"Życie zmiennym jest. Pamiętnik..."

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 12974/1-2
 • Kopie: Mf 7234
 • Autor: Bobrzyńska, Maria z Paygertów
 • Tytuł: "Życie zmiennym jest. Pamiętnik..." vol. 1-2
 • Miejsce i czas powstania: 1959-1960
 • Opis fizyczny: k. [2], 317, [1], 223, [1], 119, [1], 298, 18 29,9x21 cm
 • Oprawa: poszyt
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • Cz.III. Lata 1939-1945. Początek wojny - wrzesień 1939 r. Wyjazd z Warszawy do Lwowa. Wkroczenie wojsk rosyjskich do Lwowa. Powrót do Warszawy. Warszawa w latach okupacji hitlerowskiej - życie codzienne. Powstanie Warszawskie. Opuszczenie stolicy. Obóz w Ursusie. Przedostanie się do Krakowa i pobyt w tym mieście. Łapanka w Częstochowie. Pobyt w Grodkowicach. Pierwsze dni po wyzwoleniu
  • Cz. II. Lata 1919-1939. Przeprowadzka do Warszawy i pobyt w stolicy. Kontakty towarzyskie. Sytuacja polityczna i ekonomiczna. Sprawa Przedsiębiorstwa Przemysłu Węglowego w Polsce. Społeczeństwo warszawskie. Problem Żydów. Odpisy listów Eugeniusza Kwiatkowskiego do Marii Bobrzyńskiej. Wojna polsko-rosyjska. Wyjazd do majątku Michała Bobrzyńskiego Garby. Ocena polityki J, Piłsudskiego i "piłsudczyków. Zamach na prezydenta Gabriela Narutowicza. Obyczajowość polska w okresie międzywojennym. U siostry Amelii Łączyńskiej w Zaborzu. Wyjazd do Paryża. Zamach majowy. Stronnictwo Prawicy Narodowej. "Nasza Przyszłość". Sprawa kanonizacji królowej Jadwigi i postawa kleru. Handel pościelą - sklepy na ul. Wierzbowej 6 i Chłodnej 10 oraz kontakty z hurtownikami - głównie Żydami. Stolica przed wybuchem II wojny światowej. Przy tym aneksy: "Śmierć (Bronisława) Pierackiego Ministra ... według książki Kazimierza Rudnickiego Wspomnienia prokuratora"; "Postać i życie Michała Bobrzyńskiego (w imię prawdy historycznej)"; Życie i działalność Dr. Jana Bobrzyńskiego"; "Krótki życiorys Kardynała (Augusta) Hlonda 1881-1948 r. Prymasa Polski w latach 1926-1948"; "Krótki życiorys Metropolity grecko-katolickiego Arcybiskupa Andrzeja (Romana) Szeptyckiego"; "Narodowa Demokracja i Arcybiskup (Józef) Teodorowicz"; "Wyprawa Kijowska"
  • Cz.1. Lata 1896-1918: Dzieciństwo na Podolu - Sidorów m. in. stwounki dworu z plebanią i chłopami. Sąsiedzi-okoliczne ziemiaństwo podolskie i kontakty towarzyskie z nimi. Wywody genealogiczne rodzin: Paygertów z Sidorowa, Bohdanów, Konopków i Bobrzyńskich oraz koligacje rodzinne. Kornel Ujejski we wspomnieniach Emilii z Bohdanów Paygertowej. Odpisy wierszy K. Ujejskiego. Dwór w Zadwórzu. Wykaz hospodarów mołdawskich - Bohdanów i historyczne dane o tej rodzinie. Pobyt w Tarnopolu. W klasztorze ss. Niepokalanek w Jazłowcu. Pobyt w Tarnopolu. Przeprowadzka do Krakowa. Nauka u ss. Sacre-Coeur w Zbylitowskiej Górze. Podróż do Włoch - Wenecja. Karnawał 1914 r. w Krakowie. W