Stowarzyszenie kombatanckie na emigracji.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 13774
 • Autor: Oyrzyński, Stanisław (1899-1990)
 • Tytuł:
  • Spuścizna Stanisława Oyrzyńskiego
  • Stowarzyszenie kombatanckie na emigracji. T. VII
 • Miejsce i czas powstania: 1950-1964
 • Opis fizyczny: 257 k. listy otwarte, wyc. pras., legitymacje, dr., ulotki 33x21 cm i miej.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • Związek Organizacji Polskich Sił Zbrojnych [1958-1964]. Odezwy koleżeńskie, Biuletyn Związku Organizacji PSZ nr 10 [1958] 20 [1963] - 22 [1964].
  • Związek Kół Oddziałowych [1954]. Odezwa do b. żołnierzy PSZ.
  • Związek Żołnierzy Wiernych Przysiędze. [1954-1965]. Odezwy, Statut Związku żołnierzy Wiernych Przysiędze, Komunikaty powielane nr 4 [1955] - 6 [1956], 10 [1956], 15 [1957], "Na Straży" Biuletyn Związku Żołnierzy Wiernych Przysiędze nr 3 [1956], legitymacja.
  • Stowarzyszenie Polskich Kombatantów [1950-1960]. Powielane opracowanie: "Majątek i gospodarka SPK", Biuletyn Informacyjny SPK nr 6/7 [1953], 4 [1954], 2 [1954], Materiały oświatowe. Dział odczytów: Sprawa Katynia po dwudziestu latach, nr 13/1960, Statut Główny SPK, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału SPK W. Brytania na okres od 1.IV.1953 - 31.III.1954, Komunikat nr 1. Koła nr 8 Londyn Południe [o założeniu Koła - 1956], wycinki prasowe, legitymacje St. Oyrzyńskiego, Materiały Oddziału Krajowego "Włochy" , dwa listy otwarte, H. Niewiarowskiego [1945].
  • Związek Żołnierzy Armii Krajowej [1956-1960]. Projekt memoriału o awansach w PSZ, Komunikat w sprawie zjazdu delegatów Związku Żołnierzy A.K.: Biuletyn Informacyjny Związku Żołnierzy AK nr 1 [1956] -4 [1957], 7/8 [1958] - 11/12 [1961].
 • Hasła przedmiotowe:
  • Domański Bogumił sekretarz Stowarzyszenia Polskich Kombatantów 20 w.
  • Dudziński J. zastepca przewodniczacego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Oddział w Wielkiej Brytanii 20 w.
  • Dziadosz Włodzimierz 20 w.
  • Goerz Wanda wiceprzewodniczący Rady Naczelnej Związku Żołnierzy Armii Krajowej 20 w.
  • Hulacki Otton Z. 20 w.
  • Janiszewska Halina sekretarz Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 20 w.
  • Karassek F. W. podpułkownik, prezes Związku Żołnierzy PSZ Wiernych Przysiędze 20 w.
  • Klotz Aleksander wiceprzewodniczący Rady Naczelnej Związku Żołnierzy Armii Krajowej
  • Kotlarczyk A. sekretarz Koła nr 13 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów 20 w.
  • Krajewski M. sekretarz Związku Żołnierzy PSZ Wiernych Przysiędze 20 w.
  • Miłoszewski Z. wiceprezes Koła nr 13 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów 20 w.
  • Niewiarowski Henryk 20 w.
  • Nikodemowicz Stanisław pułkownik, przewodniczący Koła Wiedzy Wojskowej oraz Zarządu Głównego Związku Organizacji Polskich Sił Zbrojnych 20 w.
  • Noel B. przewodniczący Komisji rewizyjnej Odziału Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii 20 w.
  • Oyrzyński Stanisław 1899-1990
  • Przedrzymirski Maciej prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów 20 w.
  • Przeździecki W. prezes Związku Żołnierzy PSZ Wiernych Przysiędze 20 w.
