Korespondencja Michaela Żurowskiego-Allana.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 14160
 • Tytuł:
  • Spuścizna Michaela Żurowskiego-Allana
  • Materiały biograficzne
  • Korespondencja Michaela Żurowskiego-Allana.
 • Miejsce i czas powstania: Stirling 1991-2004
 • Opis fizyczny: 548 k. fot. 30x21 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Ang., pol.
 • Zawartość:
  • Korespondencja do M. Żurowskiego-Allana od następujących: Graham Maria i Cece (1) 2003 k. 2 . - Siostra Paula od Jezusa, karmelitanka z klasztoru w Falkirk (72) 1993-2004 k. 6-8, 10-18, 21-24, 26-30, 34-41, 44-52, 55-59, 64-67, 71-74, 76-81, 84-85, 89-97, 99-104, 108-112, 116-120, 130-135, 138-142, 145-148, 150-153, 157-164, 167-178, 181-183, 186-193, 198-201, 203-206, 210-213, 216-218, 221-226, 229-230, 232-233, 236, 238-239, 243, 247-252, 255-256, 258-264, 268-273. - Siostra Maria Karmela od Krzyża, karmelitanka z Poznania (5) 1994-2004 k. 275-276, 279-283 (2 listy w tłumaczeniu M. Żurowskiego-Allana na j. ang., a także list siostry Pauli do M. Żurowskiego-Allana przetłumaczony przez niego na j. pol. i przesłany siostrze Marii Karmelii do Poznania (1) 2002 k. 277-278). - Mills Jillian (9) 1993-2004 k. 285-289, 292-294, 296-298, 302-303, 304v-305. - Mills Jillian, William, Barry i Lee (1) 2001 k. 307. - Mills Lee 1993 (2) k. 309, 311. - Rymkiewicz Krystyna (23) 1991-2004 k. 330-331, 344-345, 354-357 (przy tym tłumaczenie M. Żurowskiego-Allana na j. ang. k. 358-361), 362, 386-387, 389-392, 398-401, 410, 420-423, 428-429, 433-436, 448-449, 451-452, 467-474, 476-477, 480-485, 489-490, 494-496, 500-502. - Pracki Zygmunt (11) 1991-2001 k. 344-345, 362, 386-387, 398-401, 448-449, 451-452, 489-490, 494, 500-502, 504-506, 513-514 . - Praccy Witold, Danuta, Aleksandra i Joanna (8) 1991-2001 k. 413-416, 516-517, 519-520, 527, 529-530, 532-533, 539-541, 546
  • Korespondencja M. Żurowskiego-Allana do następujących: Graham Maria i Cece (1) 2003 k. 3. - Siostra Paula, karmelitanka z klasztoru w Falkirk (42) 1993-2004 k. 9, 19-20, 25, 31-33, 42-43, 53-54, 60-63, 69-70, 75, 82 (przy tym kopia listu siostry Marii Karmeli z Poznania do M. Żurowskiego-Allana w tłumaczeniu na j. ang., którą adresat przesłał siostrze Pauli do Falkirk k. 83; por. k. 279), 86-88, 105-107, 113-115, 121-125, 128-129, 136-137, 143-144, 149, 154-156, 165-166, 179-180, 184-185, 194-197, 202, 207-209, 214-215, 219-220, 227-228, 231, 234-235, 240-242, 245-246 , 253-254, 257, 265, 267. - Mills Jillian, William, Barry i Lee (6) 1993-1994 k. 290-291, 295, 299-301, 304, 306. - Mills Lee (2) 1993-1994 k. 308, 310. - Rymkiewicz Krystyna (78) 1991-2004 k. 314-329, 332, 334, 338-343, 346-353, 367, 369-379, 382-385, 388, 393-396, 402-409, 417-419, 424-427, 430-432, 437-447, 450, 453-465, 474-475, 478-479, 486-488, 491-493, 497-499, 507-512. - Rymkiewicz Izabela (6) 2001-2003 k. 320, 334, 339-343, 363-364, 337. - Rymkiewicz Maciej (5) 2001-2002 k. 334-336, 339-343, 363-364. - Pracki Zygmunt (3) 2002 k. 334, 339-343. - Pracki Witold i Danuta (17) 1992-2003 k. 322-324, 327, 411-412, 516, 518, 521-526, 528, 531, 534-538, 542-545
  • Korespomdencja innych osób: Żurowska-Allan Christina do Prackiego Zygmunta i Rymkiewicz Krystyny (1) 2000 k. 381. - Siostra Paula, karmelitanka z klasztoru w Falkirk do siostry Teresy od Świętej Opatrzności, karmelitanki z klasztoru w Poznaniu (tłumaczony na j. pol. przez M. Żurowskiego-Allana) (1) 1994 k. 244. - Siostra Teresy, karmelitanka do siostry Mildred w Falkirk (1) 1994 k. 245. - Siostra Małgorzata do karmelitanek w Falkirk (1) 1980 k. 272-273
 • Grafika:
  • siostra Paula, karmelitanka 15x10 cm k. 66 fot.
