Materiały osobiste Leona Janta-Połczyńskiego.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 14770
 • Kopie: Mf 10850
 • Autor: Janta-Połczyński, Leon minister rolnictwa, senator (1867-1961).
 • Tytuł:
  • Spuścizna Leona Janta-Połczyńskiego.
  • Materiały osobiste Leona Janta-Połczyńskiego.
 • Miejsce i czas powstania: 1875-1985
 • Opis fizyczny: 414 k. : fot. ; 50x37,5 cm i mn.
 • Oprawa: poszyt, luźne
 • Język: Bułg., chorw., franc., łac, niem., pol., serb., węg., włos., cyryl., got.
 • Zawartość:
  • Pisma dotyczące renty 09.12.1957-27.01.1959 k. 385-388.
  • Obciążenie hipoteczne majątku Wielka Komorza i inne finansowe k. 389-393.
  • Zaświadczenie 06.10.1875 k. 394.
  • Zaświadczenie z Parafii o chrzcie Leona Janta-Połczyńskiego 18.03.1878 k. 395.
  • Zaświadczenie o szczepieniu 09.06.1879 k. 396.
  • Dokument przyjęcia na prawo na Uniwersytet Fryderyka Guilelmae w Berlinie 21.10.1886 k. 308.
  • Akt zgonu i nekrolog k. 411-414.
  • List Adama Janta-Połczyńskiego w sprawie egzaminu syna Leona na prawie 19.11.1899 k. 315v.
  • Życiorys k. 397-410.
  • Pisma do Leona Janty-Połczyńskiego w sprawie egzaminu na prawie 03.05.1889-17.11.1889 k. 309-315.
  • Pismo o zdanym egzaminie na prawie 25.11.1889 k. 316.
  • Pismo potwierdzające otrzymanie patentu asesorskiego 17.07.1895 k. 317-318.
  • Pismo zwalniające ze stanowiska asesora 09.11.1896 k. 319-320.
  • Pisma mianujące i zwalniające ze stanowiska Ministra Rolnictwa z lat 1930-1932 (10) k. 321-340.
  • Dyplom nadania Leonowi Połczyńskiemu Orderu Odrodzenia Polski klasy III 02.05.1922 (1) k. 341.
  • Błogosławieństwo Papieża Piusa XI (1) k. 342.
  • Dyplom nadania francuskiego odznaczenia Wielkiego Krzyża Orderu Korony (Grand' Croix de l'ordre de la Couronne) 30.01.1931 (1) k. 343-347.
  • Dyplom nadania portugalskiego odznaczenia Order Chrystusa (Militar de Cristo) 30.01.1931 (1) k. 348-349.
  • Dyplom nadania Wielkiej Wstęgi Korony Włoskiej (Cavaliere di Gran Croce decor del Gran Cordone) 14.04.1931 wraz z pismem przewodnim 05.11.1931 (2) k. 350-351.
  • Dyplom nadania jugosłowiańskiego orderu Świetego Sawy 1930 k. 352.
  • Dyplom nadania bułgarskiego orderu I klasy Zasługi Cywilnej (Merite Civil) 1931 wraz z pismem przewodnim 07.06.1932 (1) k. 353-354.
  • Dyplom nadania odznaki I klasy Węgierskiego Krzyża Zasługi (La Croix de Merite Hongroise) 29.03.1932 wraz z pismem przzewodnim 07.06.1932 (1) k. 355-357.
  • Pismo oznajmiające nadanie odznaki Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu 'Odrodzenia Polski" 02.12.1938 (1) k. 358-359.
  • Dyplom od Kółek Rolniczych Ziemi Malborskiej 20.01.1930 k. 360.
  • Dyplom od Związku Młodzieży Ludowej 17.03.1931 k. 361.
  • Teczki na dokumenty: 1. jedna z kieszenią dla tajnych dokumentów; 2. pięknie zdobiona k. 362-366.
