Działalność zawodowa i polityczna Jędrzeja Giertycha.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 14198
 • Autor: Giertych, Jędrzej prawnik 1903-1983
 • Tytuł:
  • Spuścizna Jędrzeja Giertycha:
  • materiały biograficzne
  • Działalność zawodowa i polityczna Jędrzeja Giertycha.
 • Miejsce i czas powstania: 1943 po - 1985 ok.
 • Opis fizyczny: 313 k. 33x20 cm
 • Oprawa: luźne
 • Język: Ang., franc., pol.
 • Zawartość: Zawiera: notatki z rozmów J. Giertycha z różnymi osobami k. 1-21. - Odpowiedzi J. Giertycha na pytania Andrzeja Palmirskiego zadane w liście z 21.02.1983 r. k. 22-33. - Projekt poufnego pisma do N.N. w sprawie druku książki Stanisława Madowicza pt.: "Droga do katastrofy" [b.d.] k. 34-35. - Projekt utworzenia "Związku Młodzieży uczącej się na Wychodźstwie "Pod Prąd" " z 1946 r.: "Deklaracja Ideowa Związku" (rkps + masz.) k. 36-37; "Statut organizacyjny" (rkps + masz.) k. 38-40; Notes z 1946-1947 (m.in. notatki z pierwszego zebrania) k. 41-93. - Przy tym lista nazwisk z adresami k. 94-95. - Projekt utworzenia "Zakonu Rycerskiego" k. 96-99. - Statut "Związku imienia Żółkiewskiego" k. 100-103. - "Zagadnienie tworzenia nowoczesnej Armii Polskiej" k. 104-114. - "Nowa Liga Narodowa" 1958 r.: Notatki ze spotkań powołujących NLN k. 115-121; Oświadczenie dla wstępujących członków k. 122-124; Statut (masz. + dr.) k. 125-132. - "Stowarzyszenie Narodowe imienia Romana Dmowskiego" 1964 r.: Prawo o stowarzyszeniach k. 133-142; Projekt statutu tymczasowego dla "Towarzystwa imienia Romana Dmowskiego" autorstwa J. Giertycha (rkps + masz.) k. 143-147; Listy z podpisami założycieli stowarzyszenia k. 147-150; Kartki do głosowania podczas wyboru zarządu k. 151-174; Protokół z pierwszego zebrania stowarzyszenia k. 175-181; List do Antoniego Dargasa o utworzeniu stowarzyszenia k. 182-183; "Apel do studentów Polskich o włączenie się do obrony zagrożonych wartości moralnych narodu" (3 egz.) k. 184-186; Listy do gen. Czesława Kiszczaka m.in. w sprawie Adama Doboszyńskiego (2) 1989 r. k. 187-188; List do premiera Mieczysława Rakowskiego z apelem o usunięcie zagrożenia granicy zachodniej i przywrócenia status quo sprzed roku 1978 k. 189; List od arcybpa Jerzego Ablewicza k. 190; List od bpa Kazimierza Majdańskiego k. 191; Protokół z zebrania środowisk narodowych z 1989 r. k. 192-194; "Memoriał w sprawie odrodzonego Polskiego Ruchu Narodowego" z 1989 r. k. 195-205. - "Komitet Depiłsudskizacji": pismo informujące o powstaniu Komitetu k. 206-208; "Odezwa Komitetu Depiłsudskizacji" (5 egz.) k. 209-218; "Uwagi na temat Odezwy w sprawie Depiłsudskizacji" k. 219; "Drukarnia "Veritasu" cenzuruje druki klientów" k. 220-222; pismo red. "Dziennika Polskiego" w sprawie odezwy depiłsudskizacji k. 223. - Materiały z "Congrès de l'Office International des oeuvres de Formation Civique et d'Action Culturelle Selon le Droit Naturel et Chretien" w Lozannie 1970-1977 (programy konferencji; ulotki; wycinki prasowe; broszury; referat J. Giertycha na konferencję z 1972 r.) k. 224-313
 • Hasła przedmiotowe:
  • Nowa Liga Narodowa
  • Stowarzyszenie Narodowe imienia Romana Dmowskiego
  • Towarzystwo imienia Romana Dmowskiego zob. Stowarzyszenie Narodowe imienia Romana Dmowskiego
  • Zakon Rycerski
  • Związek imienia Żółkiewskiego
  • Lozanna "Congrès de l'Office International des Oeuvres ..." 1970-1977

MARC

 • 100 $a Giertych, Jędrzej $c prawnik $d 1903-1983
 • 240 $a Spuścizna Jędrzeja Giertycha:
 • 243 $a materiały biograficzne
 • 245 $a Działalność zawodowa i polityczna Jędrzeja Giertycha.
