Rada Rzeczpospolitej Polskiej [1949-1965]

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 13769
 • Autor: Oyrzyński, Stanisław (1899-1990)
 • Tytuł:
  • Spuścizna Stanisława Oyrzyńskiego
  • Rada Rzeczpospolitej Polskiej [1949-1965] T. II.
 • Miejsce i czas powstania: 1949-1965
 • Opis fizyczny: 298 k. 3 fot., wyc. pras., dr. 33x21 cm i mniej.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość: Regulamin Rady Reczpospolitej Polskiej uchwalony przez Radę Narodową 20.VII.1949 i 24.I.1959, Materiały dot. wyborów do RRP w dniu 7.XI.1954, expose premierów wygłaszane na posiedzeniu RRP 12.XI.1955, 29.VI.1957, 17.V.1958, 15.XI.1958, 21.V.1960, 28.I.1961, 19.X.1963, 18.IV.1964, 20.VI.1964, 31.ź.1964, 29.V.1965, przemówienie prezydenta A. Zaleskiego 15.XI.1958, projekt budżetu państwowego od 1.I.1964 - 31.XII.1964, przemówienie radnego St. Oyrzyńskiego z roku 1964-1965, zaproszenia na poszczególne posiedzenia RRP, wycinki prasowe, fotografie obrad RRP w 1963: ppłkowa Płońska, mjr A. Gonta, St. Oyrzyński, budżet państwowy 1.I.-31.XII.1965, materiały założenia Klubu Niezależnych Członków Rady RP. [1965]. zob. też Oy 144, 222.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Cichowski A. 20 w.
  • Gonta A. major 20 w.
  • Oyrzyński Stanisław 1899-1990
  • Płońska 20 w.
  • Zaleski August prezydent RP na emigracji 1883-1972
  • Rada Rzeczpospolitej Polskiej Klub Niezależnych Członków 1965
  • Emigracja 20 w. Anglia
  • Anglia 20 w.

MARC

 • 100 a Oyrzyński, Stanisław d (1899-1990)
 • 110 a Rada Rzeczpospolitej Polskiej.
 • 240 a Spuścizna Stanisława Oyrzyńskiego
 • 245 a Rada Rzeczpospolitej Polskiej [1949-1965] n T. II.
 • 260 c 1949-1965
 • 300 a 298 k. b 3 fot., wyc. pras., dr. c 33x21 cm i mniej.
 • 340 e luźne
 • 520 a Regulamin Rady Reczpospolitej Polskiej uchwalony przez Radę Narodową 20.VII.1949 i 24.I.1959, Materiały dot. wyborów do RRP w dniu 7.XI.1954, expose premierów wygłaszane na posiedzeniu RRP 12.XI.1955, 29.VI.1957, 17.V.1958, 15.XI.1958, 21.V.1960, 28.I.1961, 19.X.1963, 18.IV.1964, 20.VI.1964, 31.ź.1964, 29.V.1965, przemówienie prezydenta A. Zaleskiego 15.XI.1958, projekt budżetu państwowego od 1.I.1964 - 31.XII.1964, przemówienie radnego St. Oyrzyńskiego z roku 1964-1965, zaproszenia na poszczególne posiedzenia RRP, wycinki prasowe, fotografie obrad RRP w 1963: ppłkowa Płońska, mjr A. Gonta, St. Oyrzyński, budżet państwowy 1.I.-31.XII.1965, materiały założenia Klubu Niezależnych Członków Rady RP. [1965]. zob. też Oy 144, 222.
 • 541 c c d 1993 e 470
 • 546 a Pol.
 • 561 d Oy 50
 • 600 a Cichowski A. d 20 w.
 • 600 a Gonta A. c major d 20 w.
 • 600 a Oyrzyński Stanisław d 1899-1990
 • 600 a Płońska d 20 w.
 • 600 a Zaleski August c prezydent RP na emigracji d 1883-1972
 • 610 a Rada Rzeczpospolitej Polskiej b Klub Niezależnych Członków y 1965
 • 650 a Emigracja y 20 w. z Anglia
 • 651 a Anglia y 20 w.
 • 852 j BK 13769