Brak tytułu

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 13544
 • Autor: Górnicki, Gerard Pisarz (1920-2008)
 • Tytuł: Materiały Gerarda Górnickiego związane z pełnieniem przez niego funkcji prezesa Oddziału Poznańskiego Związku Literatów Polskich w Latach 1966-1975.
 • Miejsce i czas powstania: 1966-1975
 • Opis fizyczny: 314 k. listy, wyc. pras. 69x43 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • Sprawozdania Zarządu Oddziału ZLP (roczne i trzyletnie) za lata 1966-1975 k. 25-56
  • Plan pracy Zarządu na rok 1972 k. 59-62
  • Protokoły z posiedzenia Zarządu Oddziału 24 IV 1967 i walnych zebrań członków Oddziału 21 X 1968 i 6 II 1972 k. 63-69
  • Wykaz książek autorów poznańskich wydanych i znajdujących się w planie wydawniczym Wydawnictwa Poznańskiego 1971-1972 k. 70-73
  • Wykaz programów lokalnych i ogólnopolskich opracowanych przez Redakcję Literatury i Dramatu TV w Poznaniu - poświęconych w całości lub częściowo poznańskiemu środowisku literackiemu k. 74-79
  • Statut Związku Literatów Polskich k. 80-87
  • Regulamin działalności Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich k. 88-89
  • Regulamin obrad Zjazdu Delegatów Związku Literatów Polskich k. 90-91
  • Sprawozdanie Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich z działalności Związku w latach 1969-1971 k. 92-100
  • XVIII Walny Zjazd Związku Literatów Polskich. Biuletyn Informacyjny k. 101-115
  • Zaproszenia i informator XIX Zjazdu Związku Literatów Polskich w Poznaniu 1975 k. 116-126
  • Dziennik Urzędowy Rady Narodowej M. Poznania z dnia 21 kwietnia 1972 r. k. 127-130
  • Pisma i regulaminy dotyczące nagród i konkursów literackichw środowisku poznańskim. 1969-1974 k.131-134
  • Materiały dotyczące Dekad Pisarzy Środowiska Poznańskiego z lat 1968-1975 k. 135-214
  • Materiały dotyczące spotkań z okazji Dni Oświaty, Książki i Prasy 1967-1970 k. 215-217
  • Zaproszenia, programy, informatory i plakaty dotyczące różnych imprez literackich z lat 1968-1987 k. 218-314
  • ZLP-Poznań, kronika prasowa 1968-1975. Zbiór wycinków prasowych dotyczacych działalności Oddziału Poznańskiego ZLP i środowiska literackiego.
  • Lista członków Poznańskiego Oddziału ZLP oraz członków Koła Młodych przy Poznańskim Oddziale ZLP k. 1-2
  • Korespondencja Gerarda Górnickiego jako prezesa Zarządu Poznańskiego Oddziału ZLP k. 3-24. Listy od: Kandziora Zdzisław (redaktor naczelny Expressu Poznańskiego) 1972 (1), Komitet Porozumiewawczy Pisarzy Ziem zachodnich i Północnych (Jan Górec-Rosiński) 1966 (1), Kostyrko Krzysztof (redaktor naczelny Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego "Nurt") 1972 (1), Przedsiębiorstwo Państwowe "Dom Książki" 1970-1973 (3), Rada Narodowa - Prezydium (Goćwiński Andrzej) 1972 (1), Związek Literatów Polskich-Oddział w Poznaniu (Górnicki Gerard-prezes) 1971 (1), Związek Literatów Polskich-Oddział w Poznaniu (Woźniak Maria) 1972-1974 (2), Związek Literatów Polskich-Zarząd Główny (Gisges Jan Maria-sekretarz, Iwaszkiewicz Jarosław-prezes, Koprowski Jan-przewodniczący Komisji zagranicznej, Putrament Jerzy-wiceprezes) 1966-1972 (6), Ziomek Jerzy 1968 (1). Listy od Gerarda Górnickiego do: Głównego Sądu Koleżeńskiego Związku Literatów Polskich 1967 (1).
  • Ramowy program jubileuszu 50-lecia Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich rok 1970/1971 k. 57-58
 • Hasła przedmiotowe:
  • Express Poznański czasopismo 1972 Polska
  • Związek Literatów Polskich (Poznań)
  • Miesięcznik Społeczno-Kulturalny "Nurt" czasopismo 1972 Polska
  • Przedsiębiorstwo Państwowe "Dom Książki" 1970-1973 Polska
  • Rada Narodowa Poznań Prezydium 1972 Polska
  • Sąd Koleżeński ZLP 1967 Polska
  • Związek Literatów Polskich
  • Telewizja literatura 20 w. Polska
  • Związki 20 w. Polska
  • Czasopisma 1972 Polska
  • Sądownictwo 1967 Polska
  • Literatura wystawy 20 w. Polska
  • Literatura konkursy 20 w. Polska
  • Nagrody literackie 20 w. Polska
  • Archeologia literatura piękna 20 w. Polska
  • Archeologia wystawy 20 w. Polska
  • Literatura telewizja 20 w. Polska
  • Wydawnictwa 20 w. Polska
  • Literatura 20 w. Polska
  • Bolesławiec m. 1987
  • Dzierżoniów m. 1971
  • Gniezno m. 20 w.
