Kariera naukowa i praca zawodowa.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 14060/2
 • Autor: Czubiński, Antoni (1928-2003)
 • Tytuł:
  • Spuścizna Antoniego Czubińskiego
  • materiały biograficzne
  • Kariera naukowa i praca zawodowa. Cz. 2.
 • Miejsce i czas powstania: Poznań 1955-1999
 • Opis fizyczny: 200 k. 29x21 cm i mn.
 • Oprawa: luźne i częściowo oprawne
 • Zawartość:
  • 2. Wyróżnienia i nagrody od: prof. dr hab. Alfonsa Klafkowskiego (Rektora UAM) z 1959-1962 r. k. 174-177. - Henryka Golańskiego (Ministra Szkolnictwa Wyższego) z 1962 r. k. 178. - prof. dr hab. Gerarda Labudy (Rektora UAM) z 1963 r. k. 179-180. - prof. dr hab. Czesława Łuczaka (Rektora UAM) z 1969-1970 r. k. 181-183. - prof. dr hab. Benona Miśkiewicza (Rektora UAM) z 1974-1979 r. k. 184-188. - prof. z. dr. Zbigniewa Radwańskiego (Rektora UAM) z 1982 r. k. 189. - prof. dr hab. Franciszka Kaczmarka (Rektora UAM) z 1985 k. 190. - prof. dr hab. Waldemara Żukowskiego (Prorektora UAM w imieniu Komisji Rektorskiej) z 1988-1990 r. k. 191, 193-194. - prof. dr hab. Jacka Fisiaka (Ministra Edukacji Narodowej ) z 1989 r. k. 192. - prof. dr hab. Bogdana Marcińca (Rektora UAM) z 1990 r. k. 195. - prof. dr hab. Stefana Jurgi (Rektora UAM w Poznaniu) z 1996-1999 r. k. 196-200
  • 1. Dokumentacja kariery naukowej i pracy: kopia wypisu z akt Archiwum Państwowego w Poznaniu dot. zatrudnienia A. Czubińskiego w aparacie etatowym ZMP w Poznaniu w latach 1950-1953 z 1992 (3 egz.) k. 1-3. - Podanie do Instytutu Kształcenia Kadr Naukowych w Warszawie o przyjęcie na studia aspiranckie z 1955 k. 4. - Informacje z Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego o terminie wyjazdu na studia do ZSRR (2) z 1955 k. 5-6. - Pismo rektora UAM prof. dr hab. Alfonsa Klafkowskiego do prof. dr Kazimierza Piwarskiego z prośbą o przyspieszenie recenzji pracy doktorskiej A. Czubińskiego z 1959 r. k. 7-8. - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (informacje o naliczanej pensji, przyznaniu dodatków funkcyjnych, dodatków za wysługę lat, nagród jubileuszowych, zgody na dodatkową pracę) z lat 1960-1997 k. 9-52. - Instytut Zachodni Polskiej Akademii Nauk (podania z do rektora UAM z prośbą o zgodę na dodatkowe zatrudnienie w IZ, pozwolenia rektora UAM na dodatkowe zatrudnienie w IZ; informacje o naliczanej pensji, przyznaniu dodatków funkcyjnych, dodatków za wysługę lat; korespondencja z Andrzejem Wituskim prezydentem miasta Poznania w sprawie nowego lokalu dla IZ; odmówienie przez Jana Wąsickiego przyjęcia nagrody z IZ; rezygnacja ze stanowiska dytektora IZ; raporty rozliczeniowe dot. IZ z 1990 r.; świadectwo pracy w IZ) z lat 1969-1991 k. 53-166. - Zakład Badań nad Polonią Zagraniczną PAN w Poznaniu (podanie o przyjęcie rezygnacji z funkcji kierownika Zakładu przez sekretarza naukowego PAN; przyjęcie rezygnacji; prośba o wydanie opinii o dr Stanisławie Przywarskim; pismo prezesa PAN informujące o powołaniu komisji wspierającej nowego kierownika Zakładu; opinia prof. A. Czubińskiego o dr S. Przywarskim) z 1981 r. k. 167-173
 • Proweniencja: "Z księgozbioru profesora Antoniego Czubińskiego" - [piecz.]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Komisja Rektorska UAM
  • Rozliczenia finansowe
  • Podania
  • Umowy

MARC

 • 100 $a Czubiński, Antoni $d (1928-2003)
 • 240 $a Spuścizna Antoniego Czubińskiego
 • 243 $a materiały biograficzne
 • 245 $a Kariera naukowa i praca zawodowa. $n Cz. 2.