 • 250 $a oryg., kop.
 • 260 $c 1943 po - 1985 ok.
 • 300 $a 313 k. $c 33x20 cm
 • 340 $d rkps, masz., dr. $e luźne
 • 520 $a Zawiera: notatki z rozmów J. Giertycha z różnymi osobami k. 1-21. - Odpowiedzi J. Giertycha na pytania Andrzeja Palmirskiego zadane w liście z 21.02.1983 r. k. 22-33. - Projekt poufnego pisma do N.N. w sprawie druku książki Stanisława Madowicza pt.: "Droga do katastrofy" [b.d.] k. 34-35. - Projekt utworzenia "Związku Młodzieży uczącej się na Wychodźstwie "Pod Prąd" " z 1946 r.: "Deklaracja Ideowa Związku" (rkps + masz.) k. 36-37; "Statut organizacyjny" (rkps + masz.) k. 38-40; Notes z 1946-1947 (m.in. notatki z pierwszego zebrania) k. 41-93. - Przy tym lista nazwisk z adresami k. 94-95. - Projekt utworzenia "Zakonu Rycerskiego" k. 96-99. - Statut "Związku imienia Żółkiewskiego" k. 100-103. - "Zagadnienie tworzenia nowoczesnej Armii Polskiej" k. 104-114. - "Nowa Liga Narodowa" 1958 r.: Notatki ze spotkań powołujących NLN k. 115-121; Oświadczenie dla wstępujących członków k. 122-124; Statut (masz. + dr.) k. 125-132. - "Stowarzyszenie Narodowe imienia Romana Dmowskiego" 1964 r.: Prawo o stowarzyszeniach k. 133-142; Projekt statutu tymczasowego dla "Towarzystwa imienia Romana Dmowskiego" autorstwa J. Giertycha (rkps + masz.) k. 143-147; Listy z podpisami założycieli stowarzyszenia k. 147-150; Kartki do głosowania podczas wyboru zarządu k. 151-174; Protokół z pierwszego zebrania stowarzyszenia k. 175-181; List do Antoniego Dargasa o utworzeniu stowarzyszenia k. 182-183; "Apel do studentów Polskich o włączenie się do obrony zagrożonych wartości moralnych narodu" (3 egz.) k. 184-186; Listy do gen. Czesława Kiszczaka m.in. w sprawie Adama Doboszyńskiego (2) 1989 r. k. 187-188; List do premiera Mieczysława Rakowskiego z apelem o usunięcie zagrożenia granicy zachodniej i przywrócenia status quo sprzed roku 1978 k. 189; List od arcybpa Jerzego Ablewicza k. 190; List od bpa Kazimierza Majdańskiego k. 191; Protokół z zebrania środowisk narodowych z 1989 r. k. 192-194; "Memoriał w sprawie odrodzonego Polskiego Ruchu Narodowego" z 1989 r. k. 195-205. - "Komitet Depiłsudskizacji": pismo informujące o powstaniu Komitetu k. 206-208; "Odezwa Komitetu Depiłsudskizacji" (5 egz.) k. 209-218; "Uwagi na temat Odezwy w sprawie Depiłsudskizacji" k. 219; "Drukarnia "Veritasu" cenzuruje druki klientów" k. 220-222; pismo red. "Dziennika Polskiego" w sprawie odezwy depiłsudskizacji k. 223. - Materiały z "Congrès de l'Office International des oeuvres de Formation Civique et d'Action Culturelle Selon le Droit Naturel et Chretien" w Lozannie 1970-1977 (programy konferencji; ulotki; wycinki prasowe; broszury; referat J. Giertycha na konferencję z 1972 r.) k. 224-313
 • 541 $a Giertych Maciej $b Kórnik $c c $d 2006 $e 1589
 • 546 $a Ang., franc., pol.
