Varia z XIX i XX w.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 12906
 • Tytuł: Varia z XIX i XX w.
 • Miejsce i czas powstania: 1835-1966
 • Opis fizyczny: k. 24 35,5x22 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., niem., chiński
 • Zawartość: Ozdobne telegramy okolicznościowe z życzeniami z okazji poświęcenia sztandaru Zjednoczenia Kolejarzy Polskich, Oddziału Miejscowego w Gądkach k. Poznania 1930 (3) k. 3-5
 • Hasła przedmiotowe:
  • Behreus Peter architekt, malarz grafik 19-20 w.
  • Bryżowska Katarzyna 19 w.
  • Camus Albert pisarz franc. 20 w.
  • Dąbrowski Stefan rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 20 w.
  • Dvoràk Max historyk i teoretyk sztuki 19-20 w.
  • Eisler Robert 19-20 w.
  • Górski Hipolit St. 19 w.
  • Szatkowska Zofia (Kossak-Szczucka) 20 w.
  • Wernyhora postać leg.
  • Komitet Nagród Państwowych Warszawa 20 w.
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań
  • Zjednoczenie Kolejarzy Polskich, Oddział Gądki 20 w.
  • Zjednoczenie Kolejarzy Polskich zob. też koleje
  • Gądki w., Zjednoczenie Kolejarzy Polskich, Oddział 20 w.
  • Śrem
  • Warszawa Komitet Nagród Państwowych 20 w.
  • Telegramy okolicznościowe
  • Mowy 20 w.
  • Przemówienia zob. mowy
  • Koleje w Polsce
  • Wiersze 2o w. zob. literatura polska
  • Przepowiednie
  • Polonia

MARC

 • 130 $a Varia
 • 245 $a Varia z XIX i XX w.
 • 260 $c 1835-1966
 • 300 $a k. 24 $c 35,5x22 cm i mn.
 • 340 $e luźne
 • 505 $a Dokument w języku chińskim wystawiony Polakowi przedsiębiorcy rosyjskiemu, wynajmującemu robotników chińskich do różnych prac na Dalekim Wschodzie. Na pieczęci ros.: Władywostok 1903 k.21
 • 505 $a Górski H(ipolit) St., "Z powinszowaniem Godnych Imienin Katarzyny Bryżowskiej", wiersz 1835 k. 1-2
 • 505 $a "Szkic o dziejach Śremu" - tłumaczenie z niemieckiego artykułu zamieszczonego w dodatku niedzielnym "Posener Zeitung" z 25 X 1896 k. 6-12
 • 505 $a "Przemówienie (...) rektora Uniwersytetu Poznańskiego prof. dra Stefana Dąbrowskiego na zgromadzeniu młodzieży akademickiej w dniu 14 maja 1949 r. w auli uniwersyteckiej" k.13-15
 • 505 $a "List Zofii Kossak-Szczuckiej-Szatkowskiej do Prezydium Komitetu Nagród Państwowych w Warszawie" 1966 k. 16
 • 505 $a Odpisy różnych tekstów ok. 1960 r.: wypowiedzi Alberta Camusa na temat Polsi k. 17, "Przepowiednie Wernyhory" k. 18, wiersza "O cudownej krainie" deklamowanego przez dzieci emigrantów polskich na obczyźnie k. 19-20
 • 505 $a Listy różne: Robert Eisler do Franza Wickchoffa b.d. (1905) k. 22-23. - Peter Behrens do prof. Dvoraka 1920 k. 24
 • 520 $a Ozdobne telegramy okolicznościowe z życzeniami z okazji poświęcenia sztandaru Zjednoczenia Kolejarzy Polskich, Oddziału Miejscowego w Gądkach k. Poznania 1930 (3) k. 3-5
 • 541 $c a $d 1984 $e 239
 • 541 $c c $d 1985 $e 190
 • 546 $a Pol., niem., chiński
 • 600 $a Behreus Peter $c architekt, malarz grafik $d 19-20 w.
 • 600 $a Bryżowska Katarzyna $d 19 w.
 • 600 $a Camus Albert pisarz franc. 20 w.
 • 600 $a Dąbrowski Stefan $c rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu $d 20 w.
 • 600 $a Dvoràk Max $c historyk i teoretyk sztuki $d 19-20 w.
 • 600 $a Eisler Robert $d 19-20 w.
 • 600 $a Górski Hipolit St. $d 19 w.
 • 600 $a Szatkowska Zofia (Kossak-Szczucka) $d 20 w.
 • 600 $a Wernyhora $c postać leg.
 • 610 $a Komitet Nagród Państwowych Warszawa 20 w.
 • 610 $a Uniwersytet im. Adama Mickiewicza $c Poznań
 • 610 $a Zjednoczenie Kolejarzy Polskich, Oddział $c Gądki $d 20 w.
 • 610 $a Zjednoczenie Kolejarzy Polskich zob. też koleje
 • 651 $a Gądki $x w., Zjednoczenie Kolejarzy Polskich, Oddział $y 20 w.
 • 651 $a Śrem
 • 651 $a Warszawa Komitet Nagród Państwowych 20 w.
 • 653 $a Telegramy okolicznościowe
 • 653 $a Mowy 20 w.
 • 653 $a Przemówienia zob. mowy
 • 653 $a Koleje w Polsce
 • 653 $a Wiersze 2o w. zob. literatura polska
 • 653 $a Przepowiednie
 • 653 $a Polonia
 • 700 $a Wickchoff Franz $d 19-20 w.
 • 852 $j BK 12906

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 12906