Korespondencja Ludwiki z Mycielskich Turnowej z lat 1895-1920.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 12951
 • Tytuł: Korespondencja Ludwiki z Mycielskich Turnowej z lat 1895-1920.
 • Miejsce i czas powstania: 1895-1920
 • Opis fizyczny: k. 90 33x21 cm
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., franc.
 • Zawartość: Listy od następujących (niektóre także do Jana Turno) od P do S: P. Juliette 1920. - Parzyński L. 1916. - Pfätisch Joannes Maria benedyktyn 1920. - Pietrzak Apolonia 1916 (6). - Ponińska Maria z Mielżyńskich 1895-1920 (30). - Ponińska Zofia z Czapskich 1920. - Potoccy Bolesław, Józef i Felicja (późn. Mielżyńska) i Stefan Mycielski (ur. 1863) 1895. - Potoccy Bolesław i Józefa z Mycielskich 1895. - Potocka Maria z Gajewskich 1920. - Potocki Bolesław 1895. - Potulicka Ewelina z Chłapowskich 1895. - Potulicka Ofelia ze Skórzewskich 1895. - Potworowska Helena z Kościelskich 1895. - Prądzyńska A. i ks. Józef Prądzyński 1920. - Przysiecka Gabriela 1920. - Pugetowa Julia z Kwileckich, Niezabitowska Anna z Kwileckich (?) 1895. - Pukiewicz Augustyn 1916-1917 (5). - Puzynianka I. 1920. - Radońska Helena 1920. - Raszewscy Gustaw i Teodora z Moszczeńskich 1895. - Raszewski Kazimierz gen. 1920. - Roeslerowa St. 1901. - Rzepecka Zofia 1920 (2). - Sczanieccy Konstanty i Zofia z Ponińskich 1895. - Sczaniecka Maria 1920 (2). -Sierakowscy Adam i Maria z Potockich, Sołtan Adam 1895. - Skarżyńska Klementyna 1920. - Skarżyńska Zofia 1920. - Skibińska 1899. - Skórzewscy Ludwik, Seweryna, Maria, Anna 1895. - Skórzewscy Zygmunt i Konstancja z Potulickich, Witold i Maria z Radziwiłłów, Ogińscy Michał i Maria ze Skórzewskich 1895. - Skórzewska Seweryna 1895. - Skórzewski Ludwik 1895. - Skrzydlewscy 1895. - Skrzydlewska Zofia 1920. - Sokolnicka Antonina sercanka 1920. - Sosińska F., 1919 (2). - Stablewska (?) Anna 1895. - Stablewska Anna (ur. 1861) 1895-1920 (5). - Stablewska Gabriela z Grabowskich 1895. - Stablewska Maria z Biegańskich 1920. - Stablewski S. 1915. - Starzyńska Józefa z Czarneckich 1895. - Szołdrska Aniela 1920. - Szołdrska Antonina z Żychlińskich 1895. - Szułdrzyńska Janina 1920. - Szułdrzyńska Wanda 1920. - Ślaska Helena 1895. - Ślaska Maria 1920
 • Hasła przedmiotowe:
  • Mielżyńska Felicja z Potockich 19 w.
  • Mycielski Stefan 19-20 w.
  • Niezabitowska Anna z Kwileckich 19 w.
  • Ogińska Maria ze Skórzewskich
  • Ogiński Michał 19 w.
  • Ostrowska Julia
  • Parzyński L. 20 w.
  • Pfättisch Joannes Maria benedyktyn 20 w.
  • Pietrzak Apolonia 20 w.
  • P. Juliette 20 w.
  • Ponińska Maria z Mielżyńskich 19-20 w.
  • Ponińska Zofia z Czapskich 20 w.
  • Potocka Józefa z Mycielskich 19 w.
  • Potocka Maria z Gajewskich 20 w.
  • Potocki Bolesław I właściciel Będlewa 19 w.
  • Potocki Bolesław II z Będlewa 19-20 w.
  • Potocki Józef II z Będlewa 19-20 w.
  • Potulicka Ewelina z Chłapowskich 19 w.
  • Potulicka Ofelia ze Skórzewskich właścicielka Zaniemyśla 19 w.
  • Prądzyńska A. (siostra księdza Józefa) 20 w.
  • Prądzyński Józef ksiądz senator RP 1877-1942
  • Przysiecka Gabriela 20 w.
  • Pukiewicz Augustyn 20 w.
  • Puzynianka I. 20 w.
  • Radońska Helena 20 w.
  • Raszewska Teodora z Moszczeńskich 19 w.
  • Raszewski Gustaw 19-20 w.
  • Raszewski Kazimierz gen. 20 w.
  • Roeslerowa St. 20 w.
  • Rzepecka Zofia 20 w.
  • Sczaniecka Maria 20 w.
  • Sczaniecka Zofia z Ponińskich 19 w.
