"Studia z historii nowożytnej ofiarowane profesorowi Jerzemu Wojtowiczowi".

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 14450
 • Tytuł: "Studia z historii nowożytnej ofiarowane profesorowi Jerzemu Wojtowiczowi".
 • Miejsce i czas powstania: Toruń 1984.
 • Opis fizyczny: 334 k. 29x21 cm.
 • Oprawa: oprawa introl. wykonana przez Józefa Nowaka z Biblioteki Głównej UMK, luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • "Opinie prasy polskiej o wydarzeniach w Macedonii w 1903 roku" Sławomir Kalembka k. 255-282
  • "Obraz wielkiej Rewolucji Francuskiej w hamburskim czasopiśmie "Historisch-politisches Magazin" (Z problematyki stosunku hamburskiego mieszczaństwa do rewolucji Francji)" Jerzy Dygdała k. 235-254
  • "Materiały biograficzne dotyczące właścicieli firmy wydawniczej i księgarskiej Johann Friedrich Hartknoch 1763-1879" Henryk Rietz k. 221-234
  • "Modele nowożytnej historiografii mieszczańskiej w Toruniu" Stanisław Salmonowicz, Jerzy Serczyk k. 51-69
  • "Plan okolicy Bramy Mariackiej w Malborku z 1650 roku" Zenon Hubert Nowak, Andrzej Tomczak k. 44-50
  • Reformacja w Polsce
  • "Bibliografia prac profesora Jerzego Wojtowicza od 1952 roku" zestawił Jerzy Dygdała k. 6-19, 315-326
  • "Sześćdziesięciolecie urodzin profesora Jerzego Wojtowicza" Stanisław Salmonowicz k. 1-5
  • "Kawiarnie i kluby londyńskie w epoce Oświecenia jako ośrodki integracji i komunikacji społecznej" Kazimierz Maliszewski k. 104-136
  • Karty z krótkimi biografiami Ryszarda Bohr i Jana Jerzego Adama Forster'a k. 331-334
  • Bibliografia sporządzona przez prof. Jerzego Wojtowicza dot. "masoników" k. 330
  • Spis kolokwiów habil., w których brał udział prof. Jerzy Wojtowicz k. 329
  • Notatka dot. tematyki badań naukowych podejmowanych przez prof. Jerzego Wojtowicza k. 328
  • Spis prac recenzowaych przez prof. Jerzego Wojtowicza k. 327
  • "Dzieje Rosji przełomu XIX-XX wieku (lata 1894-1917) w historiografii polskiej dwudziestolecia 1960-1980" Mieczysław Wojciechowski k. 283-314
  • "Opozycja wielkopolska na początku wojny północnej (1702-1703) Jarosław Poraziński k. 137-160
  • "Dzieje fundacji Jana Preucka w XVII-XVIII wieku. Geneza i założenie fundacji J. Preucka, jej działalność, wychowankowie" Marian Pawlak k. 70-103
  • "Nauczyciele wiejscy województwa chełmińskiego w pruskim katastrze podatkowym z 1772/1773 roku (Przyczynek do historii szkolnictwa) Stefan Cackowski k. 206-220
  • "Przyczynek do życiorysu Gabriela Junoszy Podoskiego w 1764 r." Jacek Staszewski k. 185-205
  • "Antylski fragment wojny siedmioletniej: zajęcie Hawany przez Anglię w 1762 roku" Teresa Gilas k. 161-184
 • Proweniencja: Ze spuścizny prof. Jerzego Wojtowicza, ofiarowane przez Andrzeja Wojtowicza
 • Hasła przedmiotowe:
  • David, Łukasz historyk, kronikarz, kanclerz bp. chełmińskiego, radca dworu ksiecia Albrechta, założyciel fundacji dla młodzieży Olsztyna, studiującej w Lipsku (1583-?) (1503-1583)
  • Knollesein, Jan założyciel fundacji dla młodzieży Olsztyna, studiującej w Lipsku (1511-?) 16 w.
  • Podoski, Gabriel Jan, herbu Junosza prymas Polski (1719-1777)
  • Preuck, Jan kanonik warmiński, założyciel fundacji Collegium Varmiense w Rzymie (1631-19 w.?) (1575-1631)
  • Wojtowicz, Jerzy historyk (1924-1996)
  • Collegium Varmiense fundacja w Rzymie (1631-19 w.?)
  • Hartknoch Johann Friedrich firma wydawnicza i księgarska (1763-1879)
  • Historisch-politisches Magazin czasopismo hamburskie (1787-1795)
  • Antyle 1762
  • Hamburg 18 w.
  • Lipsk 16-18 w.
  • Londyn 18 w.
  • Macedonia 1903
  • Malbork 1650
  • Olsztyn 16-18 w.
  • Rosja 1894-1917
  • Rzym 1631-18 w.