Szkole Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach. Małżeństwo z Janem Bobrzyńskim. Wiedeń w czasie I wojny światowej. W Zakopanem i Krakowie. Informacje biograficzne dotyczące: bpa Władysława Bandurskiego, abpa Józefa Bilczewskiego, Michała Bobrzyńskiego, Ignacego Paderewskiego Bronisława Piłsudskiego, Karola Huberta Roztworowskiego, Jana Rozwadowskiego, gen. Tadeusza Jordana Rozwadowskiego, Lucja na Rydla, kard. Adama Stefana Sapiehy, Henryka Sienkiewicza, Aleksandra Jana Wincentego Skarbka, abp Andrzeja Szeptyckiego, abpa Józefa Teodorowicza, gen. Władysława Zamoyskiego. Przy tym aneksy: "Zaporoże" - dotyczy Kozaków zaporoskich, w ty m. in. Bohdana Chmielnickiego, Jana Mazepy, przepowiedni Wernuchory; "Wyjątki z książki J.N. Czarnowskiego, "Dwaj Zygmunci Jagielloni". Warszawa 1859. Dotyczą rodu Bohdanów". Wypisy genealogiczne; "Poprawki do I. cz. moich pamiętników..."; "Korespondencja z prof. Włodzimierzem Dworzaczkiem dotycząca rodu Bochdanów (vel Bohdan)"; "Głosy prasy o Michale Bobrzyńskim"; Michał Pawlikowski o Kornelu Ujejskim - wstęp do artykułu; "Wyjaśnienia".
  • Cz. V. "Karty genealogiczne do Pamiętników..." Tablice genealogiczne rodzin: Bohdanów hr. Bończa, Łodyńskich z Milatowa, Paygertów, Bobrzyńskich, Małeckich, Wybranowskich, Rozwadowskich oraz rodu hospodarów wołowsko-mołdawskich Bohdanów (13 k.). Przy tym: "Sprostowanie na błędne wywody prof. Włodzimierza Dworzaczka tyczące dynastii hospodarów Mołdawskich Bohdanów (Bogdanów)
  • Cz. IV. Lata 1945-1960. W Puławach. Ród Czartoryskich z Puław. Praca w Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach - m. in. stosunki międzyludzkie. Praca w Polskich Zakładach Chemicznych w Oświęcimiu. Opis oświęcimskiego obozu zagłady. Pobyt w Krakowie. Stosunki w Polsce okresu stalinowskiego. Przy tym aneksy: "Historia Żydo-Masonerji w skrócie w Polsce i na świecie"; "Krytyka pamiętników Michała Bobrzyńskiego w artykule Pawła Jasienicy w czasopiśmie "Twórczość" R.XIV : 1958 nr 5"; "Pomnik Grundwaldzki a (Michał) Bobrzyński"; "Kardynał Stefan Wyszyński"; "Papież Pius XII (Eugeniusz) Pacelli"; "Stanisław Estreicher, Michał Bobrzyński, Przegląd Współczesny 1936 nr 165. Odpis"; Odpis listu do red. "Przekroju" z 11 X 1959 r.; "Poprawki i uzupełnienia do pamiętnków Marii Bobrzyńskiej p.t. Życie zmiennym jest."
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bandurski Władysław bp lwowski 19-20 w.
  • Bilczewski Józef abp lwowski
  • Bobrzyńscy 19-20 w.
  • Bobrzyńska Maria z Paygertów autorka wspomnień 20 w.
  • Bobrzyński Jan red. "Naszej Przyszłości" 20 w.
  • Bobrzyński Michał historyk, polityk 19-20 w.
  • Bohdanowie h. Bończa
  • Chmielnicki Bohdan hetman kozacki 17 w.
  • Czarnowski Jan Nepomucen powieściopisarz, historyk 19 w.
  • Czartoryscy h. Pogoń
  • Dworzaczek Włodzimierz historyk, wydawca źródeł 20 w.
