Brak tytułu

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 13930
 • Autor: Dettloffn, Szczęsny (1878-1961)
 • Tytuł: Materiały biograficzne
 • Miejsce i czas powstania: 1931-1962
 • Opis fizyczny: 221 k. listy, 3 fot. 33x25 cm i mniej.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., łac., fran.,
 • Zawartość:
  • Życiorysy Sz. Dettloffa: rękopiśmienny życiorys z 1950 r. oraz z 1951 r., a także wersje maszynopisowe tychże, biogramy: z "Who's Who" Taylora z 1937 r., A. Karłowskiej-Kamzowej z "Wielkopolskiego Słownika Biograficznego, Warszawa-Poznań 1981 r., korespondencja ze Stanisławem Lorentzem wz 1960 r. sprawie umieszczenia biogramu Sz. Dettloffa w "Nauce Polskiej" k. 1-21
  • Materiały zwiazane z okupacją hitlerowską: list Sz. Dettloffa do prof. Bossowskiego z 1949 r. o aresztowaniu i przewiezieniu do Generalnej Guberni w okresie październik-grudzień 1939 r., "Przegląd Wielkopolski" z 1946 r. (niepofoliowany) k. 73
  • Materiały związane z pracą kapłańską 1933-1961 k.74-80
  • Materiały związane z przejściem na emeryturę 1953-1962 k. 81-102
  • Wykaz książek wypożyczonych przez Sz. Dettloffa z Muzeum Narodowego w Poznaniu k. 103-104
  • Sprawy finansowe i ubezpieczenia z lat 1945-1960 k. 105-118
  • Sprawy spadkowe 1946-1959 (m.in. testament Teodora Dettloffa z 1946 r. oraz Klary Dettloff z 1955 r.) k. 119-132
  • Badania lekarskie 1950-1958 k. 134-142
  • Sprawy rodzinne - wpłaty na rzecz rodziny i innych 1957-1961 k. 143-156
  • Dettleffowie - genealogia m.in korespondencja Sz. Dettloffa z Frederikiem D. Ludvigsenem z 1945 r. (2) oraz jego książka "Familien Ludvigsen Slaegteborg" z 1946 r. (niefoliowana) k. 157-161
  • Materiały zwiazane z zakwaterowaniem w Poznaniu z lat 1945-1959 k. 162-200
  • Nominacje Polskiej Akademii Nauk, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Stowarzyszenia Historyków Sztuki z lat 1947-1957 (m.in. nominacja na członka tytularnego PAN z 1952 r. podpisana przez Bolesława Bieruta) k. 201-207
  • Materiały dotyczące wychowanków z lat 1931-1959 k. 208-211
  • Materiały różne - korespondencja: Gawbe... T. do Sz. Dettloffa 1957 (1), Sz. Dettloffa do H. Polańskiego 1959 (1), Bocheński A. do Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich 1961 (1), Bocheński A. do Pelca J. 1961 (1) k. 213-221
  • Bibliografia prac ks. prof. Sz. Dettloffa (wykazy sporządzone przez autora) k. 22-33
  • Materiały związane z pracą na Uniwersytecie Poznańskim z lat 1920-1960 k. 34-72
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bierut Bolesław polski działacz komunistyczny, prezydent RP, przewodniczący KC PZPR 1892-1956
  • Bocheński Antoni 20 w.
  • Bossowski Franciszek prawnik, prof. Uniwersytetu Wileńskiego 1879-1940
  • Dettloff Klara 20 w.
  • Dettloff Teodor 20 w.
  • Gawbe... T. ks. 20 w.
  • Karłowska-Kamzowa Alicja prof. 20 w.
  • Lorentz Stanisław prof. 19-20 w.
  • Ludvigsen Frederik D. 20 w.
  • Pelc J. dyrektor Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich 20 w.
  • Polański H. prof. 20 w.
  • Taylor, Edward (1884-1964)
  • Muzeum Narodowe w Poznaniu 20 w. Polska
  • Polska Akademia Nauk 20 w. Polska
  • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 20 w. Polska
  • Przegląd Wielkopolski czasopismo 1946 Polska
  • Stowarzyszenie Historyków Sztuki 20 w. Polska
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 20 w. Polska
  • Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu 20 w. Polska
  • Wojna 1939-1945 II światowa Polska
  • Czasopisma 1946 Polska
  • Muzea 20 w. Polska
  • Towarzystwa 20 w. Polska
  • Stowarzyszenia 20 w. Polska
  • Uniwersytety 20 w. Polska
  • Szkolnictwo wyższe 20 w. Polska
  • Poznań m. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 20 w.
  • Poznań m. Muzeum Narodowe 20 w.
  • Wrocław m. Zakład Narodowy im. Ossolińskich 20 w.