  • Sczaniecki Konstanty 19 w.
  • Sierakowska Maria z Potockich 19 w.
  • Sierakowski Adam działacz polit. i społ., 19-20 w.
  • Skarżyńska Klementyna 20 w.
  • Skarżyńska Zofia 20 w.
  • Skibińska 19 w.
  • Skórzewska Anna 19 w.
  • Skórzewska Konstancja z Potulickich 19 w.
  • Skórzewska Maria z Radziwiłłów 19-20 w.
  • Skórzewska Seweryna 19 w.
  • Skórzewski Ludwik 19 w.
  • Skórzewski Witold 19 w.
  • Skórzewski Zygmunt ordynat, członek pruskiej Izby Panów, członek Poznańskiego TPN 19 w.
  • Skrzydlewscy 19 w.
  • Skrzydlewska Zofia 20 w.
  • Sokolnicka Antonina sercanka 20 w.
  • Sołtan Adam 19 w.
  • Sosińska F. 20 w.
  • Stablewska Anna 19 w.
  • Stablewska Gabriela z Grabowskich 19 w.
  • Stablewska Maria z Biegańskich 20 w.
  • Stablewski S. 20 w.
  • Starzyńska Józefa z Czarneckich 19 w.
 • Uwagi: Listów 66

MARC

 • 130 $a Korespondencja
 • 245 $a Korespondencja Ludwiki z Mycielskich Turnowej z lat 1895-1920.
 • 260 $c 1895-1920
 • 300 $a k. 90 $c 33x21 cm
 • 340 $e luźne
 • 400 $a Skórzewska Maria zob. Ogińska Maria ze Skórzewskich
 • 400 $a Kwilecka Anna zob. Niezabitowska Anna z Kwileckich
 • 400 $a Skórzewska Maria zob. Ogińska Maria ze Skórzewskich
 • 400 $a Ponińska Zofia zob. Sczaniecka Zofia z Ponińskich
 • 400 $a Potocka Maria zob. Sierakowska Maria z Potockich
 • 400 $a Radziwiłł Maria zob. Skórzewska Maria z Radziwiłłów
 • 400 $a Potocka Felicja zob. Mielżyńska Felicja z Potockich
 • 400 $a Skórzewska Ofelia zob. zob. Potulicka Ofelia ze Skórzewskich
 • 500 $a Listów 66
 • 520 $a Listy od następujących (niektóre także do Jana Turno) od P do S: P. Juliette 1920. - Parzyński L. 1916. - Pfätisch Joannes Maria benedyktyn 1920. - Pietrzak Apolonia 1916 (6). - Ponińska Maria z Mielżyńskich 1895-1920 (30). - Ponińska Zofia z Czapskich 1920. - Potoccy Bolesław, Józef i Felicja (późn. Mielżyńska) i Stefan Mycielski (ur. 1863) 1895. - Potoccy Bolesław i Józefa z Mycielskich 1895. - Potocka Maria z Gajewskich 1920. - Potocki Bolesław 1895. - Potulicka Ewelina z Chłapowskich 1895. - Potulicka Ofelia ze Skórzewskich 1895. - Potworowska Helena z Kościelskich 1895. - Prądzyńska A. i ks. Józef Prądzyński 1920. - Przysiecka Gabriela 1920. - Pugetowa Julia z Kwileckich, Niezabitowska Anna z Kwileckich (?) 1895. - Pukiewicz Augustyn 1916-1917 (5). - Puzynianka I. 1920. - Radońska Helena 1920. - Raszewscy Gustaw i Teodora z Moszczeńskich 1895. - Raszewski Kazimierz gen. 1920. - Roeslerowa St. 1901. - Rzepecka Zofia 1920 (2). - Sczanieccy Konstanty i Zofia z Ponińskich 1895. - Sczaniecka Maria 1920 (2). -Sierakowscy Adam i Maria z Potockich, Sołtan Adam 1895. - Skarżyńska Klementyna 1920. - Skarżyńska Zofia 1920. - Skibińska 1899. - Skórzewscy Ludwik, Seweryna, Maria, Anna 1895. - Skórzewscy Zygmunt i Konstancja z Potulickich, Witold i Maria z Radziwiłłów, Ogińscy Michał i Maria ze Skórzewskich 1895. - Skórzewska Seweryna 1895. - Skórzewski Ludwik 1895. - Skrzydlewscy 1895. - Skrzydlewska Zofia 1920. - Sokolnicka Antonina sercanka 1920. - Sosińska F., 1919 (2). - Stablewska (?) Anna 1895. - Stablewska Anna (ur. 1861) 1895-1920 (5). - Stablewska Gabriela z Grabowskich 1895. - Stablewska Maria z Biegańskich 1920. - Stablewski S. 1915. - Starzyńska Józefa z Czarneckich 1895. - Szołdrska Aniela 1920. - Szołdrska Antonina z Żychlińskich 1895. - Szułdrzyńska Janina 1920. - Szułdrzyńska Wanda 1920. - Ślaska Helena 1895. - Ślaska Maria 1920
 • 541 $c a $d 1981 $e 524
 • 546 $a Pol., franc.
