Listy Heleny z Lubomirskich Gawrońskiej do syna Jana.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 13565/1
 • Autor: Gawrońska Helena (1870-1950)
 • Tytuł:
  • Spuścizna Gawrońskich
  • Listy
  • Listy Heleny z Lubomirskich Gawrońskiej do syna Jana. Vol. 1 1906-1915
 • Miejsce i czas powstania: 1906-1915
 • Opis fizyczny: 375 k. poczt. 24x19 cm i mniej.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., fr., ang., niem.
 • Grafika:
  • Piwarski J. F. Jarmark k. 46 druk
  • Mała Wieś, pałac k. 91 druk
  • Cannes we Francji k. 45 druk
  • Biskira w Algierii k. 67, 69, 73, 74, 75 druk
  • Al-Kantara w Egipcie k. 80, 81 druk
  • Philippeville, zob. Sukajkida w Algierii k. 82 druk
  • Projekt kościoła Różyszczyce (Wołyń) k. 123 druk
  • Dolina Olczyska (Tatry) k. 143 druk
  • Ławrów (Wołyń) k. 145-1463 druk
 • Hasła przedmiotowe:
  • Gawroński Jan (1892-1983)
  • Lubomirski Jerzy 19-20 w.
  • Al-Kantara m. 20 w. Egipt
  • Bazylea m. 20 w. Szwajcaria
  • Biskira m. 20 w. Algieria
  • Cannes m. 20 w. Francja
  • Dyneburg (obecnie Daugavpils) m. 20 w. Łotwa
  • Ławrów Ukraina
  • Mała Wieś w. 20 w.
  • Philippeville, zob. Sukajkida)
  • Różyszczyce Ukraina
  • Sukajkida m. 20 w. Algieria
  • listy
 • Uwagi: Jeden list (k. 1) z 1906 roku napisany jest na na odwrocie listu Jerzego Lubomirskiego do J. Gawrońskiego. Na odwrocie k.117 znajduje się szkic piórkiem przedstawiający głowę mężczyzny. Teksty kilku listów druk. Jan Gawroński: "Dyplomatyczne wagary", Warszawa 1965.
 • Opracowania: Teksty kilku listów druk. Jan Gawroński: "Dyplomatyczne wagary", Warszawa 1965.

MARC

 • 100 $a Gawrońska Helena $d (1870-1950)
 • 240 $a Spuścizna Gawrońskich
 • 243 $a Listy $k fragment $p Listy do syna
 • 245 $a Listy Heleny z Lubomirskich Gawrońskiej do syna Jana. $n Vol. 1 $p 1906-1915
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1906-1915
 • 300 $a 375 k. $b poczt. $c 24x19 cm i mniej.
 • 340 $e luźne
 • 500 $a Jeden list (k. 1) z 1906 roku napisany jest na na odwrocie listu Jerzego Lubomirskiego do J. Gawrońskiego. Na odwrocie k.117 znajduje się szkic piórkiem przedstawiający głowę mężczyzny. Teksty kilku listów druk. Jan Gawroński: "Dyplomatyczne wagary", Warszawa 1965.
 • 541 $c c $d 1985 $e 685
 • 546 $a Pol., fr., ang., niem.
 • 561 $d BK 13227/1
 • 581 $a Teksty kilku listów druk. Jan Gawroński: "Dyplomatyczne wagary", Warszawa 1965.
 • 600 $a Gawroński Jan $d (1892-1983)
 • 600 $a Lubomirski Jerzy $d 19-20 w.
 • 651 $a Al-Kantara m. $y 20 w. $z Egipt
 • 651 $a Bazylea m. $y 20 w. $z Szwajcaria
 • 651 $a Biskira m. $y 20 w. $z Algieria
 • 651 $a Cannes m. $y 20 w. $z Francja
 • 651 $a Dyneburg (obecnie Daugavpils) m. $y 20 w. $z Łotwa
 • 651 $a Ławrów $z Ukraina
 • 651 $a Mała Wieś w. $y 20 w.
 • 651 $a Philippeville, zob. Sukajkida)
 • 651 $a Różyszczyce $z Ukraina
 • 651 $a Sukajkida m. $y 20 w. $z Algieria
 • 655 $a listy
 • 852 $j BK 13565/1
 • 900 $a Piwarski J. F. $c Jarmark $d 1909 $k k. 46 $m druk $p Zebranie się na jarmark.
 • 900 $c Mała Wieś, pałac $d 1909 $k k. 91 $m druk
 • 900 $c Cannes we Francji $d 1909 $k k. 45 $m druk
 • 900 $c Biskira w Algierii $d 1909 $k k. 67, 69, 73, 74, 75 $m druk
 • 900 $c Al-Kantara w Egipcie $d 1909 $k k. 80, 81 $m druk
 • 900 $c Philippeville, zob. Sukajkida w Algierii $d 1909 $k k. 82 $m druk
 • 900 $c Projekt kościoła Różyszczyce (Wołyń) $k k. 123 $m druk
 • 900 $c Dolina Olczyska (Tatry) $k k. 143 $m druk
 • 900 $c Ławrów (Wołyń) $k k. 145-1463 $m druk

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 13565/1