Akta majątku Bogdany (Wiżbory, Kweście) w pow. koryszewskim na Żmudzi (1515-1838).

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 13609
 • Tytuł: Akta majątku Bogdany (Wiżbory, Kweście) w pow. koryszewskim na Żmudzi (1515-1838).
 • Miejsce i czas powstania: 1619-1841
 • Opis fizyczny: 43 k. 35x21 cm
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., ros.
 • Zawartość:
  • 1. Roku 1561 20 Augusta pod Bogdanami Morgowanie ziem podanego J. K. Mosci Jurgia Januszaycia, k. 1.
  • 3. Prawo przedażne od Kaspra Jurewicza Bogdanowicza Andrzejowi Janowiczowi Bogdanowiczowi, 1619 r., k. 3-4.
  • 4. Sprzedaż gruntów Grycyszki w Poiźniu oraz Czepiszki w Powikswiu przez Zygmunta Maciejewicza Butmina Jerzemu Krzysztofowiczowi i Janowi Jerzewiczowi Bogdanowiczom (Wiżborom), 1630-1631, k. 5-9.
  • 5. Akta kontraktów między Katarzyną z Witorttów i jej synami Zygmuntem Mikołajem, Danielem oraz Stanisławem Piotrowiczami Bitowttami o grunty Tyszkautyszki, Ramoniszki, Dyrwan, Sianożęci i in. z rodziną Wiżborów: Anną z Dargiewiczów, Jerzym i Józefem Bartłomiejewiczami, Jerzym i Janem Krzysztofowiczami, Mikołajem i Janem Jurewiczami, oraz Dawidem i Gabryelem Jurewiczami, oraz kontrakty Wiżborów z Wojciechem Hryhorewiczem i Barbarą z Baniewiczów Bortkiewiczami, Hryhorym Adamowiczem i Katarzyną Hryhorewną Wyszomirskimi dotyczące tychże gruntów, 1631-1653, k. 10-19.
  • 6. Zapis Zygmunta Stanisławowicza Jagnina dla żony Justyny Jurewiczówny z Wiżborów na gruntach Andruszyszki, Michaliszki, Bacyszki i Janowdowo, 1664, k. 20-21.
  • 7. Akta sprzedaży Bogdan przez Jana i Annę z Jutkiewiczów Woynowiczów Maciejowi i Barbarze ze Staniewiczów Wiełowiczom oraz odsprzedaży ich Piotrowi Masilewskiemu, 1753 r., k. 22-24.
  • 8. Zapis donacyjny Michała Czartoryskiego kanclerza litewskiego na dobra Obrombniki Antoniemu Kozierowskiemu staroście broszkowskiemu, 1762 r., k. 26-28.
  • 9. Pozew przeciwko Szymonowi Brygialle i Marcinowi Pietkiewiczowi ze strony Ignacego Bortkiewicza porucznika powiatu korszewskiego o przywłaszczenie części Bogdan, 1766 r., k. 28-29.
  • 10. Rewizja granicy między posiadłościami Felicjana i Petroneli z Bucewiczów Druktenów oraz Józefa i Anny z Gierdowskich Norwiłłów, 1785 r., k. 30-31.
  • 11. Regestr dokumentów z 1815 r., k. 32.
  • 12. Oświadczenie woźnego żmudzkiego Wincentego Dobrowolskiego odnośnie sprzedaży Bogdan przez Jerzego i Antoninę z Zaleskich Druktenów, 1794 r., k. 33.
  • 13. Testament Szymona Brygiałły b. d., kopia z 1795 r., k. 34-34v.
  • 14. List Ignacego Korwitty z 1812 r., k. 35-36
  • 15. Cesja majętności Dziawgiany Stanisława i Katarzyny z Sugintów Rymkiewiczów na rzecz syna Jana, 1816 r., k. 37-38.
  • 16. Krotkie opisanie sprawy J. W. P. Gabryela i Ludwiki z Giedgo... Wielttow... k. 39.
