Materiały z konferencji Leona Janta-Połczyńskiego.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 14771
 • Kopie: Mf 10851/1-2
 • Autor: Janta-Połczyński, Leon minister rolnictwa, senator (1867-1961).
 • Tytuł:
  • Spuścizna Leona Janta-Połczyńskiego.
  • Materiały z konferencji Leona Janta-Połczyńskiego.
 • Miejsce i czas powstania: 1919-1936
 • Opis fizyczny: 920 k. : il. ; 35,5x22 cm.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Ang., chorw., franc., pol., ros., serb., słow., węg., włos.
 • Zawartość:
  • Wywiady z Leonem Janta-Połczyńskim po konferencji w Rzymie k. 899-920.
  • Materiały dot. spotkań w Paryżu w r. 1919/1920 k. 1-58.
  • Materiały z konferencji międzynarodowej w Warszawie (La Conference Internationale Agricole) 08.1930: program, lista delegatów, materiały przedstawiane przez stronę polską i inne kraje, menu 1930 k. 59-197.
  • Materiały z konferencji przedstawicieli rządów państw Europy Centralnej i Krajów Orientu zajmujących się sprawami gospodarki rolnej Sofia (Conference des Representants des Giouvernements des Etats Agricoles de L'Europe Centrale et Orientale) 1931: regulamin, program, lista delegatów, przemówienia Leona Janta-Połczyńskiego, materiały pomocnicze do wygłoszenia referatu, oficjalny protokół i raport, sprawozdanie Leona Janta-Połzyńskiego, menu, zaproszenia, wizytówki k. 198-275.
  • Materiały ze spotkania w Budapeszcie: program, uczestnicy, przemówienia Leona Janta-Połczyńskiego, materiały pomocnicze do wygłoszenia mowy, telegram, rachunki, menu, zaproszenia, wizytówki k. 276-368.
  • Materiały z konferencji w Rzymie (Della conferenza Parlamentare Internazionale del Commercio) 11.1933: program, przemówienie Leona Janta-Połczyńskiego, raport, korespondencja, legitymacje, bilet, menu, zaproszenia, wizytówki, folder z wystawy k. 369-626.
  • Materiały z konferencji w Belgradzie (General Assembly of the International Parlamentary Commerce Conference) 16-22.09.1934: program i lista delegatów, przemówienie Leona Janta-Połczyńskiego, list, rachunki, legitymacje, menu, zaproszenia, wizytówki, foldery i pocztówki z Jugosławii k. 627-752.
  • Materiały z Kongresu Ekonomicznego w Brukseli (Congrès Economiques d'Europe) 1935: konstytucja kongresu, przemówienia Leona Janta-Połczyńskiego wraz z brudnopisami, materiały pomocnicze do wygłoszenia referatu, korespondencja, oficjalny raport k. 753-865.
  • Materiały ze spotkania L'Entente Europeenne Paryż 1936: program, deklaracja, lista członków rady, legitymacja k. 866-885.
  • Materiał, które trudne są do szczegółowej identyfikacji k. 886-898.
 • Proweniencja: Dar Teresy Tyszkiewicz
 • Hasła przedmiotowe:
  • Belgrad (Serbia))
  • Bruksela (Belgia)
  • Budapeszt (Węgry)
  • Paryż (Francja)
  • Rzym (Włochy)
  • Sofia (Bułgaria)
  • Warszawa (Polska)
  • Zaproszenia
  • bilety wizytowe
  • Foldery
  • Karty dań
  • Wizytówki

MARC

 • 100 a Janta-Połczyński, Leon c minister rolnictwa, senator d (1867-1961).
 • 240 a Spuścizna Leona Janta-Połczyńskiego.
 • 245 a Materiały z konferencji Leona Janta-Połczyńskiego.
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1919-1936
 • 300 a 920 k. : b il. ; c 35,5x22 cm.
 • 340 a Druk, rkps e luźne
 • 520 a Wywiady z Leonem Janta-Połczyńskim po konferencji w Rzymie k. 899-920.
 • 520 a Materiały dot. spotkań w Paryżu w r. 1919/1920 k. 1-58.
 • 520 a Materiały z konferencji międzynarodowej w Warszawie (La Conference Internationale Agricole) 08.1930: program, lista delegatów, materiały przedstawiane przez stronę polską i inne kraje, menu 1930 k. 59-197.
