Materiały osobiste.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 14060/1
 • Autor: Czubiński, Antoni (1928-2003)
 • Tytuł:
  • Spuścizna Antoniego Czubińskiego
  • materiały biograficzne
  • Materiały osobiste. Cz. 1.
 • Miejsce i czas powstania: Poznań 1955-1970 po
 • Opis fizyczny: 626 k. fot.; klisze 29x21 cm i mn.
 • Oprawa: luźne i częściowo oprawne
 • Zawartość:
  • 3. Działalność zawodowa: karta biblioteczna do Biblioteki Głównej UAM z 1965 r. k. 444. - Karta wstępu do stołówki WSNS przy KC PZPR z 1972 r. k. 445. - Karta wstępu do domów studenckich UAM z 1973 r. k. 446. - Legitymacja członkowska PZPR z 1967-1975 r. k. 447-454. - Legitymacja członkowska PZPR z 1984-1986 k. 455-456. - Legitymacje i karty biblioteczne z Paryża z lat 1965-66 k. 457-464. - Zaproszenie na uroczystość z okazji 30-lecia pracy naukowej prof. A. Czubińskiego k. 465-466. - Oświadczenie A. Czubińskiego o działalności naukowej z 1982 r. k. 467. - Opis pracy naukowej i bibliografia prac z 1978 r. (2 egz.) k. 468-496. - Sprawozdanie z pobytu w RFN w celach naukowo-badawczych z 1978 r. k. 495-496. - Opis pracy naukowej z 1991 r. k. 497-505. - Opis pracy naukowej z 1993 r. (fragm.) k. 506-511. - Bibliografia ważniejszych publikacji z ok. 1999 r. k. 512-518. - Bibliografia publikacji z roku 2000 k. 519-520. - Sprawozdanie za rok 1986 r. k. 521-524. - Sprawozdanie z czynności za rok 1988 k. 525-526
  • 1. Życie prywatne: wizytówka profesora, jako Dyrektora Instytutu Zachodniego k. 1. - Kalendarze z 1955, 1956 i 1957 r. z osobistymi notatkami k. 2-310. - Notatnik z adresami k. 311-371. - Dyplom przyjęcia do Sodalicji Mariańskiej dla Antoniego Czubińskiego z 8.12.1947 k. 373. - Przy tym notatka I Sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR Zdzisława Wroniaka o rozmowie z A. Czubińskim na temat przynależności do Sodalicji z 1953 r. k. 373. - Odpis aktu urodzenia córki Anny z 1967 r. k. 374. - Odpis sentencji wyroku sądowego orzekającego rozwód z Barbarą Sikorską-Czubińską z 1974 r. k. 375-376. - Wypis z akt notarialnych w sprawie alimentów dla córki Anny na czas wyjazdu A. Czubińskiego zagranicę z 1976 r. k. 377-378. - Anonim do A. Czubińskiego dot. pierwszej żony z 1981 r. k. 379-380 [NIE UDOSTĘPNIA SIĘ DO 2030 ROKU!]. - Zawiadomienie o ustaleniu daty ślubu A. Czubińskiego z Barbarą Szulc z 1976 r. k. 381-382. - Oprawa muzyczna do ceremonii ślubnej z Barbarą Szulc k. 383. - Odpis skrócony aktu małżeństwa z Barbarą Szulc z 1976 r. k. 384. - Kopia pisma do Sądu Rejonowego w Koninie w sprawie nabycia spadku po Wincentym Czubińskim przez Mariannę Warno z 1979 r. k. 385. - Przy tym odpis aktu zgonu Wincentego Czubińskiego z 1972 r. k. 386. - Kopia pisma do Sądu Rejonowego w Koninie w sprawie nabycia spadku po Wiktorii Czubińskiej przez Mariannę Warno z 1990 r. k. 387. - Przy tym odpis aktu zgonu Wiktorii Czubińskiej z 1989 r. (+ dodatkowo 3 kserokopie) k. 388-391
  • 2. Dane osobowe, życiorysy i osobiste wspomnienia profesora Czubińskiego: dane osobowe o Antonim Czubińskim z Komitetu Powiatowego PZPR w Konimie z 1953 r. k. 392. - Kwestionariusz osobowy z ok. 1958 r. k. 393. - Kwestionariusz do Biura Paszportów MSW z 1977 r. (2 rgz.) k. 394-397. - Życiorys z 1978 r. (w 4 różnych wersjach) k. 398-412. - Życiorys z 1982 r. ze spisem ważniejszych publikacji naukowych k. 413-414. - Życiorys z ok. 1987 r. k. 415. - Życiorys z ok. 1992 r. (2 egz.) k. 416-417. - "Jak przeżyłem dzień 1.IX. 1939" k. 418-420. - "Mój pobyt na robotach przymusowych w Niemczech" (2 wersje w j. pol. i 1 w j. niem.) k. 421-435. - "W jakiej sytuacji i gdzie przebyl[!] Pan 9 maja 1945 r." k. 436-439. - "Rocznica września 1939 r." k. 440-443
  • Fotografie (58 szt.) k. 565-622. - Objaśnienia do fotografii na płytach CD zamieszczonych w książce o A. Czubińskim (notatki prof. Stanisława Sierpowskiego) k. 527-564. - Klisza z 21 fotografiami z pogrzebu Barbary Szulc-Czubińskiej w lutym 1994 r. (4 szt.) k. 623-626.
