Korespondencja Leona Janta-Połczyńskiego.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 14775
 • Kopie: Mf 19855/1-2
 • Autor: Janta-Połczyński, Leon minister rolnictwa, senator (1867-1961).
 • Tytuł:
  • Spuścizna Leona Janta-Połczyńskiego.
  • Korespondencja Leona Janta-Połczyńskiego.
 • Miejsce i czas powstania: 20 w.
 • Opis fizyczny: 573 k. ; 36x22,5 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Ang., franc., niem., pol.
 • Zawartość:
  • Listy Leona Janta-Połczyńskiego: Fundacja im. Tadeusza Garczyńskiego (Poznań) 17.07.1947 (1) k. 1. - Izba Skarbowa (Grudziądz) 12.05.1933 (1) k. 2-4. - Janta-Połczyński, Adam 01.03.1957-26.05.1959 (4) k. 5-8. - Janta-Połczyński, Adam z małżonką (1) k. 9-10. - Janta-Połczyński, Aleksander 28.08.1958-29.05.1959 (3) k. 11-13. - Janta-Połczyński, Roman 28.02.1937-12.06.1956 (4) k. 14-17. - Kółko Przyjaciół Muzeów 08.03.1955 (1) k. 18. - Minister Skarbu 15.03.1931 (1) k. 19-23. - NN 1928-03.05.1957 (4) k. 24-29. - Państwowy Bank Rolny (Warszawa) 23.09.1933 (1) k. 30-34. - Radkiewicz, Wanda 22.06.1925-21.06.1929 (3) k. 35-37. - Teatr Śląski (Katowice) i Teatr Wojska Polskiego (1) k. 38. - Tyszkiewicz, Leontyna 10.06.1959 (1) k. 39. - Tyszkiewicz Leontyna z mężem 25.12.1956 (1) k. 40. - teatrWielowieyski 18.02.1934 (1) k. 41. - Zjednoczone Zachowawcze Organizacje Polityczne 15.02-23.02.1934 (3) k. 42-46.
  • Listy do Leona Janta-Połczyńskiego i jego bliskich od następujących: Adamski Stanisław 1930-08.08.1947 (3) k. 47-49. - Administration des Haras 24.09.1932 (1) k. 50. - American Polish Chaber of Commerce and Industry in the United Stats, Inc. (1) k. 51. - Arciszewski, Konrad 01.05.1931 (1) k. 52-53. - Bank Gospodarstwa Krajowego 11.04.1930-08.06.1932 (2) k. 54-56. - Bank Kwilecki, Potocki i Ska 23.05-01.07.1933 (6) k. 57-62. - Bank Polski 07.11.1931 (1) k. 63-64. - Berson, A. 05.12.1934-27.09.1935 (4) k. 65-68. - Bochemski, Adolf i Pruszyński, Ksawery (1) k. 69. - The Central European Times Publ. Co Ltd. 15.11-01.12-1933 (2) k. 70-71. - Centrala Rolników. Towarzystwo Akcyjne. Filia w Toruniu 21.12.1923 (1) k. 72. - Chłapowski, M. 17.01-03.12.1932 (2) k. 73-76. - Chrześcijańskie Stronnictwo Rolnicze 07.06.1930-28.11.1932 (10) k. 77-91. - Cieszkowski, August 19.01-10.11.1930 (2) k. 92-95. - Chrzyhczewski, Aleksander 31.07.1933 (1) k. 96-99. - Conrad, Herbert von 30.01-08.03.1922 (2) k. 100-101. - Consulate General of the Republic of Poland (Nowy Jork) 21.04.1932 (1) k. 102. - Czapski 29.09.1939 (1) k. 103. - Dalbor Edmund 26.05.1921 (1) k. 104-105. - Dech? (1) k. 106. - Dembek, Bernard 20.02.1927-25.03.1927 (3) k. 107-111. - Dietl, Bronisław 06.02.1930 (1) k. 112. - Dupont (1) k. 113. - Edelman, K. 28.08.1924 (1) k. 114. - Europa Publications Ltd. (Londyn) 28.02.1935 (1) k. 115. - Ezeytag, Karol 01.03.11930 (1) k. 116-117. - Fundacja im. Tadeusza Garczyńskiego (Poznań) 06.1947 (1) k. 118-119. - Gębczak, Józef 13.01.1955 (1) k. 120. - Glinka, Jan 26.04.1933 (1) k. 121. - Gumacki 05.12.1936-26.01.1937 (2) k. 122-124. - Hącia, Kazimierz 04.05.1930 (1) k. 125. - Horst 05.05.1930 (1) k. 126-127. - Hraykowski? 20.01.1933 (1) k. 128-129. - Humnicki, Ignacy 29.03.1933 (1) k. 130-133. - Janicki, Stanisław 13.04.1930 (1) k. 134. - Janta-Połczyńska, Augustyna 08.02.1910 (1) k. 565-566. - Janta-Połczyński, Adam 04.07.1933 (1) k. 134-135. - Janta-Połczyński, Aleksander 03.09.1958-08.02.1959 (2) k. 136-137. - Janta-Połczyński, Maciej (1) k. 138. - Janta-Połczyński, Roman 13.10.1930 (1) k. 139-140. - Janta-Połczyński, Władysław 30.03.1927-08.01.1932 (17) k. 141-185. - Jas-Jaworski, J. 17.11.1911 (1) k. 186-187. - Jeszke, Witold 13.01.1930 (1) k. 188-189. - Kancelaria Cywilna Prezydenta Rzeczypospolitej 19.01.1931 (1) k. 190. - Karśnicki, Feliks 08.02.1934 (1) k. 191. - Karwacki 27.05.1932 (1) k. 192. - Klub Parlamentarny Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem 16.06.1931 (1) k. 193. - Koło Gospodarcze Posłów i Senatorów BBWR 27.03.1933 (1) k. 194. - Koło