"Warszawska Chorągiew Harcerek

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 14029/5
 • Tytuł: "Warszawska Chorągiew Harcerek [Vol. 5] 1939-1945".
 • Miejsce i czas powstania: 1960-1975
 • Opis fizyczny: 354 k. 48 fot. 30x21 cm
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość: VIII. Wspomnienia o poległych i zmarłych k. 1-80. - IX. Lista strat harcerek uczestniczących w powstaniu warszawskim k. 81-114. - X. Uzupełnienia (relacje przekazane po roku 1971) k. 115-325. - Poezja wojenna k. 326-353
 • Grafika:
  • Waligórska Irena fotografia obozowa 13x8 cm k. 109 fot.
  • portret Falkowska Jadwiga 14x9 cm k. 2 fot.
  • portret Falkowska Jadwiga 14x9 cm k. 17 fot.
  • Falkowska Jadwiga Legitymacja Krzyża Armii Krajowej 14x11 cm k. 18 fot.
  • Bajówna Kazimiera Kamieniecka-Grycko Wanda Falkowska Jadwiga 14x9 cm k. 24 fot.
  • Bajówna Kazimiera Falkowska Jadwiga Wiśniewska Halina 14x9 cm k. 24 fot.
  • Falkowska Jadwiga Bajówna Kazimiera Wiśniewska Halina 14x9 cm k. 24 fot.
  • Falkowska Jadwiga Bajówna Kazimiera 14x9 cm k. 25 fot.
  • portret Falkowska Jadwiga 14x9 cm k. 26 fot.
  • portret Zwolakowska Jadwiga 14x9 cm k. 30 fot.
  • Zwolakowska Jadwiga 14x9 cm k. 34 fot.
  • Kwiatkowska Halina z Kosteckich 14x9 cm k. 46 fot.
  • tablica poświęcona pamięci harcerek 17x12 cm k. 81 fot.
  • fotografia obozowa Hinnel Anna 13x8 cm k. 89 fot.
  • okupacyjna karta pracy Łodyńska Jadwiga 14x9 cm k. 159 fot.
  • opaski powstańcze Łodyńska Jadwiga 14x9 cm i mn. k. 160 fot.
  • kokardka powstańcza Łodyńska Jadwiga 14x4 cm k. 160 fot.
  • dokumenty osobiste korespondencja Łodyńska Jadwiga 24x11 cm k. 161-180 fot.
  • Frankowska Wiśka Krzyżanowska Maria Laski Stanisława "Czarna Janka" Zdanowicz Danuta Jerome Helena Falkowska Jadwiga 13x9 cm k. 207 fot.
  • Laski Stanisława Jerome Helena Zdanowicz Danuta Falkowska Jadwiga Ratyńska Zofia "Czarna Janka" 14x9 cm k. 207 fot.
 • Proweniencja: BK 13249/ 5
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bielikowicz-Regulska Helena
  • Czarniecka-Malewiczowa Irena
  • Falkowska Jadwiga
  • Kassówna Janina
  • Kwiatkowska Halina
  • Łempicka Dorota
  • Loth-Wróblewska Hanna
  • Martynowiczówna Władysława
  • Moszyńska Maria
  • Namokiel Halina
  • Prażmowska-Ivanka Wanda
  • Rybicka Ewa
  • Żółtowska Amelia
  • Zwolakowska Jadwiga
  • Armia Krajowa 1939-1945
  • Związek Harcerstwa Polskiego Warszawska Żeńska Drużyna Harcerek 1939-1945
  • Ruch oporu historia pamiętniki 1939-1945
  • Armia Krajowa historia pamiętniki 1939-1945
  • Harcerstwo historia pamiętniki 1939-1945
  • Warszawa historia 20 w., 1 poł. Polska
  • Wojna 1939-1945 r. światowa
  • Powstanie 1944 r. warszawskie
 • Uwagi: Wyłącznie kserokopie i załączone fotografie

MARC

 • 110 a Związek Harcerstwa Polskiego b Organizacja harcerek
 • 245 a "Warszawska Chorągiew Harcerek n [Vol. 5] p 1939-1945".
