Wspomnienia, relacje i opracowania dotyczące historii Wielkopolski XX w. (m.in. powstanie wielkopolskie 1918/1919, okupacja niemiecka 1939-1945).

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 14516/4
 • Tytuł:
  • Materiały do historii Wielkopolski XIX i XX w. ze zbiorów Archiwum Komisji Historycznej Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu
  • Wspomnienia, relacje i opracowania dotyczące historii Wielkopolski XX w. (m.in. powstanie wielkopolskie 1918/1919, okupacja niemiecka 1939-1945). Cz. 4
 • Miejsce i czas powstania: 20 w.
 • Opis fizyczny: 494 k. 29,7 x 21 cm i mniejsze
 • Oprawa: luźne
 • Zawartość:
  • Gomolec, Ludwik (1914-1996): Walki o Poznań w 1945 r., k. 297-302.
  • Gomolec, Ludwik (1914-1996): Wspomnienia uczestników walk o Poznań w 1945 r., k. 307-330.
  • Gracz, Kazimiera: Tajne nauczanie w Wolsztynie w okresie okupacji 1939-1945, k. 331-332.
  • Kalis, Idzi (1912-1994): Kępno pod okupacją niemiecką, k. 33-342.
  • Karolak, Marian, Wspomnienia uczestnika II wojny światowej, spisała Jadwiga Balcerczyk, przy tym fot. autora, k. 343-348.
  • Akta niemieckiej policji kryminalnej z Poznania dotyczące spraw kryminalnych, morderstw z okresu okupacji 1939-1945 [album ze zdjęciami (drastycznymi!) zamordowanych ofiar, wizji lokalnych], k. 1-24.
  • Gomolec, Ludwik (1914-1996): Udział ludności cywilnej w walkach o wyzwolenie Poznania i Wielkopolski w 1945 roku, k. 248-291.
  • Gomolec, Ludwik (1914-1996): Udział polskiej ludności cywilnej w walkach o wyzwolenie Wielkopolski i Poznania w 1945 r., k. 292-296.
  • Gomolec, Ludwik (1914-1996): Wielkopolanie w walce z Niemcami w końcu stycznia 1945 r., k. 303-306.
  • Zeznania Franza Ziereisa (1905-1945) z 24 V 1945 r., komendanta obozu koncentracyjnego w Mauthausen, k. 489-494.
  • Zbiór poezji okupacyjnej, k. 483-488.
  • Zarys powstania i działalności Tajnej Organizacji Jeńców Wojennych w Stalagu XI A i XI B, k. 475-482.
  • Zarys historii powstania Polskiej Partii Robotniczej w Pobiedziskach, k. 472-474.
  • Wyzwolenie Wielkopolski i Poznania 1945 r. Jednodniówka z okazji 14 rocznicy, k. 444-471.
  • Wykaz ofiar wybuchu pocisków artyleryjskich w Pleszewie 27 II 1945 r., k. 442-443.
  • Wykaz ofiar terroru hitlerowskiego, skazanych przez niemiecki sąd na karę śmierci w latach 1942-1944, pochowanych na cmentarzu w Poznaniu, k. 439-441.
  • Stachowiak, Anna: Tajne nauczanie na terenie Leszna w okresie okupacji 1939-1945, k. 437-438.
  • Protokół z wizji lokalnej przeprowadzonej 24 III 1945 r. przez Komisję Obywatelską w Żabikowie, przy tym spisy zamordowanych, k. 413-436.
  • Piszczek, Dzierżysław: Kronika okupacyjna Chodzieży 1939-1945, k. 411-412.
  • Peters, Paweł (1894-1978): Historia sztandaru powstania wielkopolskiego 1918/1919 koło Wilda (Poznań), k. 410.
  • Odpis z kroniki miasta Mogilna dotyczący września 1939 r., k. 408-409.