Porad Sąsiedzkich powiatu toruńskiego 22.01.1930 (1) k. 195. - Koło Rolników Studentów Uniwersytetu Poznańskiego 10.12.1934 (1) k. 196. - Komiczowski, R. 15.12.1911 (1) k. 197-198. - Komisarz Generalny 6% Pożyczki Narodowej 30.05.1954 (1) k. 199. - Komitet Budowy Kopca Józefa Piłsudskiego 16.05.1939 (1) k. 200-201. - Komitet Organizacyjny Zjazdu b. działaczy niepodległościowych 25.01.1935-19.02.1935 (2) k. 202-206. - Kommando 31.03.1901 (1) k. 207. - Pomorza Komitet Utrwalenia Pamięci Walerego Sławka 22.05.1939 (1) k. 208. - Konarzewski, Daniel 08.04.1933 (1) k. 209. - Korfanty, Wojciech 28.04.1931 (1) k. 210. - Kowalski, Bronisław 21.01.1935 (1) k. 211. - Kółko Rolnicze (Białystok) 23.03.1931 (1) k. 212. - Kółko Rolnicze (Gostyczynin) (1) k. 213. - Kółko Rolnicze (Kielce) (1) k. 214. - Kółko Rolnicze (Nowogródek) 16.03.1931 (1) k. 215 . - Kółko Rolnicze PTR (Sępolno) 01.1930-20.03.1931 (2) k. 216-217. - Kółko Rolnicze (Wołyń) 28.03.1931 (1) k. 218. - Kurnatowski, Zygmunt 10.02.1935 (1) k. 219-220. - Lechnicki, Felicjan 02.02.1931 (1) k. 221-222. - Leśniewski, Wiktor 28.06.1927 (1) k. 223. - Litwiński, Leon (1) k. 224. - Lubomirska 29.04.1930-25.02.1931 (3) k. 225-229. - Lubomirski, R. 02.09.1930 (1) k. 230. - Lubomirski, Zdzisław (1) k. 231. - Łebiński, Stanisław 11.05.1931 (1) k. 232-234. - Łoziński 15.11.1911 (1) k. 235-236. - Łubieński, Henryk 25.08.1933 (1) k. 237-238. - Łukomski, Stanisław 12.06.1930 (1) k. 239. - Małuski, Piere 25.09.1933 (1) k. 240. - Mieszany Trybunał Polsko-Niemiecki (Paryż) 24.08.1926 k. 241. - Minister 05.1931 (1) k. 242-243. - Minister Przemysłu i Handlu 24.07.1930-02.03.1931 (2) k. 244-245. - Minister Reform Rolnych 08.04.1930 (1) k. 246. - Ministere de L'Agriculture. Direction des Haaras 14.08.1932 (1) k. 247. - Ministerstwo Kultury i Sztuki. Centralny Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków 05.06.1956 (1) k. 248. - Ministerstwo Przemysłu i Handlu 23.03-29.11.1932 (2) k. 249-252. - Ministerstwo Rolnictwa 15.04.1932-05.12.195... (5) k. 253-261. - Ministerstwo Rolnictwa. Dyrekcja Naczelna Lasów Państwowych 20.04.1931 (1) k. 262. - Ministerstwo Skrabu 22.01.1934 (1) k. 263-264. - Ministerstwo Spraw Wojskowych i Wiceminister 26.05.1930 (1) k. 265. - Ministerstwo Spraw Zagranicznych 21.07.1950 (1) k. 266-267. - Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Departament Polityczny. Wydział Prasowy 21.08-04.09.1933 (4) k. 268-274. - Muhlenwerke 14.12.1923 (1) k. 275. - "Myśl Mocarstwowa" Związek Młodzieży Państwowej 02.1934 (1) k. 276-277. - Naydy, Tymoteusz 24.01.1930 (1) k. 278. - Niedźwiedzka, Bożena i Łukowicz, Tadeusz z żoną 20.01.1930 (1) k. 279. - Niesarytkowska?, J. 17.07.1930 (1) k. 280-281. - Niewisz, Stanisław (1) k. 282-283. - NN 17.01.1930-20.02.1991 (11) k. 284-295, 571-573. - Nowak, Julian 09.04.1930-15.09.1930 (3) k. 296-300. - Okoniewski, Stanisław Wojciech 12.03.1927-20.04.1927 (3) k. 301-304. - Ossowski, Zbigniew 07.02.1944 (1) k. 305. - Plater, Zygmunt 08.04.1930-07.09.1930 (2) k. 306-320. - Pochwalski, Kazimierz 25.04.1931-19.03.1932 (2) k. 321-322. - Polskie Towarzystwo Wzajemnej Pomocy w Bułgarji 12.12.1931 (1) k. 323-324. - Pomorska Okręgowa Komisja Oszczędnościowa 23.03.1926 (1) k. 325. - Pomorska Spółka Okowiciana 06.05.1922 (1) k. 326. - Pomorski Związek Ziemian 30.03.1932-27.02.1935 (2) k. 327-328. - Pomorskie Towarzystwo Rolnicze (1) k. 329. - Poselstwo R.P. w Belgradzie 26.09.1931 (1) k. 330. - Poznański Bank Polski 24.01.1930 (1) k. 331. - Prezydent Izby Rzemieślniczej (Grudziądz) 21.01.1930 (1) k. 332. - Ptech, Jan (1) k. 333. - Raczyński, Aleksander 08.07.1930 (1) k. 334-335. - Radziwiłł, Janusz 29.04.1930-17.02.1934 (6) k. 336-341. - Redakcja Czas (1) k. 342-343. - Redakcja Dzień Polski 30.11-01.12.1932 (8) k. 344-361. - Redakcja Epoka 30.11.1932 (2) k. 362-365. - Redakcja Gazety Rolniczej 05.05.1933 (2) k. 366-368. - Redakcja Tygodnik Prawda 03.08.1933 (1) k. 369-370. - Roman, Antoni 31.03.1932 (1) k. 371. - Romer, Tadeusz Ludwik 22.05.1933 (1) k. 372. - Rozwadowski, Jan M. 20.09.1930-09.03.1931 (2) k. 373-375. - Rzepnikowski 24.04.1908-05.05.1908 (2) k. 376-378. - Sakowicz, Jarosław 26.08.1903 (1) k. 379-380. - Sapieha, Adam (1) k. 381-382. - Saski? 