  • Pisma o pełnionej funkcji w przedsiębiorstwie Państwowe Nieruchomości Ziemskie 01.04.1947-26.09.1947 k. 367-369.
  • Zaświadczenie o pełnieniu przez Leona Janta-Połczyńskiego funkcji asesora 31.07.1948 k. 370-372.
  • Pisma o pełnionych funkcjach przez Leona Janta-Połczyńskiego w Muzeum Piastowskim w Brzegu 29.05.1948-27.05.1958 k. 373-379.
  • Pisma dotyczące lokalów mieszkaniowych 25.09.1945-27.10.1954 k. 380-384.
  • Notatniki (4) k. 1-195.
  • Dowody osobiste (2), legitymacje (4), bilety kolejowe służbowe (2), bilety wstępu (2) k. 196-235.
  • Paszporty dyplomatyczne (5) k. 236-244.
  • Bilety wizytowe: Chrząszczewski, Aleksander (1) k. 245; Jant-Połczyński, Leon (6) k. 246-252, 347; Maringe, Witold (1) k. 253; Roskosz, Karol (1) k. 254.
  • Świadectwa szkolne z lat 1875-1886 k. 256-281.
  • Dyplom i indeks z Uniwersytetu Krakowskiego Wydział Prawno-Polityczny 1886 k. 282-296.
  • Program kursu prawa w Kolegium w Paryżu w drugim semestrze 1888 i w Boloni k. 297-307.
 • Grafika: Janta-Połczyński, Leon Ministrowie 23,5x17,5 cm k. 255 fot. czarno-biała
 • Proweniencja: Dar Teresy Tyszkiewicz
 • Hasła przedmiotowe:
  • Ordery i odznaczenia 20 w. Europa
  • Gimnazjum (Chojnice) 19 w.
  • Dyplomy 20 w. Polska
  • Dyplomy 20 w. Europa
  • Ordery i odznaczenia 20 w. Polska
  • Bilety wizytowe
  • Wizytówki
  • Uniwersytet Fryderyka Guilelmae (Berlin)
  • Gymnasium in Conitz zob. Gimnazjum (Chojnice)

MARC

 • 100 a Janta-Połczyński, Leon c minister rolnictwa, senator d (1867-1961).
 • 240 a Spuścizna Leona Janta-Połczyńskiego.
 • 245 a Materiały osobiste Leona Janta-Połczyńskiego.
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1875-1985
 • 300 a 414 k. : b fot. ; c 50x37,5 cm i mn.
 • 340 a Rkps e poszyt, luźne
 • 400 a Pie
 • 400 a Pio
 • 400 a Trzaska-Chrzaszczewski, Aleksander
 • 400 a Trzaska, Aleksander Chrząszczewski-
 • 400 a Trzaska, Aleksander
 • 400 a Ratti, Achille Ambrogio Damiano
 • 400 a Ratti, Achille
 • 400 a Połczyński-Janta, Leon
 • 400 a Połczyński, Leon Janta-
 • 400 a Połomicki, Leon
 • 400 a Chrząszczewski, Aleksander
 • 400 a Janta, Leon
 • 400 a Janta, Leon Połczyński-
 • 520 a Pisma dotyczące renty 09.12.1957-27.01.1959 k. 385-388.
 • 520 a Obciążenie hipoteczne majątku Wielka Komorza i inne finansowe k. 389-393.
 • 520 a Zaświadczenie 06.10.1875 k. 394.
 • 520 a Zaświadczenie z Parafii o chrzcie Leona Janta-Połczyńskiego 18.03.1878 k. 395.
 • 520 a Zaświadczenie o szczepieniu 09.06.1879 k. 396.
 • 520 a Dokument przyjęcia na prawo na Uniwersytet Fryderyka Guilelmae w Berlinie 21.10.1886 k. 308.
 • 520 a Akt zgonu i nekrolog k. 411-414.