  • Estreicher Stanisław historyk sztuki, bibliograf 19-20 w.
  • Hlond August kardynał 19-20 w.
  • Jadwiga królowa Polski
  • Jasienica Paweł (pseud., nazw. Leon Beynar) literat, publicysta 20 w.
  • Konopkowie h. Nowina
  • Kwiatkowski Eugeniusz minister II Rzeczypospolitej 19-20 w.
  • Łączyńska Amelia z Paygertów literatka 20 w.
  • Łodyńscy
  • Małeccy
  • Mazepa Jan hetman Ukrainy 17 w.
  • Narutowicz Gabriel prezydent R. P. 19-20 w.
  • Paderewski Ignacy Jan pianista, kompozytor, polityk 19-20 w.
  • Pawlikowski Michał pisarz 20 w.
  • Paygert Amelia
  • Paygertowa Emilia z Bohdanów matka Marii Bobrzyńskiej 19-20 w.
  • Paygertowie h. Prus
  • Pengler Gerhard przedstawiciel Thomas Sessler Verlag w Monachium 20 w.
  • Pieracki Bronisław minister 20 w.
  • Piłsudski Bronisław etnograf 19-20 w.
  • Piłsudski Józef działacz niepodległościowy, polityk, marszałek Polski 19-20 w.
  • Pius XII papież 19-20 w.
  • Rostworowski Karol Hubert dramaturg 19-20 w.
  • Rozwadowscy h. Trąby
  • Rozwadowski Tadeusz Jordan gen. 19-20 w.
  • Rudnicki Kazimierz prokurator 19-20 w.
  • Rydel Lucjan poeta 19-20 w.
  • Sapieha Adam Stefan, kardynał 19-20 w.
  • Sienkiewicz Henryk pisarz 19-20 w.
  • Skarbek Aleksander Jan Wincenty polityk 19-20 w.
  • Teodorowicz Józef abp 19-20 w.
  • Wernyhora postać leg.
  • Wybranowscy h. Poraj
  • Wyszyński Stefan kardynał,Prymas Polski 20 w,
  • Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach
  • Polskie Zakłady Chemiczne Oświęcim 20 w.
  • Szkoła Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach Zakopane 20 w.
  • Związek Bojowników o Wolność i Demokrację
  • Częstochowa uroczystości Jasnogórskie 3 V 1966 r. 20 w.
  • Garby w. 20 w.
  • Grodkowice w. 20 w.
  • Jazłowiec na Podolu - niepokalanki 20 w.
  • Kraków 20 w.
  • Lwów Ukraina
  • Mołdawia
  • Oświęcim 20 w.
  • Oświęcim 20 w.
  • Podole 19-20 w.
  • Puławy 20 w.
  • Puławy Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego 20 w.
  • Rajsko Hitlerowski obóz koncemntracyjny 20 w. Oświęcim
  • Sidorów w. na Podolu 20 w.
  • Tarnopol na Podolu 19-20 w.
  • Ursus k. Warszawy, obóz wysiedlonych 20 w.
  • Wenecja we Włoszech
  • Zaborze w. w pow. rawskim 20 w.
  • Zadwórze w. k. Lwowa 19-20 w.
  • Zakopane 20 w.
  • Zakopane 20 w.
  • Zaporoże
  • Zbylitowska Góra w. w woj. tarnobrzeskim - SS.Sacree-Coeur 20 w.
  • Masoneria
  • Kanonizacja królowej Jadwigi
  • Biografie
  • Pamiętniki zob. też wspomnienia
  • Obozy
  • Obozy zob. też więzienia
  • Obozy wysiedlonych
  • Zakony zob. klasztor
  • Szkoły
  • Handel
  • Kozacy zaporoscy
  • Handel zob. też apteki, kupiectwo, magazyn, stowarzyszenia
  • Literatura polska wiersze 19 w.
