Materiały Jana Gawrońskiego z okresu pracy w charakterze radcy Ambasady Polskiej w Turcji w latach 1929-1932

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 13567
 • Autor: Gawroński, Jan (1892-1983)
 • Tytuł:
  • Spuścizna Gawrońskich
  • Materiały różne
  • Materiały Jana Gawrońskiego z okresu pracy w charakterze radcy Ambasady Polskiej w Turcji w latach 1929-1932 Vol. 1
 • Miejsce i czas powstania: 1929-1932
 • Opis fizyczny: 747 k. 34x22 cm i mniej.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., fr., arabski
 • Zawartość:
  • 9. List do Nadzi'ego Pashy al Swaydi'ego od (1) NN k. 43-45
  • 8. List do Rusłama beg Hlaidara od NN (1) k. 40-42
  • "The Islamic Review" nr 1, styczeń 1931 (1) k. 108-129
  • 17. Broszura "Islam and Civilization" Khwaja Kamal-ud-Din 1931 (1) k. 130-143
  • 18. Fragment notatek k. 144
  • 19. List do Omara Hikmeta beja od NN (1) k. 145-146
  • 20. Pismo z Ministerstwa Spraw Zagranicznych do Jana Gawrońskiego w sprawie raportu Konsulatu RP w Tabryzie dotyczącego Kurdów 25.08.1931 (1) k. 147
  • 21. Fragment notatki o muzułmanach k. 148
  • 22. Raporty z wypraw k. 149-161
  • 23. Rewers biblioteczny na książkę k. 162
  • 24. Sprawozdania na temat komunizmu w Turcji k. 163-177
  • 25. Tłumaczenie artykułu z gazety "Ikdam" 1929 k. 178-183
  • 26. Raport podpułkownika Jana Kowalewskiego, attache wojskowego w Moskwie dotyczący powstania Kurdów oraz stosunków turecko-perskich przesłany Janowi Gawrońskiemu przez Ambasadę RP w Angorze k. 184-189
  • 27. Mapa Kurdystanu k. 190
  • 28. Pismo od Konsulatu RP w Tabryzie do Wydziału Wschodniego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie w sprawie Kurdów 10.04.1931 k. 191-215
  • 29. Odpis układu o reasekuracji między Niemcami a Rosją z dn. 18.06.1887 r. k. 216-217
  • 30. Broszura "Treaty of Alliance between His Majesty in respect of the United Kingdom and His Majesty the King of `Iraq" Londyn 1931 (1) k. 218-225
  • Opracowanie dotyczące Kurdów (2 kopie) k. 226-315
  • 31. List do Jana Gawrońskiego od NN z dn. 5.06.1932 w sprawie planów wydania przez Gawrońskiego książki poświęconej zagadnieniom Bliskiego Wschodu (1) k. 316-319
  • 32. Odpis i kopia raportu Jana Gawroińskiego z podróży do Syrii i Iraku k. 320-411
  • 33. Listy do Jana Gawrońskiego w sprawie Domu Polskiego w Konstantynopolu od NN z dn. 23.11.1929 i 17.03.1931, prz tym lista członków byłego Towarzystwa Polskiego wzajemnej pomocy i dobroczynności w Konstantynopolu oraz kopia memoriału złożonego na ręce konsula Walerego Łopatto przez sekretarza Stowarzyszenia Dom Polski w Konstantynopolu w sprawie byłego Towarzystwa Polskiego wzajemnej pomocy i dobroczynności i jego połączenia się z Domem Polskim (2) k. 412-428
  • 34. List do Augusta Zaleskiego ministra spraw zagranicznych w Warszawie od ambasadora RP w Turcji Kazimierza Zygmunta Olszowskiego z dn. 7.10.1931 (1) k. 429-434
