"Ilustrowany Pamiętnik pomocy Polsce w ramach "Aid for Poland Venture" 1981-93".

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 13645
 • Autor: Żurowski-Allan Michael (1915- )
 • Tytuł:
  • Materiały biograficzne Michaela Żurowskiego-Allana
  • Spuścizna Michaela Żurowskiego-Allana
  • "Ilustrowany Pamiętnik pomocy Polsce w ramach "Aid for Poland Venture" 1981-93".
 • Miejsce i czas powstania: Stirling 1981-1993
 • Opis fizyczny: II, 106 k. + 1 k. 149 fot. 30x21 cm i mn.
 • Oprawa: segregator
 • Język: Pol., ang.
 • Zawartość:
  • Korespondencja dotycząca transportu darów i podziękowania od różnych instytucji za otrzymane przesyłki od: Muzeum Narodowe w Poznaniu 1980-1991 (6) k. 15, 38a, 46-46v., 54v., 55. - Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej przy Zakładach Przemysłu Metalowego HCP w Poznaniu 1987 (1) k. 25v. - Konsul Generalny Polski w Edynburgu 1989 (1) k. 27. - Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku 1989-1994 (17) k. 28-28v., 30-30v., 34-34v., 36-36v., 40-40v., 45, 48-48v., 51-51v., 54, 55v., 57-57v., 59v., 61-61v., 62v., 97v.- Liceum Ogólnokształcące im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu 1990-1992 (3) k. 38b, 58, 68v. - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Gnieźnie 1991-1993 (9) k. 43-44, 74v., 76-76v., 77-79v., 85-85v., 87v. - Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie 1991 (1) k. 49. - Muzeum Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 1992 (1) k. 52. - Polski Komitet Pomocy Społecznej. Zarząd Miejski w Grudziądzu 1992 (1) k. 52v. - Klasztor Sióstr Karmelitanek w Poznaniu 1992-1994 (3) k. 65, 91. - Gdynia America Shipping Lines (London) Limited 1992 (1) k. 65v. - "Aid for Poland Venture" 1992 (5) k. 66-68. - Polish Ocean Lines 1992 (1) k. 69-69v. - The Rotary Club of Thornaby and Yarm 1992-1993 (2) k. 70-70v., 81v.- Galewska Benicja 1992 (1) k. 71. - Konsulat Generalnu Rzeczpospolitej Polskiej w Edynburgu 1991-1994 (4) k. 92-92v., 94-95, 103-103v., Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie 1994 (1) k. 102v.
  • Materiały dotyczące pomocy Polsce w latach 1981-1993: kserokopia legitymacji Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej dla Marii Długołęckiej k. 2. - Opis działalności M. Żurowskiego-Allana w organizacji "Aid for Poland Venture" w latach 1982-1993 k. 4-10. - Kopia błogosławieństwa dla rodziny Żurowskich udzielonego przez Jana Pawła II w 1985 r. k. 11. - Kserokopia legitymacji Srebrnej Oznaki Orderu Zasługi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dla Christiny Allan z 1988 r. k. 12. - Medal pamiątkowy dla M. Żurowskiego Allana od dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Kusocińskiego w Gnieźnie za pomoc materialną k. 13. - Długołęcka Maria: Opis przygotowań i przebiegu transportu w jesieni 1990 r. k. 39. - Adresy instytucji odbierających dary wraz z rozkładem ilości paczek k. 67-68. - Dokumenty transportowe k. 69-69v. - Podsumowanie działalności "Aid for Poland Venture" z marca 1993 r. k. 81-82. -Regulamin organizacji k. 86-86v.
 • Proweniencja: "Zbiory M. Żurowski-Allan. Poznań - Szkocja" - [piecz.]
 • Uwagi: Pozostawiono układ autora albumu