  • Przepowiednie
  • Pomniki
  • Pomniki
  • Pomniki zob. też sarkofag
  • Zamach na prezydenta Narutowicza
  • Wojny
  • Obyczaje
  • Niepokalanki
  • Sercanki
  • Czasopisma polskie
  • powstanie 1944 warszawskie
 • Uwagi:
  • Autoryzowana kopia maszynowa
  • W cz. 1: podwójna foliacja k. 96, 162, 215, po k. 19 1 k. luźna, do k. 105 doszyta 1 k, brak k. 156 ; cz. II brak k. 25-26 ; cz.III brak k. 23-24, 66; cz IV podwójna foliacja k. 53, 125, 126, po k. 121 2 k. nlb.

MARC

 • 100 $a Bobrzyńska, Maria z Paygertów
 • 245 $a "Życie zmiennym jest. Pamiętnik..." $n vol. 1-2
 • 260 $c 1959-1960
 • 300 $a k. [2], 317, [1], 223, [1], 119, [1], 298, 18 $c 29,9x21 cm
 • 340 $c kop. masz., masz. $e poszyt
 • 400 $a Paygert Maria zob. Bobrzyńska Maria z Paygertów
 • 400 $a Pacelli Eugeniusz zob. Pius XII papież
 • 400 $a Paygert Amelia zob. Łączyńska Amelia z Paygertów
 • 400 $a Beynar Leon zob. Jasienica Paweł
 • 500 $a Autoryzowana kopia maszynowa
 • 500 $a W cz. 1: podwójna foliacja k. 96, 162, 215, po k. 19 1 k. luźna, do k. 105 doszyta 1 k, brak k. 156 ; cz. II brak k. 25-26 ; cz.III brak k. 23-24, 66; cz IV podwójna foliacja k. 53, 125, 126, po k. 121 2 k. nlb.
 • 520 $a Cz.III. Lata 1939-1945. Początek wojny - wrzesień 1939 r. Wyjazd z Warszawy do Lwowa. Wkroczenie wojsk rosyjskich do Lwowa. Powrót do Warszawy. Warszawa w latach okupacji hitlerowskiej - życie codzienne. Powstanie Warszawskie. Opuszczenie stolicy. Obóz w Ursusie. Przedostanie się do Krakowa i pobyt w tym mieście. Łapanka w Częstochowie. Pobyt w Grodkowicach. Pierwsze dni po wyzwoleniu
 • 520 $a Cz. II. Lata 1919-1939. Przeprowadzka do Warszawy i pobyt w stolicy. Kontakty towarzyskie. Sytuacja polityczna i ekonomiczna. Sprawa Przedsiębiorstwa Przemysłu Węglowego w Polsce. Społeczeństwo warszawskie. Problem Żydów. Odpisy listów Eugeniusza Kwiatkowskiego do Marii Bobrzyńskiej. Wojna polsko-rosyjska. Wyjazd do majątku Michała Bobrzyńskiego Garby. Ocena polityki J, Piłsudskiego i "piłsudczyków. Zamach na prezydenta Gabriela Narutowicza. Obyczajowość polska w okresie międzywojennym. U siostry Amelii Łączyńskiej w Zaborzu. Wyjazd do Paryża. Zamach majowy. Stronnictwo Prawicy Narodowej. "Nasza Przyszłość". Sprawa kanonizacji królowej Jadwigi i postawa kleru. Handel pościelą - sklepy na ul. Wierzbowej 6 i Chłodnej 10 oraz kontakty z hurtownikami - głównie Żydami. Stolica przed wybuchem II wojny światowej. Przy tym aneksy: "Śmierć (Bronisława) Pierackiego Ministra ... według książki Kazimierza Rudnickiego Wspomnienia prokuratora"; "Postać i życie Michała Bobrzyńskiego (w imię prawdy historycznej)"; Życie i działalność Dr. Jana Bobrzyńskiego"; "Krótki życiorys Kardynała (Augusta) Hlonda 1881-1948 r. Prymasa Polski w latach 1926-1948"; "Krótki życiorys Metropolity grecko-katolickiego Arcybiskupa Andrzeja (Romana) Szeptyckiego"; "Narodowa Demokracja i Arcybiskup (Józef) Teodorowicz"; "Wyprawa Kijowska"