  • Nowak, Ludwik: Referat wygłoszony 1 I 1957 r. w Krotoszynie z okazji 38 rocznicy powstania wielkopolskiego, k. 400-407.
  • Nowak, Ludwik: Przemysł wojenny na terenie obozu koncentracyjnego Mauthausen, k. 397-399.
  • Materiały o Franciszku Witaszku (1908-1943) [zeznania świadków, wnioski odznaczeniowe], k. 391-396.
  • Materiały dotyczące życia muzycznego w obozie koncentracyjnym Mauthausen, przy tym. teksty pieśni, nuty, k. 364-391.
  • Maliński J.: Zrzut broni w Tursku, k. 358-363.
  • Lista folksdojczów z Gostynia (woj. wielkopolskie), k. 349-357.
  • Ankiety do historii b. Okręgu Poznańskiego Związku Walki Zbrojnej/Armii Krajowej, k. 25-42.
  • Berger, Eleonora (1897-1975): Zeznanie o Adolfie Bnińskim (1884-1942), spisał Ignacy Górzyński (1894-1978), k. 43-44.
  • Bubień, Stanisław: Trzemeszno we wrześniu 1939 r., k. 45-50.
  • Domalska, Aleksandra: Działalność konspiracyjna w okresie okupacji na terenie Śremu i wyzwolenie miasta 21 I 1945 r., spisała Grażyna Szymkowiak, k 51-54.
  • Dziennik z Oflagu XII A Hadamar, k. 55-149.
  • Driesen, Władysław: Bohaterstwo i patriotyzm Mogilna i okolicy w okresie tragicznego września 1939 r., k. 150-175.
  • Einsatz - przymusowe roboty przy umocnieniach wojskowych VIII-XII 1944 r. Swarzędza i Sieradza, k. 176-183.
  • Ewidencja żołnierzy osadzonych w 1939 r. w obozie przejściowym w Sośniach (woj. wielkopolskie, pow. ostrowski), k. 184-201.
  • Gendera, Zbigniew: Organizacja harcerska na Osiedlu Warszawskim w Poznaniu w latach 1939-1945, spisała Danuta Płóciennik, k. 202-203.
  • Gomolec, Ludwik (1914-1996): Dwadzieścia lat pracy historyków nad dziejami wyzwolenia Wielkopolski i Poznania, k. 204-209.
  • Gomolec, Ludwik (1914-1996): Egzekucje obrońców ziemi wielkopolskiej z września 1939 r., k. 210-228.
  • Gomolec, Ludwik (1914-1996): Organizacje młodzieżowe w okresie przygotowań do powstania wielkopolskiego 1918/1919 r., k. 229-247.
 • Grafika: Karolak, Marian 7,2 x 5,5 cm k. 347 fot.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bniński, Adolf (1884-1942)
  • Witaszek, Franciszek (1908-1943)
  • Ziereis, Franz komendant obozu Mauthausen (1905-1945)
  • Obóz hitlerowski Żabikowie
  • Bitwa 1939 r. o Kłecko
  • Przestępstwo wojenne 1939 r.
  • Ruch oporu 1939-1945 r. Polska
  • Ruch oporu 1939-1945 r. Wielkopolska
  • Szkolnictwo 1939-1945 r. Wolsztyn
  • Szkolnictwo 1939-1945 r. Leszno
  • Harcerstwo 1939-1945 r. Poznań
  • Wojna partyzancka 1939-1945 r. Polska
  • Wojna 1939-1945 r.
  • Przestępstwa kryminalne 1939-1945 r. Poznań
  • Kripo 1939-1945 r. Poznań
  • Policja 1933-1945 r. Niemcy
  • Poezja polska 1939-1945 r.
