Odpisy materiałów dotyczących kolei żelaznej.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 14789
 • Autor: Nowak, Zofia bibliotekarz BK PAN (1930-2012)
 • Tytuł:
  • Spuścizna Zofii Nowak:
  • materiały działalności zawodowej
  • Odpisy materiałów dotyczących kolei żelaznej.
 • Miejsce i czas powstania: 1889-1938
 • Opis fizyczny: 1155 k. 31,5x27,5 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • Wypisy z prasy: Czas 18.01.1898-17.11.1900 k. 1-71, 1155. - Dziennik Poznański. Dodatek 1913 nr 238 k. 92. - Echo Tatrzańskie 1919 nr 5 k. 81-83. - Echo Zakopiańskie 1931 nr 5-7 k. 90. - Gazeta Podtatrzańska 1903 nr 2, 11, 13-14, 16-17, 1904 nr 9 k. 73-75. - Gazeta Zakopiańska 1893 nr 1, 4, 8, 12, 16, 1922 nr 32 k. 72, 83, 84. - Giewont 1902 nr 2 k. 75-76. - Głos Narodu 1898 nr 233, 242, 1901 nr 132 k. 93-97. - Goniec Tatrzański 1894 nr 1 k. 73, 91. - Ilustracja Polska 1902 nr 12, 14, 18, 31, 42 k. 86-89. - Kurier Warszawski 17.08.1889-31.10.1889, 22.02.1893-31.07.1902, 07.07.1904-23.09.1906 k. 101-199, 1154. - Orędownik 1899 nr 85 k. 98. - Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego 1889 nr 20-1902 nr 23 k. 200-202. - Przegląd Zakopiański 29.03.1900-11.10.1900 k. 203-208. - Tygodnik Zakopiański 1903 nr 4, 1904 nr 28, 30, 35-36, 39-40 k. 84, 85. - Zakopane 1891 nr 2, 1909 nr 8-9, 1911 nr 5, 8, 1913 nr 16, 1914 nr 7, 12, 16, 1930 nr 10, 1931 nr 12, 1938 nr 1 k. 77-81, 84. - Zakopianin 1899 nr 1, 3-5 k. 73, 99-100.
  • Korespondencja, wyciągi, wykazy, oszacowania majątku i in. Zarządu Dóbr Zakopane - wypis (oryg. sygn. BK 8030) k. 215
  • Kolej Piła-Jaworzno - wypis (oryg. sygn. BK 8288/1-2) k. 216-221
  • Kolej żelazna Zakopane-Suchahora [...] - wypis (oryg. syg. BK 8289) k. 222-244
  • Korespondencja Władysława Zamoyskiego i do Władysława Zamoyskiego różnych, telegramy, memoriały w sprawie budowy koli żelaznej Zakopane-Suchahora - wypis większej całości (oryg. sygn. BK 8290) k. 245-328
  • Korespondencja dot. budowy kolei Chabówka-Zakopane. Sprawa sporu z inż. Gwalbertem Ziembickim - wypis (oryg. sygn. BK 8291) k. 329-348
  • Budowa kolei Chabówka-Zakopane - wypis całości (oryg. sygn. BK 8292/1) k. 349-621, 1004-1018
  • Budowa kolei Chabówka-Zakopane - wypis całości (oryg. sygn. BK 8292/2) k. 622-952
  • Kolei żelazna Chabówka-Zakopane [...] - kopia całości (oryg. sygn. BK 8293/1) k. 1019-1149
  • Kolei żelazna Chabówka-Zakopane [...] - wypis (oryg. sygn. BK 8293/2) k. 953-981
  • Korespondencja dot. budowy kolei Chabówka-Zakopane oraz sprawozdania Zarządu Towarzystwa Akcyjnego - wypis (oryg. sygn. BK 8294) k. 982-1000
  • Akta dot. kolei Piła-Jaworzno - wypis (oryg. sygn. BK 10031) k. 1001-1002
  • Materiały Stanisława Rucińskiego zwiazane z pracą na stanowiskach kierowniczych w kolejnictwie polskim - wypis (oryg. sygn. BK 11965) k. 1003
  • Mapa [z] Czasopismo Techniczne 1900 nr 12 k. 1152
  • Karta tytułowa z książki Folkierski Władysław, Kolej Chabówka-Zakopane i udział kraju w budowie kolei lokalnych, Lwów 1900 k. 1153
  • Materiały z niewiadomych źródeł k. 1150-1151
  • Zakopane. Korespondencja i wycinki z prasy, druki [...] - wypis (oryg. sygn. BK 7763) k. 209-214
 • Proweniencja: Dar Zofii Nowak
 • Hasła przedmiotowe: kolej żelazna

