Informacje biograficzne, wspomnienia i nekrologi.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 14408
 • Tytuł:
  • Spuścizna Leszka Romana Jasieńczyk-Krajewskiego:
  • materiały biograficzne
  • Informacje biograficzne, wspomnienia i nekrologi.
 • Miejsce i czas powstania: 2000-2001
 • Opis fizyczny: 72 k. il. 33x22 cm i mn.
 • Oprawa: poszyt, luźne
 • Język: Ang., pol.
 • Zawartość: Zawiera: kserokopia karty z herbarza Bartosza Paprockiego z informacją o "domu Kraiewskich" k. 1. - Lewicki Karol: Biogram Adama Romana Krajewskiego z PSB z 1970 r. k. 2. - Przy tym listy K. Lewickiego do R.L. Jasieńczyk-Krajewskiego w sprawie biogramu 1969-1970 (2) k. 3-6. - Bibliografia prac Romana Wincentego Krajewskiego k. 7-8. - Jasieńczyk-Krajewski Leszek Roman: "The outline of family history of Eugenia Marta Wenserska, now Krajewska and Leszek Roman Jasieńczyk-Krajewski" z 2000 r. k. 9-12. - Fragment księgi jubilewszowej: "75 lat Gimnazjum i Liceum im. Ks. Józefa Poniatowskiego: 1918-1993" z fragmentem dot. działalności okupacyjnej L.R. Jasieńczyk-Krajewskiego k. 13-15. - Przy tym wspomnienia Jadwigi Pierożyńskiej-Madejczyk o "Wieczorach Artystyczno-Literackich" współorganizowanych przez L.R. Jasieńczyk-Krajewskiego i notą wyjaśniającą Eugenii Krajewskiej k. 16-28. - Zaświadczenie o przynależności L.R. Jasieńczyk-Krajewskiego do Stowarzyszenia Polskich Kombatantów z 1950 r. k. 29. - Przy tym materiały dot. SPK w Anglii (m.in. pismo Zespołu Informacyjnego Samoobrony Polskiej Emigracji Politycznej w UK w sprawie Jarosława Żaby) k. 30-58. - Koło Studenckie Veritas 1949-1952? k. 59-61. - Nota biograficzna o L.R. Jasieńczyk-Krajewskim k. 62. - Krajewska Eugenia: "Uzupełnienie życiorysu Leszka Romana Jasieńczyk-Krajewskiego" k. 63. - Nota informacyjno-biograficzna o L.R. Jasieńczyk-Krajewskim przygotowana prawdopodobnie z okazji pogrzebu k. 64-65. - Nekrolog rodziny k. 66. - "Homily delivered by Fr. Andrzej Janicki, MIC at the funeral of Mr. Krajewski, on 6th August 2001" (kazanie na pogrzebie) k. 67. - Wspomnienia pośmiertne k. 68-71. - Tablice nagrobne Romana Wincentego Krajewskiego i Leszka Romana Jasieńczyk Krajewskiego k. 72
 • Hasła przedmiotowe:
  • Jasieńczyk-Krajewski Leszek Roman publicysta, żołnierz AK, członek SN 1921-2001
  • Krajewscy
  • Krajewski Adam Roman dziennikarz, literat 1859-1915
  • Żaba Jarosław inż. chemik
  • Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Anglii
  • Anglia emigracja polska 20 w.
  • Emigracja polska
  • Noty biograficzne
  • Nekrologi
  • Wspomnienia