 • 520 $a Cz.1. Lata 1896-1918: Dzieciństwo na Podolu - Sidorów m. in. stwounki dworu z plebanią i chłopami. Sąsiedzi-okoliczne ziemiaństwo podolskie i kontakty towarzyskie z nimi. Wywody genealogiczne rodzin: Paygertów z Sidorowa, Bohdanów, Konopków i Bobrzyńskich oraz koligacje rodzinne. Kornel Ujejski we wspomnieniach Emilii z Bohdanów Paygertowej. Odpisy wierszy K. Ujejskiego. Dwór w Zadwórzu. Wykaz hospodarów mołdawskich - Bohdanów i historyczne dane o tej rodzinie. Pobyt w Tarnopolu. W klasztorze ss. Niepokalanek w Jazłowcu. Pobyt w Tarnopolu. Przeprowadzka do Krakowa. Nauka u ss. Sacre-Coeur w Zbylitowskiej Górze. Podróż do Włoch - Wenecja. Karnawał 1914 r. w Krakowie. W Szkole Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach. Małżeństwo z Janem Bobrzyńskim. Wiedeń w czasie I wojny światowej. W Zakopanem i Krakowie. Informacje biograficzne dotyczące: bpa Władysława Bandurskiego, abpa Józefa Bilczewskiego, Michała Bobrzyńskiego, Ignacego Paderewskiego Bronisława Piłsudskiego, Karola Huberta Roztworowskiego, Jana Rozwadowskiego, gen. Tadeusza Jordana Rozwadowskiego, Lucja na Rydla, kard. Adama Stefana Sapiehy, Henryka Sienkiewicza, Aleksandra Jana Wincentego Skarbka, abp Andrzeja Szeptyckiego, abpa Józefa Teodorowicza, gen. Władysława Zamoyskiego. Przy tym aneksy: "Zaporoże" - dotyczy Kozaków zaporoskich, w ty m. in. Bohdana Chmielnickiego, Jana Mazepy, przepowiedni Wernuchory; "Wyjątki z książki J.N. Czarnowskiego, "Dwaj Zygmunci Jagielloni". Warszawa 1859. Dotyczą rodu Bohdanów". Wypisy genealogiczne; "Poprawki do I. cz. moich pamiętników..."; "Korespondencja z prof. Włodzimierzem Dworzaczkiem dotycząca rodu Bochdanów (vel Bohdan)"; "Głosy prasy o Michale Bobrzyńskim"; Michał Pawlikowski o Kornelu Ujejskim - wstęp do artykułu; "Wyjaśnienia".
 • 520 $a Cz. V. "Karty genealogiczne do Pamiętników..." Tablice genealogiczne rodzin: Bohdanów hr. Bończa, Łodyńskich z Milatowa, Paygertów, Bobrzyńskich, Małeckich, Wybranowskich, Rozwadowskich oraz rodu hospodarów wołowsko-mołdawskich Bohdanów (13 k.). Przy tym: "Sprostowanie na błędne wywody prof. Włodzimierza Dworzaczka tyczące dynastii hospodarów Mołdawskich Bohdanów (Bogdanów)
 • 520 $a Cz. IV. Lata 1945-1960. W Puławach. Ród Czartoryskich z Puław. Praca w Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach - m. in. stosunki międzyludzkie. Praca w Polskich Zakładach Chemicznych w Oświęcimiu. Opis oświęcimskiego obozu zagłady. Pobyt w Krakowie. Stosunki w Polsce okresu stalinowskiego. Przy tym aneksy: "Historia Żydo-Masonerji w skrócie w Polsce i na świecie"; "Krytyka pamiętników Michała Bobrzyńskiego w artykule Pawła Jasienicy w czasopiśmie "Twórczość" R.XIV : 1958 nr 5"; "Pomnik Grundwaldzki a (Michał) Bobrzyński"; "Kardynał Stefan Wyszyński"; "Papież Pius XII (Eugeniusz) Pacelli"; "Stanisław Estreicher, Michał Bobrzyński, Przegląd Współczesny 1936 nr 165. Odpis"; Odpis listu do red. "Przekroju" z 11 X 1959 r.; "Poprawki i uzupełnienia do pamiętnków Marii Bobrzyńskiej p.t. Życie zmiennym jest."