  • 17. Felician Kibort do Mikołaja Pawłowicza cara Rosji, k. 40-41
  • 2. Akt sprzedaży wsi Łapiukatnas pod Szalteksznem przez Hryhora Stanisławowicza Heydziałła Walentynie i Maciejowi Janowiczom Jurewiczom, 1595 r., k. 2.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Dzierżawa majątki ziemskie 1515-1838 Litwa
  • Majątki ziemskie dzierżawa 1515-1838 Litwa
  • Procesy sądowe majątki ziemskie 1515-1838 Litwa
  • Majątki ziemskie procesy sądowe 1515-1838 Litwa
  • Andruszyszki w. 1515-1838 Litwa
  • Baryszki w. 1515-1838 Litwa
  • Bogdany w. 1515-1838 Litwa
  • Czepiszki w. 1515-1838 Litwa
  • Dyrwany w. 1515-1838 Litwa
  • Dziawgiany w. 1515-1838 Litwa
  • Grycyszki w. 1515-1838 Litwa
  • Jagnino w. 1515-1838 Litwa
  • Janowdowo w. 1515-1838 Litwa
  • Kweście w. 1515-1838 Litwa
  • Łapiakatnas w. 1515-1838 Litwa
  • Michaliszki w. 1515-1838 Litwa
  • Obrombniki w. 1515-1838 Litwa
  • Poiźnie w. 1515-1838 Litwa
  • Powikswin w. 1515-1838 Litwa
  • Ramoniszki w. 1515-1838 Litwa
  • Sianożęcie w. 1515-1838 Litwa
  • Szaltekszno w. 1515-1838 Litwa
  • Tyszkautyszki w. 1515-1838 Litwa
  • Wiżbory w. 1515-1838 Litwa
  • Żmudź 1515-1838 Litwa

MARC

 • 130 a Akta majątku Bogdany
 • 245 a Akta majątku Bogdany (Wiżbory, Kweście) w pow. koryszewskim na Żmudzi (1515-1838).
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 1619-1841
 • 300 a 43 k. c 35x21 cm
 • 340 e luźne
 • 520 a 1. Roku 1561 20 Augusta pod Bogdanami Morgowanie ziem podanego J. K. Mosci Jurgia Januszaycia, k. 1.
 • 520 a 3. Prawo przedażne od Kaspra Jurewicza Bogdanowicza Andrzejowi Janowiczowi Bogdanowiczowi, 1619 r., k. 3-4.
 • 520 a 4. Sprzedaż gruntów Grycyszki w Poiźniu oraz Czepiszki w Powikswiu przez Zygmunta Maciejewicza Butmina Jerzemu Krzysztofowiczowi i Janowi Jerzewiczowi Bogdanowiczom (Wiżborom), 1630-1631, k. 5-9.
 • 520 a 5. Akta kontraktów między Katarzyną z Witorttów i jej synami Zygmuntem Mikołajem, Danielem oraz Stanisławem Piotrowiczami Bitowttami o grunty Tyszkautyszki, Ramoniszki, Dyrwan, Sianożęci i in. z rodziną Wiżborów: Anną z Dargiewiczów, Jerzym i Józefem Bartłomiejewiczami, Jerzym i Janem Krzysztofowiczami, Mikołajem i Janem Jurewiczami, oraz Dawidem i Gabryelem Jurewiczami, oraz kontrakty Wiżborów z Wojciechem Hryhorewiczem i Barbarą z Baniewiczów Bortkiewiczami, Hryhorym Adamowiczem i Katarzyną Hryhorewną Wyszomirskimi dotyczące tychże gruntów, 1631-1653, k. 10-19.
 • 520 a 6. Zapis Zygmunta Stanisławowicza Jagnina dla żony Justyny Jurewiczówny z Wiżborów na gruntach Andruszyszki, Michaliszki, Bacyszki i Janowdowo, 1664, k. 20-21.
 • 520 a 7. Akta sprzedaży Bogdan przez Jana i Annę z Jutkiewiczów Woynowiczów Maciejowi i Barbarze ze Staniewiczów Wiełowiczom oraz odsprzedaży ich Piotrowi Masilewskiemu, 1753 r., k. 22-24.
 • 520 a 8. Zapis donacyjny Michała Czartoryskiego kanclerza litewskiego na dobra Obrombniki Antoniemu Kozierowskiemu staroście broszkowskiemu, 1762 r., k. 26-28.