 • 600 $a Mielżyńska Felicja z Potockich 19 w.
 • 600 $a Mycielski Stefan $d 19-20 w.
 • 600 $a Niezabitowska Anna z Kwileckich 19 w.
 • 600 $a Ogińska Maria ze Skórzewskich
 • 600 $a Ogiński Michał $d 19 w.
 • 600 $a Ostrowska Julia
 • 600 $a Parzyński L. $d 20 w.
 • 600 $a Pfättisch Joannes Maria benedyktyn 20 w.
 • 600 $a Pietrzak Apolonia $d 20 w.
 • 600 $a P. Juliette $c 20 w.
 • 600 $a Ponińska Maria z Mielżyńskich $d 19-20 w.
 • 600 $a Ponińska Zofia z Czapskich $d 20 w.
 • 600 $a Potocka Józefa z Mycielskich $d 19 w.
 • 600 $a Potocka Maria z Gajewskich $d 20 w.
 • 600 $a Potocki Bolesław $b I $c właściciel Będlewa $d 19 w.
 • 600 $a Potocki Bolesław $b II $c z Będlewa $d 19-20 w.
 • 600 $a Potocki Józef $b II $c z Będlewa $d 19-20 w.
 • 600 $a Potulicka Ewelina $b z Chłapowskich $d 19 w.
 • 600 $a Potulicka Ofelia ze Skórzewskich $c właścicielka Zaniemyśla $d 19 w.
 • 600 $a Prądzyńska A. $c (siostra księdza Józefa) $d 20 w.
 • 600 $a Prądzyński Józef ksiądz senator RP 1877-1942
 • 600 $a Przysiecka Gabriela 20 w.
 • 600 $a Pukiewicz Augustyn $d 20 w.
 • 600 $a Puzynianka I. $d 20 w.
 • 600 $a Radońska Helena $d 20 w.
 • 600 $a Raszewska Teodora z Moszczeńskich $d 19 w.
 • 600 $a Raszewski Gustaw $d 19-20 w.
 • 600 $a Raszewski Kazimierz $c gen. $d 20 w.
 • 600 $a Roeslerowa St. $d 20 w.
 • 600 $a Rzepecka Zofia $d 20 w.
 • 600 $a Sczaniecka Maria $d 20 w.
 • 600 $a Sczaniecka Zofia z Ponińskich $d 19 w.
 • 600 $a Sczaniecki Konstanty $d 19 w.
 • 600 $a Sierakowska Maria z Potockich $d 19 w.
 • 600 $a Sierakowski Adam $c działacz polit. i społ., $d 19-20 w.
 • 600 $a Skarżyńska Klementyna $d 20 w.
 • 600 $a Skarżyńska Zofia $d 20 w.
 • 600 $a Skibińska $d 19 w.
 • 600 $a Skórzewska Anna $d 19 w.
 • 600 $a Skórzewska Konstancja z Potulickich $d 19 w.
 • 600 $a Skórzewska Maria z Radziwiłłów $d 19-20 w.
 • 600 $a Skórzewska Seweryna $d 19 w.
 • 600 $a Skórzewski Ludwik $d 19 w.
 • 600 $a Skórzewski Witold $d 19 w.
 • 600 $a Skórzewski Zygmunt $c ordynat, członek pruskiej Izby Panów, członek Poznańskiego TPN $d 19 w.
 • 600 $a Skrzydlewscy $d 19 w.
 • 600 $a Skrzydlewska Zofia $d 20 w.
 • 600 $a Sokolnicka Antonina $c sercanka $d 20 w.
 • 600 $a Sołtan Adam $d 19 w.
 • 600 $a Sosińska F. $d 20 w.
 • 600 $a Stablewska Anna $d 19 w.
 • 600 $a Stablewska Gabriela z Grabowskich $d 19 w.
 • 600 $a Stablewska Maria z Biegańskich $d 20 w.
 • 600 $a Stablewski S. $d 20 w.
 • 600 $a Starzyńska Józefa z Czarneckich $d 19 w.
 • 700 $a Szołdrska Antonina z Żychlińskich $d 19 w.
 • 700 $a Sułdrzyńska Wanda $d 20 w.
 • 700 $a Sułdrzyńska Janina $d 20 w.
 • 700 $a Szafarkiewiczówna Jadwiga 20 w.
 • 700 $a Szołdrska Aniela $d 20 w.
 • 700 $a Szembekowa Maria z Fredrów $d 20 w.
 • 852 $j BK 12951

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 12951