 • 250 $a oryg., kop.
 • 260 $a Poznań $c 1955-1999 $m Poznań
 • 300 $a 200 k. $c 29x21 cm i mn.
 • 340 $d rkps, masz., dr. $e luźne i częściowo oprawne
 • 520 $a 2. Wyróżnienia i nagrody od: prof. dr hab. Alfonsa Klafkowskiego (Rektora UAM) z 1959-1962 r. k. 174-177. - Henryka Golańskiego (Ministra Szkolnictwa Wyższego) z 1962 r. k. 178. - prof. dr hab. Gerarda Labudy (Rektora UAM) z 1963 r. k. 179-180. - prof. dr hab. Czesława Łuczaka (Rektora UAM) z 1969-1970 r. k. 181-183. - prof. dr hab. Benona Miśkiewicza (Rektora UAM) z 1974-1979 r. k. 184-188. - prof. z. dr. Zbigniewa Radwańskiego (Rektora UAM) z 1982 r. k. 189. - prof. dr hab. Franciszka Kaczmarka (Rektora UAM) z 1985 k. 190. - prof. dr hab. Waldemara Żukowskiego (Prorektora UAM w imieniu Komisji Rektorskiej) z 1988-1990 r. k. 191, 193-194. - prof. dr hab. Jacka Fisiaka (Ministra Edukacji Narodowej ) z 1989 r. k. 192. - prof. dr hab. Bogdana Marcińca (Rektora UAM) z 1990 r. k. 195. - prof. dr hab. Stefana Jurgi (Rektora UAM w Poznaniu) z 1996-1999 r. k. 196-200
 • 520 $a 1. Dokumentacja kariery naukowej i pracy: kopia wypisu z akt Archiwum Państwowego w Poznaniu dot. zatrudnienia A. Czubińskiego w aparacie etatowym ZMP w Poznaniu w latach 1950-1953 z 1992 (3 egz.) k. 1-3. - Podanie do Instytutu Kształcenia Kadr Naukowych w Warszawie o przyjęcie na studia aspiranckie z 1955 k. 4. - Informacje z Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego o terminie wyjazdu na studia do ZSRR (2) z 1955 k. 5-6. - Pismo rektora UAM prof. dr hab. Alfonsa Klafkowskiego do prof. dr Kazimierza Piwarskiego z prośbą o przyspieszenie recenzji pracy doktorskiej A. Czubińskiego z 1959 r. k. 7-8. - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (informacje o naliczanej pensji, przyznaniu dodatków funkcyjnych, dodatków za wysługę lat, nagród jubileuszowych, zgody na dodatkową pracę) z lat 1960-1997 k. 9-52. - Instytut Zachodni Polskiej Akademii Nauk (podania z do rektora UAM z prośbą o zgodę na dodatkowe zatrudnienie w IZ, pozwolenia rektora UAM na dodatkowe zatrudnienie w IZ; informacje o naliczanej pensji, przyznaniu dodatków funkcyjnych, dodatków za wysługę lat; korespondencja z Andrzejem Wituskim prezydentem miasta Poznania w sprawie nowego lokalu dla IZ; odmówienie przez Jana Wąsickiego przyjęcia nagrody z IZ; rezygnacja ze stanowiska dytektora IZ; raporty rozliczeniowe dot. IZ z 1990 r.; świadectwo pracy w IZ) z lat 1969-1991 k. 53-166. - Zakład Badań nad Polonią Zagraniczną PAN w Poznaniu (podanie o przyjęcie rezygnacji z funkcji kierownika Zakładu przez sekretarza naukowego PAN; przyjęcie rezygnacji; prośba o wydanie opinii o dr Stanisławie Przywarskim; pismo prezesa PAN informujące o powołaniu komisji wspierającej nowego kierownika Zakładu; opinia prof. A. Czubińskiego o dr S. Przywarskim) z 1981 r. k. 167-173
