Materiały dotyczące rodziny Prądzyńskich.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 14181/1
 • Kopie:
  • BPCim. 3068/1
  • CD 653
  • CD 23a/1
 • Tytuł: Materiały dotyczące rodziny Prądzyńskich. T. 1.
 • Miejsce i czas powstania: 1897-1938
 • Opis fizyczny: 351 k. fot. 55x38 cm i mn.
 • Oprawa: jedwab, pł., luźne
 • Język: Niem., pol.
 • Zawartość:
  • Zawiera materiały dotyczące Andrzeja Prądzyńskiego i miasta Wrześni:
  • 3. Fotografie dołączone do materiałów Andrzeja Prądzyńskiego 1908-1933 (11) k. 335-345: Janusz Deresiewicz k. 335. - Jakub Juszczyk przy pracy nad pomnikiem gen. Dwernickiego k. 336-337 i 338. - Sikorski Stanisław k. 339. - Szczerbińska Felicja k. 340. - Pomnik powstańców wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej k. 341. - Brama wjazdowa do pałacu carskiego w Petersburgu k. 342. - Szyb arcyksięcia Rudolfa k. 343. - Zamek w Dowspudzie (fot. il. z Wielkiej Encyklopedii) k. 344. - Fotografia N.N. k. 345
  • 2. Września: fotografie i pocztówki 1927 po - 1937 (17) k. 315-345 m.in.: dom rodzinny Prądzyńskich k. 315-316. - Nagrobek rodziny Prądzyńskich autorstwa Jakuba Juszczyka k. 317-320. - Kościół farny k. 321. - Bal w kasynie oficerskim 1927 po k. 328. - Straż Pożarna powiatu wrzesińskiego k. 322. - Wycinki prasowe z fot. dzieł Jakuba Juszczyka 1928-1935 (3) k. 325-327. - Pocztówki z Wrześni m.in. z widokiem księgarni A. Prądzyńskiego z lat 1901-1905 k.329-334. - "Orędownik Wrzesiński" 1920, Nr 27 (2 egz.) i 1935, Nr 154 k. 346-351
  • 1. Prądzyński Andrzej: dowód osobisty z 1930 r. k. 1-4. - Odpis aktu ślubu kościelnego z 1901 r. k. 5. - Fotografie 1897-1937 (23) k. 6-28. - Pamiątka Powszechnej wystawy Krajowej z 1929 r. z portretem A. Prądzyńskiego k. 29. - Ulotka informująca o otwarciu księgarni wraz ze składem nut i materiałami piśmiennymi z 1901 r. k. 30-31. - Dyplom nadania srebrnej Odznaki Honorowej Związku Księgarzy Polskich dla księgarni A. Prądzyńskiego we Wrześni z 1933 r. k. 32. - "Sprawozdanie z czynności Zarządu Koła poznańsko-pomorskiego Związku Księgarzy polskich w Poznaniu za czas od 25 września 1924 do 20 października 1926" k. 33-34. - Dyplom odznaki ofiarnych O[bywatelskiego] K[omitetu] O[brony] P[aństwa] z 1921 r. k. 35. - Dyplom nadania Srebrnego Krzyża Zasługi Po Raz Pierwszy za zasługi na polu pracy społecznej z 1936 r. k. 36. - Dyplomy z okazji 25-lecia pracy zawodowej i ślubu z 1928 (2) k. 37-38. - Dyplom z okazji 50-lecia pracy zawodowej z 1936 r. (z fot. A. Prądzyńskiego i pracowników firmy) k. 39. - Podziękowanie za życzenia z okazjo 50-lecia pracy zawodowej z 1936 r. k. 40. - Ankieta do Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości 1936 po k. 41-42 (przy tym załączniki do ankiety: "Orędownik