  • Wielkopolska 1702-1703
  • Województwo chełmińskie 1772-1773
  • Wojna siedmioletnia a Antyle
  • Fundacje (Olsztyn) 16-18 w.
  • Historia nowożytna
  • Historiografia (Toruń) 16-18 w.
  • Historiografia (Polska) 1960-1980
  • Kawiarnie (Londyn)
  • Kluby (Londyn)
  • Reformacja (Polska)
  • Rewolucja Francuska a mieszczaństwo Hamburga
  • Szkolnictwo w województwie chełmińskim
  • Wojna północna a Wielkopolska
 • Uwagi:
  • Dwa egzemplarze bibliografii prac prof. Jerzego Wojtowicza, w tym jeden niepełny, w postaci luźnych kart z poprawkami
  • [w] Acta Universitatis Nicolai Copernici. Historia T. 20

MARC

 • 110 a Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 245 a "Studia z historii nowożytnej ofiarowane profesorowi Jerzemu Wojtowiczowi".
 • 250 a oryg.
 • 260 a Toruń c 1984.
 • 300 a 334 k. c 29x21 cm.
 • 340 d masz., rkps, druk e oprawa introl. wykonana przez Józefa Nowaka z Biblioteki Głównej UMK, luźne
 • 500 a Dwa egzemplarze bibliografii prac prof. Jerzego Wojtowicza, w tym jeden niepełny, w postaci luźnych kart z poprawkami
 • 500 a [w] Acta Universitatis Nicolai Copernici. Historia T. 20
 • 520 a "Opinie prasy polskiej o wydarzeniach w Macedonii w 1903 roku" Sławomir Kalembka k. 255-282
 • 520 a "Obraz wielkiej Rewolucji Francuskiej w hamburskim czasopiśmie "Historisch-politisches Magazin" (Z problematyki stosunku hamburskiego mieszczaństwa do rewolucji Francji)" Jerzy Dygdała k. 235-254
 • 520 a "Materiały biograficzne dotyczące właścicieli firmy wydawniczej i księgarskiej Johann Friedrich Hartknoch 1763-1879" Henryk Rietz k. 221-234
 • 520 a "Modele nowożytnej historiografii mieszczańskiej w Toruniu" Stanisław Salmonowicz, Jerzy Serczyk k. 51-69
 • 520 a "Plan okolicy Bramy Mariackiej w Malborku z 1650 roku" Zenon Hubert Nowak, Andrzej Tomczak k. 44-50
 • 520 a Reformacja w Polsce
 • 520 a "Bibliografia prac profesora Jerzego Wojtowicza od 1952 roku" zestawił Jerzy Dygdała k. 6-19, 315-326
 • 520 a "Sześćdziesięciolecie urodzin profesora Jerzego Wojtowicza" Stanisław Salmonowicz k. 1-5
 • 520 a "Kawiarnie i kluby londyńskie w epoce Oświecenia jako ośrodki integracji i komunikacji społecznej" Kazimierz Maliszewski k. 104-136
 • 520 a Karty z krótkimi biografiami Ryszarda Bohr i Jana Jerzego Adama Forster'a k. 331-334
 • 520 a Bibliografia sporządzona przez prof. Jerzego Wojtowicza dot. "masoników" k. 330
 • 520 a Spis kolokwiów habil., w których brał udział prof. Jerzy Wojtowicz k. 329
 • 520 a Notatka dot. tematyki badań naukowych podejmowanych przez prof. Jerzego Wojtowicza k. 328
 • 520 a Spis prac recenzowaych przez prof. Jerzego Wojtowicza k. 327
 • 520 a "Dzieje Rosji przełomu XIX-XX wieku (lata 1894-1917) w historiografii polskiej dwudziestolecia 1960-1980" Mieczysław Wojciechowski k. 283-314
 • 520 a "Opozycja wielkopolska na początku wojny północnej (1702-1703) Jarosław Poraziński k. 137-160
 • 520 a "Dzieje fundacji Jana Preucka w XVII-XVIII wieku. Geneza i założenie fundacji J. Preucka, jej działalność, wychowankowie" Marian Pawlak k. 70-103
 • 520 a "Nauczyciele wiejscy województwa chełmińskiego w pruskim katastrze podatkowym z 1772/1773 roku (Przyczynek do historii szkolnictwa) Stefan Cackowski k. 206-220
 • 520 a "Przyczynek do życiorysu Gabriela Junoszy Podoskiego w 1764 r." Jacek Staszewski k. 185-205
 • 520 a "Antylski fragment wojny siedmioletniej: zajęcie Hawany przez Anglię w 1762 roku" Teresa Gilas k. 161-184
 • 541 c c d 2010 e 938
 • 546 a Pol.