 • Grafika:
  • Spotkanie z J. Ferlugą 13x18 cm fot.
  • Spotkanie z J. Ferlugą 13x18 cm fot.
  • Nadanie doktoratu Honoris Causa 13x18 cm fot.
  • 15x23 cm fot.
 • Proweniencja: "Z księgozbioru profesora Antoniego Czubińskiego" - [piecz.]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Czubińska Barbara zob. Szulc-Czubińska Barbara
  • Szulc-Czubińska Barbara (1928-1993)
  • Kalendarze
  • Życiorysy
  • Sprawozdania
  • Akta urzędowe
  • Dyplomy
  • Legitymacje
 • Uwagi: Część zdjęć zamieszczonych w książce: "Antoni Czubiński: 1928 - 2003. Życie i dzieło" umieszczono na płytach CD. Opis zob. "Katalog płyt CD"

MARC

 • 100 $a Czubiński, Antoni $d (1928-2003)
 • 240 $a Spuścizna Antoniego Czubińskiego
 • 243 $a materiały biograficzne
 • 245 $a Materiały osobiste. $n Cz. 1.
 • 250 $a oryg., kop.
 • 260 $a Poznań $c 1955-1970 po $m Poznań
 • 300 $a 626 k. $b fot.; klisze $c 29x21 cm i mn.
 • 340 $d rkps, masz., dr. $e luźne i częściowo oprawne
 • 500 $a Część zdjęć zamieszczonych w książce: "Antoni Czubiński: 1928 - 2003. Życie i dzieło" umieszczono na płytach CD. Opis zob. "Katalog płyt CD"
 • 520 $a 3. Działalność zawodowa: karta biblioteczna do Biblioteki Głównej UAM z 1965 r. k. 444. - Karta wstępu do stołówki WSNS przy KC PZPR z 1972 r. k. 445. - Karta wstępu do domów studenckich UAM z 1973 r. k. 446. - Legitymacja członkowska PZPR z 1967-1975 r. k. 447-454. - Legitymacja członkowska PZPR z 1984-1986 k. 455-456. - Legitymacje i karty biblioteczne z Paryża z lat 1965-66 k. 457-464. - Zaproszenie na uroczystość z okazji 30-lecia pracy naukowej prof. A. Czubińskiego k. 465-466. - Oświadczenie A. Czubińskiego o działalności naukowej z 1982 r. k. 467. - Opis pracy naukowej i bibliografia prac z 1978 r. (2 egz.) k. 468-496. - Sprawozdanie z pobytu w RFN w celach naukowo-badawczych z 1978 r. k. 495-496. - Opis pracy naukowej z 1991 r. k. 497-505. - Opis pracy naukowej z 1993 r. (fragm.) k. 506-511. - Bibliografia ważniejszych publikacji z ok. 1999 r. k. 512-518. - Bibliografia publikacji z roku 2000 k. 519-520. - Sprawozdanie za rok 1986 r. k. 521-524. - Sprawozdanie z czynności za rok 1988 k. 525-526
 • 520 $a 1. Życie prywatne: wizytówka profesora, jako Dyrektora Instytutu Zachodniego k. 1. - Kalendarze z 1955, 1956 i 1957 r. z osobistymi notatkami k. 2-310. - Notatnik z adresami k. 311-371. - Dyplom przyjęcia do Sodalicji Mariańskiej dla Antoniego Czubińskiego z 8.12.1947 k. 373. - Przy tym notatka I Sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR Zdzisława Wroniaka o rozmowie z A. Czubińskim na temat przynależności do Sodalicji z 1953 r. k. 373. - Odpis aktu urodzenia córki Anny z 1967 r. k. 374. - Odpis sentencji wyroku sądowego orzekającego rozwód z Barbarą Sikorską-Czubińską z 1974 r. k. 375-376. - Wypis z akt notarialnych w sprawie alimentów dla córki Anny na czas wyjazdu A. Czubińskiego zagranicę z 1976 r. k. 377-378. - Anonim do A. Czubińskiego dot. pierwszej żony z 1981 r. k. 379-380 [NIE UDOSTĘPNIA SIĘ DO 2030 ROKU!]