Klepsydry

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 14509/1
 • Tytuł:
  • Spuścizna Antoniego Madeyskiego:
  • materiały różne ze spuścizny
  • Klepsydry Vol. 1.
 • Miejsce i czas powstania: 1915-1934
 • Opis fizyczny: 42 k.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Franc., niem., pol., włos.
 • Zawartość:
  • Obraz Matki Boskiej (Rozdół) k. 18
  • Obraz św. Izydora Oracza (Kuty-Wołyń) - ofiarowany przez Izydora Czosnowskiego k. 12
  • Klepsydra bez tekstu k. 42
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bourdin, Louis Marie Alfred
  • Brzozowski, Bohdan (?-1907)
  • Czartoryski, Zdzisław Aleksander Tytus książe (1859-1909)
  • Czosnowski, Izydor Stanisław hrabia (1857-1934)
  • Drucki-Lubecki, Władysław książe (1864-1913)
  • Gaetano, Corsini
  • Izydor Oracz św.
  • Kętrzyńska, Kamila z Ostrowskich żona Stanisława Kętrzyńskiego
  • Kętrzyński, Robert syn Stanisława Kętrzyńskiego (?-1937)
  • Kętrzyński, Stanisław historyk (1876-1950)
  • Krzemieniecka, Maria z Jełowickich (1849-1961)
  • Krzemieniecki, Jan marszałek
  • Lanckoroński, Karol Antoni (Brzeź) hrabia historyk sztuki (1848-1933)
  • Łaszowska, Emilia (Kraszkowice) (?-1905)
  • Leon, Aristide (?-1919)
  • Lomi, Cesare generał (?-1933)
  • Panigai, Giulia di (?-1909)
  • Pogórska, Maria Teresa z Potockich (Kościelec) hrabina (?-1915)
  • Pogórski, Aleksander mąż Marii Teresy Pogórskiej z Potockich
  • Przeździecki, Stefan Józef Leon hrabia ambasador Rzeczypospolitej Polskiej we Włoszech w latach 1929-1932 (1879-1932)
  • Radziwiłł, Stanisław książę major (1880-1920)
  • Różycka, Adela z Andrzejowskich (?-1909)
  • Różycki, Edmund powstaniec styczniowy (1827-1893)
  • Turski, Stanisław uczestnik powstania styczniowego, urzędnik Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń (Kraków) (1820?-1903)
  • Tyzenhaus, Elfryda (1825-1873)
  • Wilenberg, Friedrich Freiherr Klein (1850-1915)
  • Wysocki, Mieczysław Adam Korwin malarz, starszy asystent Politechniki Lwowskiej, ppor. 14 Pułku Ułanów (?-1930)
  • Zamoyska, Anna z Zamoyskich (1857-1931)
  • Zamoyska, Róża z Potockich
  • Zamoyski, August hrabia mąż Elfrydy Zamoyskiej z Tyzenhaus (1811-1889)
  • Zamoyski, Jan Floryan hrabia (1860-1933)
  • Zamoyski, Stanisław Kostka Piotr brat Andrzeja Przemysła Zamoyskiego (1867-1936)
  • Rzeźbiarze polscy 19 w. Włochy
  • Rzeźbiarze polscy 20 w. Polska
  • Rzeźbiarze polscy 19 w. Polska
  • Artyści plastycy polscy 20 w. Włochy
  • Emigracja artyści 20 w. Włochy
  • Emigracja artyści 19 w. Włochy
  • Rzeźbiarze polscy 20 w. Włochy
  • Artyści plastycy polscy 19 w. Polska
  • Artyści plastycy polscy 20 w. Polska
  • Artyści plastycy polscy 19 w. Włochy
  • Dederkały (Ukraina)
  • Kijów (Ukraina)
  • Kościelec
  • Kraszkowice (woj. łodzkie)
  • Lwów (Ukraina)
  • Rozdół (Ukraina)
  • Rzym (Włochy)
  • Szczuczyn Litewski (Białoruś)
  • Wiedeń (Austria)
  • Wieledniki (Ukraina)
  • Zoptau (Czechy)
  • Obraz św. Izydora Oracza (Kuty - Wołyń) - ofiaroway przez Izydora Czosnowskiego
  • Obraz Matki Boskiej (Rozdół)
  • Krzyż Waleczny