 • 520 a Materiały z konferencji przedstawicieli rządów państw Europy Centralnej i Krajów Orientu zajmujących się sprawami gospodarki rolnej Sofia (Conference des Representants des Giouvernements des Etats Agricoles de L'Europe Centrale et Orientale) 1931: regulamin, program, lista delegatów, przemówienia Leona Janta-Połczyńskiego, materiały pomocnicze do wygłoszenia referatu, oficjalny protokół i raport, sprawozdanie Leona Janta-Połzyńskiego, menu, zaproszenia, wizytówki k. 198-275.
 • 520 a Materiały ze spotkania w Budapeszcie: program, uczestnicy, przemówienia Leona Janta-Połczyńskiego, materiały pomocnicze do wygłoszenia mowy, telegram, rachunki, menu, zaproszenia, wizytówki k. 276-368.
 • 520 a Materiały z konferencji w Rzymie (Della conferenza Parlamentare Internazionale del Commercio) 11.1933: program, przemówienie Leona Janta-Połczyńskiego, raport, korespondencja, legitymacje, bilet, menu, zaproszenia, wizytówki, folder z wystawy k. 369-626.
 • 520 a Materiały z konferencji w Belgradzie (General Assembly of the International Parlamentary Commerce Conference) 16-22.09.1934: program i lista delegatów, przemówienie Leona Janta-Połczyńskiego, list, rachunki, legitymacje, menu, zaproszenia, wizytówki, foldery i pocztówki z Jugosławii k. 627-752.
 • 520 a Materiały z Kongresu Ekonomicznego w Brukseli (Congrès Economiques d'Europe) 1935: konstytucja kongresu, przemówienia Leona Janta-Połczyńskiego wraz z brudnopisami, materiały pomocnicze do wygłoszenia referatu, korespondencja, oficjalny raport k. 753-865.
 • 520 a Materiały ze spotkania L'Entente Europeenne Paryż 1936: program, deklaracja, lista członków rady, legitymacja k. 866-885.
 • 520 a Materiał, które trudne są do szczegółowej identyfikacji k. 886-898.
 • 530 d Mf 10851/1-2
 • 541 c c d 2013 e 868
 • 541 c c d 2013 e 871
 • 541 c c d 2013 e 870
 • 541 c c d 2013 e 869
 • 541 c c d 2013 e 867
 • 541 c c d 2013 e 773
 • 546 a Ang., chorw., franc., pol., ros., serb., słow., węg., włos.
 • 561 a Dar Teresy Tyszkiewicz m Poznań w Tyszkiewicz, Teresa
 • 651 a Belgrad (Serbia))
 • 651 a Bruksela (Belgia)
 • 651 a Budapeszt (Węgry)
 • 651 a Paryż (Francja)
 • 651 a Rzym (Włochy)
 • 651 a Sofia (Bułgaria)
 • 651 a Warszawa (Polska)
 • 653 a Zaproszenia
 • 653 a bilety wizytowe
 • 653 a Foldery
 • 653 a Karty dań
 • 653 a Wizytówki
 • 700 a Baie, Eugène
 • 700 a Barczy, Etienne de c urzędniczka sekretariatu węgierskiej Rady Ministrów
 • 700 a Bartel, Jan b doktor c wiceprezes Stowarzyszenia Polaków na Węgrzech
 • 700 a Brii, Alessandro c sekretarz generalny Instytutu Międzynarodowego Rolnictwa
 • 700 a Chełmicki, Zdzisław b doktor c konsul Rzeczypospolitej na Węgrzech
 • 700 a Csekonics, Ivan b ksiaże c dawny minister pełnomocny Węgier, członek Izby Deputatów
 • 700 a Czlenow, Władysław c inżynier, kore3spondent "Wschodniej Agencji Telegraficznej" i "Gazety Handlowej"
 • 700 a Dosyteusz c biskup prawosławny eparchii zagrzebskiej d (1878-1945)
 • 700 a Drucki-Lubecki, Bogdan b książe
 • 700 a Ercole, Francesco b profesor c minister instytucji publicznych
 • 700 a Esty, Nicolas de c szambelan Jego Świętobliwości, Szlachcic Jego Wysokiej Eminencji Kardynała Księcia Prymasa Królestwa Węgier
 • 700 a Gömbös de Fakfa, Jules c główny ekonomista, prezes Rady Ministrów Węgier
 • 700 a Guirguinoff, Alexandre b doktor c bułgarski minister spraw wewnętrznych
