Polska w Europie i stosunki z sąsiednimi państwami - artykuły do prasy.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 14219
 • Autor: Giertych, Jędrzej
 • Tytuł:
  • Spuścizna Jędrzeja Giertycha:
  • twórczość - artykuły
  • Polska w Europie i stosunki z sąsiednimi państwami - artykuły do prasy.
 • Miejsce i czas powstania: London 1956 po
 • Opis fizyczny: 426 k. 29x21 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Ang., pol.
 • Zawartość: Zawiera artykuły: "U źródeł koncepcji wielkiej Ukrainy" (masz. + dr.) k. 1-10. - "Masońskie filiacje ruchu ukraińskiego" (masz. + dr. + koperta) k. 11-21. - "O ukraińskich rzeziach polskiej ludności" k. 22-24. - "Nowa faza walki o ziemie wschodnie" k. 25-30. - "Apel białej Rosji" k. 31-34. - "A map of nationalities in the Soviet Union" k. 35-41. - "Under East-European Eyes" k. 42-45. - [...] na temat ludności niemieckiej wysiedlonej z ziem przyłączonych oststnio do Polski [...]" k. 46-58. - "Memoriał w sprawie administracji nowo przyłączonych ziem zachodnich" k. 59-85. - "O Austrii i jej wpływie na życie polskie" k. 86-95. - "Sprawa Niemiec" (art. + późniejsze komentarze) k. 96-111. - "Taft i Eisenhower - z polskiego stanowiska" (fragment) k. 112-113. - "The experience of the between-the-wars period and of the Second World War" (brak fragmentu tekstu) k. 114-265. - "The territorial settlement of Versailles and Potsdam" (rkps + masz.) k. 266-282. - Artykuł o polityce francuskiej i roli Polski w Europie k. 283-300. - "Polands position in Europe" k. 301-407. - "Stan obecny" k. 408-426
 • Proweniencja: "Z księgozbioru Jędrzeja Giertycha" - [piecz.]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Europa a Polska historia 20 w.
  • Poczdam konferencja 1945 r.
  • Polska historia 20 w.
  • Polska a Austria polityka 20 w.
  • Polska a Niemcy polityka 20 w.
  • Polska a Rosja polityka 20 w.
  • Polska a Ukraina polityka 20 w.
  • Rosja historia 20 w.
  • Ukraina masoneria 20 w.
  • Ukraina historia 20 w.
  • Wersal traktat 1815 r.
  • Masoneria ukraińska
  • Traktat 1815 r. wersalski

MARC

 • 100 a Giertych, Jędrzej
 • 240 a Spuścizna Jędrzeja Giertycha:
 • 243 a twórczość - artykuły
 • 245 a Polska w Europie i stosunki z sąsiednimi państwami - artykuły do prasy.
 • 250 a Oryg., kop.
 • 260 a London c 1956 po m Londyn
 • 300 a 426 k. c 29x21 cm i mn.
 • 340 d rkps, masz. e luźne
 • 520 a Zawiera artykuły: "U źródeł koncepcji wielkiej Ukrainy" (masz. + dr.) k. 1-10. - "Masońskie filiacje ruchu ukraińskiego" (masz. + dr. + koperta) k. 11-21. - "O ukraińskich rzeziach polskiej ludności" k. 22-24. - "Nowa faza walki o ziemie wschodnie" k. 25-30. - "Apel białej Rosji" k. 31-34. - "A map of nationalities in the Soviet Union" k. 35-41. - "Under East-European Eyes" k. 42-45. - [...] na temat ludności niemieckiej wysiedlonej z ziem przyłączonych oststnio do Polski [...]" k. 46-58. - "Memoriał w sprawie administracji nowo przyłączonych ziem zachodnich" k. 59-85. - "O Austrii i jej wpływie na życie polskie" k. 86-95. - "Sprawa Niemiec" (art. + późniejsze komentarze) k. 96-111. - "Taft i Eisenhower - z polskiego stanowiska" (fragment) k. 112-113. - "The experience of the between-the-wars period and of the Second World War" (brak fragmentu tekstu) k. 114-265. - "The territorial settlement of Versailles and Potsdam" (rkps + masz.) k. 266-282. - Artykuł o polityce francuskiej i roli Polski w Europie k. 283-300. - "Polands position in Europe" k. 301-407. - "Stan obecny" k. 408-426
 • 541 a Giertych Maciej b Kórnik c c d 2006 e 1527
 • 546 a Ang., pol.
 • 561 a "Z księgozbioru Jędrzeja Giertycha" - [piecz.] e piecz. m Londyn r 1993 w Giertych Jędrzej
 • 651 a Europa a Polska x historia y 20 w.
 • 651 a Poczdam x konferencja y 1945 r.
 • 651 a Polska x historia y 20 w.
 • 651 a Polska a Austria x polityka y 20 w.
 • 651 a Polska a Niemcy x polityka y 20 w.
 • 651 a Polska a Rosja x polityka y 20 w.
 • 651 a Polska a Ukraina x polityka y 20 w.
 • 651 a Rosja x historia y 20 w.
 • 651 a Ukraina x masoneria y 20 w.
 • 651 a Ukraina x historia y 20 w.
 • 651 a Wersal x traktat y 1815 r.
 • 653 a Masoneria ukraińska
 • 653 a Traktat 1815 r. wersalski
 • 740 a Apel białej Rosji
 • 740 a O Austrii i jej wpływie na życie polskie
 • 740 a Memoriał w sprawie administracji nowo przyłączonych ziem zachodnich
 • 740 a [...] ||na temat ludności niemieckiej wysiedlonej z ziem przyłączonych oststnio do Polski [...]
 • 740 a Under East-European Eyes
 • 740 a Stan obecny
 • 740 a U źródeł koncepcji wielkiej Ukrainy
 • 740 a Masońskie filiacje ruchu ukraińskiego
 • 740 a O ukraińskich rzeziach polskiej ludności
 • 740 a Nowa faza walki o ziemie wschodnie
 • 740 a A ||map of nationalities in the Soviet Union
 • 740 a Polands position in Europe
 • 740 a Polityka francuska i rola Polski w Europie
 • 740 a The ||territorial settlement of Versailles and Potsdam
 • 740 a The ||experience of the between-the-wars period and of the Second World War
 • 740 a Taft i Eisenhower - z polskiego stanowiska (fragment)
 • 740 a Sprawa Niemiec
 • 852 j BK 14219
 • 999 a EN