  • Falkirk: klasztor karmelitanek w Falkirk w Szkocji 15x10 cm k. 37 pocztówka
  • Tryszyn: klasztor karmelitanek 15x10 cm k. 127 pocztówka
  • Falkirk: klasztor karmelitanek w Falkirk w Szkocji 15x10 cm k. 37 fot.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Pracka Aleksandra
  • Pracka Joanna
  • Pracka Zdzisława -1997
 • Uwagi: Pozostawiono układ materiału sporządzony przez M. Żurowskiego-Allana. - Przy listach otrzymanych dołączone są kopie odpowiedzi. - Listy Jillian Mills adresowane jednocześnie do Michaela Żurowskiego-Allana i Christiny Żurowskiej-Allan

MARC

 • 240 $a Spuścizna Michaela Żurowskiego-Allana
 • 243 $a Materiały biograficzne
 • 245 $a Korespondencja Michaela Żurowskiego-Allana.
 • 246 $a "Korespondencja ogólna"
 • 250 $a oryg., kop.
 • 260 $a Stirling $c 1991-2004 $m Stirling
 • 300 $a 548 k. $b fot. $c 30x21 cm i mn.
 • 340 $d rkps, masz. $e luźne
 • 400 $a Allan Michael zob. Żurowski-Allan Michael
 • 400 $a Cape Christina zob. Żurowska-Allan Christina
 • 400 $a Cambell Ritchie Craig Christina zob. Żurowska-Allan Christina
 • 500 $a Pozostawiono układ materiału sporządzony przez M. Żurowskiego-Allana. - Przy listach otrzymanych dołączone są kopie odpowiedzi. - Listy Jillian Mills adresowane jednocześnie do Michaela Żurowskiego-Allana i Christiny Żurowskiej-Allan
 • 520 $a Korespondencja do M. Żurowskiego-Allana od następujących: Graham Maria i Cece (1) 2003 k. 2 . - Siostra Paula od Jezusa, karmelitanka z klasztoru w Falkirk (72) 1993-2004 k. 6-8, 10-18, 21-24, 26-30, 34-41, 44-52, 55-59, 64-67, 71-74, 76-81, 84-85, 89-97, 99-104, 108-112, 116-120, 130-135, 138-142, 145-148, 150-153, 157-164, 167-178, 181-183, 186-193, 198-201, 203-206, 210-213, 216-218, 221-226, 229-230, 232-233, 236, 238-239, 243, 247-252, 255-256, 258-264, 268-273. - Siostra Maria Karmela od Krzyża, karmelitanka z Poznania (5) 1994-2004 k. 275-276, 279-283 (2 listy w tłumaczeniu M. Żurowskiego-Allana na j. ang., a także list siostry Pauli do M. Żurowskiego-Allana przetłumaczony przez niego na j. pol. i przesłany siostrze Marii Karmelii do Poznania (1) 2002 k. 277-278). - Mills Jillian (9) 1993-2004 k. 285-289, 292-294, 296-298, 302-303, 304v-305. - Mills Jillian, William, Barry i Lee (1) 2001 k. 307. - Mills Lee 1993 (2) k. 309, 311. - Rymkiewicz Krystyna (23) 1991-2004 k. 330-331, 344-345, 354-357 (przy tym tłumaczenie M. Żurowskiego-Allana na j. ang. k. 358-361), 362, 386-387, 389-392, 398-401, 410, 420-423, 428-429, 433-436, 448-449, 451-452, 467-474, 476-477, 480-485, 489-490, 494-496, 500-502. - Pracki Zygmunt (11) 1991-2001 k. 344-345, 362, 386-387, 398-401, 448-449, 451-452, 489-490, 494, 500-502, 504-506, 513-514 . - Praccy Witold, Danuta, Aleksandra i Joanna (8) 1991-2001 k. 413-416, 516-517, 519-520, 527, 529-530, 532-533, 539-541, 546
