Brak tytułu

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 13745
 • Autor: Oyrzyński, Stanisław (1899-1990)
 • Tytuł:
  • Spuścizna Stanisława Oyrzyńskiego
  • Korespondencja
 • Opis fizyczny: 201 k. 137 listów, pocztówki 30x21 cm i mniej.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., ang., wł.
 • Zawartość: I. Listy do Stanisława Oyrzyńskiego od następujących, C-F: Cambell Isobel 1941 (1), Cancellieri Amelio b.d. (1), Cancellieri Ganucci 1948 i b.d. (2), Casto Amando, De 1945 (1), Cesarz Tadeusz 1979-1981 (8), Choynowski Z. 1979 (1), Christie Mary 1941-1945 (2), Chyla Stanisław 1979 (2), Cichowski 1965 (1), Cierpiński Konstanty 1944-1979 (13), Ciesielski Łukasz 1979 (2), Cieślikowski Henryk 1978-1980 (6), Cisowska Wanda 1979 (1), Conte Antonio 1946 (4) + wiersze poświęcone S. Oyrzyńskiemu, Cumming John 1941 (1), Czernikiewicz H. 1940 (1), Czwordoń Józef 1979-1989 (9), Danillowicz Kazimierz 1956 (1), Davies Violet A. 1942-1945 (27), Dembiński S. 1965 (1), Dietrych Janusz 1979 (1), Dośla Janina 1981 (1), Droszcz Zygmunt ks. 1979 (1), Dudziński Antoni 1979 (2), Dunin-Marcinkiewicz Mikołaj 1979-1981 (9), Dwer F. 1953 (1), Dybczyński Stefan 1979 (1), Dziadosz Włodzimierz 1959-1960 i b.d. (3), Działak Jan 1944-1945 (3), Dzianott Adam 1979-1980 i b.d. (11), Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza 1962-1964 (3), Ejchler Stefan 1964 (1), Elektorowicz M. 1961 (1), Emigrantski Pevski Zbor (Slovenia) 1946 (1), Fidelis Convent 1947 (1), Filippis Adriana, De 1945 (1), Filippis Salvatore, De b.d. (1), Filippis Maria, De 1945 (1), Foreman Ella 1941 (1), Frakowski Lucjan b.d. (1), Frankowscy 1965 (1), Fraczek Eugenia b.d. (1), Fraczek Tadeusz 1945 (1), Frelih Antoni 1979 (2), Furmański S. 1953-1960 (2).
 • Hasła przedmiotowe:
  • Cambell Isobel 20 w.
  • Cancellieri Amelio 20 w.
  • Cancellieri Ganucci 20 w.
  • Casto Amando, De 20 w.
  • Cesarz Tadeusz inżynier 20 w.
  • Choynowski Z. podpułkownik 20 w.
  • Christie Mary 20 w.
  • Chyla Stanisław kapitan 20 w.
  • Cichowski kapitan 20 w.
  • Cierpiński Konstanty kapitan 20 w.
  • Ciesielski Łukasz porucznik 20 w.
  • Cieślikowski Henryk kapitan 20 w.
  • Cisowska Wanda 20 w.
  • Conte Antonio 20 w.
  • Cumming John 20 w.
  • Czernikiewicz H. 20 w.
  • Czwordoń Józef major 20 w.
  • Danillowicz Kazimierz 20 w.
  • Davies Violet A. 20 w.
  • Dembiński Stefan generał dywizji, minister obrony narodowej rządu polskiego na emigracji 20 w.
  • Dietrych Janusz prof. 20 w.
  • Dośla Janina 20 w.
  • Droszcz Zygmunt ksiądz 20 w.
  • Dudziński Antoni podpułkownik 20 w.
  • Dunin-Marcinkiewicz Mikołaj major 20 w.
  • Dwer F. 20 w.
  • Dybczyński Stefan porucznik 20 w.