20.10.1932 (1) k. 383. - Skarszewski, Leopold 21.03.1929 (1) k. 384-385. - Slesz, Jan 08.06.1934-06.03.1935 (4) k. 386-391. - Sławek, Walery 07.10.1930 (1) k. 392. - Sosnowski, Kazimierz 12.04.1930 (1) k. 393. - Sowiński, Stefan 16.01.1930 (1) k. 394-395. - Staniewicz, Witold 19.01.1931-22.03.1932 (2) k. 396-398. - Stowarzyszenie Polskih Dziennikarzy i Publicystów Gospodarczych 01.04.1935 (1) k. 399-400. - Stronnictwo Prawicy Narodowej Oddział Lwowski 29.04.1933 (2) k. 401-402. - Sym?, Antoni 22.06.1930 (1) k. 403-404. - Szarejko, W. (1) k. 405. - Szarski i Klarner (1) k. 406. - Tarnowski, Juliusz 07.02.1934 (1) k. 407. - Tarnowski, Z. 05.06.1930 (1) k. 408-409. - Teatr Miejski (Kraków) 16.12.1907 (1) k. 410-411. - Teatr Wielki 19.03.1931 (1) k. 412. - Tempki,, Kazimierz 31.12.1926 (1) k. 413-414. - Teodorowicz 28.03.1923 (1) k. 415. - Towarzystwo Rolnicze Inowrocławsko-Strzelińskie 08.11.1911 (1) k. 416-417. - tyszkiewicz, Leon (1) k. 418. - Twardowski 04.03.1930 (1) k. 419. - Tymczasowa Rada Stanu Królestwa Polskiego. Departament Gospodarstwa Społecznego 13.03.1917 (1) k. 420. - Ubezpieczalnia Krajowa (Poznań) 20.05.1933-30.06.1933 (2) k. 421-422. - Urząd Wojewódzki (1) k. 423. - Voltan, Leonard 16.02.1930 (1) k. 424-427. - Wałbrzyskie Koło Porad Sąsiedzkich 25.01.1930 (1) k. 428. - Warszawska Izba Rolnicza 28.02.1931 (1) k. 429. - Wehr 18.02.1919 (1) k. 430-431. - Wellakowski 24.04.1931 (1) k. 432-433. - Wiceminister Skrbu 16-18.07.1930 (2) k. 434-437. - Wielkopolskie Towarzystwo Kółek Rolniczych (1) k. 438. - Wielowieyski 18.04.1932-01.08.1945 (2) k. 439-440. - Wieniawski 19.07.1939 (1) k. 441-442. - Wilski, Zbigniew 08.02.1934 (1) k. 443-444. - Wojewoda Pomorski 03.07.1930-23.03.1933 (4) k. 445-450. - Wojewoda Poznański 08.11.1932 (1) k. 451-452. - Wojewódzka Rada Narodowa (Opole) 13.03.1954 (1) k. 453. - Wojnowski, Stanisław 07.12.1911 (1) k. 454-455. - Wydawnictwo Księgi Jubileuszowej "Współczesne Dzieje Pomorza" 15.04.1935 (1) k. 456-457. - Wydawnictwo "Odrodzenie" (Katowice) 01.08.1946 (1) k. 458. - Zachodnio-Polskie Zjednoczenie Spirytusowe 30.06.1933-04.07.1933 (2) k. 459-460. - Zachowawczy Związek Organizacji Politycznych i Gospodarczych (Warszawa) 28.11.1932 (5) k. 461-473. - Zakład im. Ossolińskich (Wrocław) 25.05.1957-23.06.1958 (3) k. 474-476. - Zatton (1) k. 477-478. - Zjazd Rolniczy 31.04.1931 (1) k. 479. - Zjednoczenie Zachowawczych Organizacji Politycznych 14.03.1933-03.11.1933 (12) k. 480-500. - Związek Drużyn Ludowych Mocarstwowej Polski (1) k. 551. - Związek Filomatów Pomorskich (Toruń) 02.03.1923 (1) k. 552. - Związek Stowarzyszeń Ociemniałych Żołnierzy R.P. 11.12.1930 (1) k. 553. - Związek Ziemian Wschodnich Województw Małopolskich (Lwów) 22.03.1932 (1) k. 554. - Związek Ziemian 26.02.1930-23.12.1931 (6) k. 555-561. - Związek Zrzeszeń Własności Nieruchomej Miejskiej w Polsce 28.05.1933 (1) k. 562. - Żychliński, Józef 23.03.1932 (1) k. 563-564.
 • Grafika:
  • Pałac 14x6 cm k. 35 fot.
  • Gargul, Władysław Wieliczka 13,5x8,5 cm k.224 pocztówka fot.
  • 25,5x20 cm k. 216 druk kolor.
  • Tatula, Franciszek 28x22 cm k. 195 fotolitografia Drukarni św. Wojciecha (Poznań)
  • Suszczyński, Władysław Pałac 14x6 cm k.36-37 pocztówka rotograwiura
  • 8,5x6 cm k. 442 fot. z gazety
 • Proweniencja: Dar Teresy Tyszkiewicz
 • Hasła przedmiotowe:
  • Guzek, Władysław
  • Janta-Połczyńska, Frieda
  • Janta-Połczyński, Alfons
  • Świgoń, Józef leśniczy
  • Listy 20 w. Polska
  • Sępolno
  • Wizytówki
  • Bilety wizytowe

MARC

 • 100 a Janta-Połczyński, Leon c minister rolnictwa, senator d (1867-1961).
 • 240 a Spuścizna Leona Janta-Połczyńskiego.
 • 245 a Korespondencja Leona Janta-Połczyńskiego.
 • 250 a oryg.
 • 260 c 20 w.
 • 300 a 573 k. ; c 36x22,5 cm i mn.