  • 35. Artykuł o sytuacji politycznej i gospodarczej w ZSRR k. 435
  • 36. List do Augusta Zaleskiego ministra spraw zagranicznych w Warszawie od ambasadora RP w Turcji Kazimierza Zygmunta Olszowskiego z dn. 23.11.1931 w sprawie możliwości pojednania kościoła Bułgarskiego z kościołem greckim (1) k. 436-438
  • 37. Listy do Jana Gawrońskiego od ambasadora RP w Turcji Kazimierza Zygmunta Olszowskiego z dn. 14.02.1932 m.in. w sprawie zatargu religijnego pomiędzy Bułgarią a Fanarem (2) k. 439-444
  • 38. List do Pawła Jurjewicza posła nadzwyczajnego i ministra pełnomocnego w Atenach od Jana Gawrońskiego (?) z dn. 11.11.1931 (1) k. 445
  • 39. List do NN od Jana Gawrońskiego (?) z dn. 12.02.1932 (1) k. 446
  • 40. Listy do Augusta Zaleskiego ministra spraw zagranicznych w Warszawie od Jana Gawrońskiego (?) z dn. 3.06.1932, 18.06.1932 i 24.06.1932 m.in. na temat nominacji Ferid beja na ambasadora w Warszawie oraz stosunków turecko-angielskich i włosko-tureckich (3) k. 450-459
  • 41. List do Jana Gawrońskiego od Kazimierza Zygmunta Olszowskiego ambasadora RP w Turcji z dn. 12.12.1932 (1) k. 460-462
  • 42. Notatka na temat sytuacji w Europie k. 463
  • 43. Protokół zdawczo-odbiorczy Jana Gawrońskiego z dn. 14.05.1929 k.464-467
  • 44. List do Augusta Zalewskiego (?) ministra spraw zagranicznych w Warszawie od Jana Gawrońskiego z dn. 10.02.1932 na temat niemieckiej misji wojskowej w Turcji oraz luźne notatki (1) k. 468-475
  • 45. Listy do Stanisława Łepkowskiego posła w Budapeszcie od Jana Gawrońskiego z dn. 1.04.1933 i 9.05.1933 (2) k. 476-477
  • 46. Listy do Kazimierza Zygmunta Olszowskiego ambasadora RP w Turcji z dn. 5.02.1933, 5.03.1933, 1.04.1933 i 3.05.1933 (4) k. 478-486
  • 46. Raport Jana Gawrońskiego dotyczący perskiego Azerbejdżanu k. 487-567
  • 47. Wycinki prasowe w tym m.in. z "Türkische Post", "The Light" i "Berliner Tageblatt" k. 568-747
  • 11. List do Abdula Muhsin beja od NN (1) k. 48-49
  • 10. List do Kazima beja Tcherkessi od NN (1) k. 46-47
  • 12." Promethee. Revue Mensuelle. Organe de Defense Nationale des Peuples du Caucase, de l`Ukraine et du Turkestan" nr 76, marzec 1933 (1) k. 50-67
  • 13. Raport dotyczący sytuacji politycznej w Europie. k. 68-75
  • 14. Notatka k. 76
  • 15. "La Question Kurde" nr 6, 1930 (1) k. 77-106
  • 16. List od Actinga Imam do NN z dnia 27.03.1931 r. (1) k. 107
  • 2. List do Jana Gawrońskiego od Szamila z dn. 8.09.1931 r. (1) k. 2-3
  • 4. List do Amina Semgogha od NN (1) k. 11-13
  • 5. Fragmenty dziennika Jana Gawrońskiego k. 14-32
  • 6. List do Emira Said el Dzezani od NN (1) k. 33-35
  • 7. List do Omara Hikmeta beja od NN (1) k. 36-39
  • 1. List do Jana Gawrońskiego od NN z dn. 14.05.1930 r. (1) k. 1
  • Gawroński Jan 1930 (1) k. 1
  • 3. Pisma z Ministerstwa Spraw Zagranicznych do Jana Gawrońskiego radcy Konsulatu Generalnego R.P. w Stambule 1931 (7) k. 4-10
 • Hasła przedmiotowe:
  • Ambasada RP w Turcji sprawozdanie 20 w. Polska