MARC

 • 100 $a Żurowski-Allan Michael $d (1915- )
 • 240 $a Materiały biograficzne Michaela Żurowskiego-Allana
 • 243 $a Spuścizna Michaela Żurowskiego-Allana
 • 245 $a "Ilustrowany Pamiętnik pomocy Polsce w ramach "Aid for Poland Venture" 1981-93".
 • 250 $a oryg., kop.
 • 260 $a Stirling $c 1981-1993 $m Stirling
 • 300 $a II, 106 k. + 1 k. $b 149 fot. $c 30x21 cm i mn.
 • 340 $a rkps, masz., dr. $e segregator
 • 500 $a Pozostawiono układ autora albumu
 • 520 $a Korespondencja dotycząca transportu darów i podziękowania od różnych instytucji za otrzymane przesyłki od: Muzeum Narodowe w Poznaniu 1980-1991 (6) k. 15, 38a, 46-46v., 54v., 55. - Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej przy Zakładach Przemysłu Metalowego HCP w Poznaniu 1987 (1) k. 25v. - Konsul Generalny Polski w Edynburgu 1989 (1) k. 27. - Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku 1989-1994 (17) k. 28-28v., 30-30v., 34-34v., 36-36v., 40-40v., 45, 48-48v., 51-51v., 54, 55v., 57-57v., 59v., 61-61v., 62v., 97v.- Liceum Ogólnokształcące im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu 1990-1992 (3) k. 38b, 58, 68v. - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Gnieźnie 1991-1993 (9) k. 43-44, 74v., 76-76v., 77-79v., 85-85v., 87v. - Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie 1991 (1) k. 49. - Muzeum Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 1992 (1) k. 52. - Polski Komitet Pomocy Społecznej. Zarząd Miejski w Grudziądzu 1992 (1) k. 52v. - Klasztor Sióstr Karmelitanek w Poznaniu 1992-1994 (3) k. 65, 91. - Gdynia America Shipping Lines (London) Limited 1992 (1) k. 65v. - "Aid for Poland Venture" 1992 (5) k. 66-68. - Polish Ocean Lines 1992 (1) k. 69-69v. - The Rotary Club of Thornaby and Yarm 1992-1993 (2) k. 70-70v., 81v.- Galewska Benicja 1992 (1) k. 71. - Konsulat Generalnu Rzeczpospolitej Polskiej w Edynburgu 1991-1994 (4) k. 92-92v., 94-95, 103-103v., Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie 1994 (1) k. 102v.
 • 520 $a Materiały dotyczące pomocy Polsce w latach 1981-1993: kserokopia legitymacji Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej dla Marii Długołęckiej k. 2. - Opis działalności M. Żurowskiego-Allana w organizacji "Aid for Poland Venture" w latach 1982-1993 k. 4-10. - Kopia błogosławieństwa dla rodziny Żurowskich udzielonego przez Jana Pawła II w 1985 r. k. 11. - Kserokopia legitymacji Srebrnej Oznaki Orderu Zasługi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dla Christiny Allan z 1988 r. k. 12. - Medal pamiątkowy dla M. Żurowskiego Allana od dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Kusocińskiego w Gnieźnie za pomoc materialną k. 13. - Długołęcka Maria: Opis przygotowań i przebiegu transportu w jesieni 1990 r. k. 39. - Adresy instytucji odbierających dary wraz z rozkładem ilości paczek k. 67-68. - Dokumenty transportowe k. 69-69v. - Podsumowanie działalności "Aid for Poland Venture" z marca 1993 r. k. 81-82. -Regulamin organizacji k. 86-86v.
 • 541 $a Żurowski-Allan Michael $b Stirling $c c $d 1997 $e 206
 • 546 $a Pol., ang.
 • 561 $a "Zbiory M. Żurowski-Allan. Poznań - Szkocja" - [piecz.] $m Stirling $r 1997 $w Żurowski-Allan Michael
 • 700 $a Kondziela Henryk $d (1931- )
 • 700 $a Długołęcka Maria $c dr, organizatorka pomocy dla Polski "Aid for Poland Venture"
 • 700 $a Długołęcki Marian $c kpt., organizaror pomocy dla Polski
 • 700 $a Appleyard, Colin David $d (1938-2001)
 • 700 $a Jan Paweł II $c (papież ; $d 1920-2005)
 • 700 $a Allan Christina $c organizatorka pomocy dla Polski
 • 700 $a Short Janina $c organizatorka pomocy dla Polski
 • 700 $a Short Bill $c organizaror pomocy dla Polski
 • 700 $a Kennedy Al $c organizaror pomocy dla Polski
 • 700 $a Kennedy Ella $c organizatorka pomocy dla Polski
 • 700 $a Mikołajewicz Aleksander $c dyr. Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Kusocińskiego w Gnieźnie $d 1989
 • 700 $a Kabaciński Andrzej $c mgr inż., dyr. Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Gnieźnie $d 1992
 • 700 $a Konieczka Zofia $c lek. med.
 • 700 $a Wisłocki Jerzy $d (1928-2008)
 • 700 $a Chrzan Adam $c dyr. administracyjny Biblioteki Kórnickiej PAN
 • 700 $a Kalinowski Konstanty $c prof., dyr. Muzeum Narodowego w Poznaniu $d 1990
 • 700 $a Ratajczak Michał $c dyr. Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Magdaleny w Poznaniu $d 1990
 • 700 $a Pilarczyk Władysław $c lek. med.
 • 700 $a Meissner Roman $c dr med., dyrektor Muzeum Akademii Medycznej w Poznaniu
 • 700 $a Maria Karmela od Krzyża $c karmelitanka z Poznania
 • 700 $a Galewska Benicja $c zakonnica
 • 700 $a Dobrowolski Paweł $c konsul generalny RP w Edynburgu $d 1992
 • 710 $a Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk
 • 710 $a Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie
 • 710 $a Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Kusocińskiego w Gnieźnie
 • 710 $a The ||Rotary Club of Thornaby and Yarm
 • 710 $a Aid for Poland Venture
 • 710 $a Gdynia America Shipping Lines (London) Limited
 • 710 $a Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej przy Zakładach Przemysłu Metalowego HCP w Poznaniu
 • 710 $a Klasztor Sióstr Karmelitanek w Poznaniu
 • 710 $a Muzeum Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • 710 $a Zespół Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie
 • 710 $a Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Edynburgu
 • 710 $a Muzeum Narodowe w Poznaniu
 • 710 $a Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Magdaleny w Poznaniu
 • 852 $j BK 13645
 • 999 $a EN

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 13645