 • 340 a Rkps e luźne
 • 520 a Listy Leona Janta-Połczyńskiego: Fundacja im. Tadeusza Garczyńskiego (Poznań) 17.07.1947 (1) k. 1. - Izba Skarbowa (Grudziądz) 12.05.1933 (1) k. 2-4. - Janta-Połczyński, Adam 01.03.1957-26.05.1959 (4) k. 5-8. - Janta-Połczyński, Adam z małżonką (1) k. 9-10. - Janta-Połczyński, Aleksander 28.08.1958-29.05.1959 (3) k. 11-13. - Janta-Połczyński, Roman 28.02.1937-12.06.1956 (4) k. 14-17. - Kółko Przyjaciół Muzeów 08.03.1955 (1) k. 18. - Minister Skarbu 15.03.1931 (1) k. 19-23. - NN 1928-03.05.1957 (4) k. 24-29. - Państwowy Bank Rolny (Warszawa) 23.09.1933 (1) k. 30-34. - Radkiewicz, Wanda 22.06.1925-21.06.1929 (3) k. 35-37. - Teatr Śląski (Katowice) i Teatr Wojska Polskiego (1) k. 38. - Tyszkiewicz, Leontyna 10.06.1959 (1) k. 39. - Tyszkiewicz Leontyna z mężem 25.12.1956 (1) k. 40. - teatrWielowieyski 18.02.1934 (1) k. 41. - Zjednoczone Zachowawcze Organizacje Polityczne 15.02-23.02.1934 (3) k. 42-46.
 • 520 a Listy do Leona Janta-Połczyńskiego i jego bliskich od następujących: Adamski Stanisław 1930-08.08.1947 (3) k. 47-49. - Administration des Haras 24.09.1932 (1) k. 50. - American Polish Chaber of Commerce and Industry in the United Stats, Inc. (1) k. 51. - Arciszewski, Konrad 01.05.1931 (1) k. 52-53. - Bank Gospodarstwa Krajowego 11.04.1930-08.06.1932 (2) k. 54-56. - Bank Kwilecki, Potocki i Ska 23.05-01.07.1933 (6) k. 57-62. - Bank Polski 07.11.1931 (1) k. 63-64. - Berson, A. 05.12.1934-27.09.1935 (4) k. 65-68. - Bochemski, Adolf i Pruszyński, Ksawery (1) k. 69. - The Central European Times Publ. Co Ltd. 15.11-01.12-1933 (2) k. 70-71. - Centrala Rolników. Towarzystwo Akcyjne. Filia w Toruniu 21.12.1923 (1) k. 72. - Chłapowski, M. 17.01-03.12.1932 (2) k. 73-76. - Chrześcijańskie Stronnictwo Rolnicze 07.06.1930-28.11.1932 (10) k. 77-91. - Cieszkowski, August 19.01-10.11.1930 (2) k. 92-95. - Chrzyhczewski, Aleksander 31.07.1933 (1) k. 96-99. - Conrad, Herbert von 30.01-08.03.1922 (2) k. 100-101. - Consulate General of the Republic of Poland (Nowy Jork) 21.04.1932 (1) k. 102. - Czapski 29.09.1939 (1) k. 103. - Dalbor Edmund 26.05.1921 (1) k. 104-105. - Dech? (1) k. 106. - Dembek, Bernard 20.02.1927-25.03.1927 (3) k. 107-111. - Dietl, Bronisław 06.02.1930 (1) k. 112. - Dupont (1) k. 113. - Edelman, K. 28.08.1924 (1) k. 114. - Europa Publications Ltd. (Londyn) 28.02.1935 (1) k. 115. - Ezeytag, Karol 01.03.11930 (1) k. 116-117. - Fundacja im. Tadeusza Garczyńskiego (Poznań) 06.1947 (1) k. 118-119. - Gębczak, Józef 13.01.1955 (1) k. 120. - Glinka, Jan 26.04.1933 (1) k. 121. - Gumacki 05.12.1936-26.01.1937 (2) k. 122-124. - Hącia, Kazimierz 04.05.1930 (1) k. 125. - Horst 05.05.1930 (1) k. 126-127. - Hraykowski? 20.01.1933 (1) k. 128-129. - Humnicki, Ignacy 29.03.1933 (1) k. 130-133. - Janicki, Stanisław 13.04.1930 (1) k. 134. - Janta-Połczyńska, Augustyna 08.02.1910 (1) k. 565-566. - Janta-Połczyński, Adam 04.07.1933 (1) k. 134-135. - Janta-Połczyński, Aleksander 03.09.1958-08.02.1959 (2) k. 136-137. - Janta-Połczyński, Maciej (1) k. 138. - Janta-Połczyński, Roman 13.10.1930 (1) k. 139-140. - Janta-Połczyński, Władysław 30.03.1927-08.01.1932 (17) k. 141-185. - Jas-Jaworski, J. 17.11.1911 (1) k. 186-187. - Jeszke, Witold 13.01.1930 (1) k. 188-189. - Kancelaria Cywilna Prezydenta Rzeczypospolitej 19.01.1931 (1) k. 190. - Karśnicki, Feliks 08.02.1934 (1) k. 191. - Karwacki 27.05.1932 (1) k. 192. - Klub Parlamentarny Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem 16.06.1931 (1) k. 193. - Koło Gospodarcze Posłów i Senatorów BBWR 27.03.1933 (1) k. 194. - Koło Porad Sąsiedzkich powiatu toruńskiego 22.01.1930 (1) k. 195. - Koło Rolników Studentów Uniwersytetu Poznańskiego 10.12.1934 (1) k. 196. - Komiczowski, R. 15.12.1911 (1) k. 197-198. - Komisarz Generalny 6% Pożyczki Narodowej 30.05.1954 (1) k. 199. - Komitet Budowy Kopca Józefa Piłsudskiego 16.05.1939 (1) k. 200-201. - Komitet Organizacyjny Zjazdu b. działaczy niepodległościowych 25.01.1935-19.02.1935 (2) k. 202-206. - Kommando 31.03.1901 (1) k. 207. - Pomorza Komitet Utrwalenia Pamięci Walerego