 • 250 a kop.
 • 260 c 1960-1975
 • 300 a 354 k. b 48 fot. c 30x21 cm
 • 340 d masz. e luźne
 • 400 a Kasicka Jolanta zob. Wedecka-Kasicka Jolanta
 • 400 a Galińska Kazimiera zob. Baj-Galińska Kazimiera
 • 400 a Radkowska Alina zob. Platowska-Radkowska Alina
 • 400 a Gliszczyńska Wiesława zob. Kamper-Gliszczyńska Wiesława
 • 400 a Średnicka Irena zob. Rybicka-Średnicka Irena
 • 400 a Tazbirowa Julia zob. Erenfeucht-Tazbirowa Julia
 • 400 a Grycko Wanda zob. Kamieniecka-Grycko Wanda
 • 500 a Wyłącznie kserokopie i załączone fotografie
 • 520 a VIII. Wspomnienia o poległych i zmarłych k. 1-80. - IX. Lista strat harcerek uczestniczących w powstaniu warszawskim k. 81-114. - X. Uzupełnienia (relacje przekazane po roku 1971) k. 115-325. - Poezja wojenna k. 326-353
 • 541 c c d 1985 e 818
 • 546 a Pol.
 • 561 a BK 13249/ 5
 • 600 a Bielikowicz-Regulska Helena
 • 600 a Czarniecka-Malewiczowa Irena
 • 600 a Falkowska Jadwiga
 • 600 a Kassówna Janina
 • 600 a Kwiatkowska Halina
 • 600 a Łempicka Dorota
 • 600 a Loth-Wróblewska Hanna
 • 600 a Martynowiczówna Władysława
 • 600 a Moszyńska Maria
 • 600 a Namokiel Halina
 • 600 a Prażmowska-Ivanka Wanda
 • 600 a Rybicka Ewa
 • 600 a Żółtowska Amelia
 • 600 a Zwolakowska Jadwiga
 • 610 a Armia Krajowa d 1939-1945
 • 610 a Związek Harcerstwa Polskiego b Warszawska Żeńska Drużyna Harcerek d 1939-1945
 • 650 a Ruch oporu x historia y pamiętniki z 1939-1945
 • 650 a Armia Krajowa x historia y pamiętniki z 1939-1945
 • 650 a Harcerstwo x historia y pamiętniki z 1939-1945
 • 651 a Warszawa x historia y 20 w., 1 poł. z Polska
 • 653 a Wojna 1939-1945 r. światowa
 • 653 a Powstanie 1944 r. warszawskie
 • 700 a Moszyńska Maria
 • 700 a Bielikowicz-Regulska Helena
 • 700 a Falkowska Jadwiga c Harcmistrzyni Rzeczypospolitej d 20 w.
 • 740 a Poezja wojenna
 • 740 a Lista strat harcerek uczestniczących w powstaniu warszawskim
 • 777 a Platowska-Radkowska Alina t Śmierć Hanki-relacja o śmierci Hanny Loth-Wróblewskiej
 • 777 a Paszkowska Anna t Jadwiga Falkowska - Druhna Jaga - Harcmistrzyni Rzeczypospolitej
 • 777 a Kamieniecka-Grycko Wanda t Jaga!
