Brak tytułu

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 13620
 • Tytuł: Varia. Fragmenty większych całości i pojedyncze dokumenty XVII - XIX w.
 • Miejsce i czas powstania: 17-19 w.
 • Opis fizyczny: 66 k. 39x24 cm i mniej
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., łac., franc.
 • Zawartość:
  • "Extrakt rezolucyi (...) Stanisława Augusta za zdaniem Rady przy boku Jego N/ieustającej/ na memoryał Aksaka(?) wydany z protokółu expedycyi in publicum wyszłych r. 1777 (...)" k. 40-41.
  • "Uniwersał (...) Stanisława Augusta za zdaniem Rady przy boku Jego Nieustayącey wzgledem exekucyi dekretów i processów w prowincyach koronnych." Warszawa, 28 maja 1779 r., k. 42-43.
  • Pozew Anny Raczowej i jej synów - Kazimierza i Tadeusza Raczów (de Racz) przeciw Antoninie matce oraz Adamowi Wincentemu, Jakubowi i Stanisławowi Desztrugom stolniczynie i stolnikowiczom rzeczyckim o pogwałcenie granic, 22 grudnia 1784 r., k. 44
  • Aleksander Daszkiewicz, "Punkta do ostatniey dyspozycyi do zachowania moim dzieciom spisane (...)" 4 marca 1788 r., k. 45-46.
  • Listy króla Stanisława Augusta do Francisza Ksawerego Branickiego, łowczego koronnego, późn. hetmana 1772 (2 pisane szyfrem) k. 47-52, oraz do Aleksandry z Engelhardtów Branickiej 1791 r., k. 53-54.
  • Wiersze z czasów konfederacji targowickiej i powstania kościuszkowskiego
  • Odpisy materiałów dotyczacych powstania kościuszkowskiego i innych
  • Ekstrakt z ksiąg grodzkich poznańskich, sprawy ks. Franciszka Papieskiego, kanonika gnieźnieńskiego przeciw klaryskom gnieźnieńskim o wieś Skieroszewo, 1695. k. 25-26.
  • Kazanie "na żałobnym nabożeństwie za Stanisława Małachowskiego pierwszego senatora, 1809. Odpis. k. 65-66.
  • "Mowa (...) X. Andrzeja Młodziejowskiego biskupa poznańskiego y warszawskiego, kanclerza W. k/oronnego/ na sessyi seymowey 10. 7-bris (1776) miana". W sprawie ustalenia granicy z Austrią. k. 27-33. Przy tym aneksy:
  • "Testament Stanisława Albrychta Radziwiłła w r. 1655." Kopia z kopii akt kapituły ołyckiej, 19 w. k. 17-24.
  • "Protestacya nomine (...) Barbary (z Tarłów) Lubomirskiej marszałkowey wielkiey, hetmanowey polney koronney przeciwko (...) Janowi Piwowi (Pułkownikowi) i innym" o napad zbrojny i rabunek miasteczek Stare i Nowe Połonne, Woli Połońskiej oraz zabójstwo ludzi, 13 luty 1673. Wyciąg z ksiąg konfederacji generalnej województwa wołyńskiego. k. 3-16.
  • "Wypis z xsiąg zamku Xięstwa Dawidgrodzkiego roku (...) 1534, Falsyfikat "rezolucji" królowej Bony" zaświadczający rzekome szlachectwo i herb rodziny Kramarkiewiczów, pocz. 19 w. k. 1-2.
 • Proweniencja: "Archiwum Adama Mieleszki-Maliszkiewicza".
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bona Sforza d'Aragona królowa polski od 1518 r., żona Zygmunta I Starego 1494-1557
  • Branicka Aleksandra z Engelhardtów 18 w.
  • Branicki Franciszek Ksawery hetman wielki koronny 1730 ok - 1771
  • Daszkiewicz Aleksander 18 w.
  • Desztrug Adam Wincenty 18 w.
  • Desztrug Antonina 18 w.
  • Desztrug Jakub 18 w.
  • Desztrug Stanisław 18 w.
  • Engelhardt Aleksandra zob. Branicka Aleksandra z Engelhardtów
  • Grabowski Jerzy generał lejtnant 18 w.
  • Kościuszko Tadeusz 1746-1817
  • Krasiński, Wincenty (1782-1858)
  • Lubomirska Barbara z Tarłów marszałkowa wielka, hetmanowa polna koronna 17 w.
  • Małachowski Stanisław marszałek Sejmu Czteroletniego, pierwszy senator 1736-1809
  • Maria Teresa cesarzowa Austrii 1717-1780
  • Mieleszko-Maliszkiewicz Adam 19 w.?
  • Młodziejowski Andrzej biskup poznański i warszawski, kanclerz wielki koronny 1717-1780
  • Papieski Franciszek kanonik gnieźnieński 17 w.
  • Piw Jan pułkownik 17 w.
  • Racz Anna 18 w.
  • Racz Kazimierz 18 w.