 • 530 $d Mf 7234
 • 541 $c c $d 1961 $e 46
 • 546 $a Pol.
 • 600 $a Bandurski Władysław bp lwowski 19-20 w.
 • 600 $a Bilczewski Józef abp lwowski
 • 600 $a Bobrzyńscy $d 19-20 w.
 • 600 $a Bobrzyńska Maria z Paygertów $c autorka wspomnień $d 20 w.
 • 600 $a Bobrzyński Jan $c red. "Naszej Przyszłości" $d 20 w.
 • 600 $a Bobrzyński Michał $c historyk, polityk $d 19-20 w.
 • 600 $a Bohdanowie $c h. Bończa
 • 600 $a Chmielnicki Bohdan $c hetman kozacki $d 17 w.
 • 600 $a Czarnowski Jan Nepomucen $c powieściopisarz, historyk $d 19 w.
 • 600 $a Czartoryscy $c h. Pogoń
 • 600 $a Dworzaczek Włodzimierz $c historyk, wydawca źródeł $d 20 w.
 • 600 $a Estreicher Stanisław $c historyk sztuki, bibliograf $d 19-20 w.
 • 600 $a Hlond August $c kardynał $d 19-20 w.
 • 600 $a Jadwiga $c królowa Polski
 • 600 $a Jasienica Paweł (pseud., nazw. Leon Beynar) literat, publicysta 20 w.
 • 600 $a Konopkowie $c h. Nowina
 • 600 $a Kwiatkowski Eugeniusz $c minister II Rzeczypospolitej $d 19-20 w.
 • 600 $a Łączyńska Amelia z Paygertów literatka 20 w.
 • 600 $a Łodyńscy
 • 600 $a Małeccy
 • 600 $a Mazepa Jan $c hetman Ukrainy $d 17 w.
 • 600 $a Narutowicz Gabriel $c prezydent R. P. $d 19-20 w.
 • 600 $a Paderewski Ignacy Jan $c pianista, kompozytor, polityk $d 19-20 w.
 • 600 $a Pawlikowski Michał $c pisarz $d 20 w.
 • 600 $a Paygert Amelia
 • 600 $a Paygertowa Emilia z Bohdanów $c matka Marii Bobrzyńskiej $d 19-20 w.
 • 600 $a Paygertowie h. Prus
 • 600 $a Pengler Gerhard przedstawiciel Thomas Sessler Verlag w Monachium 20 w.
 • 600 $a Pieracki Bronisław minister 20 w.
 • 600 $a Piłsudski Bronisław $c etnograf $d 19-20 w.
 • 600 $a Piłsudski Józef $c działacz niepodległościowy, polityk, marszałek Polski $d 19-20 w.
 • 600 $a Pius $b XII $c papież $d 19-20 w.
 • 600 $a Rostworowski Karol Hubert $c dramaturg $d 19-20 w.
 • 600 $a Rozwadowscy h. Trąby
 • 600 $a Rozwadowski Tadeusz Jordan $c gen. $d 19-20 w.
 • 600 $a Rudnicki Kazimierz $c prokurator $d 19-20 w.
 • 600 $a Rydel Lucjan $c poeta $d 19-20 w.
 • 600 $a Sapieha Adam Stefan, kardynał 19-20 w.