  • Dziadosz Włodzimierz 20 w.
  • Działak Jan major 20 w.
  • Dzianott Adam 20 w.
  • Ejchler Stefan 20 w.
  • Elektorowicz M. 20 w.
  • Filippis Adriana, De 20 w.
  • Filippis Maria, De 20 w.
  • Filippis Salvatore, De 20 w.
  • Foreman Ella 20 w.
  • Fraczek Eugenia 20 w.
  • Fraczek Tadeusz 20 w.
  • Frakowski Lucjan podpułkownik 20 w.
  • Frankowscy 20 w.
  • Frelich Antoni inżynier 20 w.
  • Furmański S. major 20 w.
  • Oyrzyński Stanisław 1899-1990
  • Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza 1962-1964 Anglia
  • Emigrantski Pevski Zbor 1946
  • Fidelis Convent 1947 Anglia
  • Czasopisma 20 w. Anglia
  • Emigracja polska czasopisma 20 w. Anglia
  • Anglia 20 w.
  • Londyn m. 20 w. Anglia
  • Słowenia Emigrantski Pevski Zbor 1946

MARC

 • 100 $a Oyrzyński, Stanisław $d (1899-1990)
 • 240 $a Spuścizna Stanisława Oyrzyńskiego
 • 243 $a Korespondencja $k fragment $p Listy od C-F
 • 250 $a oryg., kop., odpisy
 • 260 $f 1940-1989
 • 300 $a 201 k. $b 137 listów, pocztówki $c 30x21 cm i mniej.
 • 340 $e luźne
 • 520 $a I. Listy do Stanisława Oyrzyńskiego od następujących, C-F: Cambell Isobel 1941 (1), Cancellieri Amelio b.d. (1), Cancellieri Ganucci 1948 i b.d. (2), Casto Amando, De 1945 (1), Cesarz Tadeusz 1979-1981 (8), Choynowski Z. 1979 (1), Christie Mary 1941-1945 (2), Chyla Stanisław 1979 (2), Cichowski 1965 (1), Cierpiński Konstanty 1944-1979 (13), Ciesielski Łukasz 1979 (2), Cieślikowski Henryk 1978-1980 (6), Cisowska Wanda 1979 (1), Conte Antonio 1946 (4) + wiersze poświęcone S. Oyrzyńskiemu, Cumming John 1941 (1), Czernikiewicz H. 1940 (1), Czwordoń Józef 1979-1989 (9), Danillowicz Kazimierz 1956 (1), Davies Violet A. 1942-1945 (27), Dembiński S. 1965 (1), Dietrych Janusz 1979 (1), Dośla Janina 1981 (1), Droszcz Zygmunt ks. 1979 (1), Dudziński Antoni 1979 (2), Dunin-Marcinkiewicz Mikołaj 1979-1981 (9), Dwer F. 1953 (1), Dybczyński Stefan 1979 (1), Dziadosz Włodzimierz 1959-1960 i b.d. (3), Działak Jan 1944-1945 (3), Dzianott Adam 1979-1980 i b.d. (11), Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza 1962-1964 (3), Ejchler Stefan 1964 (1), Elektorowicz M. 1961 (1), Emigrantski Pevski Zbor (Slovenia) 1946 (1), Fidelis Convent 1947 (1), Filippis Adriana, De 1945 (1), Filippis Salvatore, De b.d. (1), Filippis Maria, De 1945 (1), Foreman Ella 1941 (1), Frakowski Lucjan b.d. (1), Frankowscy 1965 (1), Fraczek Eugenia b.d. (1), Fraczek Tadeusz 1945 (1), Frelih Antoni 1979 (2), Furmański S. 1953-1960 (2).