Wrzesiński R. 8, Nr 111 z 28.09.1926 r. k. 43-44. - Jeszke Witold: "Jak p. Prądzyński dostarczał książek kółkom gimnazjalnym" k. 45. - Konieczny Stanisław: "Jak Andrzej Prądzyński [...] odznaczał się za czasów zaborczych [...]" k. 46. - Jabłoński T.: "Działalnośc Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni w okresie Powstania wielkopolskiego 1918/19 (na podstawie materiałów znajdujących się w zbiorach Referatu Historycznego przy D.O.K. VII.) k. 47. - Odpis dyplomu Straży Ludowej z 1919 r. k. 48. - Odpis dyplomu Odznaki Ofiarnych O[bywatelskiego] K[omitetu] O[brony] P[aństwa] z 1920 r. k. 48). - Rysunek pomnika Jana Kochanowskiego wykonany przez A. Prądzyńskiego w 1884 r. k. 49. - Pamiętnik z wpisami rodziny i przyjaciół (zawiera także opis pobytu A. Prądzyńskiego w Wusterhausen) 1886-1897 k. 50-112. - Korespondencja do następujących: Prądzyński Janusz 1934-1935 (2) k. 113-114. - Ruciński, ks. 1936 (1) k. 115 (na tym samym odpowiedź ks. infułata Rucińskiego). - Korespondencja od następujących: Bąkowska H. 1904 (1) k. 116. - Fischer J. 1900 (1) k. 117. - Jastrzębiec-Jankowski W. 1912 (1) k. 118. - Juszczyk Jakub 1931 (4) k. 119-125. - Kapałczyński Marian 1905 (1) k. 126. - Kozłowski Karol 1936 (1) k. 127. - Prądzyńska Józefa z Jaraczewskich 1899-1910 (7) k. 128-134. - Rzepecki Zdzisław i N.N. (może Karol Rzepecki) 1912 (1) k. 135. - Towarzystwo Powstańców i Wojaków im. Władysława Wiewiórowskiego we Wrześni 1937 (1) k. 136. - Zbirek (?) 1904 (1) k. 137 oraz N.N. J[...] 1899 (1) k. 138. - Prądzyński Stanisław 1900-1912 (5) k. 139 -142. - Korespondencja do Andrzeja i Józefy Prądzyńskich od następujących: Prądzyńska Celina 1929 (1) k. 143-144. - N.N. Jadwiga 1903 (2) k. 145-146. oraz N.N. 1903-1924 (3) k. 147-149. - Fragmenty autobiografii Andrzeja Prądzyńskiego spisanej w kronice rodzinnej (odpis Teresy Krzywickiej) k. 150-154. - Zbiór poezji (wypisy prawdopodobnie ręką A. Prądzyńskiego) k. 155-269. - Notes z wypisami dot. spraw rodzinnych 1868-1940 (wpisy kilku osób m.in. Józefa Prądzyńskiego, Andrzeja Prądzyńskiego, Wacława Prądzyńskiego) k. 270-290. - Wizytówki (może Józefa Prądzyńskiego) (2) k. 291-292. - Artykuły z prasy dotyczące Andrzeja Prądzyńskiego 1938 (5) k. 293-300. - List burmistrza miasta Wrześni Sołtysiaka do Mariana Turwida w sprawie nadania jednej z ulic we Wrześni naziska Andrzeja Prądzyńskiego 1939 r. k. 301. - Wspomnienia Teresy Krzywickiej o dziadku Andrzeju Prądzyńskim 1996 ok. k. 302-314
 • Hasła przedmiotowe:
  • Września drukarnie
  • Drukarze polscy
  • pamiętnik

MARC

 • 245 $a Materiały dotyczące rodziny Prądzyńskich. $n T. 1.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1897-1938
 • 300 $a 351 k. $b fot. $c 55x38 cm i mn.