 • 520 $a Korespondencja M. Żurowskiego-Allana do następujących: Graham Maria i Cece (1) 2003 k. 3. - Siostra Paula, karmelitanka z klasztoru w Falkirk (42) 1993-2004 k. 9, 19-20, 25, 31-33, 42-43, 53-54, 60-63, 69-70, 75, 82 (przy tym kopia listu siostry Marii Karmeli z Poznania do M. Żurowskiego-Allana w tłumaczeniu na j. ang., którą adresat przesłał siostrze Pauli do Falkirk k. 83; por. k. 279), 86-88, 105-107, 113-115, 121-125, 128-129, 136-137, 143-144, 149, 154-156, 165-166, 179-180, 184-185, 194-197, 202, 207-209, 214-215, 219-220, 227-228, 231, 234-235, 240-242, 245-246 , 253-254, 257, 265, 267. - Mills Jillian, William, Barry i Lee (6) 1993-1994 k. 290-291, 295, 299-301, 304, 306. - Mills Lee (2) 1993-1994 k. 308, 310. - Rymkiewicz Krystyna (78) 1991-2004 k. 314-329, 332, 334, 338-343, 346-353, 367, 369-379, 382-385, 388, 393-396, 402-409, 417-419, 424-427, 430-432, 437-447, 450, 453-465, 474-475, 478-479, 486-488, 491-493, 497-499, 507-512. - Rymkiewicz Izabela (6) 2001-2003 k. 320, 334, 339-343, 363-364, 337. - Rymkiewicz Maciej (5) 2001-2002 k. 334-336, 339-343, 363-364. - Pracki Zygmunt (3) 2002 k. 334, 339-343. - Pracki Witold i Danuta (17) 1992-2003 k. 322-324, 327, 411-412, 516, 518, 521-526, 528, 531, 534-538, 542-545
 • 520 $a Korespomdencja innych osób: Żurowska-Allan Christina do Prackiego Zygmunta i Rymkiewicz Krystyny (1) 2000 k. 381. - Siostra Paula, karmelitanka z klasztoru w Falkirk do siostry Teresy od Świętej Opatrzności, karmelitanki z klasztoru w Poznaniu (tłumaczony na j. pol. przez M. Żurowskiego-Allana) (1) 1994 k. 244. - Siostra Teresy, karmelitanka do siostry Mildred w Falkirk (1) 1994 k. 245. - Siostra Małgorzata do karmelitanek w Falkirk (1) 1980 k. 272-273
 • 541 $a Żurowski-Allan Michael $b Stirling $c c $d 2005 $e 161
 • 541 $a Żurowski-Allan Michael $b Stirling $c c $d 2005 $e 176
 • 546 $a Ang., pol.
 • 600 $a Pracka Aleksandra
 • 600 $a Pracka Joanna
 • 600 $a Pracka Zdzisława $d -1997
 • 700 $a Mills William
 • 700 $a Żurowska-Allan Christina $c organizatorka pomocy dla Polski
 • 700 $a Siostra Paula $c karmekitanka z Falkirk
 • 700 $a Siostra Maria Karmela od Krzyża $c karmelitanka z Kodnia
 • 700 $a Siostra Małgorzata $c karmelitanka z Poznania
 • 700 $a Siostra Mirdred $c karmelitanka, przełożona klasztoru w Falkirk
 • 700 $a Siostra Teresa $c karmelitanka, przełożona klasztoru w Poznaniu
 • 700 $a Graham Maria
 • 700 $a Graham Cece
 • 700 $a Pracka Danuta $c dr medycyny
 • 700 $a Pracki Witold $c dr medycyny
 • 700 $a Mills Lee
 • 700 $a Mills Jillian
 • 700 $a Mills Barry
 • 700 $a Rymkiewicz Krystyna $c pielęgniarka
 • 700 $a Rymkiewicz Izabela
 • 700 $a Rymkiewicz Maciej
 • 700 $a Pracki Zygmunt
 • 852 $j BK 14160
 • 900 $c siostra Paula, karmelitanka $d 2002 $f 15x10 cm $k k. 66 $m fot.
 • 900 $c Falkirk: |klasztor karmelitanek w Falkirk w Szkocji $d 2002 $f 15x10 cm $k k. 37 $m pocztówka
 • 900 $c Tryszyn: |klasztor karmelitanek $d 2002 $f 15x10 cm $k k. 127 $m pocztówka
 • 900 $c Falkirk: |klasztor karmelitanek w Falkirk w Szkocji $d 2002 $f 15x10 cm $k k. 37 $m fot.
 • 999 $a EN

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 14160