MARC

 • 100 a Dettloffn, Szczęsny d (1878-1961)
 • 240 a Materiały biograficzne
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1931-1962
 • 300 a 221 k. b listy, 3 fot. c 33x25 cm i mniej.
 • 340 e luźne
 • 520 a 1. ||Życiorysy Sz. Dettloffa: rękopiśmienny życiorys z 1950 r. oraz z 1951 r., a także wersje maszynopisowe tychże, biogramy: z "Who's Who" Taylora z 1937 r., A. Karłowskiej-Kamzowej z "Wielkopolskiego Słownika Biograficznego, Warszawa-Poznań 1981 r., korespondencja ze Stanisławem Lorentzem wz 1960 r. sprawie umieszczenia biogramu Sz. Dettloffa w "Nauce Polskiej" k. 1-21
 • 520 a 4. ||Materiały zwiazane z okupacją hitlerowską: list Sz. Dettloffa do prof. Bossowskiego z 1949 r. o aresztowaniu i przewiezieniu do Generalnej Guberni w okresie październik-grudzień 1939 r., "Przegląd Wielkopolski" z 1946 r. (niepofoliowany) k. 73
 • 520 a 5. ||Materiały związane z pracą kapłańską 1933-1961 k.74-80
 • 520 a 6. ||Materiały związane z przejściem na emeryturę 1953-1962 k. 81-102
 • 520 a 7. ||Wykaz książek wypożyczonych przez Sz. Dettloffa z Muzeum Narodowego w Poznaniu k. 103-104
 • 520 a 8. ||Sprawy finansowe i ubezpieczenia z lat 1945-1960 k. 105-118
 • 520 a 9. ||Sprawy spadkowe 1946-1959 (m.in. testament Teodora Dettloffa z 1946 r. oraz Klary Dettloff z 1955 r.) k. 119-132
 • 520 a 10. ||Badania lekarskie 1950-1958 k. 134-142
 • 520 a 11. ||Sprawy rodzinne - wpłaty na rzecz rodziny i innych 1957-1961 k. 143-156
 • 520 a 12. ||Dettleffowie - genealogia m.in korespondencja Sz. Dettloffa z Frederikiem D. Ludvigsenem z 1945 r. (2) oraz jego książka "Familien Ludvigsen Slaegteborg" z 1946 r. (niefoliowana) k. 157-161
 • 520 a 13. ||Materiały zwiazane z zakwaterowaniem w Poznaniu z lat 1945-1959 k. 162-200
 • 520 a 14. ||Nominacje Polskiej Akademii Nauk, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Stowarzyszenia Historyków Sztuki z lat 1947-1957 (m.in. nominacja na członka tytularnego PAN z 1952 r. podpisana przez Bolesława Bieruta) k. 201-207
 • 520 a 15. ||Materiały dotyczące wychowanków z lat 1931-1959 k. 208-211
 • 520 a 16. ||Materiały różne - korespondencja: Gawbe... T. do Sz. Dettloffa 1957 (1), Sz. Dettloffa do H. Polańskiego 1959 (1), Bocheński A. do Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich 1961 (1), Bocheński A. do Pelca J. 1961 (1) k. 213-221
 • 520 a 2. ||Bibliografia prac ks. prof. Sz. Dettloffa (wykazy sporządzone przez autora) k. 22-33
 • 520 a 3. ||Materiały związane z pracą na Uniwersytecie Poznańskim z lat 1920-1960 k. 34-72
 • 541 c a d 1991 e 2154
 • 546 a Pol., łac., fran.,
 • 600 a Bierut Bolesław c polski działacz komunistyczny, prezydent RP, przewodniczący KC PZPR d 1892-1956
 • 600 a Bocheński Antoni d 20 w.
 • 600 a Bossowski Franciszek c prawnik, prof. Uniwersytetu Wileńskiego d 1879-1940
 • 600 a Dettloff Klara d 20 w.
 • 600 a Dettloff Teodor d 20 w.
 • 600 a Gawbe... T. c ks. d 20 w.
 • 600 a Karłowska-Kamzowa Alicja c prof. d 20 w.
 • 600 a Lorentz Stanisław c prof. d 19-20 w.
 • 600 a Ludvigsen Frederik D. d 20 w.
 • 600 a Pelc J. c dyrektor Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich d 20 w.
 • 600 a Polański H. c prof. d 20 w.
 • 600 a Taylor, Edward d (1884-1964)
 • 610 a Muzeum Narodowe w Poznaniu 20 w. Polska
 • 610 a Polska Akademia Nauk 20 w. Polska
 • 610 a Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 20 w. Polska
 • 610 a Przegląd Wielkopolski czasopismo 1946 Polska
 • 610 a Stowarzyszenie Historyków Sztuki 20 w. Polska
 • 610 a Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 20 w. Polska
 • 610 a Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu 20 w. Polska
 • 650 a Wojna 1939-1945 II światowa z Polska
 • 650 a Czasopisma y 1946 z Polska
 • 650 a Muzea y 20 w. z Polska
 • 650 a Towarzystwa y 20 w. z Polska
 • 650 a Stowarzyszenia y 20 w. z Polska
 • 650 a Uniwersytety y 20 w. z Polska
 • 650 a Szkolnictwo wyższe y 20 w. z Polska
 • 651 a Poznań m. x Uniwersytet im. Adama Mickiewicza y 20 w.
 • 651 a Poznań m. x Muzeum Narodowe y 20 w.
 • 651 a Wrocław m. x Zakład Narodowy im. Ossolińskich y 20 w.
 • 740 a Familien Ludvigsen Slaegteborg Ludvigsen Frederik D.
 • 852 j BK 13930

Indeksy