Materiały dotyczące Turnów

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 12933
 • Tytuł: Materiały dotyczące Turnów
 • Miejsce i czas powstania: 1745-1906
 • Opis fizyczny: k. 52 35x24 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., niem., franc.
 • Grafika: Turno Kazimierz (zm. 1818) gen. portret 18x13 cm k. 18 fot. b. niewyraźna
 • Hasła przedmiotowe:
  • Benedykt XIV papież 18 w.
  • Chłapowska Urszula z Moszczeńskich 18 w.
  • Chłapowski Dezydery gen. 19 w.
  • Chłapowski Józef wł. Turwi, sędzia pokoju pow. kościańskiego 19 w.
  • Gorzeński Tymoteusz abp gnieżnieński i poznański 19 w.
  • Mycielska Maria z Turnów 19 w.
  • Oppenowa Antonina z Prusimskich 19 w.
  • Oppen Wanda 19 w.
  • Ostrorogowie-Prusimscy zob. Prusimscy-Ostrorogowie
  • Prusimscy 18-19 w.
  • Prusimska Katarzyna z Chłapowskich 19 w.
  • Prusimska z Dobrosławskich 19 w.
  • Prusimski Maksymilian 19 w.
  • Przebendowski Ignacy wojewoda pomorski(?) 18 w.
  • Rogaliński Stanisław 19 w.
  • Gwardia Cesarska we Francji
  • kościół św. Trójcy Goraj 18 w.
  • Goraj (Goray) w., kościół św. Trójcy 18 w.
  • Niepruszewo w. k. Buku 19 w.
  • Radziwiłłów w. na Wołyniu 19 w.
  • Sędziny w. k. Szamotuł 19 w.
  • Więckowice w. w pow. poznańskim 19 w.

MARC

 • 130 a Materiały rodziny Turnów
 • 245 a Materiały dotyczące Turnów
 • 260 c 1745-1906
 • 300 a k. 52 c 35x24 cm i mn.
 • 340 e luźne
 • 400 a Prusimska Urszula zob. Turno Urszula z Prusimskich-Ostrorogów
 • 400 a Moszczeńska Urszula zob. Chłapowska Urszula z Moszczeńskich
 • 400 a Turno Maria zob. Mycielska Maria z Turnów
 • 505 a Materiały dotyczące gen. Kazimierza Turno: 1. Odpis testamentu K. Turno 1817, ręką Marii z Turnów Mycielskiej z jej objaśnieniami 1891 r.- 2. Notatki dotyczące dóbr Radziwiłłowa na Wołyniu, własność sukcesora K. Turno b.d. - 3. Fot. portr. gen. K. Turno
 • 505 a Materiały dotyczące płka Adama Turno. - 1. Wyciągi z ksiąg kościelnych chrztu (1775), ślubu z Urszulą Prusimską (1803) i zgonu (1851), dokonane na pocz. XX w.- 2. Paszport 1800, z wpisem do 1851 r. - 3. Papiery wojskowe:"Książeczka żołdowa" 1810-1811; zwolnienie ze służby wojskowej 1811; zaświadczenie francuskiego ministerstwa wojny o przebiegu służby w Gwardii Cesarskiej 1853. - 4. Korespondencja: kopia listu A. Turno do Stanisława Rogalińskiego 1851.- list Urszuli z Moszczeńskich Chłapowskiej do Ignacego Przebendowskiego, wojewody pomorskiego (?) 1799. - 5. Papiery majątkowe: Kwit na pobrane konie dla potrzeb wojska z Niepruszewa i Więckowic 1806; odpis i notatki dotyczące transakcji sporów majątkowych między Adamem Turno a Józefem i jego synem, gen. Dezyderym Chłapowskim (ręką Marii z Turnów Mucielskiej i Ludwiki z Turnów Turnowej)
 • 505 a Akta i materiały rodziny Prusimskich, rodziny Urszuli Adamowej Turno 2v. d'Alphons. - 1. Papież Benedykt XIV nadaje odpust kościołowi św. Trójcy w Goraju (pergamin) 1745. - 2. Tymoteusz Gorzeński abp gnieźnieński i poznanński ustawia kapelana dla kaplicy w Sędzinach na prośbę Katarzyny z Chłapowskich Prusimskiej 1824. - 3. Dokumenty dotyczące spraw majątkowych Prusimskich 1828-1831 (2). - 4. Korespondencja: Oppenowa Antonina z Prusimskich do Wandy Oppen b.d. i do Franciszki z Prusimskich Żółtowskiej 1844. - Prusimska z Dobrosławskich do Antoniny Oppenowej 1850, na tym dopisek Maksymiliana Prusimskiego. - urywek listu Katarzyny z Chłapowskich Prusimskiej do NN b.d.
 • 505 a Materiały z ksiąg kościelnych zapisu śmierci Jana Turno, stolnika kaliskiego 1792 i jego żony Korduli z Gorzeńskich 1916, przy tym wyjątki z testamentu Korduli Turnowej 1811, 1814
 • 541 c a d 1981 e 524
 • 541 c c d 1979 e 714
 • 546 b Pol., niem., franc.
 • 600 a Benedykt XIV c papież d 18 w.
 • 600 a Chłapowska Urszula z Moszczeńskich d 18 w.
 • 600 a Chłapowski Dezydery c gen. d 19 w.
 • 600 a Chłapowski Józef c wł. Turwi, sędzia pokoju pow. kościańskiego d 19 w.
 • 600 a Gorzeński Tymoteusz c abp gnieżnieński i poznański d 19 w.
 • 600 a Mycielska Maria z Turnów 19 w.
 • 600 a Oppenowa Antonina z Prusimskich d 19 w.
 • 600 a Oppen Wanda d 19 w.
 • 600 a Ostrorogowie-Prusimscy zob. Prusimscy-Ostrorogowie
 • 600 a Prusimscy d 18-19 w.
 • 600 a Prusimska Katarzyna z Chłapowskich d 19 w.
 • 600 a Prusimska z Dobrosławskich d 19 w.
 • 600 a Prusimski Maksymilian d 19 w.
 • 600 a Przebendowski Ignacy c wojewoda pomorski(?) d 18 w.
 • 600 a Rogaliński Stanisław d 19 w.
 • 610 a Gwardia Cesarska we Francji
 • 610 a kościół św. Trójcy Goraj 18 w.
 • 651 a Goraj (Goray) x w., kościół św. Trójcy y 18 w.
 • 651 a Niepruszewo w. k. Buku 19 w.
 • 651 a Radziwiłłów x w. na Wołyniu y 19 w.
 • 651 a Sędziny x w. k. Szamotuł y 19 w.
 • 651 a Więckowice w. w pow. poznańskim 19 w.
 • 700 a Turno Adam oficer Gwardii Cesarskeij 182-1814 r.
 • 700 a Turno Kordula z Gorzeńskich d 19 w.
 • 700 a Turno Urszula z Prusimskich-Ostrorogów 2° d'Alphons d 19 w.
 • 700 a Żółtowska Franciszka z Prusimskich d 19 w.
 • 852 j BK 12933
 • 900 c Turno Kazimierz (zm. 1818) gen. portret d 1818 przed f 18x13 cm k k. 18 m fot. b. niewyraźna

Indeksy