MARC

 • 100 a Nowak, Zofia c bibliotekarz BK PAN d (1930-2012)
 • 240 a Spuścizna Zofii Nowak:
 • 243 a materiały działalności zawodowej
 • 245 a Odpisy materiałów dotyczących kolei żelaznej.
 • 250 a ekstrat, kopia
 • 260 c 1889-1938
 • 300 a 1155 k. c 31,5x27,5 cm i mn.
 • 340 d druk, kserokopia, masz. e luźne
 • 520 a Wypisy z prasy: Czas 18.01.1898-17.11.1900 k. 1-71, 1155. - Dziennik Poznański. Dodatek 1913 nr 238 k. 92. - Echo Tatrzańskie 1919 nr 5 k. 81-83. - Echo Zakopiańskie 1931 nr 5-7 k. 90. - Gazeta Podtatrzańska 1903 nr 2, 11, 13-14, 16-17, 1904 nr 9 k. 73-75. - Gazeta Zakopiańska 1893 nr 1, 4, 8, 12, 16, 1922 nr 32 k. 72, 83, 84. - Giewont 1902 nr 2 k. 75-76. - Głos Narodu 1898 nr 233, 242, 1901 nr 132 k. 93-97. - Goniec Tatrzański 1894 nr 1 k. 73, 91. - Ilustracja Polska 1902 nr 12, 14, 18, 31, 42 k. 86-89. - Kurier Warszawski 17.08.1889-31.10.1889, 22.02.1893-31.07.1902, 07.07.1904-23.09.1906 k. 101-199, 1154. - Orędownik 1899 nr 85 k. 98. - Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego 1889 nr 20-1902 nr 23 k. 200-202. - Przegląd Zakopiański 29.03.1900-11.10.1900 k. 203-208. - Tygodnik Zakopiański 1903 nr 4, 1904 nr 28, 30, 35-36, 39-40 k. 84, 85. - Zakopane 1891 nr 2, 1909 nr 8-9, 1911 nr 5, 8, 1913 nr 16, 1914 nr 7, 12, 16, 1930 nr 10, 1931 nr 12, 1938 nr 1 k. 77-81, 84. - Zakopianin 1899 nr 1, 3-5 k. 73, 99-100.
 • 520 a Korespondencja, wyciągi, wykazy, oszacowania majątku i in. Zarządu Dóbr Zakopane - wypis (oryg. sygn. BK 8030) k. 215
 • 520 a Kolej Piła-Jaworzno - wypis (oryg. sygn. BK 8288/1-2) k. 216-221
 • 520 a Kolej żelazna Zakopane-Suchahora [...] - wypis (oryg. syg. BK 8289) k. 222-244
 • 520 a Korespondencja Władysława Zamoyskiego i do Władysława Zamoyskiego różnych, telegramy, memoriały w sprawie budowy koli żelaznej Zakopane-Suchahora - wypis większej całości (oryg. sygn. BK 8290) k. 245-328
 • 520 a Korespondencja dot. budowy kolei Chabówka-Zakopane. Sprawa sporu z inż. Gwalbertem Ziembickim - wypis (oryg. sygn. BK 8291) k. 329-348
 • 520 a Budowa kolei Chabówka-Zakopane - wypis całości (oryg. sygn. BK 8292/1) k. 349-621, 1004-1018
 • 520 a Budowa kolei Chabówka-Zakopane - wypis całości (oryg. sygn. BK 8292/2) k. 622-952
 • 520 a Kolei żelazna Chabówka-Zakopane [...] - kopia całości (oryg. sygn. BK 8293/1) k. 1019-1149
 • 520 a Kolei żelazna Chabówka-Zakopane [...] - wypis (oryg. sygn. BK 8293/2) k. 953-981
 • 520 a Korespondencja dot. budowy kolei Chabówka-Zakopane oraz sprawozdania Zarządu Towarzystwa Akcyjnego - wypis (oryg. sygn. BK 8294) k. 982-1000
 • 520 a Akta dot. kolei Piła-Jaworzno - wypis (oryg. sygn. BK 10031) k. 1001-1002
 • 520 a Materiały Stanisława Rucińskiego zwiazane z pracą na stanowiskach kierowniczych w kolejnictwie polskim - wypis (oryg. sygn. BK 11965) k. 1003
 • 520 a Mapa [z] Czasopismo Techniczne 1900 nr 12 k. 1152
 • 520 a Karta tytułowa z książki Folkierski Władysław, Kolej Chabówka-Zakopane i udział kraju w budowie kolei lokalnych, Lwów 1900 k. 1153
 • 520 a Materiały z niewiadomych źródeł k. 1150-1151
 • 520 a Zakopane. Korespondencja i wycinki z prasy, druki [...] - wypis (oryg. sygn. BK 7763) k. 209-214
 • 541 c c d 2012 e 1144
 • 546 a Pol.
 • 561 a Dar Zofii Nowak w Nowak, Zofia
 • 650 a kolej żelazna
 • 710 a Dziennik Poznański. Dodatek c czasopismo
 • 710 a Echo Tatrzańskie (Nowy Targ, Zakopane) c czasopismo d (1918-1919)
 • 710 a Echo Zakopiańskie c czasopismo
 • 710 a Gazeta Podtatrzańska c czasopismo
 • 710 a Gazeta Zakopiańska (Zakopane) c czasopismo d (1893, 1921-1923)
 • 710 a Giewont (Kraków, Łódź, Zakopane) c czasopismo d (1902, 1924-1928)
 • 710 a Głos Narodu (Kraków) c czasopismo d (1893-1939)
 • 710 a Goniec Tatrzański c czasopismo d (1894)
 • 710 a Ilustracja Polska (Kraków) c czasopismo d (1901-1904)
 • 710 a Kurier Warszawski (Warszawa) c czasopismo d (1821-1939)
 • 710 a Orędownik c czasopismo
 • 710 a Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego (Kraków) c czasopismo d (1876-1920)
 • 710 a Przegląd Zakopiański (Zakopane) c czasopismo d (1899-1906)
 • 710 a Tygodnik Zakopiański c czasopismo
 • 710 a Zakopane c czasopismo
 • 710 a Zakopianin c czasopismo
 • 710 a Czas (Kraków) c czasopismo
 • 852 j BK 14789
 • 999 a MKM

Indeksy