 • 610 $a Nowa Liga Narodowa
 • 610 $a Stowarzyszenie Narodowe imienia Romana Dmowskiego
 • 610 $a Towarzystwo imienia Romana Dmowskiego zob. Stowarzyszenie Narodowe imienia Romana Dmowskiego
 • 610 $a Zakon Rycerski
 • 610 $a Związek imienia Żółkiewskiego
 • 611 $a "Congrès de l'Office International des Oeuvres ..."
 • 611 $a Komitet Depiłsudskizacji
 • 651 $a Lozanna $x "Congrès de l'Office International des Oeuvres ..." $y 1970-1977
 • 700 $a Kiszczak Czesław $c gen.
 • 700 $a Rakowski Mieczysław $c premier
 • 700 $a Ablewicz Jerzy $c arcybp, ordynariusz tarnowski
 • 700 $a Majdański Kazimierz $c bp szczecińsko-kamieński
 • 700 $a Majewski Janusz Leonard $c sekretarz Stow. Narod. im. R. Dmowskiego
 • 700 $a Barański Marian $d prezes Stow. Narod. im. R. Dmowskiego
 • 740 $a Prawo o stowarzyszeniach
 • 740 $a Broszury z konferencji "Congrès de l'Office International des Oeuvres ..."
 • 740 $a Referat J. Giertycha na konferencję z 1972 r.
 • 740 $a Projekt statutu tymczasowego dla "Towarzystwa imienia Romana Dmowskiego" autorstwa J. Giertycha
 • 740 $a Memoriał w sprawie odrodzonego Polskiego Ruchu Narodowego
 • 740 $a Protokół z zebrania środowisk narodowych z 1989 r.
 • 740 $a List od bpa Kazimierza Majdańskiego
 • 740 $a List od arcybpa Jerzego Ablewicza
 • 740 $a List do premiera Mieczysława Rakowskiego dot. granicy zachodniej
 • 740 $a Listy do gen. Czesława Kiszczaka
 • 740 $a "Apel do studentów Polskich o włączenie się do obrony zagrożonych wartości moralnych narodu"
 • 740 $a List do A. Dargasa o utworzeniu Stowarzyszenia im. R. Dmowskiego
 • 740 $a Protokół z pierwszego zebrania Stowarzyszenia im. R. Dmowskiego
 • 740 $a Kartki do głosowania podczas wyboru zarządu Stowarzyszenia im. R. Dmowskiego
 • 740 $a Listy z podpisami założycieli Stowarzyszenia im. R. Dmowskiego
 • 740 $a Notatki z rozmów J. Giertycha z różnymi osobami
 • 740 $a Odpowiedzi J. Giertycha na pytania Andrzeja Palmirskiego
 • 740 $a Projekt utworzenia "Zakonu Rycerskiego"
 • 740 $a Statut "Związku imienia Żółkiewskiego"
 • 740 $a Zagadnienie tworzenia nowoczesnej Armii Polskiej
 • 740 $a Odezwa Komitetu Depiłsudskizacji
 • 740 $a Nowa Liga Narodowa
 • 740 $a Uwagi na temat Odezwy w sprawie Depiłsudskizacji
 • 740 $a Drukarnia "Veritasu" cenzuruje druki klientów
 • 740 $a Pismo red. "Dziennika Polskiego" w sprawie odezwy depiłsudskizacji
 • 740 $a Notatki ze spotkań powołujących Nową Ligę Narodową
 • 740 $a Oświadczenie dla wstępujących do Nowej Ligii Narodowej
 • 740 $a Statut Nowej Ligii Narodowej
 • 740 $a Materiały z "Congrès de l'Office International des Oeuvres ..."
 • 740 $a Programy konferencji "Congrès de l'Office International des Oeuvres ..."
 • 740 $a Ulotki z konferencji "Congrès de l'Office International des Oeuvres ..."
 • 740 $a Wycinki prasowe dotyczące "Congrès de l'Office International des Oeuvres ..."
 • 852 $j BK 14198
 • 999 $a EN

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 14198