  • Berliner Tageblatt czasopismo 1931 Niemcy
  • Islamic Review, The czasopismo 1931
  • Light, The czasopismo 1931 Wielka Brytania
  • Promethee. Revue Mensuelle. Organe de Defense Nationale des Peuples du Caucase, de l`Ukraine et du Turkestan" 1933
  • Question Kurde La czasopismo 1930
  • Türkische Post czasopismo 1931
  • Powstanie Kurdów przeciw Turcji 1931 Turcja
  • Kurdowie powstanie przeciw Turcji 1931 Turcja
  • Ambasady 20 w. Polska
  • Dyplomacja historia 20 w. Polska
  • Korespondencja dyplomatyczna 20 w. Polska
  • Czasopisma 1933
  • Azerbejdżan historia 1918-1939
  • Bliski Wschód historia 1918-1939
  • Irak historia 1918-1939
  • Polska historia polityka międzynarodowa 1918-1939
  • Rosja historia 1918-1939
  • Tabryza m. powstanie Kurdów przeciw Turcji 1931 Turcja
  • Turcja historia 1918-1939

MARC

 • 100 $a Gawroński, Jan $d (1892-1983)
 • 240 $a Spuścizna Gawrońskich
 • 243 $a Materiały różne
 • 245 $a Materiały Jana Gawrońskiego z okresu pracy w charakterze radcy Ambasady Polskiej w Turcji w latach 1929-1932 $f 1929-1932 $n Vol. 1
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1929-1932
 • 300 $a 747 k. $c 34x22 cm i mniej.
 • 340 $e luźne
 • 520 $a 9. List do Nadzi'ego Pashy al Swaydi'ego od (1) NN k. 43-45
 • 520 $a 8. List do Rusłama beg Hlaidara od NN (1) k. 40-42
 • 520 $a "The Islamic Review" nr 1, styczeń 1931 (1) k. 108-129
 • 520 $a 17. Broszura "Islam and Civilization" Khwaja Kamal-ud-Din 1931 (1) k. 130-143
 • 520 $a 18. Fragment notatek k. 144
 • 520 $a 19. List do Omara Hikmeta beja od NN (1) k. 145-146
 • 520 $a 20. Pismo z Ministerstwa Spraw Zagranicznych do Jana Gawrońskiego w sprawie raportu Konsulatu RP w Tabryzie dotyczącego Kurdów 25.08.1931 (1) k. 147
 • 520 $a 21. Fragment notatki o muzułmanach k. 148
 • 520 $a 22. Raporty z wypraw k. 149-161
 • 520 $a 23. Rewers biblioteczny na książkę k. 162
 • 520 $a 24. Sprawozdania na temat komunizmu w Turcji k. 163-177
 • 520 $a 25. Tłumaczenie artykułu z gazety "Ikdam" 1929 k. 178-183
 • 520 $a 26. Raport podpułkownika Jana Kowalewskiego, attache wojskowego w Moskwie dotyczący powstania Kurdów oraz stosunków turecko-perskich przesłany Janowi Gawrońskiemu przez Ambasadę RP w Angorze k. 184-189
 • 520 $a 27. Mapa Kurdystanu k. 190
 • 520 $a 28. Pismo od Konsulatu RP w Tabryzie do Wydziału Wschodniego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie w sprawie Kurdów 10.04.1931 k. 191-215
 • 520 $a 29. Odpis układu o reasekuracji między Niemcami a Rosją z dn. 18.06.1887 r. k. 216-217
 • 520 $a 30. Broszura "Treaty of Alliance between His Majesty in respect of the United Kingdom and His Majesty the King of `Iraq" Londyn 1931 (1) k. 218-225
 • 520 $a Opracowanie dotyczące Kurdów (2 kopie) k. 226-315
 • 520 $a 31. List do Jana Gawrońskiego od NN z dn. 5.06.1932 w sprawie planów wydania przez Gawrońskiego książki poświęconej zagadnieniom Bliskiego Wschodu (1) k. 316-319
