Klepsydry

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 14509/1
 • Tytuł:
  • Spuścizna Antoniego Madeyskiego:
  • materiały różne ze spuścizny
  • Klepsydry Vol. 1.
 • Miejsce i czas powstania: 1915-1934
 • Opis fizyczny: 42 k.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Franc., niem., pol., włos.
 • Zawartość:
  • Obraz Matki Boskiej (Rozdół) k. 18
  • Obraz św. Izydora Oracza (Kuty-Wołyń) - ofiarowany przez Izydora Czosnowskiego k. 12
  • Klepsydra bez tekstu k. 42
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bourdin, Louis Marie Alfred
  • Brzozowski, Bohdan (?-1907)
  • Czartoryski, Zdzisław Aleksander Tytus książe (1859-1909)
  • Czosnowski, Izydor Stanisław hrabia (1857-1934)
  • Drucki-Lubecki, Władysław książe (1864-1913)
  • Gaetano, Corsini
  • Izydor Oracz św.
  • Kętrzyńska, Kamila z Ostrowskich żona Stanisława Kętrzyńskiego
  • Kętrzyński, Robert syn Stanisława Kętrzyńskiego (?-1937)
  • Kętrzyński, Stanisław historyk (1876-1950)
  • Krzemieniecka, Maria z Jełowickich (1849-1961)
  • Krzemieniecki, Jan marszałek
  • Lanckoroński, Karol Antoni (Brzeź) hrabia historyk sztuki (1848-1933)
  • Łaszowska, Emilia (Kraszkowice) (?-1905)
  • Leon, Aristide (?-1919)
  • Lomi, Cesare generał (?-1933)
  • Panigai, Giulia di (?-1909)
  • Pogórska, Maria Teresa z Potockich (Kościelec) hrabina (?-1915)
  • Pogórski, Aleksander mąż Marii Teresy Pogórskiej z Potockich
  • Przeździecki, Stefan Józef Leon hrabia ambasador Rzeczypospolitej Polskiej we Włoszech w latach 1929-1932 (1879-1932)
  • Radziwiłł, Stanisław książę major (1880-1920)
  • Różycka, Adela z Andrzejowskich (?-1909)
  • Różycki, Edmund powstaniec styczniowy (1827-1893)
  • Turski, Stanisław uczestnik powstania styczniowego, urzędnik Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń (Kraków) (1820?-1903)
  • Tyzenhaus, Elfryda (1825-1873)
  • Wilenberg, Friedrich Freiherr Klein (1850-1915)
  • Wysocki, Mieczysław Adam Korwin malarz, starszy asystent Politechniki Lwowskiej, ppor. 14 Pułku Ułanów (?-1930)
  • Zamoyska, Anna z Zamoyskich (1857-1931)
  • Zamoyska, Róża z Potockich
  • Zamoyski, August hrabia mąż Elfrydy Zamoyskiej z Tyzenhaus (1811-1889)
  • Zamoyski, Jan Floryan hrabia (1860-1933)
  • Zamoyski, Stanisław Kostka Piotr brat Andrzeja Przemysła Zamoyskiego (1867-1936)
  • Rzeźbiarze polscy 19 w. Włochy
  • Rzeźbiarze polscy 20 w. Polska
  • Rzeźbiarze polscy 19 w. Polska
  • Artyści plastycy polscy 20 w. Włochy
  • Emigracja artyści 20 w. Włochy
  • Emigracja artyści 19 w. Włochy
  • Rzeźbiarze polscy 20 w. Włochy
  • Artyści plastycy polscy 19 w. Polska
  • Artyści plastycy polscy 20 w. Polska
  • Artyści plastycy polscy 19 w. Włochy
  • Dederkały (Ukraina)
  • Kijów (Ukraina)
  • Kościelec
  • Kraszkowice (woj. łodzkie)
  • Lwów (Ukraina)
  • Rozdół (Ukraina)
  • Rzym (Włochy)
  • Szczuczyn Litewski (Białoruś)
  • Wiedeń (Austria)
  • Wieledniki (Ukraina)
  • Zoptau (Czechy)
  • Obraz św. Izydora Oracza (Kuty - Wołyń) - ofiaroway przez Izydora Czosnowskiego
  • Obraz Matki Boskiej (Rozdół)
  • Krzyż Waleczny

