Życiorys 1908-1946.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 13060
 • Autor: Mikos Edward tkacz, rolnik 1908-
 • Tytuł:
  • Pamiętniki robotników.
  • Życiorys 1908-1946.
 • Miejsce i czas powstania: 1981
 • Opis fizyczny: 82 k. 30x20 cm
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość: Wspomnienia z dzieciństwa, ukończenie gimnazjum w Wąchocku, około 1922 osiedlenie sią w powiecie nowogródzkim, po śmierci ojca objęcie gospodarstwa, następnie praca w zawodzie tracza, wysiedlenie na Syberię w 1939 r., warunki życia i pracy podczas 4-letniego zesłania., wstąpienie do 3 Dywizji Wojska Polskiego, szlak bojowy-Warka, Warszaw, Bydgoszcz, Kołobrzeg, Oranienburg, po zakończeniu II wojny światowej dalsza służba wojskowa (walki z bandami UPA, wysiedlanie ludności ukraińskiej z okolic Lubaczowa), po demobilizacji w 1946 r. osiedlenie się na Ziemiach Odzyskanych.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Mikos Edward tkacz, rolnik 1908-
  • Trzecia Dywizja - 1943-1946
  • Ukraińska Powstańcza Armia
  • Bydgoszcz m. 1945
  • Kołobrzeg m. 1945
  • Litwa 20 w.
  • Lubaczów wysiedlanie 1945-1946
  • Niemcy 1944-1945
  • Nowogródczyzna 1922-1939 Litwa
  • Oranienburg m. 20 w. Niemcy
  • Rosja 20 w.
  • Syberia zesłania 1939-1943 Rosja
  • Wąchock m. 20 w.
  • Warka m. 1944
  • Warszawa m. 1945
  • Ziemie Odzyskane 1946 -
  • robotnicy 20 w. praca
  • wojsko 20 w.
  • deportacje 20 w.
  • wojna 1939-1945 II światowa
  • pamiętnik

MARC

 • 100 a Mikos Edward c tkacz, rolnik d 1908-
 • 240 a Pamiętniki robotników.
 • 245 a Życiorys 1908-1946. f 1981
 • 250 b oryg.
 • 260 c 1981
 • 300 a 82 k. c 30x20 cm
 • 340 e luźne
 • 520 a Wspomnienia z dzieciństwa, ukończenie gimnazjum w Wąchocku, około 1922 osiedlenie sią w powiecie nowogródzkim, po śmierci ojca objęcie gospodarstwa, następnie praca w zawodzie tracza, wysiedlenie na Syberię w 1939 r., warunki życia i pracy podczas 4-letniego zesłania., wstąpienie do 3 Dywizji Wojska Polskiego, szlak bojowy-Warka, Warszaw, Bydgoszcz, Kołobrzeg, Oranienburg, po zakończeniu II wojny światowej dalsza służba wojskowa (walki z bandami UPA, wysiedlanie ludności ukraińskiej z okolic Lubaczowa), po demobilizacji w 1946 r. osiedlenie się na Ziemiach Odzyskanych.
 • 541 a Akc.: c c d 1986 e 300
 • 546 a Pol.
 • 561 d BK 13860
 • 600 a Mikos Edward c tkacz, rolnik d 1908-
 • 610 a 3 ||Trzecia |Dywizja - 1943-1946
 • 610 a Ukraińska Powstańcza Armia
 • 651 a Bydgoszcz x m. y 1945
 • 651 a Kołobrzeg x m. y 1945
 • 651 a Litwa y 20 w.
 • 651 a Lubaczów x wysiedlanie y 1945-1946
 • 651 a Niemcy y 1944-1945
 • 651 a Nowogródczyzna y 1922-1939 z Litwa
 • 651 a Oranienburg x m. y 20 w. z Niemcy
 • 651 a Rosja y 20 w.
 • 651 a Syberia x zesłania y 1939-1943 z Rosja
 • 651 a Wąchock x m. y 20 w.
 • 651 a Warka x m. y 1944
 • 651 a Warszawa x m. y 1945
 • 651 a Ziemie Odzyskane y 1946 -
 • 653 a robotnicy 20 w. praca
 • 653 a wojsko 20 w.
 • 653 a deportacje 20 w.
 • 653 a wojna 1939-1945 II światowa
 • 655 a pamiętnik
 • 852 j BK 13060
 • 990 a polonicum 20 w.