  • Obóz jeniecki Sośnie
  • Obóz jeniecki Fallingbostel
  • Obóz jeniecki Altengrabow
  • Obóz jeniecki Hadamar
  • Polska Partia Robotnicza (1942-1948) Pobiedziska (woj. wielkopolskie)
  • Ludobójstwo 1933-1945 r. Niemcy
  • Jeńcy wojenni ewidencja 1939-1945 r. Sośnie (woj. wielkopolskie, pow. ostrowski)
  • Obóz hitlerowski Mauthausen
  • Kampania wrześniowa
  • Praca przymusowa 1933-1945 r. Niemcy
  • Armia Krajowa Okręg Poznański
  • Przemysł wojenny 1933-1945 r. Niemcy
  • Powstanie 1918 r. wielkopolskie wspomnienia
  • Altengrabow (Niemcy, kraj związkowy Sachsen=Anhalt)
  • Bad Fallingbostel (Niemcy, kraj związkowy Dolna Saksonia) 20 w.
  • Chodzież (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Fallingbostel zob. Bad Fallingbostel
  • Gostyń (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Hadamar (Niemcy, kraj związkowy Hesja) 20 w.
  • Kępno (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Krotoszyn (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Leszno (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Mauthausen (Austria) 20 w.
  • Mogilno (woj. kujawsko-pomorskie) 20 w.
  • Pleszew (woj. kujawsko-pomorskie) 20 w.
  • Poznań (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Sieradz (woj. łodzkie) 20 w.
  • Sośnie (woj. wielkopolskie, pow. ostrowski) 20 w.
  • Śrem (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Swarzędz (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Trzemeszno (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Tursko (gm. Gołuchów, pow. pleszewski, woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Wolsztyn (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Żabikowo (woj. wielkopolskie) 20 w.
  • Osiedle Warszawskie w Poznaniu
  • Wyzwolenie Poznania w 1945 r.
  • Wyzwolenie Wielkopolski w 1945 r.
  • Wyzwolenie Śremu w 1945 r.
  • Cytadelowcy
  • Einsatz
  • Stalag XI B Fallingbostel
  • Stalag XI A Altengrabow
  • Oflag XII A Hadamar
  • Poznaniacy w walkach o Poznań w 1945 r.
  • Wybuch amunicji w Pleszewie 27 II 1945 r.
  • Egzekucje Polaków w Wielkopolsce podczas okupacji 1939-1945
  • Tajne nauczanie w Lesznie (woj. wielkopolskie)
  • Tajne nauczanie w Wolsztynie (woj. wielkopolskie)
  • Osiedle Warszawskie w Poznaniu
  • Wilda (dzielnica Poznania)

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Materiały Ludwika Gomolca (1914-1996)
 • 240 a Materiały do historii Wielkopolski XIX i XX w. ze zbiorów Archiwum Komisji Historycznej Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu
 • 245 a Wspomnienia, relacje i opracowania dotyczące historii Wielkopolski XX w. (m.in. powstanie wielkopolskie 1918/1919, okupacja niemiecka 1939-1945). n Cz. 4
 • 260 c 20 w.
 • 300 a 494 k. c 29,7 x 21 cm i mniejsze
 • 340 e luźne
 • 520 a Gomolec, Ludwik (1914-1996): Walki o Poznań w 1945 r., k. 297-302.
 • 520 a Gomolec, Ludwik (1914-1996): Wspomnienia uczestników walk o Poznań w 1945 r., k. 307-330.
 • 520 a Gracz, Kazimiera: Tajne nauczanie w Wolsztynie w okresie okupacji 1939-1945, k. 331-332.
 • 520 a Kalis, Idzi (1912-1994): Kępno pod okupacją niemiecką, k. 33-342.
 • 520 a Karolak, Marian, Wspomnienia uczestnika II wojny światowej, spisała Jadwiga Balcerczyk, przy tym fot. autora, k. 343-348.
 • 520 a Akta niemieckiej policji kryminalnej z Poznania dotyczące spraw kryminalnych, morderstw z okresu okupacji 1939-1945 [album ze zdjęciami (drastycznymi!) zamordowanych ofiar, wizji lokalnych], k. 1-24.