MARC

 • 240 %a Spuścizna Antoniego Madeyskiego:
 • 243 %a materiały różne ze spuścizny
 • 245 %a Klepsydry %n Vol. 1.
 • 260 %a 1915-1934
 • 300 %a 42 k.
 • 340 %a masz., rkps. %e luźne
 • 520 %a Obraz Matki Boskiej (Rozdół) k. 18
 • 520 %a Obraz św. Izydora Oracza (Kuty-Wołyń) - ofiarowany przez Izydora Czosnowskiego k. 12
 • 520 %a Klepsydra bez tekstu k. 42
 • 546 %a Franc., niem., pol., włos.
 • 600 %a Bourdin, Louis Marie Alfred
 • 600 %a Brzozowski, Bohdan %d (?-1907)
 • 600 %a Czartoryski, Zdzisław Aleksander Tytus %b książe %d (1859-1909)
 • 600 %a Czosnowski, Izydor Stanisław %b hrabia %d (1857-1934)
 • 600 %a Drucki-Lubecki, Władysław %b książe %d (1864-1913)
 • 600 %a Gaetano, Corsini
 • 600 %a Izydor Oracz %b św.
 • 600 %a Kętrzyńska, Kamila z Ostrowskich %c żona Stanisława Kętrzyńskiego
 • 600 %a Kętrzyński, Robert %c syn Stanisława Kętrzyńskiego %d (?-1937)
 • 600 %a Kętrzyński, Stanisław %c historyk %d (1876-1950)
 • 600 %a Krzemieniecka, Maria z Jełowickich %d (1849-1961)
 • 600 %a Krzemieniecki, Jan %c marszałek
 • 600 %a Lanckoroński, Karol Antoni (Brzeź) %b hrabia %c historyk sztuki %d (1848-1933)
 • 600 %a Łaszowska, Emilia (Kraszkowice) %d (?-1905)
 • 600 %a Leon, Aristide %d (?-1919)
 • 600 %a Lomi, Cesare %c generał %d (?-1933)
 • 600 %a Panigai, Giulia di %d (?-1909)
 • 600 %a Pogórska, Maria Teresa z Potockich (Kościelec) %b hrabina %d (?-1915)
 • 600 %a Pogórski, Aleksander %c mąż Marii Teresy Pogórskiej z Potockich
 • 600 %a Przeździecki, Stefan Józef Leon %b hrabia %c ambasador Rzeczypospolitej Polskiej we Włoszech w latach 1929-1932 %d (1879-1932)
 • 600 %a Radziwiłł, Stanisław %b książę %c major %d (1880-1920)
 • 600 %a Różycka, Adela z Andrzejowskich %d (?-1909)
 • 600 %a Różycki, Edmund %c powstaniec styczniowy %d (1827-1893)
 • 600 %a Turski, Stanisław %c uczestnik powstania styczniowego, urzędnik Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń (Kraków) %d (1820?-1903)
 • 600 %a Tyzenhaus, Elfryda %d (1825-1873)
 • 600 %a Wilenberg, Friedrich Freiherr Klein %d (1850-1915)
 • 600 %a Wysocki, Mieczysław Adam Korwin %c malarz, starszy asystent Politechniki Lwowskiej, ppor. 14 Pułku Ułanów %d (?-1930)
 • 600 %a Zamoyska, Anna z Zamoyskich %d (1857-1931)
 • 600 %a Zamoyska, Róża z Potockich
 • 600 %a Zamoyski, August %b hrabia %c mąż Elfrydy Zamoyskiej z Tyzenhaus %d (1811-1889)
 • 600 %a Zamoyski, Jan Floryan %b hrabia %d (1860-1933)
 • 600 %a Zamoyski, Stanisław Kostka Piotr %c brat Andrzeja Przemysła Zamoyskiego %d (1867-1936)
 • 650 %a Rzeźbiarze polscy %y 19 w. %z Włochy
 • 650 %a Rzeźbiarze polscy %y 20 w. %z Polska
 • 650 %a Rzeźbiarze polscy %y 19 w. %z Polska
 • 650 %a Artyści plastycy polscy %y 20 w. %z Włochy
 • 650 %a Emigracja %x artyści %y 20 w. %z Włochy
 • 650 %a Emigracja %x artyści %y 19 w. %z Włochy
 • 650 %a Rzeźbiarze polscy %y 20 w. %z Włochy
 • 650 %a Artyści plastycy polscy %y 19 w. %z Polska
 • 650 %a Artyści plastycy polscy %y 20 w. %z Polska
 • 650 %a Artyści plastycy polscy %y 19 w. %z Włochy
 • 651 %a Dederkały (Ukraina)
 • 651 %a Kijów (Ukraina)
 • 651 %a Kościelec
 • 651 %a Kraszkowice (woj. łodzkie)
 • 651 %a Lwów (Ukraina)
 • 651 %a Rozdół (Ukraina)
 • 651 %a Rzym (Włochy)
 • 651 %a Szczuczyn Litewski (Białoruś)
 • 651 %a Wiedeń (Austria)
 • 651 %a Wieledniki (Ukraina)
 • 651 %a Zoptau (Czechy)
 • 653 %a Obraz św. Izydora Oracza (Kuty - Wołyń) - ofiaroway przez Izydora Czosnowskiego
 • 653 %a Obraz Matki Boskiej (Rozdół)
 • 653 %a Krzyż Waleczny
 • 740 %a Obraz Matki Boskiej (Rozdół)
 • 740 %a Obraz św. Izydora Oracza (Kuty-Wołyń) - ofiaroway przez Izydora Czosnowskiego
 • 852 %j BK 14509/1
 • 999 %a MKM

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 14509/1