. - Zawiadomienie o ustaleniu daty ślubu A. Czubińskiego z Barbarą Szulc z 1976 r. k. 381-382. - Oprawa muzyczna do ceremonii ślubnej z Barbarą Szulc k. 383. - Odpis skrócony aktu małżeństwa z Barbarą Szulc z 1976 r. k. 384. - Kopia pisma do Sądu Rejonowego w Koninie w sprawie nabycia spadku po Wincentym Czubińskim przez Mariannę Warno z 1979 r. k. 385. - Przy tym odpis aktu zgonu Wincentego Czubińskiego z 1972 r. k. 386. - Kopia pisma do Sądu Rejonowego w Koninie w sprawie nabycia spadku po Wiktorii Czubińskiej przez Mariannę Warno z 1990 r. k. 387. - Przy tym odpis aktu zgonu Wiktorii Czubińskiej z 1989 r. (+ dodatkowo 3 kserokopie) k. 388-391
 • 520 $a 2. Dane osobowe, życiorysy i osobiste wspomnienia profesora Czubińskiego: dane osobowe o Antonim Czubińskim z Komitetu Powiatowego PZPR w Konimie z 1953 r. k. 392. - Kwestionariusz osobowy z ok. 1958 r. k. 393. - Kwestionariusz do Biura Paszportów MSW z 1977 r. (2 rgz.) k. 394-397. - Życiorys z 1978 r. (w 4 różnych wersjach) k. 398-412. - Życiorys z 1982 r. ze spisem ważniejszych publikacji naukowych k. 413-414. - Życiorys z ok. 1987 r. k. 415. - Życiorys z ok. 1992 r. (2 egz.) k. 416-417. - "Jak przeżyłem dzień 1.IX. 1939" k. 418-420. - "Mój pobyt na robotach przymusowych w Niemczech" (2 wersje w j. pol. i 1 w j. niem.) k. 421-435. - "W jakiej sytuacji i gdzie przebyl[!] Pan 9 maja 1945 r." k. 436-439. - "Rocznica września 1939 r." k. 440-443
 • 520 $a Fotografie (58 szt.) k. 565-622. - Objaśnienia do fotografii na płytach CD zamieszczonych w książce o A. Czubińskim (notatki prof. Stanisława Sierpowskiego) k. 527-564. - Klisza z 21 fotografiami z pogrzebu Barbary Szulc-Czubińskiej w lutym 1994 r. (4 szt.) k. 623-626.
 • 541 $c c $d 2003 $e 1787
 • 541 $c c $d 2004 $e 1433
 • 561 $a "Z księgozbioru profesora Antoniego Czubińskiego" - [piecz.] $e piecz. $m Poznań $r 2003 $w Czubiński Antoni
 • 600 $a Czubińska Barbara zob. Szulc-Czubińska Barbara
 • 600 $a Szulc-Czubińska Barbara $d (1928-1993)
 • 611 $a 30-lecie [||Trzydziestolecie] pracy naukowej prof. Antoniego Czubińskiego
 • 655 $a Kalendarze
 • 655 $a Życiorysy
 • 655 $a Sprawozdania
 • 655 $a Akta urzędowe
 • 655 $a Dyplomy
 • 655 $a Legitymacje
 • 710 $a Sodalicja Mariańska
 • 740 $a Zawiadomienie o ustaleniu daty ślubu A. Czubińskiego z Barbarą Szulc
 • 740 $a Wizytówka A. Czubińskiego jako Dyrektora Instytutu Zachodniego
 • 740 $a Kalendarz A. Czubińskiego z 1955 r.
 • 740 $a Kalendarz A. Czubińskiego z 1956 r.
 • 740 $a Kalendarz A. Czubińskiego z 1957 r.