MARC

 • 240 $a Spuścizna Antoniego Madeyskiego:
 • 243 $a materiały różne ze spuścizny
 • 245 $a Klepsydry $n Vol. 1.
 • 260 $a 1915-1934
 • 300 $a 42 k.
 • 340 $a masz., rkps. $e luźne
 • 520 $a Obraz Matki Boskiej (Rozdół) k. 18
 • 520 $a Obraz św. Izydora Oracza (Kuty-Wołyń) - ofiarowany przez Izydora Czosnowskiego k. 12
 • 520 $a Klepsydra bez tekstu k. 42
 • 546 $a Franc., niem., pol., włos.
 • 600 $a Bourdin, Louis Marie Alfred
 • 600 $a Brzozowski, Bohdan $d (?-1907)
 • 600 $a Czartoryski, Zdzisław Aleksander Tytus $b książe $d (1859-1909)
 • 600 $a Czosnowski, Izydor Stanisław $b hrabia $d (1857-1934)
 • 600 $a Drucki-Lubecki, Władysław $b książe $d (1864-1913)
 • 600 $a Gaetano, Corsini
 • 600 $a Izydor Oracz $b św.
 • 600 $a Kętrzyńska, Kamila z Ostrowskich $c żona Stanisława Kętrzyńskiego
 • 600 $a Kętrzyński, Robert $c syn Stanisława Kętrzyńskiego $d (?-1937)
 • 600 $a Kętrzyński, Stanisław $c historyk $d (1876-1950)
 • 600 $a Krzemieniecka, Maria z Jełowickich $d (1849-1961)
 • 600 $a Krzemieniecki, Jan $c marszałek
 • 600 $a Lanckoroński, Karol Antoni (Brzeź) $b hrabia $c historyk sztuki $d (1848-1933)
 • 600 $a Łaszowska, Emilia (Kraszkowice) $d (?-1905)
 • 600 $a Leon, Aristide $d (?-1919)
 • 600 $a Lomi, Cesare $c generał $d (?-1933)
 • 600 $a Panigai, Giulia di $d (?-1909)
 • 600 $a Pogórska, Maria Teresa z Potockich (Kościelec) $b hrabina $d (?-1915)
 • 600 $a Pogórski, Aleksander $c mąż Marii Teresy Pogórskiej z Potockich
 • 600 $a Przeździecki, Stefan Józef Leon $b hrabia $c ambasador Rzeczypospolitej Polskiej we Włoszech w latach 1929-1932 $d (1879-1932)
 • 600 $a Radziwiłł, Stanisław $b książę $c major $d (1880-1920)
 • 600 $a Różycka, Adela z Andrzejowskich $d (?-1909)
 • 600 $a Różycki, Edmund $c powstaniec styczniowy $d (1827-1893)
 • 600 $a Turski, Stanisław $c uczestnik powstania styczniowego, urzędnik Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń (Kraków) $d (1820?-1903)
 • 600 $a Tyzenhaus, Elfryda $d (1825-1873)
 • 600 $a Wilenberg, Friedrich Freiherr Klein $d (1850-1915)
 • 600 $a Wysocki, Mieczysław Adam Korwin $c malarz, starszy asystent Politechniki Lwowskiej, ppor. 14 Pułku Ułanów $d (?-1930)
 • 600 $a Zamoyska, Anna z Zamoyskich $d (1857-1931)
 • 600 $a Zamoyska, Róża z Potockich
 • 600 $a Zamoyski, August $b hrabia $c mąż Elfrydy Zamoyskiej z Tyzenhaus $d (1811-1889)
 • 600 $a Zamoyski, Jan Floryan $b hrabia $d (1860-1933)
 • 600 $a Zamoyski, Stanisław Kostka Piotr $c brat Andrzeja Przemysła Zamoyskiego $d (1867-1936)
 • 650 $a Rzeźbiarze polscy $y 19 w. $z Włochy
 • 650 $a Rzeźbiarze polscy $y 20 w. $z Polska
 • 650 $a Rzeźbiarze polscy $y 19 w. $z Polska
 • 650 $a Artyści plastycy polscy $y 20 w. $z Włochy
 • 650 $a Emigracja $x artyści $y 20 w. $z Włochy
 • 650 $a Emigracja $x artyści $y 19 w. $z Włochy
 • 650 $a Rzeźbiarze polscy $y 20 w. $z Włochy
 • 650 $a Artyści plastycy polscy $y 19 w. $z Polska
 • 650 $a Artyści plastycy polscy $y 20 w. $z Polska
 • 650 $a Artyści plastycy polscy $y 19 w. $z Włochy
 • 651 $a Dederkały (Ukraina)
 • 651 $a Kijów (Ukraina)
 • 651 $a Kościelec
 • 651 $a Kraszkowice (woj. łodzkie)
 • 651 $a Lwów (Ukraina)
 • 651 $a Rozdół (Ukraina)
 • 651 $a Rzym (Włochy)
 • 651 $a Szczuczyn Litewski (Białoruś)
 • 651 $a Wiedeń (Austria)
 • 651 $a Wieledniki (Ukraina)
 • 651 $a Zoptau (Czechy)
 • 653 $a Obraz św. Izydora Oracza (Kuty - Wołyń) - ofiaroway przez Izydora Czosnowskiego
 • 653 $a Obraz Matki Boskiej (Rozdół)
 • 653 $a Krzyż Waleczny
 • 740 $a Obraz Matki Boskiej (Rozdół)
 • 740 $a Obraz św. Izydora Oracza (Kuty-Wołyń) - ofiaroway przez Izydora Czosnowskiego
 • 852 $j BK 14509/1
 • 999 $a MKM

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 14509/1