 • 520 a Gomolec, Ludwik (1914-1996): Udział ludności cywilnej w walkach o wyzwolenie Poznania i Wielkopolski w 1945 roku, k. 248-291.
 • 520 a Gomolec, Ludwik (1914-1996): Udział polskiej ludności cywilnej w walkach o wyzwolenie Wielkopolski i Poznania w 1945 r., k. 292-296.
 • 520 a Gomolec, Ludwik (1914-1996): Wielkopolanie w walce z Niemcami w końcu stycznia 1945 r., k. 303-306.
 • 520 a Zeznania Franza Ziereisa (1905-1945) z 24 V 1945 r., komendanta obozu koncentracyjnego w Mauthausen, k. 489-494.
 • 520 a Zbiór poezji okupacyjnej, k. 483-488.
 • 520 a Zarys powstania i działalności Tajnej Organizacji Jeńców Wojennych w Stalagu XI A i XI B, k. 475-482.
 • 520 a Zarys historii powstania Polskiej Partii Robotniczej w Pobiedziskach, k. 472-474.
 • 520 a Wyzwolenie Wielkopolski i Poznania 1945 r. Jednodniówka z okazji 14 rocznicy, k. 444-471.
 • 520 a Wykaz ofiar wybuchu pocisków artyleryjskich w Pleszewie 27 II 1945 r., k. 442-443.
 • 520 a Wykaz ofiar terroru hitlerowskiego, skazanych przez niemiecki sąd na karę śmierci w latach 1942-1944, pochowanych na cmentarzu w Poznaniu, k. 439-441.
 • 520 a Stachowiak, Anna: Tajne nauczanie na terenie Leszna w okresie okupacji 1939-1945, k. 437-438.
 • 520 a Protokół z wizji lokalnej przeprowadzonej 24 III 1945 r. przez Komisję Obywatelską w Żabikowie, przy tym spisy zamordowanych, k. 413-436.
 • 520 a Piszczek, Dzierżysław: Kronika okupacyjna Chodzieży 1939-1945, k. 411-412.
 • 520 a Peters, Paweł (1894-1978): Historia sztandaru powstania wielkopolskiego 1918/1919 koło Wilda (Poznań), k. 410.
 • 520 a Odpis z kroniki miasta Mogilna dotyczący września 1939 r., k. 408-409.
 • 520 a Nowak, Ludwik: Referat wygłoszony 1 I 1957 r. w Krotoszynie z okazji 38 rocznicy powstania wielkopolskiego, k. 400-407.
 • 520 a Nowak, Ludwik: Przemysł wojenny na terenie obozu koncentracyjnego Mauthausen, k. 397-399.
 • 520 a Materiały o Franciszku Witaszku (1908-1943) [zeznania świadków, wnioski odznaczeniowe], k. 391-396.
 • 520 a Materiały dotyczące życia muzycznego w obozie koncentracyjnym Mauthausen, przy tym. teksty pieśni, nuty, k. 364-391.
 • 520 a Maliński J.: Zrzut broni w Tursku, k. 358-363.
 • 520 a Lista folksdojczów z Gostynia (woj. wielkopolskie), k. 349-357.
 • 520 a Ankiety do historii b. Okręgu Poznańskiego Związku Walki Zbrojnej/Armii Krajowej, k. 25-42.
 • 520 a Berger, Eleonora (1897-1975): Zeznanie o Adolfie Bnińskim (1884-1942), spisał Ignacy Górzyński (1894-1978), k. 43-44.
 • 520 a Bubień, Stanisław: Trzemeszno we wrześniu 1939 r., k. 45-50.
 • 520 a Domalska, Aleksandra: Działalność konspiracyjna w okresie okupacji na terenie Śremu i wyzwolenie miasta 21 I 1945 r., spisała Grażyna Szymkowiak, k 51-54.