 • 520 a List Adama Janta-Połczyńskiego w sprawie egzaminu syna Leona na prawie 19.11.1899 k. 315v.
 • 520 a Życiorys k. 397-410.
 • 520 a Pisma do Leona Janty-Połczyńskiego w sprawie egzaminu na prawie 03.05.1889-17.11.1889 k. 309-315.
 • 520 a Pismo o zdanym egzaminie na prawie 25.11.1889 k. 316.
 • 520 a Pismo potwierdzające otrzymanie patentu asesorskiego 17.07.1895 k. 317-318.
 • 520 a Pismo zwalniające ze stanowiska asesora 09.11.1896 k. 319-320.
 • 520 a Pisma mianujące i zwalniające ze stanowiska Ministra Rolnictwa z lat 1930-1932 (10) k. 321-340.
 • 520 a Dyplom nadania Leonowi Połczyńskiemu Orderu Odrodzenia Polski klasy III 02.05.1922 (1) k. 341.
 • 520 a Błogosławieństwo Papieża Piusa XI (1) k. 342.
 • 520 a Dyplom nadania francuskiego odznaczenia Wielkiego Krzyża Orderu Korony (Grand' Croix de l'ordre de la Couronne) 30.01.1931 (1) k. 343-347.
 • 520 a Dyplom nadania portugalskiego odznaczenia Order Chrystusa (Militar de Cristo) 30.01.1931 (1) k. 348-349.
 • 520 a Dyplom nadania Wielkiej Wstęgi Korony Włoskiej (Cavaliere di Gran Croce decor del Gran Cordone) 14.04.1931 wraz z pismem przewodnim 05.11.1931 (2) k. 350-351.
 • 520 a Dyplom nadania jugosłowiańskiego orderu Świetego Sawy 1930 k. 352.
 • 520 a Dyplom nadania bułgarskiego orderu I klasy Zasługi Cywilnej (Merite Civil) 1931 wraz z pismem przewodnim 07.06.1932 (1) k. 353-354.
 • 520 a Dyplom nadania odznaki I klasy Węgierskiego Krzyża Zasługi (La Croix de Merite Hongroise) 29.03.1932 wraz z pismem przzewodnim 07.06.1932 (1) k. 355-357.
 • 520 a Pismo oznajmiające nadanie odznaki Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu 'Odrodzenia Polski" 02.12.1938 (1) k. 358-359.
 • 520 a Dyplom od Kółek Rolniczych Ziemi Malborskiej 20.01.1930 k. 360.
 • 520 a Dyplom od Związku Młodzieży Ludowej 17.03.1931 k. 361.
 • 520 a Teczki na dokumenty: 1. jedna z kieszenią dla tajnych dokumentów; 2. pięknie zdobiona k. 362-366.
 • 520 a Pisma o pełnionej funkcji w przedsiębiorstwie Państwowe Nieruchomości Ziemskie 01.04.1947-26.09.1947 k. 367-369.
 • 520 a Zaświadczenie o pełnieniu przez Leona Janta-Połczyńskiego funkcji asesora 31.07.1948 k. 370-372.
 • 520 a Pisma o pełnionych funkcjach przez Leona Janta-Połczyńskiego w Muzeum Piastowskim w Brzegu 29.05.1948-27.05.1958 k. 373-379.
 • 520 a Pisma dotyczące lokalów mieszkaniowych 25.09.1945-27.10.1954 k. 380-384.
 • 520 a Notatniki (4) k. 1-195.
 • 520 a Dowody osobiste (2), legitymacje (4), bilety kolejowe służbowe (2), bilety wstępu (2) k. 196-235.
 • 520 a Paszporty dyplomatyczne (5) k. 236-244.
 • 520 a Bilety wizytowe: Chrząszczewski, Aleksander (1) k. 245; Jant-Połczyński, Leon (6) k. 246-252, 347; Maringe, Witold (1) k. 253; Roskosz, Karol (1) k. 254.