 • 340 $d rkps, dr. $e jedwab, pł., luźne
 • 520 $a Zawiera materiały dotyczące Andrzeja Prądzyńskiego i miasta Wrześni:
 • 520 $a 3. Fotografie dołączone do materiałów Andrzeja Prądzyńskiego 1908-1933 (11) k. 335-345: Janusz Deresiewicz k. 335. - Jakub Juszczyk przy pracy nad pomnikiem gen. Dwernickiego k. 336-337 i 338. - Sikorski Stanisław k. 339. - Szczerbińska Felicja k. 340. - Pomnik powstańców wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej k. 341. - Brama wjazdowa do pałacu carskiego w Petersburgu k. 342. - Szyb arcyksięcia Rudolfa k. 343. - Zamek w Dowspudzie (fot. il. z Wielkiej Encyklopedii) k. 344. - Fotografia N.N. k. 345
 • 520 $a 2. Września: fotografie i pocztówki 1927 po - 1937 (17) k. 315-345 m.in.: dom rodzinny Prądzyńskich k. 315-316. - Nagrobek rodziny Prądzyńskich autorstwa Jakuba Juszczyka k. 317-320. - Kościół farny k. 321. - Bal w kasynie oficerskim 1927 po k. 328. - Straż Pożarna powiatu wrzesińskiego k. 322. - Wycinki prasowe z fot. dzieł Jakuba Juszczyka 1928-1935 (3) k. 325-327. - Pocztówki z Wrześni m.in. z widokiem księgarni A. Prądzyńskiego z lat 1901-1905 k.329-334. - "Orędownik Wrzesiński" 1920, Nr 27 (2 egz.) i 1935, Nr 154 k. 346-351
 • 520 $a 1. Prądzyński Andrzej: dowód osobisty z 1930 r. k. 1-4. - Odpis aktu ślubu kościelnego z 1901 r. k. 5. - Fotografie 1897-1937 (23) k. 6-28. - Pamiątka Powszechnej wystawy Krajowej z 1929 r. z portretem A. Prądzyńskiego k. 29. - Ulotka informująca o otwarciu księgarni wraz ze składem nut i materiałami piśmiennymi z 1901 r. k. 30-31. - Dyplom nadania srebrnej Odznaki Honorowej Związku Księgarzy Polskich dla księgarni A. Prądzyńskiego we Wrześni z 1933 r. k. 32. - "Sprawozdanie z czynności Zarządu Koła poznańsko-pomorskiego Związku Księgarzy polskich w Poznaniu za czas od 25 września 1924 do 20 października 1926" k. 33-34. - Dyplom odznaki ofiarnych O[bywatelskiego] K[omitetu] O[brony] P[aństwa] z 1921 r. k. 35. - Dyplom nadania Srebrnego Krzyża Zasługi Po Raz Pierwszy za zasługi na polu pracy społecznej z 1936 r. k. 36. - Dyplomy z okazji 25-lecia pracy zawodowej i ślubu z 1928 (2) k. 37-38. - Dyplom z okazji 50-lecia pracy zawodowej z 1936 r. (z fot. A. Prądzyńskiego i pracowników firmy) k. 39. - Podziękowanie za życzenia z okazjo 50-lecia pracy zawodowej z 1936 r. k. 40. - Ankieta do Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości 1936 po k. 41-42 (przy tym załączniki do ankiety: "Orędownik Wrzesiński R. 8, Nr 111 z 28.09.1926 r. k. 43-44. - Jeszke Witold: "Jak p. Prądzyński dostarczał książek kółkom gimnazjalnym" k. 45. - Konieczny Stanisław: "Jak Andrzej Prądzyński [...] odznaczał się za czasów zaborczych [...]" k. 46. - Jabłoński T.: "Działalnośc Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni w okresie Powstania wielkopolskiego 1918/19 (na podstawie materiałów znajdujących się w zbiorach Referatu Historycznego przy D.O.K. VII.) k. 47. - Odpis dyplomu Straży Ludowej z 1919 r. k. 48. - Odpis dyplomu Odznaki Ofiarnych O[bywatelskiego] K[omitetu] O[brony] P[aństwa] z 1920 r. k. 48). - Rysunek pomnika Jana Kochanowskiego wykonany przez A. Prądzyńskiego w 1884 r. k. 49. - Pamiętnik z wpisami rodziny i przyjaciół (zawiera także opis pobytu A. Prądzyńskiego w Wusterhausen) 1886-1897 k. 