Artykuły do prasy.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 14220
 • Autor: Giertych, Jędrzej
 • Tytuł:
  • Spuścizna Jędrzeja Giertycha:
  • twórczość - artykuły
  • Artykuły do prasy.
 • Miejsce i czas powstania: London 1956 po
 • Opis fizyczny: 284 k. 29x21 cm
 • Oprawa: luźne
 • Język: Ang., pol., ros.
 • Zawartość: Zawiera artykuły: "Podbój i przewrót" k. 1-5. - "O narodzie katolickim" k. 6-9. - "Katolicyzm sprowadzony na ziemię" k. 10-15. - "O wolności Polski" k. 16-83. - "Spór o przeszłość" (rkps + masz.) k. 84-101. - "Piłsudski - uczeń Studnickiego" (rkps + masz.) k. 102-131. - "Europa" k. 132-135. - "O polskim katolicyźmie" (rkps + masz.) k. 136-149. - "Poland fights for religion" (rkps + masz.) k. 150-159. - "The catholic church in Poland" k. 160-200. - "Polska teoria o cywilizacjach budzi oddźwięk we Francji" k. 201-208. - "Niebezpieczeństwo, które nas ominęło" k. 209-215. - "O wiejskim dworku" k. 216-218. - "Petain" k. 219-227. - "Pro domo mea. W sprawie Rusinów Halickich" k. 228-253. - "Czy potrzebna nowa ugoda z Ukraińcami?" k. 254-259. - "Sprawa Ukrainy a Polska" k. 260-272. - Artykuł do gazety "Nasza Strona" o stosunkach polsko-rosyjskich k. 273-284
 • Proweniencja: "Z księgozbioru Jędrzeja Giertycha" - [piecz.]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Petain Philippe polityk, marszałek Francji 1856-1951
  • Piłsudski, Józef (1867-1935)
  • Rusini Haliccy
  • Polska zagadnienia katolicyzm 20 w.
  • Polska kościół katolicki 20 w.
  • Polska historia 20 w.
  • Ukraina polityka 20 w.
  • Ukraina a Polska
  • Kościłó katolicki

MARC

 • 100 a Giertych, Jędrzej
 • 240 a Spuścizna Jędrzeja Giertycha:
 • 243 a twórczość - artykuły
 • 245 a Artykuły do prasy.
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 a London c 1956 po m Londyn
 • 300 a 284 k. c 29x21 cm
 • 340 d rkps, masz. e luźne
 • 400 a Polonus zob. Giertych Jędrzej
 • 520 a Zawiera artykuły: "Podbój i przewrót" k. 1-5. - "O narodzie katolickim" k. 6-9. - "Katolicyzm sprowadzony na ziemię" k. 10-15. - "O wolności Polski" k. 16-83. - "Spór o przeszłość" (rkps + masz.) k. 84-101. - "Piłsudski - uczeń Studnickiego" (rkps + masz.) k. 102-131. - "Europa" k. 132-135. - "O polskim katolicyźmie" (rkps + masz.) k. 136-149. - "Poland fights for religion" (rkps + masz.) k. 150-159. - "The catholic church in Poland" k. 160-200. - "Polska teoria o cywilizacjach budzi oddźwięk we Francji" k. 201-208. - "Niebezpieczeństwo, które nas ominęło" k. 209-215. - "O wiejskim dworku" k. 216-218. - "Petain" k. 219-227. - "Pro domo mea. W sprawie Rusinów Halickich" k. 228-253. - "Czy potrzebna nowa ugoda z Ukraińcami?" k. 254-259. - "Sprawa Ukrainy a Polska" k. 260-272. - Artykuł do gazety "Nasza Strona" o stosunkach polsko-rosyjskich k. 273-284
 • 541 a Giertych Maciej b Kórnik c c d 2006 e 1471
 • 546 a Ang., pol., ros.
 • 561 a "Z księgozbioru Jędrzeja Giertycha" - [piecz.] e piecz. m Londyn r 1993 w Giertych Jędrzej
 • 600 a Petain Philippe c polityk, marszałek Francji d 1856-1951
 • 600 a Piłsudski, Józef d (1867-1935)
 • 600 a Rusini Haliccy
 • 651 a Polska x zagadnienia x katolicyzm y 20 w.
 • 651 a Polska x kościół katolicki y 20 w.
 • 651 a Polska x historia y 20 w.
 • 651 a Ukraina x polityka y 20 w.
 • 651 a Ukraina a Polska
 • 653 a Kościłó katolicki
 • 740 a Piłsudski - uczeń Studnickiego
 • 740 a Katolicyzm sprowadzony na ziemię
 • 740 a O wolności Polski
 • 740 a Spór o przeszłość
 • 740 a Europa
 • 740 a Stosunki polsko-rosyjskie (artykuł do gazety "Nasza Strona")
 • 740 a Sprawa Ukrainy a Polska
 • 740 a Czy potrzebna nowa ugoda z Ukraińcami?
 • 740 a Pro domo mea. W sprawie Rusinów Halickich
 • 740 a Petain
 • 740 a O wiejskim dworku
 • 740 a Niebezpieczeństwo, które nas ominęło
 • 740 a Polska teoria o cywilizacjach budzi oddźwięk we Francji
 • 740 a The catholic church in Poland
 • 740 a Poland fights for religion
 • 740 a O polskim katolicyźmie
 • 740 a Podbój i przewrót
 • 740 a O narodzie katolickim
 • 852 j BK 14220
 • 999 a EN