  • Radwan-Pfeiffer Edward generał brygady 20 w.
  • Salwik Ludwik podpułkownik, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Związku Organizacji Polskich Sił Zbrojnych 20 w.
  • Sawicki Kazimierz generał brygady 20 w.
  • Szrodecki J. sekretarz Związku Żołnierzy PSZ Wiernych Przysiędze 20 w.
  • Tokarzewski-Karaszewicz, Michał (1893-1964)
  • Urbaniec Jan sekretarz Związku Żołnierzy PSZ Wiernych Przysiędze oraz Związku Polskich Inwalidów Wojennych PSZ 20 w.
  • Zabielski Henryk wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów 20 w.
  • Zakrzewski Ryszard wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów 20 w.
  • Zaleski August prezydent RP na emigracji 1883-1972
  • Stowarzyszenie Polskich Kombatantów 1950-1960 Anglia
  • Związek Kół Oddziałowych 1954
  • Związek Organizacji Polskich Sił Zbrojnych 1958-1964 Anglia
  • Związek Żołnierzy Armii Krajowej 1960 Anglia
  • Związek Żołnierzy PSZ Wiernych Przysiędze 1954-1965 Anglia
  • Organizacje kombatanckie emigracja polska 20 w. Anglia
  • Kombatanci polskie organizacje 20 w. Anglia
  • Związki 20 w. Anglia
  • Stowarzyszenia 20 w. Anglia
  • Emigracja polska organizacje kombatanckie 20 w. Anglia
  • Anglia 20 w.
  • Londyn m. 20 w. Anglia

MARC

 • 100 a Oyrzyński, Stanisław d (1899-1990)
 • 240 a Spuścizna Stanisława Oyrzyńskiego
 • 245 a Stowarzyszenie kombatanckie na emigracji. n T. VII
 • 260 c 1950-1964
 • 300 a 257 k. b listy otwarte, wyc. pras., legitymacje, dr., ulotki c 33x21 cm i miej.
 • 340 e luźne
 • 520 a 3. ||Związek Organizacji Polskich Sił Zbrojnych [1958-1964]. Odezwy koleżeńskie, Biuletyn Związku Organizacji PSZ nr 10 [1958] 20 [1963] - 22 [1964].
 • 520 a 4. ||Związek Kół Oddziałowych [1954]. Odezwa do b. żołnierzy PSZ.
 • 520 a 5. ||Związek Żołnierzy Wiernych Przysiędze. [1954-1965]. Odezwy, Statut Związku żołnierzy Wiernych Przysiędze, Komunikaty powielane nr 4 [1955] - 6 [1956], 10 [1956], 15 [1957], "Na Straży" Biuletyn Związku Żołnierzy Wiernych Przysiędze nr 3 [1956], legitymacja.
 • 520 a 1. ||Stowarzyszenie Polskich Kombatantów [1950-1960]. Powielane opracowanie: "Majątek i gospodarka SPK", Biuletyn Informacyjny SPK nr 6/7 [1953], 4 [1954], 2 [1954], Materiały oświatowe. Dział odczytów: Sprawa Katynia po dwudziestu latach, nr 13/1960, Statut Główny SPK, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału SPK W. Brytania na okres od 1.IV.1953 - 31.III.1954, Komunikat nr 1. Koła nr 8 Londyn Południe [o założeniu Koła - 1956], wycinki prasowe, legitymacje St. Oyrzyńskiego, Materiały Oddziału Krajowego "Włochy" , dwa listy otwarte, H. Niewiarowskiego [1945].
 • 520 a 2. ||Związek Żołnierzy Armii Krajowej [1956-1960]. Projekt memoriału o awansach w PSZ, Komunikat w sprawie zjazdu delegatów Związku Żołnierzy A.K.: Biuletyn Informacyjny Związku Żołnierzy AK nr 1 [1956] -4 [1957], 7/8 [1958] - 11/12 [1961].