Sławka 22.05.1939 (1) k. 208. - Konarzewski, Daniel 08.04.1933 (1) k. 209. - Korfanty, Wojciech 28.04.1931 (1) k. 210. - Kowalski, Bronisław 21.01.1935 (1) k. 211. - Kółko Rolnicze (Białystok) 23.03.1931 (1) k. 212. - Kółko Rolnicze (Gostyczynin) (1) k. 213. - Kółko Rolnicze (Kielce) (1) k. 214. - Kółko Rolnicze (Nowogródek) 16.03.1931 (1) k. 215 . - Kółko Rolnicze PTR (Sępolno) 01.1930-20.03.1931 (2) k. 216-217. - Kółko Rolnicze (Wołyń) 28.03.1931 (1) k. 218. - Kurnatowski, Zygmunt 10.02.1935 (1) k. 219-220. - Lechnicki, Felicjan 02.02.1931 (1) k. 221-222. - Leśniewski, Wiktor 28.06.1927 (1) k. 223. - Litwiński, Leon (1) k. 224. - Lubomirska 29.04.1930-25.02.1931 (3) k. 225-229. - Lubomirski, R. 02.09.1930 (1) k. 230. - Lubomirski, Zdzisław (1) k. 231. - Łebiński, Stanisław 11.05.1931 (1) k. 232-234. - Łoziński 15.11.1911 (1) k. 235-236. - Łubieński, Henryk 25.08.1933 (1) k. 237-238. - Łukomski, Stanisław 12.06.1930 (1) k. 239. - Małuski, Piere 25.09.1933 (1) k. 240. - Mieszany Trybunał Polsko-Niemiecki (Paryż) 24.08.1926 k. 241. - Minister 05.1931 (1) k. 242-243. - Minister Przemysłu i Handlu 24.07.1930-02.03.1931 (2) k. 244-245. - Minister Reform Rolnych 08.04.1930 (1) k. 246. - Ministere de L'Agriculture. Direction des Haaras 14.08.1932 (1) k. 247. - Ministerstwo Kultury i Sztuki. Centralny Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków 05.06.1956 (1) k. 248. - Ministerstwo Przemysłu i Handlu 23.03-29.11.1932 (2) k. 249-252. - Ministerstwo Rolnictwa 15.04.1932-05.12.195... (5) k. 253-261. - Ministerstwo Rolnictwa. Dyrekcja Naczelna Lasów Państwowych 20.04.1931 (1) k. 262. - Ministerstwo Skrabu 22.01.1934 (1) k. 263-264. - Ministerstwo Spraw Wojskowych i Wiceminister 26.05.1930 (1) k. 265. - Ministerstwo Spraw Zagranicznych 21.07.1950 (1) k. 266-267. - Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Departament Polityczny. Wydział Prasowy 21.08-04.09.1933 (4) k. 268-274. - Muhlenwerke 14.12.1923 (1) k. 275. - "Myśl Mocarstwowa" Związek Młodzieży Państwowej 02.1934 (1) k. 276-277. - Naydy, Tymoteusz 24.01.1930 (1) k. 278. - Niedźwiedzka, Bożena i Łukowicz, Tadeusz z żoną 20.01.1930 (1) k. 279. - Niesarytkowska?, J. 17.07.1930 (1) k. 280-281. - Niewisz, Stanisław (1) k. 282-283. - NN 17.01.1930-20.02.1991 (11) k. 284-295, 571-573. - Nowak, Julian 09.04.1930-15.09.1930 (3) k. 296-300. - Okoniewski, Stanisław Wojciech 12.03.1927-20.04.1927 (3) k. 301-304. - Ossowski, Zbigniew 07.02.1944 (1) k. 305. - Plater, Zygmunt 08.04.1930-07.09.1930 (2) k. 306-320. - Pochwalski, Kazimierz 25.04.1931-19.03.1932 (2) k. 321-322. - Polskie Towarzystwo Wzajemnej Pomocy w Bułgarji 12.12.1931 (1) k. 323-324. - Pomorska Okręgowa Komisja Oszczędnościowa 23.03.1926 (1) k. 325. - Pomorska Spółka Okowiciana 06.05.1922 (1) k. 326. - Pomorski Związek Ziemian 30.03.1932-27.02.1935 (2) k. 327-328. - Pomorskie Towarzystwo Rolnicze (1) k. 329. - Poselstwo R.P. w Belgradzie 26.09.1931 (1) k. 330. - Poznański Bank Polski 24.01.1930 (1) k. 331. - Prezydent Izby Rzemieślniczej (Grudziądz) 21.01.1930 (1) k. 332. - Ptech, Jan (1) k. 333. - Raczyński, Aleksander 08.07.1930 (1) k. 334-335. - Radziwiłł, Janusz 29.04.1930-17.02.1934 (6) k. 336-341. - Redakcja Czas (1) k. 342-343. - Redakcja Dzień Polski 30.11-01.12.1932 (8) k. 344-361. - Redakcja Epoka 30.11.1932 (2) k. 362-365. - Redakcja Gazety Rolniczej 05.05.1933 (2) k. 366-368. - Redakcja Tygodnik Prawda 03.08.1933 (1) k. 369-370. - Roman, Antoni 31.03.1932 (1) k. 371. - Romer, Tadeusz Ludwik 22.05.1933 (1) k. 372. - Rozwadowski, Jan M. 20.09.1930-09.03.1931 (2) k. 373-375. - Rzepnikowski 24.04.1908-05.05.1908 (2) k. 376-378. - Sakowicz, Jarosław 26.08.1903 (1) k. 379-380. - Sapieha, Adam (1) k. 381-382. - Saski? 