 • 520 $a 32. Odpis i kopia raportu Jana Gawroińskiego z podróży do Syrii i Iraku k. 320-411
 • 520 $a 33. Listy do Jana Gawrońskiego w sprawie Domu Polskiego w Konstantynopolu od NN z dn. 23.11.1929 i 17.03.1931, prz tym lista członków byłego Towarzystwa Polskiego wzajemnej pomocy i dobroczynności w Konstantynopolu oraz kopia memoriału złożonego na ręce konsula Walerego Łopatto przez sekretarza Stowarzyszenia Dom Polski w Konstantynopolu w sprawie byłego Towarzystwa Polskiego wzajemnej pomocy i dobroczynności i jego połączenia się z Domem Polskim (2) k. 412-428
 • 520 $a 34. List do Augusta Zaleskiego ministra spraw zagranicznych w Warszawie od ambasadora RP w Turcji Kazimierza Zygmunta Olszowskiego z dn. 7.10.1931 (1) k. 429-434
 • 520 $a 35. Artykuł o sytuacji politycznej i gospodarczej w ZSRR k. 435
 • 520 $a 36. List do Augusta Zaleskiego ministra spraw zagranicznych w Warszawie od ambasadora RP w Turcji Kazimierza Zygmunta Olszowskiego z dn. 23.11.1931 w sprawie możliwości pojednania kościoła Bułgarskiego z kościołem greckim (1) k. 436-438
 • 520 $a 37. Listy do Jana Gawrońskiego od ambasadora RP w Turcji Kazimierza Zygmunta Olszowskiego z dn. 14.02.1932 m.in. w sprawie zatargu religijnego pomiędzy Bułgarią a Fanarem (2) k. 439-444
 • 520 $a 38. List do Pawła Jurjewicza posła nadzwyczajnego i ministra pełnomocnego w Atenach od Jana Gawrońskiego (?) z dn. 11.11.1931 (1) k. 445
 • 520 $a 39. List do NN od Jana Gawrońskiego (?) z dn. 12.02.1932 (1) k. 446
 • 520 $a 40. Listy do Augusta Zaleskiego ministra spraw zagranicznych w Warszawie od Jana Gawrońskiego (?) z dn. 3.06.1932, 18.06.1932 i 24.06.1932 m.in. na temat nominacji Ferid beja na ambasadora w Warszawie oraz stosunków turecko-angielskich i włosko-tureckich (3) k. 450-459
 • 520 $a 41. List do Jana Gawrońskiego od Kazimierza Zygmunta Olszowskiego ambasadora RP w Turcji z dn. 12.12.1932 (1) k. 460-462
 • 520 $a 42. Notatka na temat sytuacji w Europie k. 463
 • 520 $a 43. Protokół zdawczo-odbiorczy Jana Gawrońskiego z dn. 14.05.1929 k.464-467
 • 520 $a 44. List do Augusta Zalewskiego (?) ministra spraw zagranicznych w Warszawie od Jana Gawrońskiego z dn. 10.02.1932 na temat niemieckiej misji wojskowej w Turcji oraz luźne notatki (1) k. 468-475
 • 520 $a 45. Listy do Stanisława Łepkowskiego posła w Budapeszcie od Jana Gawrońskiego z dn. 1.04.1933 i 9.05.1933 (2) k. 476-477
 • 520 $a 46. Listy do Kazimierza Zygmunta Olszowskiego ambasadora RP w Turcji z dn. 5.02.1933, 5.03.1933, 1.04.1933 i 3.05.1933 (4) k. 478-486
 • 520 $a 46. Raport Jana Gawrońskiego dotyczący perskiego Azerbejdżanu k. 487-567
 • 520 $a 47. Wycinki prasowe w tym m.in. z "Türkische Post", "The Light" i "Berliner Tageblatt" k. 568-747
 • 520 $a 11. List do Abdula Muhsin beja od NN (1) k. 48-49
 • 520 $a 10. List do Kazima beja Tcherkessi od NN (1) k. 46-47
 • 520 $a 12." Promethee. Revue Mensuelle. Organe de Defense Nationale des Peuples du Caucase, de l`Ukraine et du Turkestan" nr 76, marzec 1933 (1) k. 50-67