 • 541 c c d 1993 e 475
 • 546 a Pol.
 • 561 d Oy 55
 • 600 a Domański Bogumił c sekretarz Stowarzyszenia Polskich Kombatantów d 20 w.
 • 600 a Dudziński J. c zastepca przewodniczacego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Oddział w Wielkiej Brytanii d 20 w.
 • 600 a Dziadosz Włodzimierz d 20 w.
 • 600 a Goerz Wanda c wiceprzewodniczący Rady Naczelnej Związku Żołnierzy Armii Krajowej d 20 w.
 • 600 a Hulacki Otton Z. d 20 w.
 • 600 a Janiszewska Halina c sekretarz Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Armii Krajowej d 20 w.
 • 600 a Karassek F. W. c podpułkownik, prezes Związku Żołnierzy PSZ Wiernych Przysiędze d 20 w.
 • 600 a Klotz Aleksander c wiceprzewodniczący Rady Naczelnej Związku Żołnierzy Armii Krajowej
 • 600 a Kotlarczyk A. c sekretarz Koła nr 13 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów d 20 w.
 • 600 a Krajewski M. c sekretarz Związku Żołnierzy PSZ Wiernych Przysiędze d 20 w.
 • 600 a Miłoszewski Z. c wiceprezes Koła nr 13 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów d 20 w.
 • 600 a Niewiarowski Henryk d 20 w.
 • 600 a Nikodemowicz Stanisław c pułkownik, przewodniczący Koła Wiedzy Wojskowej oraz Zarządu Głównego Związku Organizacji Polskich Sił Zbrojnych d 20 w.
 • 600 a Noel B. c przewodniczący Komisji rewizyjnej Odziału Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii d 20 w.
 • 600 a Oyrzyński Stanisław d 1899-1990
 • 600 a Przedrzymirski Maciej c prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów d 20 w.
 • 600 a Przeździecki W. c prezes Związku Żołnierzy PSZ Wiernych Przysiędze d 20 w.
 • 600 a Radwan-Pfeiffer Edward c generał brygady d 20 w.
 • 600 a Salwik Ludwik c podpułkownik, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Związku Organizacji Polskich Sił Zbrojnych d 20 w.
 • 600 a Sawicki Kazimierz c generał brygady d 20 w.
 • 600 a Szrodecki J. c sekretarz Związku Żołnierzy PSZ Wiernych Przysiędze d 20 w.
 • 600 a Tokarzewski-Karaszewicz, Michał d (1893-1964)
 • 600 a Urbaniec Jan c sekretarz Związku Żołnierzy PSZ Wiernych Przysiędze oraz Związku Polskich Inwalidów Wojennych PSZ d 20 w.
 • 600 a Zabielski Henryk c wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów d 20 w.
 • 600 a Zakrzewski Ryszard c wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów d 20 w.
 • 600 a Zaleski August c prezydent RP na emigracji d 1883-1972
 • 610 a Stowarzyszenie Polskich Kombatantów y 1950-1960 z Anglia
 • 610 a Związek Kół Oddziałowych y 1954
 • 610 a Związek Organizacji Polskich Sił Zbrojnych y 1958-1964 z Anglia
 • 610 a Związek Żołnierzy Armii Krajowej y 1960 z Anglia
 • 610 a Związek Żołnierzy PSZ Wiernych Przysiędze y 1954-1965 z Anglia
 • 650 a Organizacje kombatanckie x emigracja polska y 20 w. z Anglia
 • 650 a Kombatanci x polskie organizacje y 20 w. z Anglia
 • 650 a Związki y 20 w. z Anglia
 • 650 a Stowarzyszenia y 20 w. z Anglia
 • 650 a Emigracja polska x organizacje kombatanckie y 20 w. z Anglia
 • 651 a Anglia y 20 w.
 • 651 a Londyn m. y 20 w. z Anglia
 • 852 j BK 13774

Indeksy