20.10.1932 (1) k. 383. - Skarszewski, Leopold 21.03.1929 (1) k. 384-385. - Slesz, Jan 08.06.1934-06.03.1935 (4) k. 386-391. - Sławek, Walery 07.10.1930 (1) k. 392. - Sosnowski, Kazimierz 12.04.1930 (1) k. 393. - Sowiński, Stefan 16.01.1930 (1) k. 394-395. - Staniewicz, Witold 19.01.1931-22.03.1932 (2) k. 396-398. - Stowarzyszenie Polskih Dziennikarzy i Publicystów Gospodarczych 01.04.1935 (1) k. 399-400. - Stronnictwo Prawicy Narodowej Oddział Lwowski 29.04.1933 (2) k. 401-402. - Sym?, Antoni 22.06.1930 (1) k. 403-404. - Szarejko, W. (1) k. 405. - Szarski i Klarner (1) k. 406. - Tarnowski, Juliusz 07.02.1934 (1) k. 407. - Tarnowski, Z. 05.06.1930 (1) k. 408-409. - Teatr Miejski (Kraków) 16.12.1907 (1) k. 410-411. - Teatr Wielki 19.03.1931 (1) k. 412. - Tempki,, Kazimierz 31.12.1926 (1) k. 413-414. - Teodorowicz 28.03.1923 (1) k. 415. - Towarzystwo Rolnicze Inowrocławsko-Strzelińskie 08.11.1911 (1) k. 416-417. - tyszkiewicz, Leon (1) k. 418. - Twardowski 04.03.1930 (1) k. 419. - Tymczasowa Rada Stanu Królestwa Polskiego. Departament Gospodarstwa Społecznego 13.03.1917 (1) k. 420. - Ubezpieczalnia Krajowa (Poznań) 20.05.1933-30.06.1933 (2) k. 421-422. - Urząd Wojewódzki (1) k. 423. - Voltan, Leonard 16.02.1930 (1) k. 424-427. - Wałbrzyskie Koło Porad Sąsiedzkich 25.01.1930 (1) k. 428. - Warszawska Izba Rolnicza 28.02.1931 (1) k. 429. - Wehr 18.02.1919 (1) k. 430-431. - Wellakowski 24.04.1931 (1) k. 432-433. - Wiceminister Skrbu 16-18.07.1930 (2) k. 434-437. - Wielkopolskie Towarzystwo Kółek Rolniczych (1) k. 438. - Wielowieyski 18.04.1932-01.08.1945 (2) k. 439-440. - Wieniawski 19.07.1939 (1) k. 441-442. - Wilski, Zbigniew 08.02.1934 (1) k. 443-444. - Wojewoda Pomorski 03.07.1930-23.03.1933 (4) k. 445-450. - Wojewoda Poznański 08.11.1932 (1) k. 451-452. - Wojewódzka Rada Narodowa (Opole) 13.03.1954 (1) k. 453. - Wojnowski, Stanisław 07.12.1911 (1) k. 454-455. - Wydawnictwo Księgi Jubileuszowej "Współczesne Dzieje Pomorza" 15.04.1935 (1) k. 456-457. - Wydawnictwo "Odrodzenie" (Katowice) 01.08.1946 (1) k. 458. - Zachodnio-Polskie Zjednoczenie Spirytusowe 30.06.1933-04.07.1933 (2) k. 459-460. - Zachowawczy Związek Organizacji Politycznych i Gospodarczych (Warszawa) 28.11.1932 (5) k. 461-473. - Zakład im. Ossolińskich (Wrocław) 25.05.1957-23.06.1958 (3) k. 474-476. - Zatton (1) k. 477-478. - Zjazd Rolniczy 31.04.1931 (1) k. 479. - Zjednoczenie Zachowawczych Organizacji Politycznych 14.03.1933-03.11.1933 (12) k. 480-500. - Związek Drużyn Ludowych Mocarstwowej Polski (1) k. 551. - Związek Filomatów Pomorskich (Toruń) 02.03.1923 (1) k. 552. - Związek Stowarzyszeń Ociemniałych Żołnierzy R.P. 11.12.1930 (1) k. 553. - Związek Ziemian Wschodnich Województw Małopolskich (Lwów) 22.03.1932 (1) k. 554. - Związek Ziemian 26.02.1930-23.12.1931 (6) k. 555-561. - Związek Zrzeszeń Własności Nieruchomej Miejskiej w Polsce 28.05.1933 (1) k. 562. - Żychliński, Józef 23.03.1932 (1) k. 563-564.
 • 530 d Mf 19855/1-2
 • 541 c c d 2013 e 740
 • 541 c c d 2013 e 741
 • 541 c c d 2013 e 742
 • 541 c c d 2013 e 743
 • 541 c c d 2013 e 745
 • 541 c c d 2013 e 746
 • 541 c c d 2013 e 749
 • 541 c c d 2013 e 750
 • 541 c c d 2013 e 751
 • 541 c c d 2013 e 752
 • 541 c c d 2013 e 753
 • 541 c c d 2013 e 754
 • 541 c c d 2013 e 756
 • 541 c c d 2013 e 757
 • 541 c c d 2013 e 883
 • 541 c c d 2013 e 941
 • 546 a Ang., franc., niem., pol.
 • 561 a Dar Teresy Tyszkiewicz m Poznań w Tyszkiewicz, Teresa
 • 600 a Guzek, Władysław
 • 600 a Janta-Połczyńska, Frieda
 • 600 a Janta-Połczyński, Alfons
 • 600 a Świgoń, Józef c leśniczy
 • 650 a Listy y 20 w. z Polska
 • 651 a Sępolno
 • 653 a Wizytówki
 • 653 a Bilety wizytowe
 • 700 a Rzepnikowski
 • 700 a Ptech, Jan
 • 700 a Raczyński, Aleksander
 • 700 a Radkiewicz, Wanda (Warszawa)
 • 700 a Radziwiłł, Janusz c polityk d (1880-1967)
 • 700 a Roman, Antoni
 • 700 a Romer, Karol Adam c dyplomata polski, urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych d (1885-1938)
 • 700 a Romer, Tadeusz Ludwik c radca poselstwa polskiego w Rzymie d (1894-1978)
 • 700 a Rozwadowski, Jan M. b profesor
 • 700 a Sakowicz, Jarosław
 • 700 a Sapieha, Adam
 • 700 a Saski?
 • 700 a Skarszewski, Leopold
 • 700 a Slesz, Jan b prezes Pomorskiego Związku Ziemian
 • 700 a Sławek, Walery
 • 700 a Sosnowski, Kazimierz
 • 700 a Sowiński, Stefan
 • 700 a Staniewicz, Witold
 • 700 a Sym?, Antoni
 • 700 a Szarejko, W.