 • 541 $c c $d 2003 $e 1787
 • 561 $a "Z księgozbioru profesora Antoniego Czubińskiego" - [piecz.] $e piecz. $m Poznań $r 2003 $w Czubiński Antoni
 • 610 $a Komisja Rektorska UAM
 • 655 $a Rozliczenia finansowe
 • 655 $a Podania
 • 655 $a Umowy
 • 700 $a Czesława Łuczaka $c prof. dr hab., rektor UAM
 • 700 $a Fisiak Jacek $c prof. dr hab., rektor UAM
 • 700 $a Franciszka Kaczmarka $c prof. dr hab., rektor UAM
 • 700 $a Golański Henryk $c Minister Szkolnictwa Wyższego
 • 700 $a Jurga Stefan $c prof. dr hab., rektora UAM
 • 700 $a Klafkowski Alfons $c prof. dr hab., rektor UAM
 • 700 $a Labuda Gerard $c prof. dr hab., rektor UAM
 • 700 $a Marciniec Bogdan $c prof. dr hab., Ektora UAM
 • 700 $a Miśkiewicz Benon $c prof. dr hab., rektor UAM
 • 700 $a Zbigniewa Radwańskiego $c prof. dr hab., rektor UAM
 • 700 $a Żukowski Waldemar $c prof. dr hab., prorektor UAM
 • 740 $a Rezygnacja A. Czubińskiego ze stanowiska dytektora IZ
 • 740 $a Informacje o naliczanej pensji dla A. Czubińskiego
 • 740 $a Informacje o dodatkach funkcyjnych dla A. Czubińskiego
 • 740 $a Informacje o dodatkach za wysługę lat dla A. Czubińskiego
 • 740 $a Informacje o nagrodach jubileuszowych dla A. Czubińskiego
 • 740 $a Zgody na dodatkową pracę dla A. Czubińskiego
 • 740 $a Praca A. Czubińskiego w Instytucie Zachodnim PAN
 • 740 $a Podania A. Czubińskiego do rektora UAM o zgodę na dodatkowe zatrudnienie w IZ
 • 740 $a Pozwolenia rektora UAM na dodatkowe zatrudnienie A. Czubińskiego w IZ
 • 740 $a Korespondencja A. Czubińskiego z Andrzejem Wituskim
 • 740 $a Odmówienie przez Jana Wąsickiego przyjęcia nagrody z IZ
 • 740 $a Raporty rozliczeniowe A. Czubińskiego dot. IZ z 1990 r.
 • 740 $a Świadectwo pracy A. Czubińskiego w IZ
 • 740 $a Praca A. Czubińskiego w Zakładzie Badań nad Polonią Zagraniczną PAN
 • 740 $a Rezygnacja A. Czubińskiego z funkcji kierownika Zakładu Badań nad Polonią Zagraniczną
 • 740 $a Prośba do A. Czubińskiego o wydanie opinii o dr Stanisławie Przywarskim
 • 740 $a Pismo o powołaniu komisji wspierającej nowego kierownika Zakładu Badań nad Polonią Zagraniczną
 • 740 $a Opinia prof. A. Czubińskiego o dr S. Przywarskim
 • 740 $a Wyróżnienia i nagrody dla A. Czubińskiego
 • 740 $a Dokumentacja kariery naukowej i pracy A. Czubińskiego
 • 740 $a Wypis z akt dot. zatrudnienia A. Czubińskiego w ZMP w Poznaniu
 • 740 $a Podanie A. Czubińskiego o przyjęcie na studia aspiranckie
 • 740 $a Informacje o terminie wyjazdu do ZSRR dla A. Czubińskiego
 • 740 $a Pismo z prośbą o przyspieszenie recenzji pracy doktorskiej A. Czubińskiego
 • 740 $a Praca A. Czubińskiego na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 852 $j BK 14060/2
 • 999 $a EN

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 14060/2