 • 520 a Świadectwa szkolne z lat 1875-1886 k. 256-281.
 • 520 a Dyplom i indeks z Uniwersytetu Krakowskiego Wydział Prawno-Polityczny 1886 k. 282-296.
 • 520 a Program kursu prawa w Kolegium w Paryżu w drugim semestrze 1888 i w Boloni k. 297-307.
 • 530 d Mf 10850
 • 541 c c d 2013 e 864
 • 541 c c d 2013 e 879
 • 541 c c d 2013 e 880
 • 541 c c d 2013 e 881
 • 541 c c d 2013 e 882
 • 541 c c d 2013 e 1151
 • 541 c c d 2013 e 1162
 • 546 a Bułg., chorw., franc., łac, niem., pol., serb., węg., włos., b cyryl., got.
 • 561 a Dar Teresy Tyszkiewicz m Poznań w Teresa, Tyszkiewicz
 • 650 a Ordery i odznaczenia y 20 w. z Europa
 • 650 a Gimnazjum (Chojnice) y 19 w.
 • 650 a Dyplomy y 20 w. z Polska
 • 650 a Dyplomy y 20 w. z Europa
 • 650 a Ordery i odznaczenia y 20 w. z Polska
 • 651 a Bilety wizytowe
 • 653 a Wizytówki
 • 653 a Uniwersytet Fryderyka Guilelmae (Berlin)
 • 653 a Gymnasium in Conitz zob. Gimnazjum (Chojnice)
 • 700 a Roskosz, Karol a zarządca nadleśnictwa
 • 700 a Chrząszczewski, Teodor Aleksander Władysław d (1887-ca 1957)
 • 700 a inżynier rolnictwa a Maringe, Witold d (1895-1966)
 • 700 a Janta-Połczyński, Adam c ojciec Leona Janta-Połczyńskiego d (1839-1901)
 • 700 a Pius b XI c (papież ; d 1857-1939)
 • 710 a Związek Młodzieży Ludowej
 • 710 a Państwowe Nieruchomości Ziemskie
 • 710 a Kółka Rolnicze Ziemi Malborskiej
 • 740 a Dyplom nadania jugosłowiańskiego orderu Świetego Sawy 1930
 • 740 a Dyplom nadania bułgarskiego orderu I klasy Zasługi Cywilnej (Merite Civil) 1931 wraz z pismem przewodnim 07.06.1932 (1)
 • 740 a Dyplom od Kółek Rolniczych Ziemi Malborskiej 20.01.1930
 • 740 a Dyplom nadania odznaki I klasy Węgierskiego Krzyża Zasługi (La Croix de Merite Hongroise) 29.03.1932 wraz z pismem przzewodnim 07.06.1932 (1)
 • 740 a Dyplom nadania Wielkiej Wstęgi Korony Włoskiej (Cavaliere di Gran Croce decor del Gran Cordone) 14.04.1931 wraz z pismem przewodnim 05.11.1931 (2)
 • 740 a Dyplom nadania portugalskiego odznaczenia Order Chrystusa (Militar de Cristo) 30.01.1931 (1)
 • 740 a Dyplom nadania francuskiego odznaczenia Wielkiego Krzyża Orderu Korony (Grand' Croix de l'ordre de la Couronne) 30.01.1931 (1)
 • 740 a Dyplom nadania Leonowi Połczyńskiemu Orderu Odrodzenia Polski klasy III 02.05.1922 (1)
 • 740 a Dyplom i indeks z Uniwersytetu Krakowskiego Wydział Prawno-Polityczny 1886
 • 740 a Dyplom od Związku Młodzieży Ludowej 17.03.1931
 • 852 j BK 14770
 • 900 c Janta-Połczyński, Leon c Ministrowie f 23,5x17,5 cm k k. 255 m fot. czarno-biała s ministrowie w sejmie
 • 999 a MKM d 17.12.28

Indeksy