Opis historii mojego życia 1918-1981.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 13165/1-2
 • Kopie:
  • CD 136a
  • BPCim 3173
 • Autor: Włodarz Władysław technik 1918-
 • Tytuł:
  • Pamiętniki robotników.
  • Opis historii mojego życia 1918-1981. vol. 1-2.
 • Miejsce i czas powstania: 1981
 • Opis fizyczny: vol.1-60 k.; vol.2 - 61-116 k. 30x21 cm
 • Oprawa:
  • poszyt
  • poszyt
 • Język: Pol.
 • Zawartość: Wspomnienia z dzieciństwa i młodości spędzonych w Knutange (departament Mozeli) we Francji, obraz życia w różnojęzycznym środowisku robotniczym, szkoła podstawowa i średnia przy Societe Matallurgique de Knutage, pierwsza praca zawodowa, w listopadzie powołanie do Armii Polskiej we Francji, pobyt w obozie szkoleniowym w Coetquidan, w maju i czerwcu 1940 r. przemarsz II Dywizji Strzelców Pieszych z Wersalu do Szwajcarii, internowanie w obozie Oehlenberg, praca przy budowie drogi z Hasen do Bellikon, szczegółowe opisy warunków bytowych i stosunków międzyludzkich, rozbudzenie poczucia tożsamości narodowej. Repatriacja w 1948 r., praca na stanowisku mechanika w pakowni Kaliskich Zakładów Koncentratów Spożywczych "Winiary", a w latach 1949-1978 w Przedsiębiorstwie Handlu Sprzętem Rolniczym "Agroma" w Kaliszu na stanowiskach kierowniczych, problemy związane z exportem traktorów, nadzieje związane z odnową 1980 r., sprawy rodzinne.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Włodarz Władysław technik 1918-
  • Druga Dywizja Strzelców - 1940-1945 - Francja - Szwajcaria
  • Kaliskie Zakłady Koncentratów Spożywczych "Winiary" Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym "Agroma"
  • Belikon 20 w. Szwajcaria
  • Coëtquidan wojskowy obóz szkoleniowy 1939-1940 Francja
  • Francja 1939-1945
  • Hasen 20 w. Szwajcaria
  • Kalisz m.
  • Knutange m. 1918-1939 Francja
  • Mozela rzeka
  • Oehlenburg obóz 1940-1945 Szwajcaria
  • Szwajcaria internowanie 1940-1945
  • Wersal m. 1940 Francja
  • Wielkopolska 20 w.
  • wojsko 20 w.
  • robotnicy 20 w. wykształcenie
  • obozy 20 w.
  • robotnicy 20 w. praca
  • pamiętnik

MARC

 • 100 a Włodarz Władysław c technik d 1918-
 • 240 a Pamiętniki robotników.
 • 245 a Opis historii mojego życia 1918-1981. f 1981 n vol. 1-2.
 • 250 b oryg.
 • 260 c 1981
 • 300 a vol.1-60 k.; vol.2 - 61-116 k. c 30x21 cm
 • 340 e poszyt
 • 340 e poszyt
 • 520 a Wspomnienia z dzieciństwa i młodości spędzonych w Knutange (departament Mozeli) we Francji, obraz życia w różnojęzycznym środowisku robotniczym, szkoła podstawowa i średnia przy Societe Matallurgique de Knutage, pierwsza praca zawodowa, w listopadzie powołanie do Armii Polskiej we Francji, pobyt w obozie szkoleniowym w Coetquidan, w maju i czerwcu 1940 r. przemarsz II Dywizji Strzelców Pieszych z Wersalu do Szwajcarii, internowanie w obozie Oehlenberg, praca przy budowie drogi z Hasen do Bellikon, szczegółowe opisy warunków bytowych i stosunków międzyludzkich, rozbudzenie poczucia tożsamości narodowej. Repatriacja w 1948 r., praca na stanowisku mechanika w pakowni Kaliskich Zakładów Koncentratów Spożywczych "Winiary", a w latach 1949-1978 w Przedsiębiorstwie Handlu Sprzętem Rolniczym "Agroma" w Kaliszu na stanowiskach kierowniczych, problemy związane z exportem traktorów, nadzieje związane z odnową 1980 r., sprawy rodzinne.
 • 530 d CD 136a
 • 530 d BPCim 3173
 • 541 a Akc.: c c d 1986 e 406
 • 546 a Pol.
 • 561 d BK 13968
 • 600 a Włodarz Władysław c technik d 1918-
 • 610 a 2 ||Druga |Dywizja Strzelców - 1940-1945 - Francja - Szwajcaria
 • 610 a Kaliskie Zakłady Koncentratów Spożywczych "Winiary" a Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym "Agroma"
 • 651 a Belikon y 20 w. z Szwajcaria
 • 651 a Coëtquidan x wojskowy obóz szkoleniowy y 1939-1940 z Francja
 • 651 a Francja y 1939-1945
 • 651 a Hasen y 20 w. z Szwajcaria
 • 651 a Kalisz x m.
 • 651 a Knutange x m. y 1918-1939 z Francja
 • 651 a Mozela x rzeka
 • 651 a Oehlenburg x obóz y 1940-1945 z Szwajcaria
 • 651 a Szwajcaria x internowanie y 1940-1945
 • 651 a Wersal x m. y 1940 z Francja
 • 651 a Wielkopolska y 20 w.
 • 653 a wojsko 20 w.
 • 653 a robotnicy 20 w. wykształcenie
 • 653 a obozy 20 w.
 • 653 a robotnicy 20 w. praca
 • 655 a pamiętnik
 • 852 j BK 13165/1-2
 • 990 a polonicum 20 w.