 • 700 a Szarski
 • 700 a Tarnowski, Juliusz
 • 700 a Tarnowski, Z.
 • 700 a Tempki, Kazimierz
 • 700 a Teodorowicz c ksiądz
 • 700 a Twardowski
 • 700 a Tyszkiewicz, Leontyna
 • 700 a Voltan, Leonard
 • 700 a Wehr
 • 700 a Wellakowski
 • 700 a Wielowieyski
 • 700 a Wieniawski, Antoni
 • 700 a Wilski, Zbigniew
 • 700 a Wojnowski, Stanisław
 • 700 a Wysocki, Alfred c podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
 • 700 a Zatton
 • 700 a Żychliński, Jóżef
 • 700 a Adamski, Stanisław c biskup poznański, katowicki
 • 700 a Arciszewski, Konrad
 • 700 a Berson, A. b profesor
 • 700 a Bochemski, Adolf
 • 700 a Chevigny, Jean de
 • 700 a Chłapowski, M.
 • 700 a Cieszkowski, August
 • 700 a Chłapocka, M.
 • 700 a Chłapowska, Wanda (Rogaczew)
 • 700 a Chrzyhczewski, Aleksander
 • 700 a Conrad, Herbert von
 • 700 a Czapski
 • 700 a Dalbor, Edmund c arcybiskup gnieźnieński i poznański
 • 700 a Dech?
 • 700 a Dembek, Bernard c biskup
 • 700 a Dietl, Bronisław
 • 700 a Dupont c generał
 • 700 a Edelman, K.
 • 700 a Ezeytag, Karol
 • 700 a Gumacki
 • 700 a Hącia, Kazimierz b doktor
 • 700 a Hraykowski?
 • 700 a Humnicki, Kazimierz
 • 700 a Gębczak, Józef
 • 700 a Glinka, Jan
 • 700 a Janicki, Stanisław
 • 700 a Janta-Połczyńska, Augustyna c ciotka Leona Janty-Połczyńskiego
 • 700 a Janta-Połczyński, Adam c syn Leona Janty-Połczyńskiego
 • 700 a Janta-Połczyński, Aleksander c bratanek Leona Janty-Połczyńskiego
 • 700 a Janta-Połczyński, Maciej c syn Leona Janty-Połczyńskiego
 • 700 a Janta-Połczyński, Roman
 • 700 a Janta-Połczyński, Władysław
 • 700 a Jas-Jaworski, J.
 • 700 a Jaskulski, W. c wiceminister skarbu
 • 700 a Jeszke, Witold c adwokat, notariusz
 • 700 a Karśnicki, Feliks c właściciel majątku Majków
 • 700 a Karwacki
 • 700 a Klarner
 • 700 a Komiczowski, R.
 • 700 a Konarzewski, Daniel c inspektor armii
 • 700 a Korfanty, Wojciech
 • 700 a Kowalski, Bronisław c Zarządca Przymusowy Majątków i Zakładów Przemysłowych Księcia von Pless
 • 700 a Kurnatowski, Zygmunt (Bytyń)
 • 700 a Lamot c wojewoda pomorski
 • 700 a Lechnicki, Felicjan
 • 700 a Leśniewski, Wiktor
 • 700 a Litwiński, Leon
 • 700 a Lubomirska c małżonka Kazimierza Lubomirskiego
 • 700 a Lubomirski, R.
 • 700 a Lubomirski, Zdzisław
 • 700 a Lubowiecka, Aleksandra (Kraków)
 • 700 a Łebiński, Stanisław
 • 700 a Łoziński c ksiądz
 • 700 a Łubieński, Henryk
 • 700 a Łukomski, Stanisław c biskup łomżyński
 • 700 a Łukowicz, Tadeusz
 • 700 a Małusky, Piere
 • 700 a Minkowski c Komisarz Geeneralny Pożyczki Narodowej
 • 700 a Mohl, Maria
 • 700 a Naydy, Tymoteusz
 • 700 a Niedźwiedzka, Bożena
 • 700 a Niesarytkowska?, J.
 • 700 a Niewisz, Stanisław
 • 700 a Nowak, Julian c premier, profesor UJ
 • 700 a Okoniewski, Stanisław c biskup chełmiński
 • 700 a Ossowski, Zbigniew
 • 700 a Plater, Zygmunt b prezes Polskiego Towarzystwa Leśnego
 • 700 a Pochwalski, Kazimierz
 • 700 a Prądzyński, L.
 • 700 a Pruszyński, Ksawery
 • 710 a Poselstwo R.P. w Belgradzie
 • 710 a American Polish Chamber of Commerce and Industry in the United States, inc. (Nowy Jork)
 • 710 a Bank Gospodarstwa Krajowego
 • 710 a Bank Kwilecki, Potocki i Ska
 • 710 a Bank Polski
 • 710 a The ||Central European Times Publ. Co Ltd.