 • 777 a Wedecka-Kasicka Jolanta (?-1981) t Wspomnienie o Druhnie Jadze Falkowskiej
 • 777 a Laski Stanisława t Jadwiga Zwolakowska
 • 777 a Baj-Galińska Kazimiera t Druhna Władysława Martynowiczówna
 • 777 a NN [Stanisława ?] t Wspomnienie pani Stasi o Halusi Kwiatkowskiej
 • 777 a NN t Życiorys druhny Doroty Łempickiej
 • 777 a Kamper-Gliszczyńska Wiesława t Halina Namokiel
 • 777 a NN [Ewa ?] t Irena Czarniecka-Malewiczowa-list do przyjaciół
 • 777 a Muszalski Edward t Wanda Prażmowska-Ivanka
 • 777 a Callier Zofia de t Amelia Żółtowska-ur. w r. 1890
 • 777 a Kann Maria t Ewa Rybicka
 • 777 a Moszyńska Bronisława t Maria Moszyńska
 • 777 a Lepalczyk I. t Janina Kassówna /2.VI.1924-1953/
 • 777 a Rybicka-Średnicka Irena t Ewa Rybicka
 • 777 a Regulski Henryk t Helena Bielikowicz-Regulska
 • 777 a Walter Halina t Wielka Gra Harcerek Warszawy
 • 777 a Ekner Teresa t Obrazki z życia "Jedynki" Zielonej
 • 777 a Erenfeucht-Tazbirowa Julia t "Dzięcioły"
 • 777 a Wilska Zofia t Notatki z powstania
 • 777 a Łodyńska Jadwiga t Fragmenty z pamiętnika obozowego
 • 777 a Walter Halina t W obozie jenieckim
 • 777 a Jerome Helena t Kurs drużynowych "Plejady"
 • 777 a Wilska Teresa t Oszczędzajcie filipinki
 • 852 j BK 14029/5
 • 900 c Waligórska Irena c fotografia obozowa f 13x8 cm k k. 109 m fot.
 • 900 c portret |Falkowska Jadwiga d 1908 f 14x9 cm k k. 2 m fot.
 • 900 c portret |Falkowska Jadwiga f 14x9 cm k k. 17 m fot.
 • 900 c Falkowska Jadwiga c Legitymacja Krzyża Armii Krajowej f 14x11 cm k k. 18 m fot.
 • 900 c Bajówna Kazimiera c Kamieniecka-Grycko Wanda c Falkowska Jadwiga d 1943 f 14x9 cm k k. 24 m fot.
 • 900 c Bajówna Kazimiera c Falkowska Jadwiga c Wiśniewska Halina d 1943 f 14x9 cm k k. 24 m fot.
 • 900 c Falkowska Jadwiga c Bajówna Kazimiera c Wiśniewska Halina d 1943 f 14x9 cm k k. 24 m fot.
 • 900 c Falkowska Jadwiga c Bajówna Kazimiera d 1943 f 14x9 cm k k. 25 m fot.
 • 900 c portret |Falkowska Jadwiga d 1943 f 14x9 cm k k. 26 m fot.
 • 900 c portret |Zwolakowska Jadwiga f 14x9 cm k k. 30 m fot.
 • 900 c Zwolakowska Jadwiga f 14x9 cm k k. 34 m fot.
 • 900 c Kwiatkowska Halina z Kosteckich f 14x9 cm k k. 46 m fot.
 • 900 c tablica poświęcona pamięci harcerek f 17x12 cm k k. 81 m fot. s "Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce..."
 • 900 c fotografia obozowa c Hinnel Anna f 13x8 cm k k. 89 m fot.
 • 900 c okupacyjna karta pracy c Łodyńska Jadwiga f 14x9 cm k k. 159 m fot.
 • 900 c 2 ||opaski powstańcze c Łodyńska Jadwiga f 14x9 cm i mn. k k. 160 m fot.
 • 900 c kokardka powstańcza c Łodyńska Jadwiga f 14x4 cm k k. 160 m fot.
 • 900 c dokumenty osobiste c korespondencja c Łodyńska Jadwiga f 24x11 cm k k. 161-180 m fot.
 • 900 c Frankowska Wiśka c Krzyżanowska Maria c Laski Stanisława c "Czarna Janka" c Zdanowicz Danuta c Jerome Helena c Falkowska Jadwiga d 1943 f 13x9 cm k k. 207 m fot.
 • 900 c Laski Stanisława c Jerome Helena c Zdanowicz Danuta c Falkowska Jadwiga c Ratyńska Zofia c "Czarna Janka" d 1943 f 14x9 cm k k. 207 m fot.

Indeksy