 • 600 $a Sienkiewicz Henryk $c pisarz $d 19-20 w.
 • 600 $a Skarbek Aleksander Jan Wincenty $c polityk $d 19-20 w.
 • 600 $a Teodorowicz Józef $c abp $d 19-20 w.
 • 600 $a Wernyhora $c postać leg.
 • 600 $a Wybranowscy h. Poraj
 • 600 $a Wyszyński Stefan $c kardynał,Prymas Polski $d 20 w,
 • 610 $a Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach
 • 610 $a Polskie Zakłady Chemiczne $c Oświęcim $d 20 w.
 • 610 $a Szkoła Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach $c Zakopane $d 20 w.
 • 610 $a Związek Bojowników o Wolność i Demokrację
 • 651 $a Częstochowa $x uroczystości Jasnogórskie 3 V 1966 r. $y 20 w.
 • 651 $a Garby $x w. $y 20 w.
 • 651 $a Grodkowice $x w. $y 20 w.
 • 651 $a Jazłowiec $x na Podolu - niepokalanki $y 20 w.
 • 651 $a Kraków 20 w.
 • 651 $a Lwów $z Ukraina
 • 651 $a Mołdawia
 • 651 $a Oświęcim $y 20 w.
 • 651 $a Oświęcim $y 20 w.
 • 651 $a Podole $y 19-20 w.
 • 651 $a Puławy $y 20 w.
 • 651 $a Puławy $x Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego $y 20 w.
 • 651 $a Rajsko $x Hitlerowski obóz koncemntracyjny $y 20 w. $z Oświęcim
 • 651 $a Sidorów $x w. na Podolu $y 20 w.
 • 651 $a Tarnopol $x na Podolu $y 19-20 w.
 • 651 $a Ursus $x k. Warszawy, obóz wysiedlonych $y 20 w.
 • 651 $a Wenecja $x we Włoszech
 • 651 $a Zaborze $x w. w pow. rawskim $y 20 w.
 • 651 $a Zadwórze $x w. k. Lwowa $y 19-20 w.
 • 651 $a Zakopane $y 20 w.
 • 651 $a Zakopane $y 20 w.
 • 651 $a Zaporoże
 • 651 $a Zbylitowska Góra $x w. w woj. tarnobrzeskim - SS.Sacree-Coeur $y 20 w.
 • 653 $a Masoneria
 • 653 $a Kanonizacja królowej Jadwigi
 • 653 $a Biografie
 • 653 $a Pamiętniki zob. też wspomnienia
 • 653 $a Obozy
 • 653 $a Obozy zob. też więzienia
 • 653 $a Obozy wysiedlonych
 • 653 $a Zakony zob. klasztor
 • 653 $a Szkoły
 • 653 $a Handel
 • 653 $a Kozacy zaporoscy
 • 653 $a Handel zob. też apteki, kupiectwo, magazyn, stowarzyszenia
 • 653 $a Literatura polska |wiersze 19 w.
 • 653 $a Przepowiednie
 • 653 $a Pomniki
 • 653 $a Pomniki
 • 653 $a Pomniki zob. też sarkofag
 • 653 $a Zamach na prezydenta Narutowicza
 • 653 $a Wojny
 • 653 $a Obyczaje
 • 653 $a Niepokalanki
 • 653 $a Sercanki
 • 653 $a Czasopisma polskie
 • 653 $a powstanie 1944 warszawskie
 • 700 $a Szeptycki Roman Andrzej $c metropolita kościoła grecko-katolickiego $d 19-20 w.
 • 700 $a Teodorowicz Józef $c abp $d 19-20 w.
 • 740 $a "Nasza Przyszłość" - czasopismo
 • 740 $a "Twórczość" - czasopismo
 • 740 $a "Przekrój" - czasopismo
 • 740 $a "Przegląd Współczesny" - czasopismo
 • 852 $j BK 12974/1-2

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 12974/1-2