MARC

 • 240 $a Spuścizna Leszka Romana Jasieńczyk-Krajewskiego:
 • 243 $a materiały biograficzne
 • 245 $a Informacje biograficzne, wspomnienia i nekrologi.
 • 250 $a Kop.
 • 260 $c 2000-2001
 • 300 $a 72 k. $b il. $c 33x22 cm i mn.
 • 340 $d rkps, dr. $e poszyt, luźne
 • 520 $a Zawiera: kserokopia karty z herbarza Bartosza Paprockiego z informacją o "domu Kraiewskich" k. 1. - Lewicki Karol: Biogram Adama Romana Krajewskiego z PSB z 1970 r. k. 2. - Przy tym listy K. Lewickiego do R.L. Jasieńczyk-Krajewskiego w sprawie biogramu 1969-1970 (2) k. 3-6. - Bibliografia prac Romana Wincentego Krajewskiego k. 7-8. - Jasieńczyk-Krajewski Leszek Roman: "The outline of family history of Eugenia Marta Wenserska, now Krajewska and Leszek Roman Jasieńczyk-Krajewski" z 2000 r. k. 9-12. - Fragment księgi jubilewszowej: "75 lat Gimnazjum i Liceum im. Ks. Józefa Poniatowskiego: 1918-1993" z fragmentem dot. działalności okupacyjnej L.R. Jasieńczyk-Krajewskiego k. 13-15. - Przy tym wspomnienia Jadwigi Pierożyńskiej-Madejczyk o "Wieczorach Artystyczno-Literackich" współorganizowanych przez L.R. Jasieńczyk-Krajewskiego i notą wyjaśniającą Eugenii Krajewskiej k. 16-28. - Zaświadczenie o przynależności L.R. Jasieńczyk-Krajewskiego do Stowarzyszenia Polskich Kombatantów z 1950 r. k. 29. - Przy tym materiały dot. SPK w Anglii (m.in. pismo Zespołu Informacyjnego Samoobrony Polskiej Emigracji Politycznej w UK w sprawie Jarosława Żaby) k. 30-58. - Koło Studenckie Veritas 1949-1952? k. 59-61. - Nota biograficzna o L.R. Jasieńczyk-Krajewskim k. 62. - Krajewska Eugenia: "Uzupełnienie życiorysu Leszka Romana Jasieńczyk-Krajewskiego" k. 63. - Nota informacyjno-biograficzna o L.R. Jasieńczyk-Krajewskim przygotowana prawdopodobnie z okazji pogrzebu k. 64-65. - Nekrolog rodziny k. 66. - "Homily delivered by Fr. Andrzej Janicki, MIC at the funeral of Mr. Krajewski, on 6th August 2001" (kazanie na pogrzebie) k. 67. - Wspomnienia pośmiertne k. 68-71. - Tablice nagrobne Romana Wincentego Krajewskiego i Leszka Romana Jasieńczyk Krajewskiego k. 72
 • 541 $a Krajewska Eugenia $b Londyn $c c $d 2002 $e 1093
 • 541 $a Krajewska Eugenia $b Londyn $c c $d 2003 $e 23
 • 541 $a Krajewska Eugenia $b Londyn $c c $d 2003 $e 35
 • 541 $a Krajewska Eugenia $b Londyn $c c $d 2003 $e 169
 • 546 $a Ang., pol.
 • 600 $a Jasieńczyk-Krajewski Leszek Roman $c publicysta, żołnierz AK, członek SN $d 1921-2001
 • 600 $a Krajewscy
 • 600 $a Krajewski Adam Roman $c dziennikarz, literat $d 1859-1915
 • 600 $a Żaba Jarosław $c inż. chemik
 • 610 $a Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Anglii
 • 611 $a Wieczory Artystyczno-Literackie
 • 651 $a Anglia $x emigracja polska $y 20 w.
 • 653 $a Emigracja polska
 • 655 $a Noty biograficzne
 • 655 $a Nekrologi
 • 655 $a Wspomnienia
 • 740 $a Korespondencja Lewickiego Karola do R.L. Jasieńczyka-Krajewskiego w sprawie biogramu A.R. Krajewskiego
 • 740 $a Wspomnienia pośmiertne o Leszku Romanie Jasieńczyk-Krajewskim
 • 740 $a Karta z herbarza Bartosza Paprockiego z informacją o "domu Kraiewskich"
 • 740 $a Nekrolog Leszka Romana Jasieńczyk-Krajewskiego
 • 740 $a Nota informacyjno-biograficzna o L.R. Jasieńczyk-Krajewskim
 • 740 $a Zaświadczenie o przynależności L.R. Jasieńczyk-Krajewskiego do Stowarzyszenia Polskich Kombatantów
 • 740 $a "75 ||[Siedemdziesiąt pięć] lat Gimnazjum i Liceum im. Ks. Józefa Poniatowskiego: 1918-1993" z fragmentem dot. działalności okupacyjnej L.R. Jasieńczyka-Krajewskiego. -
 • 740 $a Bibliografia prac Romana Wincentego Krajewskiego
 • 777 $a Krajewska Eugenia $t Uzupełnienie życiorysu Leszka Romana Jasieńczyk-Krajewskiego
 • 777 $a Janicki Franciszek Andrzej $t Homily delivered by Fr. Andrzej Janicki, MIC at the funeral of Mr. Krajewski, on 6th August 2001
 • 777 $a Lewicki Karol $t Biogram Adama Romana Krajewskiego z PSB
 • 777 $a Jasieńczyk-Krajewski Leszek Roman $t The ||outline of family history of Eugenia Marta Wenserska, now Krajewska and Leszek Roman Jasieńczyk-Krajewski
 • 777 $a Pierożyńskiej-Madejczyk Jadwiga $t Wspomnienia o "Wieczorach Artystyczno-Literackich"
 • 852 $j BK 14408
 • 999 $a EN

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 14408