 • 541 $c c $d 1993 $e 444
 • 541 $c c $d 1993 $e 445
 • 541 $c c $d 1993 $e 478
 • 541 $c c $d 1993 $e 479
 • 541 $c c $d 1993 $e 482
 • 541 $c c $d 1993 $e 484
 • 541 $c c $d 2000 $e 60
 • 541 $c c $d 2000 $e 61
 • 541 $c c $d 2000 $e 62
 • 541 $c c $d 2000 $e 64
 • 541 $c c $d 2000 $e 65
 • 546 $a Pol., ang., wł.
 • 600 $a Cambell Isobel $d 20 w.
 • 600 $a Cancellieri Amelio $d 20 w.
 • 600 $a Cancellieri Ganucci $d 20 w.
 • 600 $a Casto Amando, De $d 20 w.
 • 600 $a Cesarz Tadeusz $c inżynier $d 20 w.
 • 600 $a Choynowski Z. $c podpułkownik $d 20 w.
 • 600 $a Christie Mary $d 20 w.
 • 600 $a Chyla Stanisław $c kapitan $d 20 w.
 • 600 $a Cichowski $c kapitan $d 20 w.
 • 600 $a Cierpiński Konstanty $c kapitan $d 20 w.
 • 600 $a Ciesielski Łukasz $c porucznik $d 20 w.
 • 600 $a Cieślikowski Henryk $c kapitan $d 20 w.
 • 600 $a Cisowska Wanda $d 20 w.
 • 600 $a Conte Antonio $d 20 w.
 • 600 $a Cumming John $d 20 w.
 • 600 $a Czernikiewicz H. $d 20 w.
 • 600 $a Czwordoń Józef $c major $d 20 w.
 • 600 $a Danillowicz Kazimierz $d 20 w.
 • 600 $a Davies Violet A. $d 20 w.
 • 600 $a Dembiński Stefan $c generał dywizji, minister obrony narodowej rządu polskiego na emigracji $d 20 w.
 • 600 $a Dietrych Janusz $c prof. $d 20 w.
 • 600 $a Dośla Janina $d 20 w.
 • 600 $a Droszcz Zygmunt $c ksiądz $d 20 w.
 • 600 $a Dudziński Antoni $c podpułkownik $d 20 w.
 • 600 $a Dunin-Marcinkiewicz Mikołaj $c major $d 20 w.
 • 600 $a Dwer F. $d 20 w.
 • 600 $a Dybczyński Stefan $c porucznik $d 20 w.
 • 600 $a Dziadosz Włodzimierz $d 20 w.
 • 600 $a Działak Jan $c major $d 20 w.
 • 600 $a Dzianott Adam $d 20 w.
 • 600 $a Ejchler Stefan $d 20 w.
 • 600 $a Elektorowicz M. $d 20 w.
 • 600 $a Filippis Adriana, De $d 20 w.
 • 600 $a Filippis Maria, De $d 20 w.
 • 600 $a Filippis Salvatore, De $d 20 w.
 • 600 $a Foreman Ella $d 20 w.
 • 600 $a Fraczek Eugenia $d 20 w.
 • 600 $a Fraczek Tadeusz $d 20 w.
 • 600 $a Frakowski Lucjan $c podpułkownik $d 20 w.
 • 600 $a Frankowscy $d 20 w.
 • 600 $a Frelich Antoni $c inżynier $d 20 w.
 • 600 $a Furmański S. $c major $d 20 w.
 • 600 $a Oyrzyński Stanisław $d 1899-1990
 • 610 $a Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza $y 1962-1964 $z Anglia
 • 610 $a Emigrantski Pevski Zbor $y 1946
 • 610 $a Fidelis Convent $y 1947 $z Anglia
 • 650 $a Czasopisma $y 20 w. $z Anglia
 • 650 $a Emigracja polska $x czasopisma $y 20 w. $z Anglia
 • 651 $a Anglia $y 20 w.
 • 651 $a Londyn m. $y 20 w. $z Anglia
 • 651 $a Słowenia $x Emigrantski Pevski Zbor $y 1946
 • 852 $j BK 13745

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 13745