokholmie dla A. Węsierskiego 1874 k. 124
 • 520 $a Lista uczestników k. 181-184
 • 520 $a Projekt napisu na kaplicy grobowej Węsierskich 1875 k. 194
 • 520 $a Zaproszenie na uroczystość położenia kamienia węgielnego pod pomnik J. Lelewela i A. Przeździeckiego (1875) k. 197
 • 530 $d CD 555/1-2
 • 541 $c c $d 1985 $e 205
 • 546 $a Pol. rjęz.
 • 581 $a Listy od Karola Libelta druk.: Z. Grot, Karol Libelt, Listy. Warszawa 1978 s. 525, 541-542, 544-545
 • 581 $a Listy od Lelewela druk.: A. Przeździecki, Wykopalisko na wyspie Lednicy pod Gnieznem, "Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego", t. XVII, ogólnego zbioru t. XL : 1869 s. 265-290
 • 581 $a Listy do Lelewela druk. w skrócie: "Sobótka" R. III: 1871 nr 49 s. 581-582
 • 600 $a Ballensted Ludwik $c budowniczy $d 19 w.
 • 600 $a Białecki Antoni $c prawnik $d 19-20 w.
 • 600 $a Brodnicki Kazimierz $d 19 w.
 • 600 $a Gaerting $d 19 w.
 • 600 $a Jackowski Maksymilian $c działacz społ. i gosp. w Poznańskiem $d 19 w.
 • 600 $a Jahus Johann $d 19 w.
 • 600 $a Łączkowski Wacław Zadora $d 19 w.
 • 600 $a Lekszycki Józef $c archiwista poznański, historyk $d 19 w.
 • 600 $a Lelewel Joachim $c historyk, numizmatyk, bibliograf $d 19 w.
 • 600 $a Łepkowski Józef $c archeolog $d 19 w.
 • 600 $a Libelt Karol filozof, działacz społeczny i polityczny 19 w.
 • 600 $a Libelt Pantaleon $c syn Karola $d 19 w.
 • 600 $a Niegolewski Władysław $c polityk, poseł do sejmu pruskiego $d 19 w.
 • 600 $a Piotrowska I. $d 19 w.
 • 600 $a Potocki Stefan $d 19 w.
 • 600 $a Przeździecki Aleksander $c historyk, pisarz, wydawca źródeł hist. $d 19 w.
 • 600 $a Radoński Anastazy $d 19 w.
 • 600 $a Schwartz Wilhelm $d 20 w.
 • 600 $a Sierakowski Adam $c działacz polit. i społ., $d 19-20 w.
 • 600 $a Sokołowski Marian $c botanik, leśnik $d 19 w.
 • 610 $a Svenska Forumines - Föreningen $c Sztokholm
 • 611 $a Kongres Prehistoryczny $c Bolonia $d 1871 r.
 • 611 $a Międzynarodowy |Kongres Antropologii I Archeologii Prehistorycznej 1874 r. $c Sztokholm $d 19 w.
 • 651 $a Bolonia $x kongres prehistoryczny w 1871 r. $y 19 w. $z Włochy
 • 651 $a Göteborg $x Göteborgs Museum $y 19 w. $z Szwecja
 • 651 $a Kraków Akademia Umiejętności 19-20 w.
 • 651 $a Kraków Uniwersytet Jagielloński
 • 651 $a Londyn British Museum 20 w. Wielka Brytania
 • 651 $a Ostrów Lednicki $x wyspa na Jeziorze Lednickim $y 19 w.
 • 651 $a Sztokholm (Stockholm) w Szwecji $x Międzynarodowy Kongres Antropologii I Archeologii Prehistorycznej 1874 r. $y 19 w.
 • 653 $a Kaplica Grobowa Węsierskich
 • 653 $a Czasopisma polskie
 • 653 $a Architektoniczne obiekty
 • 653 $a Wykopaliska archeologiczne
 • 653 $a Szkoły
 • 653 $a Rysunki
 • 653 $a Literatura polska |wiersze 19 w.
 • 653 $a Kongresy
 • 653 $a Czasopisma polskie
 • 653 $a Archeologia 19 w.
 • 655 $a Dyplomy
 • 700 $a Węsierscy $c 19 w.
 • 700 $a Zenkteler Wincenty $d 19 w.
 • 700 $a Zakrzewski Ignacy $c historyk, wydawca źródeł $d 19 w.
 • 700 $a Żupański Jan Konstanty $c księgarz, wydawca $d 19 w.
 • 700 $a Virchow Rudolf $c niem. anatom, patolog, adropolog $d 19 w.
 • 700 $a Węsierski Albin $c poseł na sejm $d 19 w.
 • 700 $a Szymański Roman $c działacz polityczny, publicysta $d 19 w.
 • 740 $a "Warta" - czasopismo
 • 740 $a "Sobótka" - czasopismo
 • 740 $a "Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego" - czasopismo
 • 740 $a "Czas" - czasopismo
 • 740 $a "Dziennik Poznański" - czasopismo 19 w.
 • 852 $j BK 12871

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 12871