50-112. - Korespondencja do następujących: Prądzyński Janusz 1934-1935 (2) k. 113-114. - Ruciński, ks. 1936 (1) k. 115 (na tym samym odpowiedź ks. infułata Rucińskiego). - Korespondencja od następujących: Bąkowska H. 1904 (1) k. 116. - Fischer J. 1900 (1) k. 117. - Jastrzębiec-Jankowski W. 1912 (1) k. 118. - Juszczyk Jakub 1931 (4) k. 119-125. - Kapałczyński Marian 1905 (1) k. 126. - Kozłowski Karol 1936 (1) k. 127. - Prądzyńska Józefa z Jaraczewskich 1899-1910 (7) k. 128-134. - Rzepecki Zdzisław i N.N. (może Karol Rzepecki) 1912 (1) k. 135. - Towarzystwo Powstańców i Wojaków im. Władysława Wiewiórowskiego we Wrześni 1937 (1) k. 136. - Zbirek (?) 1904 (1) k. 137 oraz N.N. J[...] 1899 (1) k. 138. - Prądzyński Stanisław 1900-1912 (5) k. 139 -142. - Korespondencja do Andrzeja i Józefy Prądzyńskich od następujących: Prądzyńska Celina 1929 (1) k. 143-144. - N.N. Jadwiga 1903 (2) k. 145-146. oraz N.N. 1903-1924 (3) k. 147-149. - Fragmenty autobiografii Andrzeja Prądzyńskiego spisanej w kronice rodzinnej (odpis Teresy Krzywickiej) k. 150-154. - Zbiór poezji (wypisy prawdopodobnie ręką A. Prądzyńskiego) k. 155-269. - Notes z wypisami dot. spraw rodzinnych 1868-1940 (wpisy kilku osób m.in. Józefa Prądzyńskiego, Andrzeja Prądzyńskiego, Wacława Prądzyńskiego) k. 270-290. - Wizytówki (może Józefa Prądzyńskiego) (2) k. 291-292. - Artykuły z prasy dotyczące Andrzeja Prądzyńskiego 1938 (5) k. 293-300. - List burmistrza miasta Wrześni Sołtysiaka do Mariana Turwida w sprawie nadania jednej z ulic we Wrześni naziska Andrzeja Prądzyńskiego 1939 r. k. 301. - Wspomnienia Teresy Krzywickiej o dziadku Andrzeju Prądzyńskim 1996 ok. k. 302-314
 • 530 $d BPCim. 3068/1
 • 530 $d CD 653
 • 530 $d CD 23a/1
 • 541 $a Krzywicka Teresa $b Poznań $c a $d 1994 $e 1478
 • 541 $a Krzywicka Teresa $b Poznań $c a $d 1994 $e 1476
 • 541 $a Krzywicka Teresa $b Poznań $c a $d 1994 $e 1474
 • 541 $a Krzywicka Teresa $b Poznań $c a $d 1996 $e 1315
 • 541 $a Krzywicka Teresa $b Poznań $c a $d 1996 $e 1314
 • 546 $a Niem., pol.
 • 651 $a Września $x drukarnie
 • 653 $a Drukarze polscy
 • 655 $a pamiętnik
 • 700 $a Jabkiewiczówna F.
 • 700 $a Woźniakówna waleria
 • 700 $a Nowaczyk Czesław
 • 700 $a Kozówna Helena
 • 700 $a Wagnerówna J.
 • 700 $a Abl. Alex.
 • 700 $a Szels-Wojański Stanisław
 • 700 $a Wasilewska Antonina
 • 700 $a Bazański Stanisław
 • 700 $a Piller Jan Paweł
 • 700 $a Meinherdt Józef
 • 700 $a Dobrzęcki Albin
 • 700 $a Turwid Marian
 • 700 $a Leitgeber Jarosław $c prezes zarządu koła poznańsko-pomorskiego Związku Księgarzy polskich w Poznaniu $d 1924-1926
 • 700 $a Składkowski Sławoj $c prezes Rady Ministrów
 • 700 $a Pera Ignacy
 • 700 $a Fischerówna Aniela
 • 700 $a Fischer Czesław
 • 700 $a Krause Mieczysław
 • 700 $a Prądzyński Stanisław
 • 700 $a Bogaczyk Andrzej
 • 700 $a Prądzyński Andrzej $c właściciel drukarni, wydawca, red., działacz społ. $d 1872-1938
 • 700 $a Łuszczewski $c starosta powiatowy we Wrześni $d 1930
 • 700 $a Prądzyńska Józefa z Jaraczewskich $d -1946
 • 700 $a Laubitz Antoni $c bp gnieźnieński $d 1861-1939
 • 700 $a Schwabel Jan
 • 740 $a Pamiętnik Andrzeja Prądzyńskiego z wpisami rodziny i przyjaciół 1886-1897
 • 852 $j BK 14181/1
 • 999 $a EN

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 14181/1