 • 520 a 9. Pozew przeciwko Szymonowi Brygialle i Marcinowi Pietkiewiczowi ze strony Ignacego Bortkiewicza porucznika powiatu korszewskiego o przywłaszczenie części Bogdan, 1766 r., k. 28-29.
 • 520 a 10. Rewizja granicy między posiadłościami Felicjana i Petroneli z Bucewiczów Druktenów oraz Józefa i Anny z Gierdowskich Norwiłłów, 1785 r., k. 30-31.
 • 520 a 11. Regestr dokumentów z 1815 r., k. 32.
 • 520 a 12. Oświadczenie woźnego żmudzkiego Wincentego Dobrowolskiego odnośnie sprzedaży Bogdan przez Jerzego i Antoninę z Zaleskich Druktenów, 1794 r., k. 33.
 • 520 a 13. Testament Szymona Brygiałły b. d., kopia z 1795 r., k. 34-34v.
 • 520 a 14. List Ignacego Korwitty z 1812 r., k. 35-36
 • 520 a 15. Cesja majętności Dziawgiany Stanisława i Katarzyny z Sugintów Rymkiewiczów na rzecz syna Jana, 1816 r., k. 37-38.
 • 520 a 16. Krotkie opisanie sprawy J. W. P. Gabryela i Ludwiki z Giedgo... Wielttow... k. 39.
 • 520 a 17. Felician Kibort do Mikołaja Pawłowicza cara Rosji, k. 40-41
 • 520 a 2. Akt sprzedaży wsi Łapiukatnas pod Szalteksznem przez Hryhora Stanisławowicza Heydziałła Walentynie i Maciejowi Janowiczom Jurewiczom, 1595 r., k. 2.
 • 541 c c d 1986 e 893
 • 546 a Pol., ros.
 • 561 d BK 13295
 • 650 a Dzierżawa x majątki ziemskie y 1515-1838 z Litwa
 • 650 a Majątki ziemskie x dzierżawa y 1515-1838 z Litwa
 • 650 a Procesy sądowe x majątki ziemskie y 1515-1838 z Litwa
 • 650 a Majątki ziemskie x procesy sądowe y 1515-1838 z Litwa
 • 651 a Andruszyszki w. y 1515-1838 z Litwa
 • 651 a Baryszki w. y 1515-1838 z Litwa
 • 651 a Bogdany w. y 1515-1838 z Litwa
 • 651 a Czepiszki w. y 1515-1838 z Litwa
 • 651 a Dyrwany w. y 1515-1838 z Litwa
 • 651 a Dziawgiany w. y 1515-1838 z Litwa
 • 651 a Grycyszki w. y 1515-1838 z Litwa
 • 651 a Jagnino w. y 1515-1838 z Litwa
 • 651 a Janowdowo w. y 1515-1838 z Litwa
 • 651 a Kweście w. y 1515-1838 z Litwa
 • 651 a Łapiakatnas w. y 1515-1838 z Litwa
 • 651 a Michaliszki w. y 1515-1838 z Litwa
 • 651 a Obrombniki w. y 1515-1838 z Litwa
 • 651 a Poiźnie w. y 1515-1838 z Litwa
 • 651 a Powikswin w. y 1515-1838 z Litwa
 • 651 a Ramoniszki w. y 1515-1838 z Litwa
 • 651 a Sianożęcie w. y 1515-1838 z Litwa
 • 651 a Szaltekszno w. y 1515-1838 z Litwa
 • 651 a Tyszkautyszki w. y 1515-1838 z Litwa
 • 651 a Wiżbory w. y 1515-1838 z Litwa
 • 651 a Żmudź y 1515-1838 z Litwa
 • 700 a Baniewicz Barbara zob. Bortkiewicz Barbara z Baniewiczów
 • 700 a Bitowtt Daniel Piotrowicz d 17 w.
 • 700 a Bitowtt Katarzyna z Witorttów d 17 w.
 • 700 a Bitowtt Stanisław Piotrowicz d 17 w.
 • 700 a Bitowtt Zygmunt Mikołaj Piotrowicz d 17 w.
 • 700 a Bogdanowicz Jan Jerewicz d 17 w.
 • 700 a Bogdanowicz Jerzy Krzysztofowicz d 17 w.
 • 700 a Bortkiewicz Barbara z Baniewiczów d 17 w.