 • 561 a Ze spuścizny prof. Jerzego Wojtowicza, ofiarowane przez Andrzeja Wojtowicza
 • 600 a David, Łukasz c historyk, kronikarz, kanclerz bp. chełmińskiego, radca dworu ksiecia Albrechta, założyciel fundacji dla młodzieży Olsztyna, studiującej w Lipsku (1583-?) d (1503-1583)
 • 600 a Knollesein, Jan c założyciel fundacji dla młodzieży Olsztyna, studiującej w Lipsku (1511-?) d 16 w.
 • 600 a Podoski, Gabriel Jan, herbu Junosza c prymas Polski d (1719-1777)
 • 600 a Preuck, Jan c kanonik warmiński, założyciel fundacji Collegium Varmiense w Rzymie (1631-19 w.?) d (1575-1631)
 • 600 a Wojtowicz, Jerzy c historyk d (1924-1996)
 • 610 a Collegium Varmiense c fundacja w Rzymie d (1631-19 w.?)
 • 610 a Hartknoch Johann Friedrich c firma wydawnicza i księgarska d (1763-1879)
 • 610 a Historisch-politisches Magazin c czasopismo hamburskie d (1787-1795)
 • 651 a Antyle y 1762
 • 651 a Hamburg y 18 w.
 • 651 a Lipsk y 16-18 w.
 • 651 a Londyn y 18 w.
 • 651 a Macedonia y 1903
 • 651 a Malbork y 1650
 • 651 a Olsztyn y 16-18 w.
 • 651 a Rosja y 1894-1917
 • 651 a Rzym y 1631-18 w.
 • 651 a Wielkopolska y 1702-1703
 • 651 a Województwo chełmińskie y 1772-1773
 • 653 a Wojna siedmioletnia a Antyle
 • 653 a Fundacje (Olsztyn) 16-18 w.
 • 653 a Historia nowożytna
 • 653 a Historiografia (Toruń) 16-18 w.
 • 653 a Historiografia (Polska) 1960-1980
 • 653 a Kawiarnie (Londyn)
 • 653 a Kluby (Londyn)
 • 653 a Reformacja (Polska)
 • 653 a Rewolucja Francuska a mieszczaństwo Hamburga
 • 653 a Szkolnictwo w województwie chełmińskim
 • 653 a Wojna północna a Wielkopolska
 • 700 a Wojciechowski, Mieczysław d (1934-)
 • 700 a Pawlak, Marian d (1935-)
 • 700 a Kalembka, Sławomir d (1936-2009)
 • 700 a Dygdała, Jerzy d (1945-)
 • 700 a Rietz, Henryk
 • 700 a Cackowski, Stefan d (1927-)
 • 700 a Staszewski, Jacek d (1933-)
 • 700 a Gilas, Teresa d (1939-)
 • 700 a Poraziński, Jarosław d (1950-)
 • 700 a Maliszewski, Kazimierz d (1950-)
 • 700 a Serczyk, Jerzy d (1927-2006)
 • 700 a Tomczak, Andrzej
 • 700 a Nowak Zenon Hubert d (1934-1999)
 • 700 a Małłek, Janusz d (1937-)
 • 700 a Borawska, Teresa d (1944-)
 • 700 a Salmonowicz, Stanisław d (1931-)
 • 740 a Życiorys Gabriela Junoszy Podoskiego
 • 740 a Nauczyciele wiejscy województwa chełmińskiego
 • 740 a Karty z krótkimi biografiami Ryszarda Bohr i Jana Jerzego Adama Forster'a
 • 740 a Bibliografia sporządzona przez prof. Jerzego Wojtowicza dot. "masoników"
 • 740 a Spis kolokwiów habil., w których brał udział prof. Jerzy Wojtowicz
 • 740 a Notatka dot. tematyki badań naukowych podejmowanych przez prof. Jerzego Wojtowicza
 • 740 a Spis prac recenzowaych przez prof. Jerzego Wojtowicza
 • 740 a Dzieje Rosji przełomu XIX-XX w. w historiografii polskiej dwudziestolecia 1960-1980
 • 740 a Opinie prasy polskiej o wydarzeniach w Macedonii w 1903 r.
 • 740 a Rewolucja Francuska w hamburskim czasopiśmie
 • 740 a Biografia dot. właścicieli firmy wydawniczej i księgarskiej Johann Friedrich Hartknoch
 • 740 a Sześćdziesiąte urodziny prof. Jerzego Wojtowicza
 • 740 a Bibliografia prac prof. Jerzego Wojtowicza
 • 740 a Plan okolicy Bramy Mariackiej w Malborku z 1650 r.
 • 740 a Nowożytna historiografia mieszczańska w Toruniu
 • 740 a Dzieje fundacji Jana Preucka w XVII-XVIII wieku.
 • 740 a Kawiarnie i kluby londyńskie w epoce Oświecenia
 • 740 a Opozycja wielkopolska na początku wojny północnej (1702-1703)
 • 740 a Antylski fragment wojny siedmioletniej
 • 852 j BK 14450
 • 999 a MKM

Indeksy