 • 740 $a Notatnik A. Czubińskiego z adresami
 • 740 $a Dyplom przyjęcia do Sodalicji Mariańskiej dla Antoniego Czubińskiego
 • 740 $a Notatka z rozmowy z A. Czubińskim na temat przynależności do Sodalicji
 • 740 $a Odpis aktu urodzenia Anny Czubińskiej z 1967 r.
 • 740 $a Odpis aktu orzekającego rozwód A. Czubińskiego z Barbarą Sikorską-Czubińską
 • 740 $a Odpis aktu notarialnego w sprawie alimentów dla Anny Czubińskiej
 • 740 $a Anonim do A. Czubińskiego dot. pierwszej żony [NIE UDOSTĘPNIA SIĘ DO 2030 ROKU!]
 • 740 $a Oprawa muzyczna do ceremonii ślubnej A. Czubińskiego z Barbarą Szulc
 • 740 $a Odpis skrócony aktu małżeństwa A. Czubińskiego z Barbarą Szulc
 • 740 $a Pismo do Sądu Rejonowego w Koninie w sprawie nabycia spadku po Wincentym Czubińskim
 • 740 $a Odpis aktu zgonu Wincentego Czubińskiego
 • 740 $a Pismo do Sądu Rejonowego w Koninie w sprawie nabycia spadku po Wiktorii Czubińskiej
 • 740 $a Odpis aktu zgonu Wiktorii Czubińskiej
 • 740 $a Jak przeżyłem dzień 1.IX.1939
 • 740 $a Mój pobyt na robotach przymusowych w Niemczech
 • 740 $a Mein Aufenthalt zur Zwangsarbeit in Deutschland
 • 740 $a W jakiej sytuacji i gdzie przebyl[!] Pan 9 maja 1945 r.
 • 740 $a Rocznica września 1939 r.
 • 740 $a Kalendarze
 • 740 $a Objaśnienia do fotografii na płytach CD zamieszczonych w książce o A. Czubińskim
 • 740 $a Dyplom przyjęcia do Sodalicji Mariańskiej dla A. Czubińskiego
 • 740 $a Dane osobowe o A. Czubińskim z Komitetu Powiatowego PZPR w Konimie
 • 740 $a Kwestionariusz osobowy A. Czubińskiego
 • 740 $a Kwestionariusz A. Czubińskiego do Biura Paszportów MSW
 • 740 $a Życiorys A. Czubińskiego
 • 740 $a Życiorys A. Czubińskiego ze spisem ważniejszych publikacji naukowych
 • 740 $a Działalność zawodowa A. Czubińskiego
 • 740 $a Karta A. Czubińskiego do Biblioteki Głównej UAM z 1965 r.
 • 740 $a Sprawozdanie A. Czubińskiego z prac w 1986 r.
 • 740 $a Sprawozdanie A. Czubińskiego z prac w 1988 r.
 • 740 $a Karta A. Czubińskiego do domów studenckich UAM
 • 740 $a Legitymacja członkowska PZPR A. Czubińskiego z 1967-1975
 • 740 $a Legitymacja członkowska PZPR A. Czubińskiego z 1984-1986
 • 740 $a Legitymacja A. Czubińskiego z Paryża z lat 1965-66
 • 740 $a Zaproszenie na uroczystość 30-lecia pracy naukowej A. Czubińskiego
 • 740 $a Oświadczenie A. Czubińskiego o działalności naukowej z 1982 r.
 • 740 $a Opis pracy naukowej i bibliografia prac A. Czubińskiego z 1978 r.
 • 740 $a Sprawozdanie A. Czubińskiego z pobytu w RFN z 1978 r.
 • 740 $a Opis pracy naukowej A. Czubińskiego z 1991 r.
 • 740 $a Opis pracy naukowej A. Czubińskiego z 1993 r.
 • 740 $a Bibliografia publikacji A. Czubińskiego z 1999 r.
 • 740 $a Bibliografia publikacji A. Czubińskiego z 2000
 • 740 $a Karta A. Czubińskiego do biblioteki w Paryżu z lat 1965-66
 • 852 $j BK 14060/1
 • 900 $c Spotkanie z J. Ferlugą $d 1967 r. $f 13x18 cm $m fot.
 • 900 $c Spotkanie z J. Ferlugą $d 1967 r. $f 13x18 cm $m fot.
 • 900 $c Nadanie doktoratu Honoris Causa $d 1967 r. ok. $f 13x18 cm $m fot.
 • 900 $f 15x23 cm $m fot.
 • 999 $a EN

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 14060/1