 • 700 a Bortkiewicz Ignacy c porucznik powiatu korszewskiego d 18 w.
 • 700 a Bortkiewicz Wojciech Hryhor d 17 w.
 • 700 a Brygiałł Szymon d 18 w.
 • 700 a Bucewicz Petronela zob. Drukten Petronela z Bucewiczów
 • 700 a Butmin Zygmunt Maciejewicz d 17 w.
 • 700 a Czartoryski Michał Fryderyk c kanclerz wielki litewski d 1696-1775
 • 700 a Dargiewicz Anna zob. Wiżbor Anna z Dargiewiczów
 • 700 a Dobrowolski Wincenty d 18 w.
 • 700 a Drukten Antonina z Zaleskich d 18 w.
 • 700 a Drukten Felicjan d 18 w.
 • 700 a Drukten Jerzy d 18 w.
 • 700 a Drukten Petronela z Bucewiczów d 18 w.
 • 700 a Gierdowski Anna zob. Norwiłł Anna z Gierdowskich
 • 700 a Heydziałł Hryhor Stanisławowicz d 16 w.
 • 700 a Januszayc Jurgia d 16 w.
 • 700 a Jurewicz Bogdanowicz Andrzej d 17 w.
 • 700 a Jurewicz Bogdanowicz Kasper d 17 w.
 • 700 a Jurewicz Justyna z Wiżborów d 17 w.
 • 700 a Jurewicz Maciej Janowicz d 16 w.
 • 700 a Jurewicz Walentyna Janowicz d 16 w.
 • 700 a Jurewicz Zygmunt Stanisławowicz d 17 w.
 • 700 a Jutkiewicz Anna zob. Woynowicz Anna z Jutkiewiczów
 • 700 a Kibort Felicjan d 19 w.
 • 700 a Korwitta Ignacy d 19 w.
 • 700 a Kozierowski Antoni c starosta broszkowski d 18 w.
 • 700 a Masilewski Piotr d 18 w.
 • 700 a Mikołaj b I c Romanow, car rosyjski d 1796-1855
 • 700 a Norwiłł Anna z Gierdowskich d 18 w.
 • 700 a Norwiłł Józef d 18 w.
 • 700 a Pietkiewicz Marcin d 18 w.
 • 700 a Rymkiewicz jan d 19 w.
 • 700 a Rymkiewicz Katarzyna z Sugintów d 19 w.
 • 700 a Rymkiewicz Stanisław d 19 w.
 • 700 a Staniewicz Barbara zob. Wiełowicz Barbara ze Staniewiczów
 • 700 a Sugint Katarzyna zob. Rymkiewicz Katarzyna z Sugintów
 • 700 a Wiełowicz Barbara ze Staniewiczów d 18 w.
 • 700 a Wiełowicz Maciej d 18 w.
 • 700 a Wielttow Gabriel d 18 w.
 • 700 a Wielttow Ludwika z Gied... d 18 w.
 • 700 a Witortt Katarzyna zob. Bitowtt Katarzyna z Witorttów
 • 700 a Wiżbor Anna z Dargiewiczów d 17 w.
 • 700 a Wiżbor Dawid Jurewicz d 17 w.
 • 700 a Wiżbor Gabryel Jurewicz d 17 w.
 • 700 a Wiżbor Jan Jurewicz d 17 w.
 • 700 a Wiżbor Jan Krzysztofowicz d 17 w.
 • 700 a Wiżbor Jerzy Bartłomiejewicz d 17 w.
 • 700 a Wiżbor Jerzy Krzysztofowicz d 17 w.
 • 700 a Wiżbor Józef Bartłomiejewicz d 17 w.
 • 700 a Wiżbor Justyna zob. Jurewicz Justyna z Wiżborów
 • 700 a Wiżbor Mikołaj Jurewicz d 17 w.
 • 700 a Woynowicz Anna z Jutkiewiczów d 18 w.
 • 700 a Woynowicz Jan d 18 w.
 • 700 a Wyszomirska Katarzyna Hryhorewna d 17 w.
 • 700 a Wyszomirski Hryhor Adamowicz d 17 w.
 • 700 a Zaleska Antonina zob. Drukten Antonina z Zaleskich
 • 852 j BK 13609

Indeksy