 • 520 a Dziennik z Oflagu XII A Hadamar, k. 55-149.
 • 520 a Driesen, Władysław: Bohaterstwo i patriotyzm Mogilna i okolicy w okresie tragicznego września 1939 r., k. 150-175.
 • 520 a Einsatz - przymusowe roboty przy umocnieniach wojskowych VIII-XII 1944 r. Swarzędza i Sieradza, k. 176-183.
 • 520 a Ewidencja żołnierzy osadzonych w 1939 r. w obozie przejściowym w Sośniach (woj. wielkopolskie, pow. ostrowski), k. 184-201.
 • 520 a Gendera, Zbigniew: Organizacja harcerska na Osiedlu Warszawskim w Poznaniu w latach 1939-1945, spisała Danuta Płóciennik, k. 202-203.
 • 520 a Gomolec, Ludwik (1914-1996): Dwadzieścia lat pracy historyków nad dziejami wyzwolenia Wielkopolski i Poznania, k. 204-209.
 • 520 a Gomolec, Ludwik (1914-1996): Egzekucje obrońców ziemi wielkopolskiej z września 1939 r., k. 210-228.
 • 520 a Gomolec, Ludwik (1914-1996): Organizacje młodzieżowe w okresie przygotowań do powstania wielkopolskiego 1918/1919 r., k. 229-247.
 • 600 a Bniński, Adolf d (1884-1942)
 • 600 a Witaszek, Franciszek d (1908-1943)
 • 600 a Ziereis, Franz c komendant obozu Mauthausen d (1905-1945)
 • 650 a Obóz hitlerowski Żabikowie
 • 650 a Bitwa 1939 r. o Kłecko
 • 650 a Przestępstwo wojenne y 1939 r.
 • 650 a Ruch oporu y 1939-1945 r. z Polska
 • 650 a Ruch oporu y 1939-1945 r. z Wielkopolska
 • 650 a Szkolnictwo y 1939-1945 r. z Wolsztyn
 • 650 a Szkolnictwo y 1939-1945 r. z Leszno
 • 650 a Harcerstwo y 1939-1945 r. z Poznań
 • 650 a Wojna partyzancka y 1939-1945 r. z Polska
 • 650 a Wojna 1939-1945 r.
 • 650 a Przestępstwa kryminalne y 1939-1945 r. z Poznań
 • 650 a Kripo y 1939-1945 r. z Poznań
 • 650 a Policja y 1933-1945 r. z Niemcy
 • 650 a Poezja polska y 1939-1945 r.
 • 650 a Obóz jeniecki Sośnie
 • 650 a Obóz jeniecki Fallingbostel
 • 650 a Obóz jeniecki Altengrabow
 • 650 a Obóz jeniecki Hadamar
 • 650 a Polska Partia Robotnicza (1942-1948) z Pobiedziska (woj. wielkopolskie)
 • 650 a Ludobójstwo y 1933-1945 r. z Niemcy
 • 650 a Jeńcy wojenni x ewidencja y 1939-1945 r. z Sośnie (woj. wielkopolskie, pow. ostrowski)
 • 650 a Obóz hitlerowski Mauthausen
 • 650 a Kampania wrześniowa
 • 650 a Praca przymusowa y 1933-1945 r. z Niemcy
 • 650 a Armia Krajowa z Okręg Poznański
 • 650 a Przemysł wojenny y 1933-1945 r. z Niemcy
 • 650 a Powstanie 1918 r. wielkopolskie x wspomnienia
 • 651 a Altengrabow (Niemcy, kraj związkowy Sachsen=Anhalt)
 • 651 a Bad Fallingbostel (Niemcy, kraj związkowy Dolna Saksonia) y 20 w.
 • 651 a Chodzież (woj. wielkopolskie) y 20 w.
 • 651 a Fallingbostel zob. Bad Fallingbostel
 • 651 a Gostyń (woj. wielkopolskie) y 20 w.