  • Grodzisk Wielkopolski m. 1986
  • Jawor m. 1986-1987
  • Kłecko m. 1986
  • Konin m. 20 w.
  • Łódź m. kultura 20 w.
  • Łódź m. magistrat 20 w.
  • Lubin m. 1986-1987
  • Piła m. 20 w.
  • Poznań m. kultura 1968-1986
  • Poznań m. wystawy 20 w.
  • Rzeszów m. 1971-1986
  • Szamotuły m. 20 w.
  • Szubin m. 1987
  • Trzcianka m. 20 w.
  • Warszawa m. 20 w.
  • Wielkopolska 20 w.
  • Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu Koło Młodych 20 w. Polska
  • lista
 • Uwagi: Na kartach dopiski rękopiśmienne.

MARC

 • 100 a Górnicki, Gerard c Pisarz d (1920-2008)
 • 130 a Spuścizna Gerarda Górnickiego
 • 243 a Materiały Gerarda Górnickiego związane z pełnieniem przez niego funkcji prezesa Oddziału Poznańskiego Związku Literatów Polskich w Latach 1966-1975.
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1966-1975
 • 300 a 314 k. b listy, wyc. pras. c 69x43 cm i mn.
 • 340 e luźne
 • 500 a Na kartach dopiski rękopiśmienne.
 • 520 a 3. ||Sprawozdania Zarządu Oddziału ZLP (roczne i trzyletnie) za lata 1966-1975 k. 25-56
 • 520 a 5. ||Plan pracy Zarządu na rok 1972 k. 59-62
 • 520 a 6. ||Protokoły z posiedzenia Zarządu Oddziału 24 IV 1967 i walnych zebrań członków Oddziału 21 X 1968 i 6 II 1972 k. 63-69
 • 520 a 7. ||Wykaz książek autorów poznańskich wydanych i znajdujących się w planie wydawniczym Wydawnictwa Poznańskiego 1971-1972 k. 70-73
 • 520 a 8. ||Wykaz programów lokalnych i ogólnopolskich opracowanych przez Redakcję Literatury i Dramatu TV w Poznaniu - poświęconych w całości lub częściowo poznańskiemu środowisku literackiemu k. 74-79
 • 520 a 9. ||Statut Związku Literatów Polskich k. 80-87
 • 520 a 10. ||Regulamin działalności Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich k. 88-89
 • 520 a 11. ||Regulamin obrad Zjazdu Delegatów Związku Literatów Polskich k. 90-91
 • 520 a 12. ||Sprawozdanie Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich z działalności Związku w latach 1969-1971 k. 92-100
 • 520 a 13. ||XVIII Walny Zjazd Związku Literatów Polskich. Biuletyn Informacyjny k. 101-115
 • 520 a 14. ||Zaproszenia i informator XIX Zjazdu Związku Literatów Polskich w Poznaniu 1975 k. 116-126
 • 520 a 15. ||Dziennik Urzędowy Rady Narodowej M. Poznania z dnia 21 kwietnia 1972 r. k. 127-130
 • 520 a 16. ||Pisma i regulaminy dotyczące nagród i konkursów literackichw środowisku poznańskim. 1969-1974 k.131-134
 • 520 a 17. ||Materiały dotyczące Dekad Pisarzy Środowiska Poznańskiego z lat 1968-1975 k. 135-214
 • 520 a 18. ||Materiały dotyczące spotkań z okazji Dni Oświaty, Książki i Prasy 1967-1970 k. 215-217
 • 520 a 19. ||Zaproszenia, programy, informatory i plakaty dotyczące różnych imprez literackich z lat 1968-1987 k. 218-314
 • 520 a 20. ||ZLP-Poznań, kronika prasowa 1968-1975. Zbiór wycinków prasowych dotyczacych działalności Oddziału Poznańskiego ZLP i środowiska literackiego.