  • Racz Tadeusz 18 w.
  • Radziwiłł Stanisław Albrycht 17 w.
  • Stanisław August I Poniatowski król Polski 1732-1795
  • Tarło Barbara zob. Lubomirska Barbara z Tarłów
  • Wawrzecki Tomasz działacz polityczny, poseł na Sejm Czteroletni 1759-1816
  • Zajączek Józef gen. 1752-1826
  • Kapituła Ołycka 17 w.
  • Klaryski Gniezno 17 w. Polska
  • Rada Najwyższa Narodowa 1794 Polska
  • Rada Nieustająca 1777
  • Zakon Maltański w Krakowie 19 w. Polska
  • Poezja okolicznościowa literatura 18 w. Polska
  • Poezja literatura 18 w. Polska
  • Procesy 17-18 w. Polska
  • Powstanie 1794 kosciuszkowskie
  • Konfederacje Konfederacja 1792 r. targowicka Polska
  • Zakony 17 w. Polska
  • Literatura poezja 18 w. Polska
  • Poezja polityczna literatura 18 w. Polska
  • Gniezno m. klaryski 17 w.
  • Kraków m. Zakon Maltański 19 w.
  • Nowe Połonne m. 17 w.
  • Poznań m. 17 w.
  • Skieroszewo w. 17 w.
  • Stare Połonne m. 17 w.
  • Warszawa m. 18 w.
  • Wola Połońska m. 17 w.
  • Wołyń 17 w.
  • Poezja polityczna 18 w. Polska

MARC

 • 130 %a Varia
 • 240 %a Varia. Fragmenty większych całości i pojedyncze dokumenty XVII - XIX w.
 • 250 %a oryg., kop.
 • 260 %c 17-19 w.
 • 300 %a 66 k. %c 39x24 cm i mniej
 • 340 %e luźne
 • 520 %a 6. ||"Extrakt rezolucyi (...) Stanisława Augusta za zdaniem Rady przy boku Jego N/ieustającej/ na memoryał Aksaka(?) wydany z protokółu expedycyi in publicum wyszłych r. 1777 (...)" k. 40-41.
 • 520 %a 7. ||"Uniwersał (...) Stanisława Augusta za zdaniem Rady przy boku Jego Nieustayącey wzgledem exekucyi dekretów i processów w prowincyach koronnych." Warszawa, 28 maja 1779 r., k. 42-43.
 • 520 %a 8. ||Pozew Anny Raczowej i jej synów - Kazimierza i Tadeusza Raczów (de Racz) przeciw Antoninie matce oraz Adamowi Wincentemu, Jakubowi i Stanisławowi Desztrugom stolniczynie i stolnikowiczom rzeczyckim o pogwałcenie granic, 22 grudnia 1784 r., k. 44
 • 520 %a 9. ||Aleksander Daszkiewicz, "Punkta do ostatniey dyspozycyi do zachowania moim dzieciom spisane (...)" 4 marca 1788 r., k. 45-46.
 • 520 %a 10. ||Listy króla Stanisława Augusta do Francisza Ksawerego Branickiego, łowczego koronnego, późn. hetmana 1772 (2 pisane szyfrem) k. 47-52, oraz do Aleksandry z Engelhardtów Branickiej 1791 r., k. 53-54.
 • 520 %a 11. ||Wiersze z czasów konfederacji targowickiej i powstania kościuszkowskiego
 • 520 %a 12. ||Odpisy materiałów dotyczacych powstania kościuszkowskiego i innych
 • 520 %a 4. ||Ekstrakt z ksiąg grodzkich poznańskich, sprawy ks. Franciszka Papieskiego, kanonika gnieźnieńskiego przeciw klaryskom gnieźnieńskim o wieś Skieroszewo, 1695. k. 25-26.
 • 520 %a 13. ||Kazanie "na żałobnym nabożeństwie za Stanisława Małachowskiego pierwszego senatora, 1809. Odpis. k. 65-66.
 • 520 %a 5. ||"Mowa (...) X. Andrzeja Młodziejowskiego biskupa poznańskiego y warszawskiego, kanclerza W. k/oronnego/ na sessyi seymowey 10. 7-bris (1776) miana". W sprawie ustalenia granicy z Austrią. k. 27-33. Przy tym aneksy:
 • 520 %a 3. ||"Testament Stanisława Albrychta Radziwiłła w r. 1655." Kopia z kopii akt kapituły ołyckiej, 19 w. k. 17-24.
 • 520 %a 2. ||"Protestacya nomine (...) Barbary (z Tarłów) Lubomirskiej marszałkowey wielkiey, hetmanowey polney koronney przeciwko (...) Janowi Piwowi (Pułkownikowi) i innym" o napad zbrojny i rabunek miasteczek Stare i Nowe Połonne, Woli Połońskiej oraz zabójstwo ludzi, 13 luty 1673. Wyciąg z ksiąg konfederacji generalnej województwa wołyńskiego. k. 3-16.
