Materiały osobiste i różne Jana Gawrońskiego.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 13566
 • Autor: Gawroński, Jan (1892-1983)
 • Tytuł:
  • Spuścizna Gawrońskich
  • Dokumenty osobiste
  • Materiały osobiste i różne Jana Gawrońskiego. 1902-1983
 • Miejsce i czas powstania: 1902-1983
 • Opis fizyczny: 33 k. fot. 32x22 cm i mniej.
 • Oprawa: luźne
 • Zawartość: Dokumenty osobiste z lat młodości. Odpis metryki urodzenia z 1908 r.; pamiątka Pierwszej Komunii Św. z 1902 r.; wypracowanie szkolne; świadectwo rosyjskiej służby wojskowej w 1913 r.; zaświadczenie landrata w Szamotułach związane z pobytem w Dobrojewie w charakterze praktykanta rolniczego w 1914 r.; wniosek lekarza wojskowego o udzielenie urlopu zdrowotnego w 1919 r.; bilet członka Klubu Myśliwskiego w Warszawie z 1920 r. - 2. Pisma i dokumenty dotyczące przyznania mieszkania w Warszawie w zamian za dom przejęty przez Skarb Państwa w latach 1958-1959 (5); legitymacja członkowska Polskiego Związku Motorowego b. r. (po 1966); akt zgonu (kop. oryg. włoskiego, tłumaczenie polskie i odpis skrócony) z 1983 r. - 3. Krótki życiorys J. Gawrońskiego. - 4. Różne: Zaświadczenie urzędów niemieckich dla Jadwigi z Lubomirskich Kwileckiej z lat 1915-1916 (2); NN (Zdzisława Lubomirskiego?) "Notatki z audiencji u kanclerza (Georga von) Hartlinga 10 grudnia 1917 r. Berlin."; Wspomnienie pośmiertne o Andrzeju Gawrońskim, orientaliście, przez Salvain Levi`ego z 1927 r.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Gawroński Andrzej (1885-1927)
  • Hartling Georgf, von kanclerz 19/20 w. kop. masz. z poprawkami ręcznymi Berlin
  • Kwilecka Jadwiga z Lubomirskich 19/20 w. zaświadczenie z urzędów niemieckich 1915-1916
  • Klub Myśliwski w Warszawie 1920 Polska
  • Polski Związek Motorowy 1966 po Polska
  • Skarb Państwa 1958-1959 Polska
  • Prawo lokalowe Upaństwowienie w Warszawie 1958-1959 Polska
  • Wojsko Polskie 1919 Polska
  • Kluby 1920 Polska
  • Związki 1966 po Polska
  • Służba wojskowa 20 w. Rosja
  • Medycyna wojskowa 1919 Polska
  • Dobrojewo w. 1914 Polska
  • Szamotuły m. 20 w.
  • Warszawa m. 20 w.
  • Warszawa m. Klub Myśliwski 1920
  • wspomnienia

MARC

 • 100 $a Gawroński, Jan $d (1892-1983)
 • 240 $a Spuścizna Gawrońskich
 • 243 $a Dokumenty osobiste
 • 245 $a Materiały osobiste i różne Jana Gawrońskiego. $p 1902-1983
 • 250 $a oryg., kop.
 • 260 $c 1902-1983
 • 300 $a 33 k. $b fot. $c 32x22 cm i mniej.
 • 340 $e luźne
 • 520 $a Dokumenty osobiste z lat młodości. Odpis metryki urodzenia z 1908 r.; pamiątka Pierwszej Komunii Św. z 1902 r.; wypracowanie szkolne; świadectwo rosyjskiej służby wojskowej w 1913 r.; zaświadczenie landrata w Szamotułach związane z pobytem w Dobrojewie w charakterze praktykanta rolniczego w 1914 r.; wniosek lekarza wojskowego o udzielenie urlopu zdrowotnego w 1919 r.; bilet członka Klubu Myśliwskiego w Warszawie z 1920 r. - 2. Pisma i dokumenty dotyczące przyznania mieszkania w Warszawie w zamian za dom przejęty przez Skarb Państwa w latach 1958-1959 (5); legitymacja członkowska Polskiego Związku Motorowego b. r. (po 1966); akt zgonu (kop. oryg. włoskiego, tłumaczenie polskie i odpis skrócony) z 1983 r. - 3. Krótki życiorys J. Gawrońskiego. - 4. Różne: Zaświadczenie urzędów niemieckich dla Jadwigi z Lubomirskich Kwileckiej z lat 1915-1916 (2); NN (Zdzisława Lubomirskiego?) "Notatki z audiencji u kanclerza (Georga von) Hartlinga 10 grudnia 1917 r. Berlin."; Wspomnienie pośmiertne o Andrzeju Gawrońskim, orientaliście, przez Salvain Levi`ego z 1927 r.
 • 541 $c c $d 1985 $e 686
 • 561 $d BK 13228
 • 600 $a Gawroński Andrzej $d (1885-1927)
 • 600 $a Hartling Georgf, von $c kanclerz $d 19/20 w. $k kop. masz. z poprawkami ręcznymi $z Berlin
 • 600 $a Kwilecka Jadwiga z Lubomirskich $d 19/20 w. $x zaświadczenie z urzędów niemieckich $y 1915-1916
 • 610 $a Klub Myśliwski w Warszawie 1920 Polska
 • 610 $a Polski Związek Motorowy 1966 po Polska
 • 610 $a Skarb Państwa 1958-1959 Polska
 • 650 $a Prawo lokalowe $x Upaństwowienie w Warszawie $y 1958-1959 $z Polska
 • 650 $a Wojsko Polskie $y 1919 $z Polska
 • 650 $a Kluby $y 1920 $z Polska
 • 650 $a Związki $y 1966 po $z Polska
 • 650 $a Służba wojskowa $y 20 w. $z Rosja
 • 650 $a Medycyna wojskowa $y 1919 $z Polska
 • 651 $a Dobrojewo w. $y 1914 $z Polska
 • 651 $a Szamotuły m. $y 20 w.
 • 651 $a Warszawa m. $y 20 w.
 • 651 $a Warszawa m. $x Klub Myśliwski $y 1920
 • 655 $a wspomnienia
 • 700 $a Lubomirski Zdzisław $d 19-20 w. $t Notatki z audiencji u kanclerza /Georga von/ Hartlinga w dniu 10.12.1917. Berlin.
 • 700 $a Levi Sylvain $t Wspomnienia pośmiertne o Andrzeju Gawrońskim, orientaliście przez... 1927
 • 852 $j BK 13566

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 13566