 • 520 a 1. ||Lista członków Poznańskiego Oddziału ZLP oraz członków Koła Młodych przy Poznańskim Oddziale ZLP k. 1-2
 • 520 a 2. ||Korespondencja Gerarda Górnickiego jako prezesa Zarządu Poznańskiego Oddziału ZLP k. 3-24. Listy od: Kandziora Zdzisław (redaktor naczelny Expressu Poznańskiego) 1972 (1), Komitet Porozumiewawczy Pisarzy Ziem zachodnich i Północnych (Jan Górec-Rosiński) 1966 (1), Kostyrko Krzysztof (redaktor naczelny Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego "Nurt") 1972 (1), Przedsiębiorstwo Państwowe "Dom Książki" 1970-1973 (3), Rada Narodowa - Prezydium (Goćwiński Andrzej) 1972 (1), Związek Literatów Polskich-Oddział w Poznaniu (Górnicki Gerard-prezes) 1971 (1), Związek Literatów Polskich-Oddział w Poznaniu (Woźniak Maria) 1972-1974 (2), Związek Literatów Polskich-Zarząd Główny (Gisges Jan Maria-sekretarz, Iwaszkiewicz Jarosław-prezes, Koprowski Jan-przewodniczący Komisji zagranicznej, Putrament Jerzy-wiceprezes) 1966-1972 (6), Ziomek Jerzy 1968 (1). Listy od Gerarda Górnickiego do: Głównego Sądu Koleżeńskiego Związku Literatów Polskich 1967 (1).
 • 520 a 4. ||Ramowy program jubileuszu 50-lecia Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich rok 1970/1971 k. 57-58
 • 541 c a d 1982 e 1547
 • 541 c a d 1987 e 1468
 • 546 a Pol.
 • 610 a Express Poznański czasopismo 1972 Polska
 • 610 a Związek Literatów Polskich (Poznań)
 • 610 a Miesięcznik Społeczno-Kulturalny |"Nurt" czasopismo 1972 Polska
 • 610 a Przedsiębiorstwo Państwowe "Dom Książki" 1970-1973 Polska
 • 610 a Rada Narodowa Poznań Prezydium 1972 Polska
 • 610 a Sąd Koleżeński ZLP 1967 Polska
 • 610 a Związek Literatów Polskich
 • 650 a Telewizja x literatura y 20 w. z Polska
 • 650 a Związki y 20 w. z Polska
 • 650 a Czasopisma y 1972 z Polska
 • 650 a Sądownictwo y 1967 z Polska
 • 650 a Literatura x wystawy y 20 w. z Polska
 • 650 a Literatura x konkursy y 20 w. z Polska
 • 650 a Nagrody literackie y 20 w. z Polska
 • 650 a Archeologia x literatura piękna y 20 w. z Polska
 • 650 a Archeologia x wystawy y 20 w. z Polska
 • 650 a Literatura x telewizja y 20 w. z Polska
 • 650 a Wydawnictwa y 20 w. z Polska
 • 650 a Literatura y 20 w. z Polska
 • 651 a Bolesławiec m. y 1987
 • 651 a Dzierżoniów m. y 1971
 • 651 a Gniezno m. y 20 w.
 • 651 a Grodzisk Wielkopolski m. y 1986
 • 651 a Jawor m. y 1986-1987
 • 651 a Kłecko m. y 1986
 • 651 a Konin m. y 20 w.
 • 651 a Łódź m. x kultura y 20 w.
 • 651 a Łódź m. x magistrat y 20 w.
 • 651 a Lubin m. y 1986-1987
 • 651 a Piła m. y 20 w.
 • 651 a Poznań m. x kultura y 1968-1986
 • 651 a Poznań m. x wystawy y 20 w.
 • 651 a Rzeszów m. y 1971-1986
 • 651 a Szamotuły m. y 20 w.
 • 651 a Szubin m. y 1987
 • 651 a Trzcianka m. y 20 w.
 • 651 a Warszawa m. y 20 w.
 • 651 a Wielkopolska y 20 w.
 • 651 a Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu |Koło Młodych 20 w. Polska
 • 655 a lista
 • 700 a Chruszczewski Czesław d 20 w.
 • 700 a Gisges Jan Maria d 20 w.
 • 700 a Iwaszkiewicz, Jarosław d (1894-1980)
 • 700 a Koprowski Jan c przewodniczący Komisji Zagranicznej Zarządu Głównego ZLP w Warszawie
 • 700 a Lepiarz Tadeusz d 20 w.
 • 700 a Lewicki Z. c kierownik Działu Reklamy i Upowszechniania Książki w P.P. "Dom Książki" w Poznaniu
 • 700 a Murawa A. c dyrektor Przedsiębiorstwa Państwowego "Dom książki" w Poznaniu
 • 700 a Putrament Jerzy d (1910-1986)
 • 700 a Wachowiak Eugeniusz d 20 w.
 • 700 a Ziołek, Jerzy c Dyrektor Wydawnictwa Poznańskiego (1956-1989) d (1927-2015)
 • 710 a Związek Literatów Polskich
 • 710 a Związek Literatów Polskich (Poznań)
 • 852 j BK 13544

Indeksy