 • 651 a Hadamar (Niemcy, kraj związkowy Hesja) y 20 w.
 • 651 a Kępno (woj. wielkopolskie) y 20 w.
 • 651 a Krotoszyn (woj. wielkopolskie) y 20 w.
 • 651 a Leszno (woj. wielkopolskie) y 20 w.
 • 651 a Mauthausen (Austria) y 20 w.
 • 651 a Mogilno (woj. kujawsko-pomorskie) y 20 w.
 • 651 a Pleszew (woj. kujawsko-pomorskie) y 20 w.
 • 651 a Poznań (woj. wielkopolskie) y 20 w.
 • 651 a Sieradz (woj. łodzkie) y 20 w.
 • 651 a Sośnie (woj. wielkopolskie, pow. ostrowski) y 20 w.
 • 651 a Śrem (woj. wielkopolskie) y 20 w.
 • 651 a Swarzędz (woj. wielkopolskie) y 20 w.
 • 651 a Trzemeszno (woj. wielkopolskie) y 20 w.
 • 651 a Tursko (gm. Gołuchów, pow. pleszewski, woj. wielkopolskie) y 20 w.
 • 651 a Wolsztyn (woj. wielkopolskie) y 20 w.
 • 651 a Żabikowo (woj. wielkopolskie) y 20 w.
 • 653 a Osiedle Warszawskie w Poznaniu
 • 653 a Wyzwolenie Poznania w 1945 r.
 • 653 a Wyzwolenie Wielkopolski w 1945 r.
 • 653 a Wyzwolenie Śremu w 1945 r.
 • 653 a Cytadelowcy
 • 653 a Einsatz
 • 653 a Stalag XI B Fallingbostel
 • 653 a Stalag XI A Altengrabow
 • 653 a Oflag XII A Hadamar
 • 653 a Poznaniacy w walkach o Poznań w 1945 r.
 • 653 a Wybuch amunicji w Pleszewie 27 II 1945 r.
 • 653 a Egzekucje Polaków w Wielkopolsce podczas okupacji 1939-1945
 • 653 a Tajne nauczanie w Lesznie (woj. wielkopolskie)
 • 653 a Tajne nauczanie w Wolsztynie (woj. wielkopolskie)
 • 653 a Osiedle Warszawskie w Poznaniu
 • 653 a Wilda (dzielnica Poznania)
 • 700 a Balcerczyk, Jadwiga t [Relacja Mariana Karolaka]
 • 700 a Górzyński, Ignacy d (1894-1978) t [Relacja Eleonory Berger]
 • 700 a Płóciennik, Danuta t [Relacja Zbigniewa Gendery]
 • 700 a Szymkowiak, Grażyna t [Relacja Aleksandry Domalskiej]
 • 740 a Ankiety do historii b. Okręgu Poznańskiego Związku Walki Zbrojnej/Armii Krajowej
 • 740 a Akta niemieckiej policji kryminalnej z Poznania dotyczące spraw kryminalnych, morderstw z okresu okupacji 1939-1945
 • 740 a Lista folksdojczów z Gostynia (woj. wielkopolskie)
 • 740 a Einsatz - przymusowe roboty przy umocnieniach wojskowych VIII-XII 1944 r. Swarzędza i Sieradza
 • 740 a Dziennik z Oflagu XII A Hadamar
 • 740 a Odpis z kroniki miasta Mogilna dotyczący września 1939 r.
