Artykuły do prasy, recenzje książek, memoriały.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 14224
 • Autor: Giertych, Jędrzej
 • Tytuł:
  • Spuścizna Jędrzeja Giertycha:
  • twórczość - artykuły
  • Artykuły do prasy, recenzje książek, memoriały.
 • Miejsce i czas powstania: London 1956 po
 • Opis fizyczny: 131 k. 29x21 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Ang., franc., pol.
 • Zawartość: Zawiera: "Memoriał o zadanich naszej polityki zagranicznej" k. 1-18. - "O równowagę sił w świecie, z punktu widzenia interesu Polski (projekt memorandum)" k. 19-26. - "Fragment artykułu o Rosji i katolicyźmie rosyjskim (brak 1 karty) k. 27-35. - "Próba penetracji doktryny gnostyckiej do nauki kościoła katolickiego (filozofia Hoene-Wrońskiego)" k. 37-54. - Przy tym list do N.N. k. 36. - "[...] Swoją rolą w "drugiej bitwie pod Grunwaldem" naród polski przyczynił się w sposób rozstrzygający do obalenia planu "wojny błyskawicznej" w I wojnie światowej [...]" k. 55-56. - "Dwa kierunki" k. 57-59. - "Tragizm losów Polski" (odbitki z drukarni) k. 60-73. - "Miliria immaculatae w kościele współczesnym i zadania Polaków" k. 74-82. - Jolenta, błogosławiona księżna wielkopolska k. 83-84. - "English Summary" (recenzja nierozpoznaniej książki) k. 85-91. - "O nową polską politykę" (fragment) k. 92. - "Kilka uwag jakie mi się nasuwają" k. 93-102. - "Słowo wstępne" (przedmowa do książki Wojciecha Zaleskiego: "Dzieje górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku do roku 1806" k. 103-106. - "Liberum veto" (fragment) k. 107. - "Przeciw orientacji niemieckiej" k. 108-110. - "Na dwustolecie "Gazety Warszawskiej" " (art. napisany razem z Zygmuntem Berezowskim i Tadeuszem Bieleckim) k. 111-112. - Przy tym fotokopie dwóch fragm. "Gazety Warszawskiej" z 1774 i 1793 r. k. 113-114. - "Roman Dmowski - zapomniany tytan" k. 115-122. - "Rozmowa w Muzeum Brytyjskim" k. 123-125. - "Unieważnienie małżeństwa" k. 126-131
 • Proweniencja: "Z księgozbioru Jędrzeja Giertycha" - [piecz.]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Polska zagadnienia katolicyzm 20 w.
  • Polska kościół katolicki 20 w.
  • Polska historia 20 w.
  • Ukraina polityka 20 w.
  • Ukraina a Polska
  • Kościłó katolicki

MARC

 • 100 a Giertych, Jędrzej
 • 240 a Spuścizna Jędrzeja Giertycha:
 • 243 a twórczość - artykuły
 • 245 a Artykuły do prasy, recenzje książek, memoriały.
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 a London c 1956 po m Londyn
 • 300 a 131 k. c 29x21 cm i mn.
 • 340 d rkps, masz. e luźne
 • 520 a Zawiera: "Memoriał o zadanich naszej polityki zagranicznej" k. 1-18. - "O równowagę sił w świecie, z punktu widzenia interesu Polski (projekt memorandum)" k. 19-26. - "Fragment artykułu o Rosji i katolicyźmie rosyjskim (brak 1 karty) k. 27-35. - "Próba penetracji doktryny gnostyckiej do nauki kościoła katolickiego (filozofia Hoene-Wrońskiego)" k. 37-54. - Przy tym list do N.N. k. 36. - "[...] Swoją rolą w "drugiej bitwie pod Grunwaldem" naród polski przyczynił się w sposób rozstrzygający do obalenia planu "wojny błyskawicznej" w I wojnie światowej [...]" k. 55-56. - "Dwa kierunki" k. 57-59. - "Tragizm losów Polski" (odbitki z drukarni) k. 60-73. - "Miliria immaculatae w kościele współczesnym i zadania Polaków" k. 74-82. - Jolenta, błogosławiona księżna wielkopolska k. 83-84. - "English Summary" (recenzja nierozpoznaniej książki) k. 85-91. - "O nową polską politykę" (fragment) k. 92. - "Kilka uwag jakie mi się nasuwają" k. 93-102. - "Słowo wstępne" (przedmowa do książki Wojciecha Zaleskiego: "Dzieje górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku do roku 1806" k. 103-106. - "Liberum veto" (fragment) k. 107. - "Przeciw orientacji niemieckiej" k. 108-110. - "Na dwustolecie "Gazety Warszawskiej" " (art. napisany razem z Zygmuntem Berezowskim i Tadeuszem Bieleckim) k. 111-112. - Przy tym fotokopie dwóch fragm. "Gazety Warszawskiej" z 1774 i 1793 r. k. 113-114. - "Roman Dmowski - zapomniany tytan" k. 115-122. - "Rozmowa w Muzeum Brytyjskim" k. 123-125. - "Unieważnienie małżeństwa" k. 126-131
 • 541 a Giertych Maciej b Kórnik c c d 2006 e 1577
 • 546 a Ang., franc., pol.
 • 561 a "Z księgozbioru Jędrzeja Giertycha" - [piecz.] e piecz. m Londyn r 1993 w Giertych Jędrzej
 • 651 a Polska x zagadnienia x katolicyzm y 20 w.
 • 651 a Polska x kościół katolicki y 20 w.
 • 651 a Polska x historia y 20 w.
 • 651 a Ukraina x polityka y 20 w.
 • 651 a Ukraina a Polska
 • 653 a Kościłó katolicki
 • 852 j BK 14224
 • 999 a EN