 • 700 a Guitcheff, Dimitri c węgierski minister rolnictwa i własności ziemskiej
 • 700 a Homan, Balint c minister Królestwa Węgier do spraw religii
 • 700 a Huszar, Aladar de b doktor c premier-burmistrz Budapesztu
 • 700 a Janos, Bartel (Budapeszt) b doktor
 • 700 a Kallay, Nicolas de c minister rolnictwa Królestwa Węgier
 • 700 a Karski, Szymon
 • 700 a Kissow, Alexandre c bułgarski minister wojny
 • 700 a Kostourkoff, Stoyan P. c jugosłowiański minister Kolei, Poczty i Telegrafu
 • 700 a Krbek, Ivo (Zagrzeb) b profesor
 • 700 a Kumanudi, Kosta b doktor c przewodniczacy Izby Deputatów Jugosławii
 • 700 a Laszlo, Almasy c marszałek parlamentu
 • 700 a Lazar, Andre c minister sprawiedliwości Królestwa Węgier
 • 700 a Łepkowski, Stanisław c poseł Rzeczypospolietj w Budapeszcie d (1892-1961)
 • 700 a Liot, Stark (Budapeszt)
 • 700 a Lubienski b książe
 • 700 a Michelis, G. de c minister Królestwa Włoch, przewodniczący Instytutu Międzynarodowego Rolnictwa
 • 700 a Mouchanoff, Nicolas c przewodniczący Rady Ministrów Bułgarii, minister spraw zagranicznych i religii
 • 700 a Mycielski, Kazimierz c polski attache na Węgrzech
 • 700 a Niciloff, Ivan c inżynier rolnictwa, pracownik Banku Rolnego w Bułgarii
 • 700 a Ouzounovitch, Nicolas T. c przewodniczący Rady Ministrów Jugosławii
 • 700 a Pallay, Stefano (Budapeszt) b doktor c dyrektor generalny firmy farmaceutycznej
 • 700 a Perovi~'c, Ivo (Zagrzeb) b doktor
 • 700 a Petroff, George c bułgarski minister handlu, przemysłu i pracy
 • 700 a Popesco, Virgilio
 • 700 a Popovitch, Milan L. c sekretarz grupy jugosłowiańskiej Zjednoczenia Międzyparlamentarnego
 • 700 a Potocki, Artur
 • 700 a Schwarzburg-Günther, Ladislas de c minister Rzeczypospoltej
 • 700 a Seredi, Jusztinian b kardynał c prymas Węgier d (1884-1945)
 • 700 a Skrzyński, Władysław c ambasador Rzeczypospolitej przy Stolicy Apostolskiej
 • 700 a Somkuthy, Joseph c generał wojska Królestwa Węgier
 • 700 a Szapary, Antoine
 • 700 a Szechenyi, Charles (Budapeszt) b książe
 • 700 a Szviezsenyi, Zoltan de (Budapeszt) c radca ministerialny
 • 700 a Tomaši~'c, Ljubomir b doktor c przewodniczący senatu Jugosławii
 • 700 a Vasić, Dragutin zob. Dosyteusz
 • 700 a Warbenoff, Dimiter d bułgarski minister sprawiedliwości
 • 700 a Wlassics, Jules b baron c radca sądowy, dawny minister węgierski, przewodniczący Wysokiej Izby, członek Rady Arbitrażowej w Hadze
 • 740 a Materiały z Kongresu Ekonomicznego w Brukseli (Congrès Economiques d'Europe) 1935.
 • 740 a Materiały dot. spotkań w Paryżu w r. 1919/1920.
 • 740 a Materiały z konferencji w Belgradzie (General Assembly of the International Parlamentary Commerce Conference) 16-22.09.1934.
 • 740 a Materiały z konferencji w Rzymie (Della conferenza Parlamentare Internazionale del Commercio) 11.1933.
 • 740 a Materiały ze spotkania w Budapeszcie.
 • 740 a Materiały z konferencji przedstawicieli rządów państw Europy Centralnej i Krajów Orientu zajmujących się sprawami gospodarki rolnej Sofia (Conference des Representants des Giouvernements des Etats Agricoles de L'Europe Centrale et Orientale) 1931.
 • 740 a Materiały z konferencji międzynarodowej w Warszawie (La Conference Internationale Agricole) 08.1930.
 • 740 a Materiały ze spotkania L'Entente Europeenne Paryż 1936.
 • 740 a Wywiady z Leonem Janta-Połczyńskim po konferencji w Rzymie.
 • 852 j BK 14771
 • 999 a MKM d 17.12.28

Indeksy