 • 710 a Centrala Rolników. Towarzystwo Akcyjne. Filia w Toruniu
 • 710 a Chrześcijańskie Stronnictwo Rolnicze
 • 710 a Consulate General of the Republic of Poland (Nowy Jork)
 • 710 a Europa Publications Ltd. (Londyn)
 • 710 a Fundacja im. Tadeusz Garczyńskiego (Poznań)
 • 710 a Kancelaria Cywilna Prezydenta Rzczypospolitej
 • 710 a Izba Rzemieślnicza (Grudziądz)
 • 710 a Izba Skarbowa (Grudziądz)
 • 710 a Klub Parlamentarny Bezpartyjnego Bloku współpracy z Rządem
 • 710 a Koło Gospodarcze Posłów i Senatorów BBWR
 • 710 a Koło Porad Sąsiedzkich powiatu toruńskiego
 • 710 a Koło Rolników Studentów Uniwersytetu Poznańskiego
 • 710 a Komisarz Generalny 6% Pożyczki Narodowej
 • 710 a Komitet Budowy Kopca Józefa Piłsudskiego
 • 710 a Komitet Organizacyjny Zjazdu b. działaczy niepodległościowych Pomorza
 • 710 a Komitet Utrwalenia Pamięci Walerego Sławka
 • 710 a Kommando
 • 710 a Kółko Przyjaciół Muzeów
 • 710 a Kółko Rolnicze (Białystok)
 • 710 a Kółko Rolnicze (Gostyczynin)
 • 710 a Kółko Rolnicze (Kielce)
 • 710 a Kółko Rolnicze (Nowogródek)
 • 710 a Kółko Rolnicze PTR (Sępolno)
 • 710 a Kółko Rolnicze PTR (Wołyń)
 • 710 a Mieszany Trybunał Polsko-Niemiecki (Paryż)
 • 710 a Minister Przemysłu i Handlu
 • 710 a Minister Reform Rolnych
 • 710 a Ministerstwo Kultury i Sztuki. |Centralny Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków
 • 710 a Ministerstwo Przemysłu i Handlu
 • 710 a Ministerstwo Rolnictwa
 • 710 a Ministerstwo Rolnictwa. Dyrekcja Naczelna Lasów Państwowych
 • 710 a Ministerstwo Skarbu
 • 710 a Ministerstwo Spraw Wojskowych i Wiceminister
 • 710 a Mnisterstwo Spraw Zagranicznych
 • 710 a Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Departament Polityczny. Wydział Prasowy
 • 710 a "Myśl Mocarstwowa" Związek Młodzieży Państwowej
 • 710 a Państwowy Bank Rolny (Warszawa)
 • 710 a Polski Czerwony Krzyż
 • 710 a Polskie Towarzystwo Wzajemnej Pomocy w Bułgarii
 • 710 a Polskie Towarzystwo Wzajemnej Pomocy w Bułgarji zob. Polskie Towarzystwo Wzajemnej Pomocy w Bułgarii
 • 710 a Pomorska Okręgowa Komisja Oszczędnościowa
 • 710 a Pomorska Spółka Okowiciana
 • 710 a Pomorski Związek Ziemian
 • 710 a Pomorskie Towarzystwo Rolnicze
 • 710 a Poznański Bank Polski
 • 710 a Praca Państwowa
 • 710 a Prawica Narodowa
 • 710 a Redakcja Czas
 • 710 a Redakcja Dzień Polski
 • 710 a Redakcja Epoka
 • 710 a Redakcja Gazeta Rolnicza
 • 710 a Redakcja Tygodnik Prawda
 • 710 a Stowarzyszenie Polskich Dziennikarzy i Publicystów Gospodarczych
 • 710 a Stronnictwo Prawicy Narodowej Oddział Lwowski
 • 710 a Teatr Miejski (Kraków)
 • 710 a Teatr Śląski (Katowice)
 • 710 a Teatr Wielki
 • 710 a Teatr Wojska Polskiego
 • 710 a Towarzystwo Rolnicze Inowrocławsko-Strzelińskie
 • 710 a Tymczasowa Rada Stanu Królestwa Polskiego. |Departament Gospodarstwa Społecznego
 • 710 a Ubezpieczalnia Krajowa (Poznań)
 • 710 a Urząd Wojewódzki
 • 710 a Wałbrzyskie Koło Porad Sąsiedzkich
 • 710 a Warszawska Izba Rolnicza
 • 710 a Wiceminister Skarbu
 • 710 a Wielkopolskie Towarzystwo Kółek Rolniczych
 • 710 a Wojewoda Pomorski
 • 710 a Wojewoda Poznański
 • 710 a Wojewódzka Rada Narodowa (Opole)
 • 710 a Wydawnictwo Księgi Jubileuszowej "Współczesne dzieje Pomorza" (Toruń)
 • 710 a Wydawnictwo "Odrodzenie" (Katowice)
 • 710 a Zachodnio-Polskie Zjednoczenie Spirytusowe
 • 710 a Zachowawczy Związek Organizacji Politycznych i Gospodarczych (Warszawa)
 • 710 a Zakład im. Ossolińskich (Wrocław)
 • 710 a Zjazd Rolniczy
 • 710 a Zjednoczenie Zachowawczych Organizacji Politycznych (Warszawa)
 • 710 a Zjednoczenie Zachowawczych Organizacyj Politycznych (Warszawa) zob. Zjednoczenie Zachowawczych Organizacji Politycznych (Warszawa)
 • 710 a Zwiazek Drużyn Ludowych Mocarstwowej Polski
 • 710 a Związek Filomatów Pomorskich (Toruń)
 • 710 a Związek Stowarzyszeń Ociemniałych Żołnierzy R.P.
 • 710 a Związek Ziemian Wschodnich Województw Małopolski (Lwów)
 • 710 a Związek Ziemian
 • 710 a Związek Zrzeszeń Własności Nieruchomej Miejskiej w Polsce
 • 740 a Korespondencja Leona Janta-Połczyńskiego
 • 852 j BK 14775
 • 900 c Pałac f 14x6 cm k k. 35 m fot. s Wysoka
 • 900 a Gargul, Władysław c Wieliczka f 13,5x8,5 cm k k.224 m pocztówka fot. p Wł. Gargul s Komora im. "Sienkiewicza". s La Grotte "Sienkiewicz". s Kammer "Sienkiewicz". s The room "Sienkiewicz"
 • 900 f 25,5x20 cm k k. 216 m druk kolor. s Tad.[eusz] Kościuszko. s Nie rzucim Ziemi skąd nasz ród.
 • 900 a Tatula, Franciszek f 28x22 cm k k. 195 m fotolitografia Drukarni św. Wojciecha (Poznań) p Fr. Tatula s Z Księgi Pielgrz.[ymstwa] Polskiego Wszystko co nasze jest, ojczyzny jest. s Towarzystwo Czytelni Ludowych w Poznaniu s Zygmunt Krasiński Adam Mickiewicz Juliusz Słowacki
 • 900 a Suszczyński, Władysław c Pałac f 14x6 cm k k.36-37 m pocztówka rotograwiura s Wysoka
 • 900 f 8,5x6 cm k k. 442 m fot. z gazety s Antoni Wieniawski
 • 999 a MKM d 17.12.28

Indeksy