 • 740 a Materiały o Franciszku Witaszku (1908-1943)
 • 740 a Materiały dotyczące życia muzycznego w obozie koncentracyjnym Mauthausen
 • 740 a Ewidencja żołnierzy osadzonych w 1939 r. w obozie przejściowym w Sośniach (woj. wielkopolskie, pow. ostrowski)
 • 740 a Zeznania Franza Ziereisa (1905-1945) z 24 V 1945 r., komendanta obozu koncentracyjnego w Mauthausen
 • 740 a Zbiór poezji okupacyjnej
 • 740 a Zarys powstania i działalności Tajnej Organizacji Jeńców Wojennych w Stalagu XI A i XI B
 • 740 a Zarys historii powstania Polskiej Partii Robotniczej w Pobiedziskach
 • 740 a Wyzwolenie Wielkopolski i Poznania 1945 r. Jednodniówka z okazji 14 rocznicy
 • 740 a Wykaz ofiar wybuchu pocisków artyleryjskich w Pleszewie 27 II 1945 r.
 • 740 a Wykaz ofiar terroru hitlerowskiego, skazanych przez niemiecki sąd na karę śmierci w latach 1942-1944, pochowanych na cmentarzu w Poznaniu
 • 740 a Protokół z wizji lokalnej przeprowadzonej 24 III 1945 r. przez Komisję Obywatelską w Żabikowie
 • 777 a Gomolec, Ludwik (1914-1996) t Dwadzieścia lat pracy historyków nad dziejami wyzwolenia Wielkopolski i Poznania
 • 777 a Domalska, Aleksandra t Działalność konspiracyjna w okresie okupacji na terenie Śremu i wyzwolenie miasta 21 I 1945 r.
 • 777 a Gomolec, Ludwik (1914-1996) t Egzekucje obrońców ziemi wielkopolskiej z września 1939 r.
 • 777 a Driesen, Władysław t Bohaterstwo i patriotyzm Mogilna i okolicy w okresie tragicznego września 1939 r.
 • 777 a Gendera, Zbigniew t Organizacja harcerska na Osiedlu Warszawskim w Poznaniu w latach 1939-1945
 • 777 a Bubień, Stanisław t Trzemeszno we wrześniu 1939 r.
 • 777 a Berger, Eleonora d (1897-1975) t Zeznanie o Adolfie Bnińskim (1884-1942)
 • 777 a Gomolec, Ludwik (1914-1996) t Organizacje młodzieżowe w okresie przygotowań do powstania wielkopolskiego 1918/1919 r.
 • 777 a Gomolec, Ludwik (1914-1996) t Udział polskiej ludności cywilnej w walkach o wyzwolenie Poznania i Wielkopolski w 1945 r.
 • 777 a Gomolec, Ludwik (1914-1996) t Walki o Poznań w 1945 r.
 • 777 a Gomolec, Ludwik (1914-1996) t Wielkopolanie w walce z Niemcami w końcu stycznia 1945 r.
 • 777 a Gomolec, Ludwik (1914-1996) t Wspomnienia uczestników walk o Poznań w 1945 roku
 • 777 a Gracz, Kazimiera t Tajne nauczanie w Wolsztynie w okresie okupacji 1939-1945
 • 777 a Kalis, Idzi (1912-1994) t Kępno pod okupacją niemiecką
 • 777 a Karolak, Marian t Wspomnienia uczestnika II wojny światowej
 • 777 a Maliński J. t Zrzut broni w Tursku
 • 777 a Nowak, Ludwik t Przemysł wojenny na terenie obozu koncentracyjnego Mauthausen
 • 777 a Nowak, Ludwik t Referat wygłoszony 1 I 1957 r. w Krotoszynie z okazji 38 rocznicy powstania wielkopolskiego
 • 777 a Peters, Paweł (1894-1978) t Historia sztandaru powstania wielkopolskiego 1918/1919 koło Wilda (Poznań)
 • 777 a Piszczek, Dzierżysław t Kronika okupacyjna Chodzieży 1939-1945
 • 777 a Stachowiak, Anna t Tajne nauczanie na terenie Leszna w okresie okupacji 1939-1945
 • 852 j BK 14516/4
 • 900 c Karolak, Marian f 7,2 x 5,5 cm k k. 347 m fot.
 • 999 a ŁJ

Indeksy