 • 520 %a 1. ||"Wypis z xsiąg zamku Xięstwa Dawidgrodzkiego roku (...) 1534, Falsyfikat "rezolucji" królowej Bony" zaświadczający rzekome szlachectwo i herb rodziny Kramarkiewiczów, pocz. 19 w. k. 1-2.
 • 541 %c a %d 1987 %e 818
 • 546 %a Pol., łac., franc.
 • 561 %a "Archiwum Adama Mieleszki-Maliszkiewicza".
 • 561 %d BK 13309
 • 600 %a Bona Sforza d'Aragona %c królowa polski od 1518 r., żona Zygmunta I Starego %d 1494-1557
 • 600 %a Branicka Aleksandra z Engelhardtów %d 18 w.
 • 600 %a Branicki Franciszek Ksawery %c hetman wielki koronny %d 1730 ok - 1771
 • 600 %a Daszkiewicz Aleksander %d 18 w.
 • 600 %a Desztrug Adam Wincenty %d 18 w.
 • 600 %a Desztrug Antonina %d 18 w.
 • 600 %a Desztrug Jakub %d 18 w.
 • 600 %a Desztrug Stanisław %d 18 w.
 • 600 %a Engelhardt Aleksandra zob. Branicka Aleksandra z Engelhardtów
 • 600 %a Grabowski Jerzy %c generał lejtnant %d 18 w.
 • 600 %a Kościuszko Tadeusz %d 1746-1817
 • 600 %a Krasiński, Wincenty %d (1782-1858)
 • 600 %a Lubomirska Barbara z Tarłów %c marszałkowa wielka, hetmanowa polna koronna %d 17 w.
 • 600 %a Małachowski Stanisław %c marszałek Sejmu Czteroletniego, pierwszy senator %d 1736-1809
 • 600 %a Maria Teresa %c cesarzowa Austrii %d 1717-1780
 • 600 %a Mieleszko-Maliszkiewicz Adam %d 19 w.?
 • 600 %a Młodziejowski Andrzej %c biskup poznański i warszawski, kanclerz wielki koronny %d 1717-1780
 • 600 %a Papieski Franciszek %c kanonik gnieźnieński %d 17 w.
 • 600 %a Piw Jan %c pułkownik %d 17 w.
 • 600 %a Racz Anna %d 18 w.
 • 600 %a Racz Kazimierz %d 18 w.
 • 600 %a Racz Tadeusz %d 18 w.
 • 600 %a Radziwiłł Stanisław Albrycht %d 17 w.
 • 600 %a Stanisław August I %b Poniatowski %c król Polski %d 1732-1795
 • 600 %a Tarło Barbara zob. Lubomirska Barbara z Tarłów
 • 600 %a Wawrzecki Tomasz %c działacz polityczny, poseł na Sejm Czteroletni %d 1759-1816
 • 600 %a Zajączek Józef %c gen. %d 1752-1826
 • 610 %a Kapituła Ołycka 17 w.
 • 610 %a Klaryski Gniezno 17 w. Polska
 • 610 %a Rada Najwyższa Narodowa 1794 Polska
 • 610 %a Rada Nieustająca 1777
 • 610 %a Zakon Maltański w Krakowie 19 w. Polska
 • 611 %a Konfederacja 1792 targowicka Polska
 • 611 %a Konwencja Warszawska 1776 Polska
 • 650 %a Poezja okolicznościowa %x literatura %y 18 w. %z Polska
 • 650 %a Poezja %x literatura %y 18 w. %z Polska
 • 650 %a Procesy %y 17-18 w. %z Polska
 • 650 %a Powstanie 1794 kosciuszkowskie
 • 650 %a Konfederacje %x Konfederacja 1792 r. targowicka %z Polska
 • 650 %a Zakony %y 17 w. %z Polska
 • 650 %a Literatura %x poezja %y 18 w. %z Polska
 • 650 %a Poezja polityczna %x literatura %y 18 w. %z Polska
 • 651 %a Gniezno m. %x klaryski %y 17 w.
 • 651 %a Kraków m. %x Zakon Maltański %y 19 w.
 • 651 %a Nowe Połonne m. %y 17 w.
 • 651 %a Poznań m. %y 17 w.
 • 651 %a Skieroszewo w. %y 17 w.
 • 651 %a Stare Połonne m. %y 17 w.
 • 651 %a Warszawa m. %y 18 w.
 • 651 %a Wola Połońska m. %y 17 w.
 • 651 %a Wołyń %y 17 w.
 • 655 %a Poezja polityczna 18 w. Polska
 • 740 %a Lament Orła polskiego nad upadkiem Ojczyzny
 • 740 %a Hymn Kościuszki do Boga
 • 740 %a Pożegnanie Kościuszki będąc bliskim zgonu
 • 740 %a Pieśń pod tytułem Promocya Targowicka
 • 852 %j BK 13620

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 13620