 • 520 $a 13. Raport dotyczący sytuacji politycznej w Europie. k. 68-75
 • 520 $a 14. Notatka k. 76
 • 520 $a 15. "La Question Kurde" nr 6, 1930 (1) k. 77-106
 • 520 $a 16. List od Actinga Imam do NN z dnia 27.03.1931 r. (1) k. 107
 • 520 $a 2. List do Jana Gawrońskiego od Szamila z dn. 8.09.1931 r. (1) k. 2-3
 • 520 $a 4. List do Amina Semgogha od NN (1) k. 11-13
 • 520 $a 5. Fragmenty dziennika Jana Gawrońskiego k. 14-32
 • 520 $a 6. List do Emira Said el Dzezani od NN (1) k. 33-35
 • 520 $a 7. List do Omara Hikmeta beja od NN (1) k. 36-39
 • 520 $a 1. List do Jana Gawrońskiego od NN z dn. 14.05.1930 r. (1) k. 1
 • 520 $a Gawroński Jan 1930 (1) k. 1
 • 520 $a 3. Pisma z Ministerstwa Spraw Zagranicznych do Jana Gawrońskiego radcy Konsulatu Generalnego R.P. w Stambule 1931 (7) k. 4-10
 • 541 $c c $d 1985 $e 1002
 • 546 $a Pol., fr., arabski
 • 561 $d BK 13230
 • 610 $a Ambasada RP w Turcji sprawozdanie 20 w. Polska
 • 610 $a Berliner Tageblatt czasopismo 1931 Niemcy
 • 610 $a Islamic Review, The czasopismo 1931
 • 610 $a Light, The czasopismo 1931 Wielka Brytania
 • 610 $a Promethee. Revue Mensuelle. Organe de Defense Nationale des Peuples du Caucase, de l`Ukraine et du Turkestan" 1933
 • 610 $a Question Kurde La czasopismo 1930
 • 610 $a Türkische Post czasopismo 1931
 • 650 $a Powstanie Kurdów przeciw Turcji $y 1931 $z Turcja
 • 650 $a Kurdowie $x powstanie przeciw Turcji $y 1931 $z Turcja
 • 650 $a Ambasady $y 20 w. $z Polska
 • 650 $a Dyplomacja $x historia $y 20 w. $z Polska
 • 650 $a Korespondencja dyplomatyczna $y 20 w. $z Polska
 • 650 $a Czasopisma $y 1933
 • 651 $a Azerbejdżan $x historia $y 1918-1939
 • 651 $a Bliski Wschód $x historia $y 1918-1939
 • 651 $a Irak $x historia $y 1918-1939
 • 651 $a Polska $x historia $x polityka międzynarodowa $y 1918-1939
 • 651 $a Rosja $x historia $y 1918-1939
 • 651 $a Tabryza m. $x powstanie Kurdów przeciw Turcji $y 1931 $z Turcja
 • 651 $a Turcja $x historia $y 1918-1939
 • 700 $a Said el Dzezani $d 20 w.
 • 700 $a Hlaidar Rusłam beg $d 20 w.
 • 700 $a Hikmet Omar bej $c minister sprawiedliwości $d 20 w.
 • 700 $a Semgogh Amin $d 20 w.
 • 700 $a Ferid bej $c ambasador Turcji w Warszawie $d 20 w.
 • 700 $a Zaleski August $c prezydent RP na emigracji $d 1883-1972
 • 700 $a Jurjewicz Paweł $c poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny w Atenach $d 20 w.
 • 700 $a Olszowski Kazimierz Zygmunt $c ambasador RP w Turcji $d 20 w.
 • 700 $a Kowalewski Jan $c podpułkownik WP, attache wojskowy w Moskwie $d 20 w.
 • 700 $a Kamal-ud-Din Khwaja $d 20 w.
 • 700 $a Imam Acting $d 20 w.
 • 700 $a Muhsin Abdul $c pierwszy minister Iraku $d 20 w.
 • 700 $a Tcherkessi Kazim $c adwokat $d 20 w.
 • 700 $a Pasha al Swaydi Nadzi $c ex-minister poselstwa w Bagdadzie $d 20 w.
 • 852 $j BK 13567

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 13567